Професорсько-викладацького складуСторінка11/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   60

813. Проектування комплексних ієрархічних систем управління підприємствами машинобудівного комплексу [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с. – Бібліогр.: с. 10 (11 назв)


814. Проектування комп'ютеризованих систем управління [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. роботи для заоч. форми навчання спец. 8.090401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2008. – 49 с.
815. Проектування поліграфічних підприємств [Текст] : метод. вказ. по виконанню практ. і самост. робіт та диплом. проекту для спец. 7.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
816. Проектування технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для спец. 7.092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 62 с.
817. Проектування технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 7.092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 25 с.
818. Проектування швейних підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. самост. роботи для студ. спец. 7.01010423, 8.01010423 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. В. Челишева. – Х. : [б. в.], 2008.


819. Проектування швейних підприємств [Текст] : метод. рекомендації по організації самостійної роботи по дисц. для спец.: 7.010104, 8.010104 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Челишева ; за заг. ред. М. Л. Рябчикова. – Х. : [б. в.], 2008. – 29 с.
820. Промислова електроніка [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец.: 6.010104.01 "Проф. освіта. Електроенергетика"; 6.090601 "Електричні станції"; 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с.
821. Процеси та апарати харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання контр. робіт з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010020 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 30 с.


822. Процеси та апарати хімічної технології [Текст] : метод. вказівки до курсового проектування для студ. денної форми навчання спец. 7.01010428 – "Професійне навчання. Машини та апарати хімічних виробництв" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Новосельцев, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.


823. Реконструкція зварювальних цехів [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.824. Реконструкція зварювальних цехів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. спец. 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 7.01010410, 8.01010410 "Професійне навчання технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: С. М. Барташ,

Є. С. Дерябкіна, Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 18 с.


825. Реконструкція зварювальних цехів [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 6.092.301 "Технологія та устаткування зварювання", 7.010104, 8.010104.10 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: С. М. Барташ, Є. С. Дерябкіна,

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 21 с. : табл., рис.


826. Реконструкція зварювальних цехів [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання", 7.010104.10, 8.010104.10 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Є. С. Дерябкіна. – Х. :

[б. в.], 2008. – 26 с. – Бібліогр.: с. 4 (8 назв).


827. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи студ. всіх спец. всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. М. Братко. – Х. : [б. в.], 2008. – 51 с.
828. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : метод. вказівки до семінарів для студ. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. М. Братко. – Х. : [б. в.], 2008. – 96 с.


829. Робоча програма і методичні рекомендації першої технологічної практики спец. 6.010104.08–бакалавр «Професійна освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» [Електронний ресурс] : методичні вказівки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. А. Мельниченко. – Х. : Б. в., 2009. – 19 с.


830. Розробка загальних елементів комплексної ієрархічної системи управління машинобудівним підприємством [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання курс. роботи в межах курсу «Проектування комплексних ієрархічних систем управління підприємствами машинобудівного комплексу» для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
831. Самойлова, К. В. Інтернет-технології [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 1 курсі для спец.: 6.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 65 с.
832. Самойлова, К. В. Інтернет-технології та телекомунікації в бізнесі [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 5 курсі для спец.: 7.010104.36; 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 81 с.
833. Синтез оптимальної цифрової системи автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. до виконання курс. роботи для заоч. форм навчання спец. 8.091401 – "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. –

Х. : [б. в.], 2008. – 42 с. – (Цифрові системи).


834. Системи автоматичного проектування у зварюванні (САПР) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання практ. робіт для студ. спец. 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 7.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
835. Системи автоматичного проектування у зварюванні (САПР) [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.092301 "Технологія і устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
836. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
837. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров, А. Р. Корсунов, А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.
838. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко, А. Р. Корсунов,

А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


839. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
840. Системи електрорадіозв’язку [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організ. та планув. самост. роботи для студ. спец. 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Кривошлик. – Х. :

[б. в.], 2008. – 16 с.


841. Системи електрорадіозв’язку [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організ. та планув. самост. роботи для студ. спец. 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Кривошлик. – Х. :

[б. в.], 2008. – 16 с.


842. Системи керування електроприводами [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. денної і заочної форм навч. спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. І. Кузнєцов, Л. Б. Курцева . – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.
843. Системи керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Б. І. Кузнецов, Л. Б. Курцева . – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.


844. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 7.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О.Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
845. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи за фахом 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
846. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи студ. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. М. Баранов,

О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 100 с.


847. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказ. до проведення практ. і семінарських занять / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 8 с.
848. Системний аналіз [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання, 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
849. Спеціальні розділи міцності зварних конструкцій [Електронний ресурс] : метод. вказівки по критеріям оцінки знань студ. в умовах кредитно-модульної системи організ. навч. процесу спец. 6.092300 (6.050504) "Технологія та устаткування зварювання"; 6.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. А. Багров, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 8 с.


850. Спеціальні розділи міцності зварних конструкцій (СРМЗК) [Електронний ресурс] : робоча програма і метод. вказівки до контр. робіт для студ. спец. 6.092300 "Технологія й устаткування зварювання"; 6.010100 "Професійне навчання. Технологія й устаткування зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 21 с.
851. Статистичний контроль [Текст] : метод. вказ. по виконанню контрольних робіт для студентів [заоч. форми навчання] всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2008. – 25 с.
852. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Текст] : типова програма, метод. вказ. і контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.010104(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

О. О. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 98 с.


853. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лабораторної роботи № 1 "Дослідження імовірнісних характеристик випадкових процесів при проходженні через лінійні динамічні системи" для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 6. 010100(29) "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.


854. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 2–4 "Ідентифікація кореляційним методом", "Типова ідентифікація", "Ідентифікація спектральним методом" для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2008. – 26 с.
855. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних робіт для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2008. – 96 с.


856. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. ден. форми навчання спец. 6.010100(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2008. – 49 с.


857. Статистичні методи контролю [Текст] : метод. вказ. по виконанню контрольних робіт для студентів [заоч. форми навчання] всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2008. – 29 с.
858. Стройові вправи на практичних заняттях зі спортивних дисциплін [Електронний ресурс] : метод. рек. для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; О.В. Фоменко. – Х. : [б. в.], 2008. – 29 с.
859. Тарасенко, А. І. Основи метрології та електричних вимірювань. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів над модулями [Текст] : навч.-метод. посібник для інж.-пед. профілю / А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37–38.
860. Теоретичні основи передачі інформації [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборат. робіт для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 25 с.
861. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. –

20 с.
862. Теорія автоматичного управління [Текст] : типова програма, метод. вказ. і контр. завдання для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с.


863. Теорія автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. до виконання курс. роботи для заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 62 с.


864. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. вказ. по виконанню курс. роботи для студ. ден. форми навчання спец. 6.010100 „Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками”, 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнєцов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с.
865. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 43 с.
866. Теорія електромеханічних систем [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказ. до самост. роботи та контрольні завдання для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. 6.010100.29 “Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. П. Соляник, Т. Ю. Василець. – Х. : [б. в.], 2008. – 41 с.


867. Теорія електропривода [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказ. до самост. роботи та контрольні завдання для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. 6.092200 „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Соляник, Т. Ю. Василець. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с.
868. Теорія та практика експерименту [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання і метод. вказівки для заоч. форми навчання за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін, В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.


869. Теорія та практика експерименту [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання і метод. вказівки для заоч. форми навчання за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін, В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.


870. Теорія та практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
871. Теорія та практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для студентів спец. 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 72 с.
872. Техніка та електрофізика високих напруг [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання по курсу для спец.: 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика; 6.090600 – Електротехнічні системи електроспоживання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Е. Т. Красовська, П. В. Васюченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 34 с.


873. Техніко–економічні розрахунки в електроенергетиці [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. роботи з курсу для студ. денної форми навч. за спец. 7.090601 [7.050701] «Електричні станції» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С.Ю. Книш . – Х. : [б. в.], 2008. – 19 с.
874. Технічна механіка [Текст] : журнал лабораторних робіт для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Неко. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.

875. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
876. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.


877. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
878. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.


879. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для спец. 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
880. Технічне обслуговування та експлуатація РЕА [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


881. Технологическая практика [Текст] : метод. указ. по 1-й технологической практике для спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Т. Ашеров, В. В. Малеванная, Ю. Н. Полякова. – Х. ; Артемовск : [б. и.], 2008. – 46 с.
882. Технологічне устаткування [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 35 с. : табл.


883. Технологічне устаткування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.


884. Технологічне устаткування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.


885. Технологічне устаткування [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
886. Технологічне устаткування [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 21 с.
887. Технологічні процеси зварювального виробництва [Текст] : метод. вказ. до курс. проекту для спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / упоряд. Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
888. Технологічні процеси зварювального виробництва [Текст] : метод. вказ. "Критерії оцінки знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навч. процесу" для спец. 6.092300 (6.050504) Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
889. Технологічні процеси зварювального виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. "6.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с.
890. Технологічні процеси зварювального виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с.
891. Технологія антикризового управління [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14 (14 назв)
892. Технологія конструкційних матеріалів та прикладне матеріалознавство [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. вказівки до їх виконання для студ. заочної форми навч. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. М. Баранов, О. М. Ляпунов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с.
893. Технологія та матеріали для підвищення надійності та довговічності машин [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Кальянов, В. А. Багров, А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 55 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 54–55 (9 назв).


894. Технологія та матеріали для підвищення надійності та довговічності машин [Текст] : метод. вказів. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Кальянов, В. А. Багров, А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 54 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 52 (6 назв).

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка