Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти І науки України від 11 січня 2014 р. №26 / Україна. Міністерство освіти І науки // Офіційний вісник УкраїниСкачати 376.9 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації05.03.2017
Розмір376.9 Kb.
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за лютий 2014 року
1. Політика в галузі освіти
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 р. № 26 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2014. – № 9. – С. 250-266.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 р. № 1510 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2014. – № 1-2-3. – С. 3-88.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про особливості навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 січня 2014 р. № 5 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2014. – № 12. – С. 261.

// Головбух: БЮДЖЕТ. – 2014. – № 6. – С. 37.
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2013 р. № 768 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2014. – № 4-5-6. – С. 83-84.

Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Про затвердження форм подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 4 грудня 2013 р. № 1429 / Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі // Офіційний вісник України. – 2014. – № 8. – С. 398-402.Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2014. – № 1-2-3. – С. 89-95.

2. Організація вищої освіти
Богачков, Ю.Н. Реестр компетентностей как инструмент формирования образовательно профессиональных программ и систем сертификации: статья посвящена анализу разработки и внедрения систем квалификаций в разных странах / Ю.Н.Богачков, П.С.Ухань, В.Н.Милашенко // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 385-407.Вахович, І.М. Стан і проблеми вищої освіти в Україні / І.М.Вахович, Л.І.Іщук, C.O.Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 63-69.Ким, Б.И. Основы новой системы образования: главная особенность новой системы – качество образовательного процесса, проявляющееся в экзаменационных критериях тестирования / Б.И.Ким // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 11-17.Кириллов, А.Г. Концепция управления вузом на основе информационных технологий / А.Г.Кириллов // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 102-107.Колгатин, А.Г. Информационная безопасность в системах открытого образования / А.Г.Колгатин // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 417-425.Кравченко, О.Б. Совершенствование правового пространства как условие реформирования образования: социально-философский анализ / О.Б.Кравченко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 24-28.Латуха, О.А. Подготовка инновационно активных кадров в современном вузе / О.А.Латуха, Е.А.Пушкарёва // Профессиональ-ное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 86-91.Манако, А.Ф. Инновационные электронные научно-образовательные пространства: взгляд сквозь призму трансформаций / А.Ф.Манако, Е.М.Синица // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 545-576.Медведева, С.А. Реализация аксиологического подхода в системе высшего образования / С.А.Медведева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 61-63.Панина, Г.В. Новые образовательные технологии в реализации программ модернизации образования / Г.В.Панина // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 22-26.Панкова, Н.В. Кафедра университета: настоящее и будущее / Н.В.Панкова, Е.Н.Евстигнеев, Н.Г.Викторова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 52-58.Пушкарёва, Е.А. Философские основания новых образовательных приоритетов в контексте глобальных социальных изменений / Е.А.Пушкарёва // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 4. – С. 39-46.Студенты получат билеты нового образца: с января следующего года планируется начать выпуск электронных студенческих билетов на базе Национальной системы массовых электронных платежей НБУ // Ваш шанс. – 2014. – № 5. – 29 января-5 февраля. – С. 23А.Тоцька, О.Л. Структура університетських доходів і витрат у Канаді й Україні: порівняльний аналіз / О.Л.Тоцька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 225-232.У КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання європейської інтеграції вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 5-6.

3.    Рейтингові вимірювання
Зернов, В.А. Кто лидирует в сфере образования на постсоветском пространстве? / В.А.Зернов // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 13-18.Рейтинговий здобуток : Сумський державний університет увійшов до п'ятірки кращих українських ВНЗ за всесвітнім рейтингом Webometrics // Освіта України. – 2014. – № 7. – 17 лютого. – С. 3.

4.  Управління якістю вищої освіти
Бойко, О. Аналіз нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах / О.Бойко, О.Чабан // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – Вип. 73. – С. 133-135.Рубин, Ю.Б. Бенчмаркинг в системе оценки качества образования / Ю.Б.Рубин, Э.Ю.Соболева // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 1. – С. 30-39.Темботова, А.М. Организационный аспект проведения оценки качества образования как инструмента оценки деятельности вуза / А.М.Темботова // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 3. – С. 41-44.5. Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Військова освіта
Пахомова, Н.В. Оптимизация содержания самостоятельной работы курсантов военных вузов на основе применения проективных методов / Н.В.Пахомова // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 133-139.Тухватуллин, Б.Т. Критерии и показатели оценки эффективности комплексного применения технических средств обучения в военно-профессиональной подготовке курсантов / Б.Т.Тухватуллин // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 1. – С. 34-38.Тухватуллин, Б.Т. Модель формирования военно-профессиональной компетентности курсантов военных вузов / Б.Т.Тухватуллин // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 95-101.

Державне управління
Богдан, Н.Н. Формирование компетенций профессиональ-ного развития при подготовке бакалавров государственного и муниципального управления / Н.Н.Богдан, И.П.Бушуева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – C. 14-20.Никитина, М.А. Повышение эффективности формирования профессиональной компетентности будущих управленцев посредством кейс-метода / М.А.Никитина // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 237-241.Економічна освіта
Байдакова, Н.В. Проектирование процесса профессионально-го развития студента экономического факультета на базе исследования регионального рынка труда / Н.В.Байдакова, О.В.Забелина // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 121-125.Толстова, И.Э. Подготовка специалистов управленческого профиля в системе непрерывного образования на основе компетентностного подхода / И.Э.Толстова, Т.Ю.Калошина // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 75-81.Тридід, О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О.Тридід, В.Лукін // Банківська справа. – 2013. – № 11-12. – С. 66-75.Усынина, Н.Г. Ролевая игра как элемент современных технологии подготовки специалистов в области экономики и бухгалтерского учета / Н.Г.Усынина // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 2. – С. 21-29.

Інженерно-технічна освіта
Алексєєв, О.М. Типові тестові завдання для перевірки рівня сформованості вмінь і навичок студентів інженерних спеціальностей / О.М.Алексєєв // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 167-170.Дубініна, О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення / О.М.Дубініна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 171-176.Машиностроительный образовательный кластер как модель подготовки инженеров нового поколения / С.А.Когогин, Б.М.Морозов, С.А.Михеева, Л.Р.Ягудина // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 2-8.Нізовцев, А.В. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів / А.В.Нізовцев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 128-133.Олійник, Ю.С. Розробка системи тестування знань студентів електроенергетичних спеціальностей з модулю "Система електропостачання промислових підприємств" дисципліни "Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії" / Ю.С.Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 215-222.Поплавская, М.В. Исследование структуры готовности будущих инженеров к профессионально-личностному саморазвитию / М.В.Поплавская // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 140-143.Попов, М.В. Проектування інтегрованого змісту методики навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів / М.В.Попов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 84-91.Пфаненштиль, И.А. Проблемы образования в информационном обществе: социально-философский аспект. Описан социально-философский анализ основных проблем, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели технических вузов / И.А.Пфаненштиль, М.П.Яценко, И.Г.Борисенко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 4. – С. 60-65.Резніченко, О.М. Умови ефективної позааудиторної роботи куратора у вищих технічних навчальних закладах / О.М.Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 146-150.Технология проектно-ориентированного обучения в инженерном образовании / О.М.Замятина, П.И.Мозгалёва, М.А.Соловьев, Л.А.Боков // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 68-74.Чернова, Н.И. Формирование медиакоммуникативной компетентности в системе предметной подготовки профессиональных кадров в техническом университете / Н.И.Чернова, Н.В.Катахова // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 153-160.
ІТ-освіта
Наумук, О.В. Актуалізація змісту навчальної дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж" / О.В.Наумук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 75-79.Осадчий, В.В. Досвід упровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни "Тестування програмного забезпечення" / В.В.Осадчий, К.П.Осадча // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 134-139.Шалкина, Т.Н. Формирование базы данных многоуровневых профессионально ориентированных задач как средства развития компетенций студентов IT-направления / Т.Н.Шалкина, Д.Р.Николаева // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 73-78.

Медіаосвіта
Дяченко, М.Д. Творческий потенциал личности в контексте формирования профессионализма будущего журналиста / М.Д.Дяченко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 1. – С. 51-56.Дяченко, М.Д. Специфика развития творческого потенциала личности будущего журналиста / М.Д.Дяченко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 123-128.Шлыкова, А.И. Модель формирования ИКТ компетентности бакалавров направления "Реклама и связи с общественностью" / А.И.Шлыкова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 100-102.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка