Професорсько-викладацького складуСторінка12/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   60

895. Технологія хімічного машинобудування [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та модульні завдання для спец.: 6.010104.28 "Проф. навчання. Машини та аппарати хімічних виробництв"; 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. К. Резніченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 60 с.


896. Технологія швейних виробів [Текст] : навч. робоча програма, метод. рек., контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.010100 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова,

А. Л. Матюхова. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с. – Бібліогр.: с. 33–35 (48 назв).


897. Технологія швейних виробів [Текст] : метод. рек. до самост. роботи денної форми навчання спец. 6.010100 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості. Розд.1. Основи технології швейних виробів / Укр. інж.-пед. академія ; упоряд.

Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–15 (48 назв).


898. Технологія швейних виробів [Текст] : метод. рек. до самост. роботи денної форми навчання спец. 6.010100 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості. Розд. 2. Технологічні процеси виготовлення швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25–27 (48 назв).
899. Технологія швейних виробів [Текст] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для спец. 7.010104 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 8.010104 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості". Розд. 3. Технологічні процеси підготовчо–розкрійного виробництва швейних підприємств / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Волошина. – Х. : [б. в.], 2008. – 62 с.
900. Технологія швейних виробів [Текст] : метод. рек. щодо організації самост. роботи для спец.: 7.010104 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 8.010104 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості". Розд. 3. Технологічні процеси підготовчо–розкрійного виробництва швейних підприємств / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Волошина. – Х. :

[б. в.], 2008. – 28 с.


901. Триботехніка та основи надійності машин [Текст] : метод. вказ. до практ. робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 26 (5 назв).
902. Триботехніка та основи надійності машин [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 38 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 37–38 (11 назв).
903. Трудове право України [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курсу по спец. Менеджмент для усіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Зінченко. – Х. : [б. в.], 2008.
904. Управління персоналом [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання та метод. вказівки до них для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050201 „Менеджмент організації” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
905. Управління персоналом [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. всіх форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с. : табл.
906. Управління проектами [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання курс. роботи в межах курсу для студ. всіх форм навч. спец. 7.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
907. Управління трудовими ресурсами [Текст] : метод. вказ. по орг. і плануванню самост. роботи студентів при кредитно-модульній організації навч. процесу спец.: 8.01010430; 7.01010430 "Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Бубенко, І. В. Колупаєва. – Х. :

[б. в.], 2008. – 44 с.


908. Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва конструкційних металів [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. вказівки до їх виконання для студ. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

А. М. Баранов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 22 с.


909. Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва конструкційних металів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять № 1–7 для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. М. Баранов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 17 с.
910. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи “Розрахунок зварювального струму та визначення площі поперечного зрізу наплавленого металу при ручному дуговому зварюванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
911. Фізичне виховання. Розвиток силових якостей у студентів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для студ. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О.О. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 27 с.
912. Фінансовий екаунтинг [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. спец. 7.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. С. Черноіванова. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.


913. Французька мова [Текст] : навч.-метод. посібник з проф. франц. мови для практ. занять зі студентами II курсу енерг. інж. та інж.-пед. спец. 6.0101.00(01) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. А. Богданова, Т. М. Фурсова. – Х. : [б. в.], 2008. – 93 с.


914. Цифрова елекроніка в схемотехніці комп’ютерних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010440 / укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с.

915. Цифрова електроніка в схемотехніці комп’ютерних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.


916. Цифрова електронна схемотехніка [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю.О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.
917. Цифрові системи [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для самост. роботи заоч. форми навчання спец. 8.091401 – "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
918. Цифрові системи [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання курсової роботи на тему “Синтез оптимальної цифрової системи автоматичного управління” для заоч. форми навчання спец. 8.091401 – Системи управління і автоматики / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с.
919. Цифрові системи [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–2; № 1 "Дослідження динамічних характеристик цифрових систем управління за допомогою MATLAB", № 2 "Синтез цифрового регулятора методом кореневого годографа на z–площині з використанням MATLAB" для заоч. форми навчання спец. 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.


920. Цифрові системи [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних робіт для заоч. форми навчання спец. 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.


921. Чобіток, В. І. Економіка підприємства і маркетинг [Текст] : завдання для практ. занять з метод. вказ. за темами курсу для спец. 6.01010101; 6.092208; 6.091401 / В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).
922. Электрические машины [Текст] : рабочая программа, метод. указания и контр. задания для заоч. формы обучения спец.: 6.090601; 6.090603; 6.092203 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.

В. В. Шевченко. – Х. ; Энергодар : [б. и.], 2008. – 40 с.


2009
923. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для спец. 7.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.
924. Автоматизація контролю та неруйнуючий контроль [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Повгородній. – Х. : [б. в.], 2009. – 17 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).
925. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 9 «Подсистема технико-экономического планирования. Моделирование процессов производственного планирования» для спец. 8.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост. А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2009. – 16 с.
926. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 8 «Подсистема технико-экономического планирования. Решение задачи планирования объёмов выпуска основной и вспомогательной продукции завода» для спец. 8.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост. А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2009. – 12 с.
927. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 10 «Подсистема технико-экономического планирования. Расчет оптимального производственного плана по критерию минимума затрат» для спец. 8.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост.

А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2009. – 33 с.


928. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 12 «Анализ причинно-следственных сетей событий, вызванных изменениями или нарушениями в организационной системе, с помощью системы поддержки принятия решений» для спец. 8.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост. А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2009. – 28 с.
929. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 14–15 «Автоматизированная система "Сбыт и реализация продукции» : [в 2 ч.] Ч. 1 : Знакомство с системой Quick Sales для учета торговых операций. CRM – система управления работой с клиентами; Ч. 2 : Учет сбыта продукции с помощью системы Quick Sales для спец. 6.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост.

А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2009. – 104 с.


930. Автоматизированные системы организационного управления [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе № 11 «Бухгалтерский учет. Анализ товарно-материальных запасов средствами MS Excel» для спец. 8.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост. А. Т. Ашеров, В. И. Шеховцова, И. В. Яцкова. – Х. : [б. и.], 2009. – 20 с.
931. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. ден. форми навчання спец. 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 65 с.


932. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт № 1–3; № 1 "Дослідження характеристик нереверсивного тиристорного перетворювача", № 2 "Дослідження механічних характеристик системи ТП–Д", № 3 "Визначення динамічних параметрів якірного ланцюга в системі ТП–Д" для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 7.092203 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкорина. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.


933. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2009. – 95 с.
934. Автоматизовані системи організаційного управління [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 10 "Підсистема техніко–економічного планування. Розрахунок оптимального виробничого плану по критерію мінімуму витрат" для спец. 8.010104.36 – Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні /

А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 35 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обкл.


935. Автоматизовані системи організаційного управління [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 9 "Підсистема техніко-економічного планування. Моделювання процесів виробничого планування" для спец. 8.010104.36 – Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко,

В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с. – Авт. вказ. на обкл.


936. Автоматизовані системи організаційного управління [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 8 "Підсистема техніко–економічного планування. Рішення задачі планування обсягів випуску основної і допоміжної продукції заводу" для спец. 8.010104.36 – Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні /

А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 14 с. : табл. – Авт. вказ. на обкл.


937. Автоматизовані системи організаційного управління [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 14–15 "Автоматизована підсистема Збут і реалізація продукції. Система Quick Sales для обліку торгівельних операцій. CRM–система управління роботою з клієнтами" спец. 6.010104.36 – "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / А. Т. Ашеров,

Г. І. Сажко, В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 104 с. – Авт. вказ. на обкл.


938. Автоматизовані системи організаційного управління [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 12 "Автоматизація і моделювання бізнес–процесів засобами Excel" для спец. 6.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.
939. Автоматизовані системи організаційного управління [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 13 "Аналіз причинно–наслідкових мереж подій, що викликали зміни або порушення в організаційній системі, за допомогою системи підтримки прийняття рішень" для спец. 8.010104.36 "Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко,

В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с.


940. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки та контр. завдання для студентів–заочників I курсу для спец.: 6.010100.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної і легкої промисловості"; 6.010100.38 "Проф. навчання. Конструювання, моделювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Гаплевська. – Х. : [б. в.], 2009. – 81 с.


941. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки з організації самост. роботи студентів 2 курсу денної форми навчання зі спец. "Комп'ютерні технології та комп'ютерні мережі" для спец. 6.01.01.00.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні"; 6.01.01.00.40 "Проф. навчання. Комп'ютерні системи та мережі" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. В. Вітухіна. – Х. : [б. в.], 2009. – 52 с.
942. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посібник з проф. англ. мови для проведення практ. занять зі студентами II курсу денної форми навчання для спец. 6.01.01.00.41 "Проф. навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Леонова, С. Е. Жигалко. – Х. : [б. в.], 2009. – 62 с.


943. Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В.Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 22 с.


944. Антипцева, О. Ю. Методичні рекомендації до техніко-економічної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.030601 „Менеджмент організацій” / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 10 с.
945. Ашеров, А. Т. Введення до фаху [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец. 6.010100.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" /

А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с. – Авт. вказ. на обкл.


946. Ашеров, А. Т. Дослідження операцій [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец. 6.010100.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та освіті" / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 107 с. – Авт. вказ. на обкл.
947. Ашеров, А. Т. Дослідження операцій [Текст] : робоча програма, метод. вказівки з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 103 с. – Авт. вказ. на обкл.
948. Ашеров, А. Т. Ергономіка інформаційних технологій [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец. 6.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. Т. Ашеров, Ю. М. Полякова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 112 с. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 111 (13 назв).
949. Ашеров, А. Т. Основи наукових досліджень [Текст] : робоча пр., метод. вказівки з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 130 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обкл.
950. Ашеров, А. Т. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец.: 7.010104.36, 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2009. – 100 с. – Авт. вказ. на обкл.


951. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до виконання контр. роботи з курсу для [заоч. форми навчання] спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2009. – 39 с.
952. Березовський, В. В. Політологія [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи денної форми навчання / В. В. Березовський,

О. О. Бакуменко, О. Ю. Кашаба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 64 с.


953. Бондаренко, М. А. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для заоч. форми навчання спец.: 6.010104.08 "Проф. освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва машинобудування та приладобудування"; 6.010104.17 "Проф. освіта. Експлуатація і ремонт міського автомобільного транспорту" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96.
954. Бондаренко, М. А. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010104.01 "Проф. освіта. Електроенергетика" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2009. – 95 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96.


955. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення [Текст] : робоча пр., метод. вказівки та контр. завдання для спец. 6.090603 "Електротехн. системи електроспоживання" /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 34 с. – Бібліогр.: с. 34.


956. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96.
957. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення [Текст] : робоча пр., метод. вказівки та контр. завдання для спец. 6.090603 "Електротехн. системи електроспоживання" /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 72 с. – Бібліогр.: с. 71–72.


958. Бондаренко, М. А. Основи інформаційних технологій та програмування [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.090521 – "Теплові електричні станції" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2009. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96.


959. Бондаренко, М. А. Основні напрямки розвитку в комп'ютерній галузі [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64 (24 назви).


960. Васильєва, І. Г. Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної і промислової власності [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для денної форми навчання / І. Г. Васильєва,

О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с.


961. Васильєва, І. Г. Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної і промислової власності [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи для денної форми навчання / І. Г. Васильєва,

О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 19 с.


962. Васильєва, І. Г. Право інтелектуальної власності в Україні [Текст] : метод. вказівки з курсу для студентів заоч. форми навчання / І. Г. Васильєва, О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
963. Васильєва, І. Г. Право інтелектуальної власності в Україні [Текст] : метод. вказ. до самостійної роботи для студентів денної форми навчання / І. Г. Васильєва, О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 27 с.

964. Введення до фаху [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. Д. Тулупов. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с.


965. Виробництво зварних конструкцій [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організації самост. роботи і критеріям оцінки знань студ. в умовах кредитно-модульної системи організації навч. процесу для студ. спец. 7.010104.10 (8.010104.10) Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 с.
966. Виробництво зварних конструкцій [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 7.010104.10 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Є. С. Дерябкіна,

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 49 c.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка