Проблема імунологічної несумісності крові матері та плодаСкачати 58.86 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір58.86 Kb.


Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології №2


Тези лекції
Тема: Проблема імунологічної несумісності крові матері та плода
Автор: професор Ю.С.Паращук


План

 • Пренатальна діагностика при несумісності крові матері та плода.

 • Особливості ведення вагітності та пологів у разі імунологічного конфлікту.

 • Особливості у неповнолітніх.

 • Гемолітична хвороба плода та новонародженої дитини.


Зміст

Ізоімунізація - одна з клінічних форм імунопатології вагітності, що виникає за умови несумісності організмів матері і плода по різних антигенах та приводить до тяжких порушень стану плода і немовлят.

Найчастіше зустрічаються:


 • ізоімунізація по резус (Rh)- фактору;

 • ізоімунізація по АВО-системі.

1. Ізоімунізація по Rh-фактору

Rh-ізоімунізація - гуморальна імунна відповідь на еритроцитарні антигени (Аг) плода Rh-групи, включаючи Сс, Dd і Ее (кодуються Rh-алелями). Антитіла (Ат), які утворилися, проникаючи через плаценту, викликають екс-траваскулярний гемоліз (опсонізація еритроцитів плода Ат жінки і фагоцитоз еритроцитів) та анемію, що призводить до розвитку еритробластозу плода.

Фактори ризику:

 • відсутність специфічної профілактики Rh-конфлікту після завершення по­передньої вагітності;

 • наявність Rh-конфлікту при попередніх вагітностях,

АВО-конфлікт розвивається за умови існування несумісного поєднання груп крові матері і плода та при наявності у матері Ат до еритроцитів групи крові плода. Групові Ат можуть утворюватися в організмі матері до вагітності у відпо­відь на проведену гемотерапію, введення вакцин та лікувальних сироваток, при контакті матері з бактеріями, що містять антигенні фактори А і В.

Аг плода А і В викликають підвищене вироблення α- чи β-Ат. Найчастіше; імунна несумісність виявляється при наявності у матері 0(1) групи крові, а у плода А(ІІ), рідше В(Ш) або АВ(ІV). У випадку імунного конфлікту по АВО-системі у крові матері з'являються α- чи β-Ат: агглютиніни та гемолізини, Ізоімунізація то системі АБО може бути причиною гемолітичної хвороби (ГХ) немовляти від субклінічної до легкої форми, але вона рідко викликає тяжкий еритробластоз чи внутрішньоугробну загибель плода і має значно менший ризик у порівнянні з Rh-несумісністю. При несумісності по системі АБО еритроцити плода, потрапляючи в організм вагітної, швидко руйнуються, тому Ат не встигають синтез увитися.

Обстеження вагітних на групові імунні Ат доцільне у жінок зі звичним невиношуванням, антенатальною загибеллю плода в анамнезі.

АВО-несумісність пом'якшує перебіг вагітності при Rh-конфлікті. Rh-конфлікт частіше виникає, якщо вагітна і плід мають однакові чи сумісні по сис­темі АВО групи крові.

Діагностика ізоімунного конфлікту

Анамнез: переливання крові без урахування Rh-належності, аборти, мертвонародження чи народження дітей з ГХ, відомості про специфічну про­філактику ізоімунізації при попередніх вагітностях.

Визначення титру Rh-Ат у динаміці з ранніх термінів вагітності. Зростання та нестабільність титру Rh-Ат свідчать про Rh-конфлікт. При титрі 1:32 і вище ГХ зустрічається частіше, ризик внутрішньоутробної загибелі плода високий.

Визначення групових Ат проводять у вагітних з 0(І) групою крові, які мають в анамнезі самовільні аборти, мертвонародження, смерть немовлят від ГХ.

Діагностика ГХ плода.

Ультразвукове сканування дає можливість встановити ознаки ранньої водянки плода і водянки плода, що розвинулася

Кардіотокографія виявляє ознаки хронічної гіпоксії плода та зни­ження компенсаторної здатності фетоплацентаркого комплексу.

Трансабдомінальний амніоцентез виконують у термін після 26 тиж­нів вагітності.

Показання до амніоцентезу:


- мертвонародження, народження дітей з ГХ в анамнезі і УЗД ознаки ГХ плода.

Кордоцентез - взяття криві з пуповини плода через передню че­ревну стінку жінки (проводять у закладі охорони здоров'я Ш рівня надання медичної допомоги при наявності підготовлених спеціалістів згідно з наказом МОЗ від 31.12.2003 N 691/84 "Про удосконалення медико-генетичної служби в Україні").

Постнатальна, діагностика ГХ новонародженого

У крові із судин пуповини плода проводять визначення групи крові, Rh-фактора, рівня білірубіну. Швидкість погодинного наростання рівня білірубіну, рівень Нb і Нt. Постановка прямої реакції Кумбса здійснюється із периферичної крові плода.Показання до дострокового розродження при Rh-конфлікті:

 1. Титр Ат дорівнює чи перевищує 1:64 (критичний рівень);

 2. Наростання титру при повторному аналізі у 4 рази;

 3. ОЩНВ 0,35 - 70 і вище; концентрація білірубіну в амніотичній рідині 4,7 - 9,5 мг/л;

 1. УЗ ознаки ГХ у плода;

 2. Мертвонародження та народження дітей із ГХ в анамнезі.

Відразу після народження дитини пуповину перетискають та відти­нають з метою уникнення попадання Rh-Ат у кровоток немовляти, пла­центарний кінець пуповини не перетискають (для зниження ризику та об'­єму фетоматеринської трансфузії). При кесарському розтині плаценту рукою не відокремлюють.

Профілактика Rh-імунізації:

Профілактика під час вагітності при відсутності імунізації вагітної.

Проводиться шляхом в/м введення 1 дози (300 мкг) анти-Rh0 (Д) імуно-глобуліну, який дозволено використовувати під час вагітності: • у термін вагітності 28 - 32 тижнів;

 • уразі появи симптомів загрози переривання вагітності до 28 тижнів;

 • після амніоцентезу чи біопсії хоріону;

 • після видалення міхурного заносу;

 • після позаматкової вагітності;

- після переривання вагітності (не пізніше 48 годин після аборту);

 • після випадкової трансфузії Rh-позитивної крові Rh-негативній жінці;

 • після переливання тромбоцитарної маси;

-у клінічних ситуаціях, що супроводжуються попаданням клітин плода в кровоток матері:

 • відшарування плаценти, чи маткова кровотеча (неясної етіології);

 • травма матері (наприклад, автомобільна катастрофа).

У терміні вагітності до 13 тижнів доза анти-Rh0 (Д) імуноглобуліну складає 75 мкг, при терміні вагітності більше 13 тижнів - 300 мкг.

Профілактика після пологів при народженні Rh-позитивної дитини: впродовж перших 72 годин в/м вводиться 1 доза (300 мкг) анти- Rh 0 (Д) імуноглобуліну.
Література

 1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – К.: Здоров’я, 2000. – 744 с.

 2. Норвитц Эррол Р., Мордж Джен О. Наглядные акушерство и гинекология: Пер.с англ. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 144 с.

 3. Руководство к практическим занятиям по акушерству: Учебное пособие/ Под ред.В.Е.Радзинского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 576 с.

 4. Наказ МОЗ України №676 від 31.12 2004 р. «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». – Київ, 2004. – С.45 – 49.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка