Про затвердження статуту Четверта сесія сьомого скликання Ольшанського будинку культуриСкачати 210.81 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір210.81 Kb.
Проект

Про затвердження статуту Четверта сесія сьомого скликання

Ольшанського будинку культури

З метою приведення діяльності клубного закладу культури Миколаївського району Миколаївської області у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до частини 2 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про культуру», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити статут Ольшанського будинку культури (додається).

2. Визначити місцем розташування Ольшанського будинку культури нежитловий об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою: 57113, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Леніна, 20-А.

3. Закріпити за Ольшанським будинком культури на праві оперативного управління нежитловий об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою: 57113, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Леніна, 20-А.

4. Визначити головним розпорядником коштів на державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (утримання Ольшанського будинку культури) – сектор культури Миколаївської районної державної адміністрації.

5. Доручити Миколаївській районній державній адміністрації вжити заходів відповідно до чинного законодавства України щодо державної реєстрації Статуту Ольшанського будинку культури .

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, соціального захисту.

Голова районної ради Ю.І.Піньковий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

«___» ____________ 2016 року № __


Голова районної ради
____________________Ю.І.Піньковий
М.П.

СТАТУТ

ОЛЬШАНСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Миколаїв


2016 рік

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ольшанський будинок культури (далі – Будинок культури) – комунальний некомерційний заклад культури, який є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, створений на базі відокремленої частини майна територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська районна рада Миколаївської області (далі – Власник).

Орган управління Будинком культури: Миколаївська районна державна адміністрація (далі - Орган управління). Управління діяльністю Будинком культури здійснює Орган управління через сектор культури Миколаївської районної державної адміністрації.

Будинок культури підконтрольний Органу управління та підзвітний Власнику.

1.2. Будинок культури у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської районної ради Миколаївської області та цим Статутом.

1.3. Структура Будинку культури визначається з рахуванням примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури, затверджених наказом Міністерства культури України від 20 вересня 2011 року № N 767/0/16-11.
Розділ II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Будинку культури:

- повне: Ольшанський будинок культури;

- скорочене: Ольшанський РБК.


2.2. Місцезнаходження Будинку культури:

57113, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Леніна, 20-А.


Розділ III. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

3.1. Метою створення Будинку культури є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

3.2. Головними напрямками діяльності Будинку культури є:

- задоволення духовних потреб, створення умов для розвитку ініціативи, творчості населення, організації активного відпочинку, розширення реальних можливостей для всебічного розвитку особи;

- збереження і розвиток місцевого фольклору української культури;

- забезпечення культурно-дозвільних потреб та запитів громадян у всіх виявах творчості.

3.3. Головними завданнями Будинку культури є:

- створення, розповсюдження культурних надбань, вивчення, збереження, популяризація товарів народно-ужиткового мистецтва Миколаївщини;

- задоволення культурно-дозвільних потреб населення;

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

- створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами);

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;

- організація та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

3.4. Головними видами діяльності Будинку культури є:

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

3.5. Функціями Будинку культури є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична.

3.6. Будинок культури може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації (за згодою).

3.7. Будинок культури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» має право на надання платних послуг.


Розділ IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

4.1. Будинок культури є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного (неприбуткового) закладу культури та наділений усіма правами (цивільною правоздатністю та дієздатністю) юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації.

4.2. Участь Будинку культури в асоціаціях та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах згідно з вимогами чинного законодавства та цим Статутом.

4.3. Будинок культури має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі має право мати рахунки в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.4. Будинок культури має право укладати та виконувати усі передбачені законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з
юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених
чинним законодавством, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції та третейському суді відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.5. Будинок культури здійснює будь-які операції у межах предмета своєї діяльності згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

4.6. Будинок культури не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, Власника та Органу управління.

Держава, територіальні громади сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, Власник та Орган управління не несе відповідальності за зобов’язаннями Будинку культури


Розділ V. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Будинку культури становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Будинку культури.

5.2. Майно Будинок культури, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, надається Будинок культури безоплатно і закріплюється на праві оперативного управління. В разі ліквідації Будинку культури майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, підлягає безоплатній передачі Органу управління майном.

5.3. Будинок культури має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області і належить до основних фондів, лише за наявності відповідного дозволу Органу управління в порядку встановленому Власником.

5.4. Списання майна Будинку культури здійснюється за згодою Власника в порядку, встановленому Власником.

5.5. Будинок культури має право здавати в оренду майно фізичним та юридичним особам на підставі дозволу Органу управління в порядку, встановленому Власником.

5.6. Джерелами фінансування Будинку культури є:

- майно, передане йому Власником, Органом управління та іншими органами місцевого самоврядування;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти, отримані за оренду майна;

- кошти, отримані від реалізації майна;

- кошти, отримані від надання послуг на платній основі, надання яких передбачено чинним законодавством;

- благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

- надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

5.7. Будинок культури здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних


правовідносин, в тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у
постійне користування або закріплених за Будинком культури, здійснюється за згодою Власника.
Розділ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

6.1. Для забезпечення виконання зазначеної мети Будинок культури має право:

- здійснювати підготовку і проведення тематичних театрально-концертних, ігрових, видовищно-спортивних, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, відео-комп'ютерних, науково-методичних, науково-технічних, літературно-художніх, рекреаційно-оздоровчих та інших заходів і програм;

- проводити свята, обряди, конгреси, карнавали, фестивалі, кінофестивалі, дискотеки, лотереї, аукціони, виставки-продаж творів професійного та аматорського мистецтва, літератури, організовувати консультації та лекції з різних галузевих знань, здійснювати екскурсійну та туристичну діяльність;

- створювати театральні групи, циркові, хореографічні, театральні студії, духові, народні, естрадні оркестри, музичні ансамблі, гуртки, інші штатні художні колективи для організації культурно-дозвіллєвих заходів;

- залучати до цих заходів професійні колективи та виконавців;

- створювати фольклорні, фольклорно-етнографічні колективи, любительські та інші об'єднання, клуби за інтересами;

- створювати універсальні, театрально-видовищні, танцювально-розважальні, інформаційно-виставкові, фізкультурно-оздоровчі аудиторії, комплекси персональних комп'ютерів, спортивних тренажерів, зали для демонстрації кіно і відео програм, центри науково-технічної творчості, містечка для атракціонів та розваг, рекреаційних занять, парки, вітальні, ігротеки;

- здійснювати інформаційно-рекламну діяльність, розповсюдження газетно-журнальної, книжкової та іншої друкованої продукції, виконувати художньо-графічні та фотороботи, створювати рекламні, інформаційні, музичні, видові, кіно - відеосюжети, програми, музичні фонограми, здійснювати їх демонстрацію;

- створювати і експонувати в установленому порядку транслюючі засоби телевізійного, кабельного, та ефірного мовлення з обмеженою територією використання відповідно до чинного законодавства України;

- виявляти і прогнозувати попит населення на послуги та задовольняти його в зоні своєї діяльності;

- надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства України;

- здійснювати усі види діяльності, які не суперечать чинному
законодавству України.

6.2. Обов’язки Будинку культури:

- сприяти процесам відродження і розвитку національної культури,
подальшому удосконаленню організації культурно-дозвільної діяльності
різних верств населення, з урахуванням їх інтересів, запитів і потреб;

- створювати умови для спілкування людей у сфері дозвілля,


засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку на
основі вивчення потреб різних груп населення;

6.3. Будинок культури:

- забезпечує своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

- забезпечує ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району;

- несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні відведеною земельною ділянкою;

- здійснює будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

- забезпечує своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, несе відповідальність за незадовільне його використання;

- здійснює заходи із удосконалення організації роботи та матеріально-технічного забезпечення;

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- забезпечує економне та раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасність розрахунків з працівниками Будинок культури;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.


6.4. У разі порушення Будинком культури законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Будинок культури веде бухгалтерський, оперативний, статистичний та інші види обліку згідно з чинним законодавством. Бухгалтерський облік ведеться особисто або через централізовану бухгалтерію сектору культури Миколаївської районної державної адміністрації.

Директор несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку, статистичної і фінансової звітності.
Розділ VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

7.1. Будинок культури самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів.

7.2. Головною формою планування та організації діяльності Будинку культури є річний план, який погоджується Органом управління.
Розділ VIII. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ТА СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

8.1. Будинок культури фінансується за рахунок місцевого бюджету.

8.2. Будинок культури здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.

8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

8.4. Директор Будинку культури обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами, передбаченими колективним договором та відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.5. Будинок культури здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.

8.6. Мінімальна заробітна плата працівників Будинку культури не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.7. Оплата праці працівників Будинку культури здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого штатного розпису.


Розділ IX. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Адміністрація Будинку культури забезпечує дотримання установленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань.

9.2. Згідно із Законом України "Про охорону праці" адміністрація
Закладу зобов'язана забезпечити для своїх працівників безпечні та
нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом
порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.
Розділ X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Будинок культури має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.


Розділ XI. УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ КУЛЬТУРИ

11.1. Управління Будинком культури здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

11.2. Будинок культури очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з неї рішенням Миколаївської районної ради за поданням Миколаївської районної державної адміністрації шляхом укладання контракту з Органом управління у порядку, визначеному Власником.

11.3. Директора Будинку культури може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до чинного законодавства.

11.4. Повноваження директора:

11.4.1. Безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Будинок культури завдань і здійснення ним своїх функцій.

11.4.2. Здійснює загальне керівництво Будинком культури.

11.4.3. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції Будинку культури.

11.4.4. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у Будинку культури.

11.4.5. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у Будинку культури.

11.4.6. Затверджує плани роботи Будинку культури та його структурних підрозділів.

11.4.7. Затверджує режим роботи Будинок культури.

11.4.8. Організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Будинку культури.

11.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Будинку культури.

11.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Будинку культури.

11.4.11. В межах повноважень видає накази.

11.4.12. Призначає своїх заступника та визначає його обов’язки.

11.4.13. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів та інших працівників Будинку культури.

11.4.14. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

11.4.15. Накладає на працівників Будинку культури стягнення у встановленому чинним законодавством порядку.

11.4.16. Від імені власника укладає та підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Будинку культури органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом Будинку культури.

11.4.17. Діє без довіреності від імені Будинку культури, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах незалежно від форми власності, в органах судової влади, правоохоронних та контролюючих органах, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Будинку культури і вирішує питання діяльності Будинку культури у межах та у визначеному законодавством та цим Статутом порядку.

11.4.18. Розпоряджається коштами та майном Будинку культури відповідно до законодавства та цього Статуту.

11.4.19. Укладає договори, угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків, інших фінансових установах в установленому порядку.

11.4.20. Підписує договори, угоди, довіреності, фінансові та інші документи.

11.4.21. Визначає організаційну структуру Будинку культури, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Органу управління.

11.4.22. Вносить Власнику на затвердження проекти змін до Статуту.

11.4.23. Вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.4.24. Звітує перед Власником про свою діяльність та діяльність Будинку культури не рідше одного разу на рік.
Розділ XII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

12.1. Трудовий колектив Будинку культури становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Будинку культури на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини між працівниками та Будинком культури.

12.2. Повноваження трудового колективу Будинку культури реалізовуються загальними зборами (конференцією) та через його виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу яких не може входити директор Будинку культури.

Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Будинку культури без згоди відповідного органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.

12.3. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:

- укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Будинку культури;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Будинку культури (оплата праці), перспективних цільових планів;

- розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

12.4. Збори (конференції) трудового колективу Будинку культури проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

12.5. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і


адміністрації Будинку культури, а також питань охорони праці, соціального розвитку відповідно до вимог чинного законодавства України укладається
колективний договір. Право укладання колективного договору від імені
Власника надається директору Будинку культури, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.
Розділ XIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Будинку культури здійснюються на підставі чинного законодавства України.

13.2. Відносини Будинку культури з іншими підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах
господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством порядку.
Розділ XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Припинення діяльності Будинку культури здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України – за рішенням суду.

14.2. У разі реорганізації Будинку культури вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

14.3. Ліквідація Будинку культури здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління або за рішенням суду.

14.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторів визначаються відповідно до діючого законодавства України.

14.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості перед Будинком культури.

14.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Будинком культури. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Будинку культури і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Органу управління. За достовірність та повноту ліквідаційного балансу відповідальність несе голова ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Будинку культури, що ліквідується.

14.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

14.8. Працівникам Будинку культури, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

14.9. Будинок культури є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Розділ XV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації._____________________________________________________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка