Професорсько-викладацького складуСторінка10/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60

733. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. рек. до виконання самост. роботи для денної форми навчання спец. 6.010104.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Попова. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
734. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Електронний ресурс] : метод. вказ. по проведенню практ. занять за курсом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко ,

Н. О. Брюханова, В. В. Бєлікова, О. К. Бєлова, М. Р. Рогуліна,

Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
735. Методика професійного навчання: основні технології навчання. Організація та проведення ділових педагогічних ігор (пробних уроків) [Текст] : метод. рек. до практ. робіт для спец.: 6.010104.23 "Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 6.010104.38 "Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Волошина. – Х. : [б. в.], 2008. – 45 с.
736. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студ. усіх форм навч. спец.: 6.01010020 – Професійне навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування; 6.0101428 – Професійне навчання. Машини і апарати хімічних виробництв; 6.0101431 – Професійне навчання. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв; 6.090220 (з) – Інженер–механік. Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв,

І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 9 с.


737. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломної роботи [Електронний ресурс] : для студ. усіх форм навч. спец.: 6.01010438 – Професійне навчання. Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів; 6.01010423 – Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
738. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" [Текст] : для студ. спец. 6.010104.20 " Професійне навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

К. В. Свідло, О. О. Новосельцев, Н. Г. Грінченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 26 с.


739. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
740. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. до проведення практ. занять / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
741. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по самост. роботі студ. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

А. М. Баранов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 68 с.


742. Механізація, автоматизація та роботизація зварювальних процесів [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки, контр. завдання для студ. спец. 6.01010410 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
743. Мікроконтролери в пристроях радіотехніки і засобах телекомунікацій [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
744. Мікроконтролери в пристроях радіотехніки і засобах телекомунікацій [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для студентів спеціальності 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.
745. Мікропроцесори в пристроях радіотехніки [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання і метод. вказівки до їх викон. для студ. спец. 6.01010405 "Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.
746. Моделювання автоматизованих систем керування [Текст] : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт і контр. завдання для самост. роботи денної і заоч. форм навчання спец. 6.010100 (29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2008. – 55 с.


747. Моделювання і оптимізація АСУП [Електронний ресурс] : прогр. дисципліни, контр. завдання та метод. вказ. до їх викон. для студ. спец. 6.010100 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2008. – 38 с.
748. Надійність, контроль та випробовування РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.


749. Надійність систем контролю та діагностики [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 7.010104.05 „Проф. навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок ” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
750. Надійність систем контролю та діагностики [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи спец. 8.010104.05 "Проф. навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
751. Наплавлення [Текст] : типова прогр., метод. вказ. і контрольні завдання для студ. спец. 8.092301 Технологія і устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. М. Кальянов, В. А. Багров, А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6–8 (30 назв)


752. Напруження та деформації при зварюванні [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та планування самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.050504 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
753. Наскрізна програма професійно–практичної підготовки [Текст] : для спец. 6.010100.41 Проф. навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Р. М. Тріщ, М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.


754. Наскрізна програма професійно–практичної підготовки [Електронний ресурс] : для спец. 6.010100.41 Проф. навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ, М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
755. Неко, Віктор Іванович. Прикладна механіка [Текст] : контр. завдання і метод. вказ. до їх виконання для інж. та інж.-пед. спец. електротехн. профілю / В. І. Неко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 87 с.
756. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу для студ. денної форми навч. за спец. 6.010104.30 «Економіка підприємств, маркетинг i менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.
757. Обчислювальна техніка та програмування [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу спец. 6.090601 – "Електричні станції" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 100 с. : табл., рис. – Авт. вказ. на звороті тит. л. . – Бібліогр.: с. 98 (19 назв)
758. Опір матеріалів [Текст] : лабораторні роботи 1–14 "Методика випробування матеріалів": навч.-метод. посібник для інж. та інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 55 с. : мал. – Авт. вказ. на обкл.
759. Оптимізація автоматизованих систем керування [Текст] : робоча програма, метод. рек. по виконанню самост. і контр. завдань для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010104.29 "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 37 с.
760. Оптимізація робототехнічних комплексів та гнучких виробничих систем [Текст] : робоча програма, метод. рекомендації і контр. завдання по курсу для заоч. форми навчання спец. бакалавра 6.010101(29) "Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с.
761. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи за темою: «Використання резервів росту продуктивності праці шляхом ущільнення робочого часу». Для студ. спец.: 7.01010408, 7.090214, 7.01010418, 7.01010417, 7.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. Д. Гуськова, В. І. Чобіток. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с.
762. Організація виробництва та менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курсової роботи на тему «Організаційно-економічне обґрунтування доцільності проектування та виготовлення швейних виробів» для студ. усіх форм навч. спец.: 7.01010438 – Професійне навчання. Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів; 7.01010423 – Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
763. Організація праці менеджера [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Кір'ян, Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с. : табл. – Бібліогр.: с. 30 (16 назв)
764. Основи економічної безпеки [Електронний ресурс] : контр. завдання для студ. заочної форми навч. економ. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
765. Основи економічної безпеки [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. екон. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15 (18 назв)

766. Основи електроніки [Текст] : модуль для самост. роботи студентів неелектротехн. спец.: 6.010100.34; 6.010104.36; 6.010104.23; 6.09214; 6.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Бакуменко,

Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2008. – 55 с. – Бібліогр.: с. 52


767. Основи інформаційних технологій та програмування [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 1 курсі для спец. 7.090521 - "Теплові електричні станції" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 101 с. – Бібліогр.: с. 100 (19 назв)
768. Основи конструювання ЕОМ [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. спец. 7.01010440, 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с.
769. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і завдання для самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 6.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 33 с.

770. Основи менеджменту [Текст] : робоча програма, метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с. – Бібліогр.: с. 30 (12 назв).
771. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 18 с.
772. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 8.01010404 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
773. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. для студ. спец. 7.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
774. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
775. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для спец.: 8.010104.05, 8.010104.40 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
776. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
777. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організ. та планув. самост. роботи студ. за фахом 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.

778. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для студ. спец. 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
779. Основи радіотехніки [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


780. Основи теорії автоматичного управління [Текст] : завдання і метод. рек. до виконання контр. роботи "Рівняння та часові характеристики лінійних стаціонарних неперервних систем автоматичного управління" спец. 6.010100(17) "Проф. навч. Компютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук . – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 24 (5 назв).
781. Основи управлінського консультування [Текст] : метод. вказ. та ситуаційні завдання до практичних занять для всіх форм навчання спец. 8.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
782. Основні напрямки розвитку в комп'ютерній галузі [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 5 курсі для спец. 8.010104.36 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / М. А. Бондаренко, В. А. Жилін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 160 с. : іл. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 159 (18 назв).
783. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і практ. завдання з курсу для студ. спец.: 8.01010430 – економіка підприємства, маркетинг і менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Черноіванова. – Х. : [б. в.], 2008. – 17 с.

784. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи за фахом 8.010104.05 “Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв'язок” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. К. Кісельов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


785. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання практичних занять для вищих навч. закладів за спец. 8.010104.05 “Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв'язок” / Укр. інж.-пед. акад. ; В. К. Кісельов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
786. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : метод. вказ. до проведення практ. і семінарських занять для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
787. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі радіоелектроніки: квазіоптика та терагерцеві технології [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання для спец. 8.010104.05 «Проф. навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехника і зв'язок» / Укр. інж.-пед. акад. ;

В. К. Кісельов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


788. Основы дистанционного обучения [Електронний ресурс] : метод. указ. к лаб. работам № 3–5 «Разработка информационно–контролирующей Web–системы для дистанционного обучения средствами ASP .Net» 8.010104.36 – Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении дляф студ. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т.В. Ящун. – Х. : [б. и.], 2008. – 47 с. – Авт. указ. на обороте тит. л.
789. Основы дистанционного обучения [Електронний ресурс] : метод. указания к лаб. работам № 1–2 «Разработка информационно–контролирующей системы средствами VB .Net с обработкой результатов обучения» для студ. спец. 8.010104.36 – Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. –

Х. : [б. и.], 2008. – 29 с.


790. Оформлення дипломних проектів (робіт), курсових, інших науково–дослідних робіт та звітів студентів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010100(30), 7.01010430, 8.01010430 "Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2008. –

43 c.


791. Палива, топки і котельні установки [Текст] : метод. вказ. по виконанню курс. проекту спец. 7.05.021 Теплові електричні станції. Ч.1. Тепловий баланс котла. Розрахунок теплообміну в топці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Б. Гулей, М. А. Сафронюк,

Т. М. Пугачова. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.


792. Передавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по курс. проектуванню для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
793. Переддипломна практика [Текст] : метод. вказ. для заоч. форми навч. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
794. Перехідні процеси в системах електропостачання [Електронний ресурс] : типова програма, метод. рек. та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І.В. Пантєлєєва, Д.В. Іріков . – Х. : [б. в.], 2008. – 26 с.
795. Планування і контроль на підприємстві [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу для студ. денної форми навч. за спец. 6.010104.30 «Економіка підприємств, маркетинг i менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2008. – 18 с.
796. Поверхневі фізико-хімічні процеси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи "Дослідження мікроструктури та визначення твердості і глибини цементованого шару” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
797. Поверхневі фізико-хімічні процеси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи "Дослідження мікроструктури та визначення твердості сталі 45 після загартовування струмом високої частоти” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
798. Поверхневі фізико-хімічні процеси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи "Дослідження мікроструктури та визначення твердості азотованого шару” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
799. Поверхневі фізико-хімічні процеси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять № 1–4 для студ. спец. 7.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Дмитрик, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 18 с.
800. Правознавство [Електронний ресурс] : метод. вказ. для заоч. форми навчання усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко. – Х. : [б. в.], 2008.


801. Приймально-передавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по курс. проектуванню для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
802. Приймально-передавальні пристрої [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький,

В. Т. Царенко, Г. Л. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.


803. Прикладне програмування [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання для спец. 6.010104.36 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 113 с.
804. Прикладне програмування [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 2 курсі для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2008. – 126 с. : табл., рис.

805. Програмування та проектування МПС [Текст] : контрольна робота з дисц. для заоч. навч. спец. 8.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бездітко, О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 18 с.
806. Програмування та проектування МПС [Текст] : робоча програма, метод. вказ. для заоч. форми навчання спец. 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Бездітко, О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.


807. Проектування засобів автоматики [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. проекту для заоч. форми навчання спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Б. Курцева, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2008. – 43 с.


808. Проектування зварних конструкцій (ПЗК) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 6.092300 "Технологія й устаткування зварювання"; 6.010100 "Професійне навчання. Технологія й устаткування зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 60 с.
809. Проектування зварних конструкцій (ПЗК) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. проекту "Розрахунок балок" для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання"; 6.010100 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. А. Багров, Я. В. Столярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 41 с.


810. Проектування зварних конструкцій (ПЗК) [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.092300 "Технологія і устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 21 с.


811. Проектування комплексних ієрархічних систем управління підприємствами машинобудівного комплексу [Електронний ресурс] : метод. вказ. з виконання курс. роботи в межах курсу для студ. спец. 8.050201 всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с.
812. Проектування комплексних ієрархічних систем управління підприємствами машинобудівного комплексу [Електронний ресурс] : метод. вказівки з проведення практ. занять для студ. спец. всіх форм навч. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 9 с.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка