Професорсько-викладацького складуСторінка13/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   60

967. Виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студентів денної форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Чаусова. – Х. :

[б. в.], 2009. – 49 с.


968. Виробниче навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. 1–го курсу денної форми навч. спец. 6.010100 – Професійне навчання. Економика підприємств, маркетинг і менеджмент. Розд. 2. Основи бухгалтерського обліку / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. З. В. Доля. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 с.
969. Виробниче навчання [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. для студ. спец. 6.010100.08–бакалавр «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с.

970. Виробниче навчання [Текст] : метод. вказ. до практичних занять з дисц. для 1–го курсу спец. 6.010100 – Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент. Розділ 1. Діловодство / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. З. В. Доля. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.
971. Виробниче навчання [Текст] : метод. вказ. до практичних занять з дисц. для 2–го курсу спец. 6.010100 – Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент. Розділ 3. Первинна бухгалтерська документація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. З. В. Доля. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.
972. Виробниче навчання [Текст] : метод. вказ. до практичних занять з дисц. для 2–го курсу спец. 6.010100 – Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент. Розділ 4. Робота з програмним забезпеченням 1С: Бухгалтерія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. З. В. Доля. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.

973. Громов, Е. В. Компьютерное документоведение [Текст] : лабораторный практикум для спец. 6.010100.36 "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" / Е. В. Громов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 48 с.

974. Громов, Е. В. Компьютерный дизайн и мультимедиа [Текст] : лабораторный практикум для спец. 6.010100.36 "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" /

Е. В. Громов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 48 с.


975. Громов, Є. В. Комп'ютерне документознавство [Текст] : робоча програма, метод. вказівки з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управліні та навчанні" / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 36 с. – Авт. вказ. на обкл.
976. Громов, Є. В. Комп'ютерний дизайн та мультимедіа [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 3 курсі для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с. – Авт. вказ. на обкл.
977. Дидактичні основи професійної освіти [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання пед. частини комплексної курс. роботи (для студ. інж.– пед. спец.) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. П. Васильєва, Г. О. Дацун. – Х. : [б. в.], 2009. – 11 с.
978. Динаміка транспортних машин [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самостійної роботи студентів на основі творчих завдань / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров,

Т. М. Осипова, Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2009. – 30 с.


979. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. рек. з техніко–економічного обґрунтування у дипломних роботах для студ. спец. 7.01010040 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи та мережі” (освітньо–кваліфікаційний рівень – спеціаліст) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.
980. Дослідження виробничого шуму [Текст] : лабораторна робота № 4 для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. К. Грицай. – Х. : [б. в.], 2009. – 42 с. – (Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці").
981. Дослідження металургійних процесів при зварюванні в суміші захисних газів CO2+Ar [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи для спец. 7.010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7.092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2009. – 11 с. – (Експериментальні методи у зварюванні).


982. Друга виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. рек. по її виконанню для студ. ден. форми навчання спец. 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 50 с.
983. Друга виробнича практика [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. для студ. спец. 6.010104.08 «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.
984. Друга технологічна практика [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. для студ. спец. 6.010100.08–бакалавр «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.
985. Екологічне забезпечення теплоенергетичних установок електричних станцій (Екологічне забезпечення ТЕУЕС) [Електронний ресурс] : робочі матеріали, метод. вказівки та контрольні завдання по курсу студ. спец. 6.090500, 7.090521, 8.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. І. Промоскаль. – Х. : [б. в.], 2009. – 53 с.
986. Екологія [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з екології для студентів заоч. форми навчання (усіх спец.) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Єфіменко. – Х. :

[б. в.], 2009. – 65 с.


987. Економіка і організація НДР і ДКР [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню і виконанню контр. робіт для студ. заочної форми навч. для студ. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – 44 c.


988. Економіка і організація НДР і ДКР [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню і виконанню контрольних робіт для студ. заочної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. С. Пантелєєв, Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – 11 с.


989. Економіка і організація НДР і ДКР [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню і виконанню семін. та практ. занять / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – 15 с.
990. Економіка підприємства [Текст] : завдання на курсову роботу та метод. вказ. до її виконання для спец.: 6.030601 – менеджмент організацій, 6.01010430 – викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Ніколаєнко ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2009. – [35] с.
991. Економіка підприємства та маркетинг [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6010104.05 "Професійне навчання. Ком’ютерні системи та мережі"; 6.010104.36 "Професійне навчання. Ком’ютерні технології в управлінні та навчанні"; 6.00104.40 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи та мережі"; 6.010104.29 "Професійне навчання. Автоматизовані системи керування промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Черноіванова, Н. Ю. Ламнауер. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с.
992. Економіка підприємства та маркетинг [Електронний ресурс] : метод. вказівки і практ. завдання з курсу для студ. спец. 6.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Черноіванова. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.
993. Економіка та організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. усіх спец. денної та заоч. форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. –

Х. : [б. в.], 2009. – 29 с.


994. Економіка та організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для всіх форм навч. технологічних спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. –

Х. : [б. в.], 2009. – 30 с.


995. Експериментальні методи у зварюванні [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи «Дослідження металургійних процесів при зварюванні в суміші захисних газів СО2+Аr» для студ. спец. 7.010104(10) Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального; 7 092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с.


996. Експлуатація об`єктів підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самостійної роботи для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009


997. Експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної та контрольної роботи по дисц. при кредитно-модульній організації навчального процесу для спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.


998. Електричні станції та підстанції [Текст] : метод. рек. для виконання курс. роботи з дисц. для спец. 6.090600 – Електротехнічні системи електроспоживання (заочна форма навчання) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва, П. В. Васюченко, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2009. – 29 с.

999. Електричні станції та підстанції [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання курсової роботи для студ. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, П. В. Васюченко,

Ю. С. Олійник . – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с.


1000. Електромагнітна сумісність комп'ютерних систем [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки, контр. завдання та рек. до їх виконання для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
1001. Елементи автоматизованого електроприводу [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки до самост. роботи та контрольні завдання для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с.
1002. Ергономіка [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Сабадаш. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 с.
1003. Ескплуатація об'єктів підвищенної небезпеки [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. та контр. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.


1004. Забезпечення пожежної безпеки виробництва [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контрольні завдання для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2009. – 15 с.
1005. Загальна технологія виробів легкої промисловості [Текст] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для спец.: 7.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 8.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 8.010104 Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова, В. О. Пасечник. – Х. : [б. в.], 2009. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 23–24 (27 назв).
1006. Законодавча метрологія [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. Є. Малецька. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.


1007. Захист даних в комп'ютерних мережах [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–7 для спец. 6.01010436 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні". Ч. 2 /

Г. К. Кожевніков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 120 с. – Авт. вказ. на обкл.


1008. Захист даних в комп'ютерних мережах [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 4 курсі для спец. 6.010136 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в навчанні та управлінні". Ч. 2 / Г. К. Кожевніков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 24 с. – Авт. вказ. на обкл.
1009. Зварювальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 8.010104.10 – Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Ширяєва,

Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2009. – 34 с.


1010. Зварювальні технології поверхневого зміцнення [Електронний ресурс] : навч. посіб. та метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010100 "Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 63 с.
1011. Зварювальні технології поверхневого зміцнення [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної та зоач. форми навч. спец. 6.010100 "Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 66 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 59 (14 назв)


1012. Зварювання тиском [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.010100 і 6.092300 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. В. Сітніков. – Х. : [б. в.], 2009. – 34 с.
1013. История Украины [Текст] : метод. советы по самост. работе в свете Болонской системы по курсу для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. В. Я. Кравченко. – Х. : [б. и.], 2009. – 52 с.
1014. История Украины [Текст] : рабочая программа, планы семинарских занятий для иностранных студентов дневной формы обучения по всем специальностям / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.

В. Я. Кравченко. – Х. : [б. и.], 2009. – 20 с.


1015. История Украины [Электронный ресурс] : метод. советы по самост. работе в свете Болонской системы по курсу для иностранных студ. дневной формы обучения всех спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. В. Я. Кравченко, А. И. Харитонов, И. В. Щербина. – Х. : [б. и.], 2009. – 42 с.
1016. Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу для студ. за спец. 6.0306401 «Менеджмент організацій», спеціалізації 6.0304 01 «Менеджмент підприємств важкої промисловості» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2009. – 69 с.
1017. Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення семінар. і практ. занять з курсу для студентів денної форми навч. за спец. 6.0306401 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2009. – 47 с.
1018. Інтернет-технології [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010436 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. В. Самойлова. – Х. : [б. в.], 2009. – 65 с.
1019. Інформатика та обчислювальна техніка [Електронний ресурс] : робоча програма та метод. вказівки до виконання контр. роботи з курсу для студ. спец. 6.01010430 «Професійне навчання. Економіка промислового підприємства та маркетинг» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2009. – 27 с.
1020. Інформатика та обчислювальна техніка [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец.: 6.010104.08 «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва машинобудування та приладобудування», 6.010104.17 «Професійна освіта. Експлуатація і ремонт міського автомобільного транспорту» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М.А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 96 с.
1021. Історія України [Текст] : робоча програма, контр. завдання та метод. рек. для заоч. форми навчання всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Я. Кравченко, О. І. Харитонов,

І. В. Щербина. – Х. : [б. в.], 2009. – 46 с.


1022. Коваленко, Е. Э. Логическая схема доказательства того факта, что в результате диссертационного исследования сформированы умения, заявленные в предмете исследования [Текст] : метод. рек. соискателям науч. степени канд. пед. наук спец. 13.00.02 – техн. дисц. / Е. Э. Коваленко, Н. И. Лазарев, А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 18 с. – Библиогр.: с. 14 (7 назв.).
1023. Кожевников, Г. К. Проектування та експлуатація інформаційних систем [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 3 курсі для спец. 6.010136 "Комп'ютерні технології в начанні та управлінні" / Г. К. Кожевников ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 53 с. – Авт. вказ. на обкл.
1024. Комплексна практика з фаху [Електронний ресурс] : Робоча програма та метод. рекомендації для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.
1025. Комп'ютерізовані системи технологічної підготовки виробництва [Текст] : метод. вказівки по виконанню курс. проекту для спец. 6.010104.37 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. Ф. Маліцький, О. В. Купріянов. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.


1026. Комп'ютерні технології в навчальному процесі [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. зоач. форми навч. для спец. 6.01010036 / Укр. інж.-пед. акад. ; Т.В. Ящун, В.В. Хазієв. – Х. : [б. в.], 2009. – 71 с.
1027. Конструювання одягу [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. спец. 8.01010438 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О.М. Кириченко, Н.С. Зимогляд . – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.
1028. Магістерська практика [Електронний ресурс] : робоча прогр. і метод. рек. спец. 8.01010408 «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.


1029. Маркетинг [Електронний ресурс] : робоча програма та метод. вказівки до виконання контрольних робіт з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.010104 „Професійне навчання” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Л. Ф. Чумак, Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – 80 с.
1030. Маркетинг [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення практ. занять з курсу для студ. спец. 6.010104 "Професійне навчання” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.


1031. Маркетинг [Текст] : робоча програма та метод. вказ. для самостійної роботи студентів над темами курсу для спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Л. Ф. Чумак, Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – [54] с.
1032. Маркетинг [Текст] : метод. вказ. по виконанню контр. робіт для спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Л. Ф. Чумак, Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2009. – [19] с.
1033. Маркетингові дослідження [Текст] : метод. вказ. по виконанню індивідуального завдання з курсу для [студентів денної форми навчання] спец. 6.010100(30) – Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2009. – 33 с.
1034. Машини безперервного транспорту [Текст] : метод. вказівки з виконання курсового проекту при кредитно-модульній організації навчального процесу / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с.


1035. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню контр. роботи для студ. заочної форми навч. спец. 7.050201, 8.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 8 с.


1036. Менеджмент організацій [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (9 назв).
1037. Менеджмент професійної діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання курс. роботи в межах курсу для студ. всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.
1038. Методи розрахунку електронних схем [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 14 с.
1039. Методи та засоби вимірювання механічних величин [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 308–331 (200 назв).
1040. Методи та засоби вимірювання фізичних величин [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 27–28 (33 назви).


1041. Методика для розвитку та вдосконалення передачи м'яча у регбі [Текст] : метод. рек. для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Підситков. – Х. : [б. в.], 2009. – 31 с. : іл. – (Фізичне виховання). – Бібліогр.: с. 31 (7 назв).
1042. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец. 6.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 27 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
1043. Методичні вказівки по виконанню дипломного проекту на ступінь спеціаліста [Текст] : для спец. 7.010104.37 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Купріянов. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 с.
1044. Методичні рекомендації до проходження другої технологічної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.010104.37, 7.010104.37, 8.010104.37 "Професійне навчання. Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Купріянов. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
1045. Методичні рекомендації до проходження першої технологічної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.010104.37, 7.010104.37, 8.010104.37 "Професійне навчання. Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Купріянов. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
1046. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів [заоч. форми навчання] спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с.

1047. Метрологія та стандартизація [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів [заоч. форми навчання] всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р. М. Тріщ. – К. : [б. в.], 2009. – 23 с.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка