Професорсько-викладацького складуСторінка14/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   60

1048. Мікропроцесори в пристроях радіотехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 58 с.
1049. Мікропроцесорні BIC і мікроконтролери [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 65 с.
1050. Моделювання і САПР радіоелектронних пристроїв [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.01010405 "Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
1051. Моделювання і САПР радіоелектронних пристроїв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін,

С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 63 с.


1052. Моніторинг середовища існування [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студентів спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 43 с.
1053. Надійність приладів [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 30 с.
1054. Наскрізна програма практичної підготовки та методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.050201 (6.030601) – бакалавр, 7.050201 (7.030601) – спеціаліст, 8.050201 (8.030601) – магістр «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. Ю. Антипцева, О. І. Кір'ян, Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2009. – 53 с.
1055. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки [Електронний ресурс] : метод. вказівки для спец. 6.01010408, 7.01010408, 8.01010408 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 24 с.


1056. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки для студентів спеціальності 06.010100.29–бакалавр, 7.010104.29–спеціаліст, 8.010104.29–магістр “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ [Електронний ресурс] / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 59 с.


1057. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : спец.: 6.010100.36–бакалавр; 7.010104.36–спеціаліст; 8.010104.36–магістр "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с.
1058. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.092200–бакалавр, 7.092201–спеціаліст, 8.092201–магістр “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод“ [Електронний ресурс] / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.
1059. Неруйнуючий контроль [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 17 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).
1060. Нестеров, Артем Павлович. Машини безперервного транспорту. Курсове проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.18, 6.050503 / А. П. Нестеров, Т. М. Осипова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 36 с.
1061. Обчислювальні системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборат. робіт студ. за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.
1062. Ознайомчо-виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студ. денної форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2009. – 49 с.
1063. Оптимальні та адаптивні системи [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. рек. до виконання самост. робіт для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. магістра 8.091401 “Системи управління і автоматики” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Л. Б. Курцева, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 42 с.


1064. Оптимізація автоматизованих систем керування [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. рек. по виконанню самостійних і контрольних завдань для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 6.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Курцева,

Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 40 с.


1065. Оптимізація автоматизованих систем керування [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання практичних робіт для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Курцева, Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.
1066. Оптимізація автоматизованих систем керування [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаборат. робіт № 1–3: № 1 “Дослідження перехідних процесів АСК з модальним регулятором”, № 2 “Дослідження перехідних процесів АСК з модальним спостерігачем”, № 3 “Дослідження перехідних процесів АСК з модальним компенсатором” для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Курцева,

Г. А. Мірошниченко, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с.


1067. Організація виробництва [Електронний ресурс] : завдання на курсову роботу та метод. вказівки по її виконанню для студ. спец. 6.01010430 (машинобудування) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 72 c.
1068. Організація виробництва і менеджмент [Текст] : робоча програма, метод. вкаівки і завдання для самостійної роботи всіх форм навчання спец.: 7.01010408 Проф. навчання. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобуд. та приладобуд. ; 7.01010417 Проф. навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту ; 7.01010437 Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобуд. транспорту ; 7.090214 Інженерна механіка. Підйомно–транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 33 с.


1069. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : робоча прогр. та метод. вказівки по виконанню контр. роботи для студ.заочної форми навч. спец. 7.092301 “Зварювання. Технологія та устаткування зварювання"; 7.01010435 "Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні"; 7.01010434 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво"; 7.01010410 "Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева,

О. О. Гусаров, Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.


1070. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для студ. всіх форм навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2009. – 37 с.
1071. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : робоча прогр. та метод. вказівки по виконання контр. роботи для студ. спец. 7.01010437 "Професійне навчання. Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва"; 7.01010418 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт промислового транспорту"; 7.090214 "Інженерна механіка. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання". / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 39 с.
1072. Організація виробництва та маркетинг ПТМ [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконання курс. роботи для студ. спец. 8.090214 всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.
1073. Організація виробництва та маркетинг ПТМ [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 7.090214; 8.090214 "Інженерна механіка. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.
1074. Організація виробництва та маркетинг ПТМ [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і завдання для самост. роботи всіх форм навч. спец.: 7.090214 ; 8.090214 "Інженерна механіка. Підйомно-транспортні , будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. Ю. Антипцева,

О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 37 с.


1075. Основи екології [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з дисц. для студ. заоч. форми навч. для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Єфіменко. – Х. : [б. в.], 2009. – 65 с. – Бібліогр.: с. 65 (16 назв).
1076. Основи інформаційних технологоій та програмування [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М.А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 96 с.
1077. Основи конструювання ЕОМ [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для студ. спец. 7.01010440, 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2009. – 89 с.
1078. Основи маркетингу [Текст] : робоча програма та метод. вказ. по виконанню контр. робіт для спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – [29] с.
1079. Основи метрології і вимірювальна техніка [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для заоч. форми навчання електроенерг. і електротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2009. – 56 с. – Бібліогр.: с. 53–54 (25 назв).
1080. Основи наукових досліджень [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студентів заочної форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.


1081. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. контр. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх,

О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2009.


1082. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказ. до виконання контр. роботи для студентів заоч. форми навчання спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2009. – 15 с.
1083. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів з дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.
1084. Основи проектування електричних станцій та підстанцій [Текст] : метод. вказ.вки до виконання курс. проекту з дисц. для спец. 6.010100.01 – Проф. навчання. Електроенергетика (денна форма навчання) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2009. – 37 с.


1085. Основи стандартизації [Текст] : метод. вказівки до виконання курсового проекту з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Р. М. Тріщ,

Д. А. Янушкевич. – Х. : [б. в.], 2009. – 55 с.


1086. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студентів спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2009. – 44 с.
1087. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.010104.41 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.
1088. Основи управлінського консультування [Електронний ресурс] : метод. вказівки та ситуаційні завдання до практ. занять для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 24 с.
1089. Основні напрямки розвитку в комп'ютерній галузі [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для спец. 7.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 46 с. – Бібліогр.: с. 45–46 (24 назви).


1090. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. І. Садіков. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв).


1091. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 49 с.
1092. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. для студ. спец. 7.010104.08 «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 22 с.
1093. Перша виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студ. ден. форми навчання спец. 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 45 с.
1094. Перша виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. для студ. спец. 6.010100.08–бакалавр «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.
1095. Перша технологічна практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студ. ден. форми навчання спец. 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 49 с.
1096. Питання наладки та експлуатації електроприводів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної форми навчання спец. 7.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 с.


1097. Планування та прогнозування [Електронний ресурс] : контрольні роботи для студ. заоч. відділення / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Лахно. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.
1098. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи для студ. денної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : І. Г. Васильєва, О. П. Варич,

А. А. Черкасов. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.


1099. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. рек. та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. "Менеджер інтелектуальної власності" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.
1100. Правоохоронна діяльність в галузі авторського права [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. денної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Васильєва,

О. П. Варич. – Х. : [б. и.], 2009. – 14 с.


1101. Правоохоронна діяльність в галузі авторського права [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи з курсу для студ. денної та заочної форми навч. спец. "Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
1102. Правоохоронна діяльність в сфері захисту інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказівки до самостійної роботи для денної форми навчання / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.


1103. Правоохоронна діяльність в сфері захисту інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказівки з курсу для студентів заоч. форми навчання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2009. – 14 с.


1104. Правоохоронна діяльність в сфері захисту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. рек. та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. "Менеджер інтелектуальної власності" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 c.
1105. Прикладна метрологія [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з курсу для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. Є. Малецька. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв).
1106. Прикладне програмування [Текст] : метод. вказівки до курс. проектування з дисц. для спец. 6.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 42 с. : рис., табл.
1107. Прилади та засоби контролю параметрів середовища існування [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009. – 35 с. – Бібліогр.: с. 35 (7 назв).
1108. Програма та методичні рекомендації до другої виробничої практики [Текст] : спец. 6.010104.20–бакалавр "Проф. освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Вілков, О. В. Александров, І. В. Цихановська,

О. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.
1109. Програма та методичні рекомендації до другої технологічної практики [Текст] : спец. 6.010104.20–бакалавр "Проф. освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. Г. Ілюха, О. В. Александров, І. В. Цихановська, О. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.


1110. Програма та методичні рекомендації до переддипломної практики [Текст] : спец. 7.010104.20–спеціаліст "Проф. освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Вілков,

М. Г. Ілюха, О. В. Александров, І. В. Цихановська, О. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.


1111. Програма та методичні рекомендації до першої виробничої (ознайомчої) практики [Текст] : спец. 6.010104.20–бакалавр "Проф. освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Вілков, О. В. Александров, І. В. Цихановська,

О. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 46 с.


1112. Програма та методичні рекомендації до першої технологічної практики [Текст] : спец. 6.010104.20–бакалавр "Проф. освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

С. М. Вілков, М. Г. Ілюха, О. В. Александров, І. В. Цихановська,

О. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.
1113. Програмування мікроконтролерних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Мясніков. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.
1114. Програмування та комп’ютерні технології у вирішенні економічних задач [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організації та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студ. всіх форм навч., спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2009. – 8 с.


1115. Програмування та комп'ютерні технології у вирішенні економічних задач [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2009. – 8 с. – Бібліогр.: с. 6–7 (31 назва).
1116. Проектування контрольних пристроїв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 13 с. – Бібліогр.: с. 13 (2 назв).


1117. Проектування та експлуатація інформаційних систем [Текст] : метод. вказівки до курс. проектування з дисц. для спец. 6.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / Г. К. Кожевніков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 21 с. – Авт. вказ. на обкл.
1118. Промислова екологія [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24 (10 назв).
1119. Промислова електроніка [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.01010401 "Професійна освіта. Електроенергетика"; 6.090601 "Електричні станції"; 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2009. – 44 c.
1120. Робоча програма другої технологічної практики та методичні рекомендації [Електронний ресурс] : спец. 6.01010 (430) – бакалавр «Професійна освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Бубенко,

О. С. Пархоменко, З. В. Доля, О. В. Ярмош, М. С. Пантелєєв. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.


1121. Робоча програма та методичні рекомендації до другої виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.010100.30 «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с.


1122. Робоча програма та методичні рекомендації до комплексної практики з фаху [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.050201 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.


1123. Робоча програма та методичні рекомендації до комплексної практики з фаху [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2009. – 27 с.


1124. Робоча програма та методичні рекомендації до переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.


1125. Робоча програма та методичні рекомендації до переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2009. – 37 с.


1126. Робоча програма та методичні рекомендації до першої виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.010100.30 «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 22 с.
1127. Робоча програма та методичні рекомендації до техніко–економічної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.030601 „Менеджмент організацій” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка