Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у с. Бобриця на 2015-2016 рокиДата конвертації09.04.2017
Розмір172 Kb.


02 квітня 2015 року Проект

Про затвердження Програми

регулювання чисельності

безпритульних тварин у

с.Бобриця на 2015-2016 роки
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб", наказів Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках" та від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин", наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку" Бобрицька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у с.Бобриця на 2015 – 2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити комісії по охороні навколишнього середовища, а організацію його виконання Виконавчому комітету Бобрицької сільської ради.


Сільський голова О.Г. Король

ПРОГРАМА

регулювання чисельності безпритульних

тварин у с.Бобриця на 2015 – 2016 роки
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у с.Бобриця на 2015 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сферах місцевого самоврядування, діяльності громадських організацій та захисту об’єктів тваринного світу і протидії жорстокому поводженню з тваринами.

Необхідність розроблення Програми викликана перебуванням великої кількості безпритульних тварин на території села, що, у свою чергу, призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей села, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих ситуацій шляхом зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

Основна частина Програми базується на ідеї стерилізації і супроводу безпритульних тварин (стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу перебування, обов’язково повинні легко візуально ідентифіковуватися та перебувати під опікою фізичної або юридичної особи) та вирішенні проблем з утриманням домашніх та інших тварин, що включає в себе заходи щодо здійснення контролю за кількістю тварин шляхом ведення їх обліку та всебічного моніторингу, регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх відловлювання, стерилізації та утримання в притулках або міні-притулках.

Дія Програми передбачається протягом 2015 – 2016 років на території с.Бобриця.Терміни у Програмі вживаються в такому значенні:

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, поліпшення якості їх життя тощо;

безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;

опікун безпритульної тварини – фізична особа, яка внесена до Єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин і безпосередньо супроводжує безпритульну тварину за умов її обліку та ідентифікації в установленому порядку;

Єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин – автоматизована система збирання, накопичення, обробки та зберігання даних, яку вестиме громадська організація (комунальне підприємство), про фізичних чи юридичних осіб, які супроводжують безпритульних тварин і мають відповідні права та обов’язки;

супровід безпритульної тварини – забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб без зміни ареалу її перебування;

притулок для тварин – спеціально обладнані території або приміщення, що обліковуються за громадською організацією (комунальним підприємством), призначені для утримання безпритульних тварин і мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;

ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифіка-ційного номера;

облік безпритульних тварин – процес визначення та максимального збирання ознак та первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються безпритульної тварини. Проводиться шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин с.Бобриця;

Єдина сільська електронна база даних непродуктивних тварин с.Бобриця – автоматизована система збирання, накопичення, обробки та зберігання даних про тварин;

тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування тварин у пунктах (міні-притулках) на базі громадської організації (комунального підприємства) до вирішення питань, пов’язаних із їх подальшим утриманням;

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх відловлювання чи тимчасової ізоляції;

жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із застосуванням насильницьких методів, а також нацьковування однієї тварини на іншу, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів; утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;

собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним згідно з вимогами законодавства України;

собаки (коти) загублені і покинуті – це одинокі, зазвичай породисті тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин їх втратили;

собаки спадково вуличні – це переважно безпородні тварини, що живуть зграями більш-менш постійного складу на визначеній ними території (будівельні майданчики, двори і т. д.), що забезпечує їх необхідними для життя умовами. Ці тварини утворили складну саморегульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім факторним тиском: конкурентами, хворобами тощо. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства;

спровокована агресія – агресивна поведінка собаки, викликана навмисними діями людини;

шкода, заподіяна людині внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.
2. ЗАКОНОДАВЧІ ПІДСТАВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

пор.


Назва нормативно-правового акта

Стаття

Частина та пункт

1

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Стаття 26 "Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад".
Стаття 33 "Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища"

Пункт 22
частини

першої


2

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Повністю

Повністю

3

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Стаття 5 "Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища"

Частини 1, 3Стаття 35 "Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища"

Частина 2

4

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Повністю

Повністю

5

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Повністю

Повністю

6

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохо-ронних заходів"
Пункт 50. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо)

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин у с.Бобриця на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів сільської ради, служб, установ, громадських організацій, комунальних підприємств до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному рівні.

Завданнями Програми є:

1) проведення моніторингу діяльності, пов’язаної із безпритульними тваринами (збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо);

2) створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин;

3) створення притулків та міні-притулків для безпритульних тварин;

4) створення Єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин у с.Бобриця;

5) розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних тварин;

6) розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин;

7) розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу безпритульних тварин протягом життя;

8) розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів з населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо;

9) проведення моніторингу діяльності, пов’язаної з безпритульними тваринами;

10) проведення масової стерилізації безпритульних тварин із поверненням їх до ареалу попереднього перебування і поступове, протягом декількох років, зниження їх кількості;

11) організація відловлювання безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій, кращого міжнародного досвіду та досвіду міст України, де вже впроваджено аналогічні програми;

12) планування та вжиття щорічних протиепізоотичних заходів: обов’язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу, лептоспірозу та інших небезпечних хвороб, із вилученням агресивних і хворих тварин;

13) проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи.

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися підприємства та організації с.Бобриця, громадські організації (за згодою).

Перш за все необхідно вивчити питання зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами на основі відповідних наукових досліджень для подальшого наукового обґрунтування планування заходів регулювання чисельності цих тварин, вжиття протиепізоотичних заходів у місті.

Для поліпшення ефективності контролю за поводженням з безпритульними тваринами створюються Єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин, який вестиме громадська організація та Єдина сільська електронна база даних усіх тварин. Громадська організація установлюватиме порядок проведення обліку та ідентифікації безпритульних тварин, які перебувають під опікою фізичної особи, з відповідними обліковими та іншими формами, адаптованими до міжнародних вимог.
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОГРАМОЮ

1. Облік та ідентифікація безпритульних тварин

Облік та ідентифікація безпритульних тварин проводяться громадською організацією (комунальним підприємством) – адміністратором Єдиної бази даних непродуктивних тварин у с.Бобриця – згідно з Порядком обліку та ідентифікації тварин у селі, що затверджується виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради за поданням громадської організації (комунального підприємства).


2. Відловлювання безпритульних тварин

Відловлювання безпритульних тварин здійснюється громадською організацією (комунальним підприємством) згідно із санітарними нормами та чинним законодавством. Позапланово можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, що потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

Відловлюванню підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають відловлюванню.

Не підлягають відловлюванню тварини, які раніше були простерилізовані і повернуті до попереднього ареалу перебування та візуально ідентифіковані.

Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації визначається виключно відповідно до протоколу відлову та картки реєстрації тварини, що перебуває під опікою.

У разі шкоди, заподіяної особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, відловлювання тварин здійснюється за заявками осіб до громадської організації (комунального підприємства).

Відловлювання тварин може здійснюватися тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими нижченаведеними незабороненими засобами і методами, з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

1) медикаментозний – введення до організму тварини спеціальних лікарських засобів (снодійного, транквілізаторного), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції;

2) механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (згідно з чинним законодавством) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

3) комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного способів відловлювання.

Відловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою або індивідуально в клітках.
3. Карантинування відловлених тварин

Відловлені тварини підлягають карантинуванню протягом 10 днів на карантинному майданчику.

Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально в спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції.

Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні біологічні, видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко поводитися з тваринами.


4. Стерилізація, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин

Безпритульна тварина, що перебуває під опікою, підлягає обов’язковій стерилізації та вакцинації від інфекційних захворювань.

Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, які відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційним утриманням в установі ветеринарної медицини або притулку протягом терміну, що встановлений за медичними показниками.

Стерилізація з післяопераційним утриманням, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин проводитимуться на базі громадської організації (комунального підприємства) та в установах ветеринарної медицини (за згодою).

Після стерилізації та утримання тварини підлягають ідентифікації і можуть бути передані власнику, опікуну або повернуті до місця відлову. Винятком є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду, – такі тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.

Для вирішення питання подальшого влаштування тварин під час їх утримання інформація про них подається до засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються долею безпритульних тварин.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться в установах ветеринарної медицини або в притулках виключно в разі травми або хвороби, що несумісні з життям, та в разі агресивності, що не підлягає корекції.

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає спеціальна комісія, до складу якої обов’язково входять представники громадських організацій (за згодою) та опікун (за наявності).

Представники громадських організацій включаються до складу спеціальної комісії згідно з чинним законодавством. Кожна громадська організація, яка зареєстрована на території с.Бобриця і займається діяльністю, пов’язаною з екологією, має право на представництво в комісії.

Порядок роботи комісії визначається керівником громадської організації (комунального підприємства).

Забороняються негуманні методи евтаназії тварин. Приміщення, в якому проводиться евтаназія, повинно бути відокремлене від приміщення, в якому утримуються тварини, і повинно бути укомплектоване термічною установкою.


5. Супровід безпритульних тварин

Супровід безпритульних тварини проводиться опікунами цих тварин за активної підтримки громадських організацій с.Бобриця. Транспортування тварин необхідно здійснювати спеціально обладнаним автомобілем, який повинен бути укомплектований набором переносних кліток для тварин, природною вентиляцією, набором відповідного спецобладнання та забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов.

Після стерилізації тварини повертаються до ареалу колишнього перебування під опіку фізичної чи юридичної особи.

Для впорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також для інших цілей створюється база даних їх опікунів, яку вестиме громадська організація (комунальне підприємство).

Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, яка належним чином зареєстрована в Єдиному реєстрі опікунів безпритульних тварин і отримала посвідчення опікуна.

Правовою підставою для здійснення опіки над безпритульною твариною є Закон України "Про захист тварин від жорсткого поводження" та статті 180, 340, 341 Цивільного кодексу України.

До обов’язків опікунів безпритульних тварин входить:

1) забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що перебувають під їх опікою, з урахуванням їхніх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;

2) повідомлення громадської організації (комунального підприємства) про випадки захворювання опікуваних тварин, а також повідомлення місцевих установ санітарно-епідеміологічної та/або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування людей цією твариною;

3) гуманне поводження з безпритульними тваринами і повідомлення правоохоронних органів про випадки жорстокого поводження з тваринами, а громадської організації (комунального підприємства) – в разі загибелі або зникнення опікуваної тварини.

Реалізація Програми повинна здійснюватися гуманними методами, виключаючи жорстоке поводження з тваринами, відповідно до чинного законодавства України.
6. Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчально-просвітницька робота

Цей напрямок Програми передбачає такі заходи:

1) підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів та нарад з відповідними виконавчими органами Бобрицької сільської ради, службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

2) проведення просвітницької роботи з населенням із питань, пов’язаних із гуманним ставленням до тварин;

3 видання та розповсюдження серед опікунів безпритульних тварин і мешканців міста тематичних друкованих видань – буклетів, плакатів, пам’яток;

4) розроблення та запровадження в дитячих навчальних закладах просвітницьких проектів щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження;

5) виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів);

6) участь в інформаційних кампаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;

7) проведення консультацій з населенням стосовно опіки над безпритульними тваринами, що перебувають на території села;

8) пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами в засобах масової інформації.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:

1) Виконавчий комітет Бобрицької сільської ради, який:

- забезпечує фінансування передбачених Програмою заходів у межах бюджетних призначень відповідно до своїх повноважень;

- вносить зміни до Правил утримання тварин у с.Бобриця, затверджених рішенням Бобрицької сільської, з урахуванням вимог Програми;

- здійснює щорічний моніторинг виконання Програми на базі даних статистичних спостережень, аналізу громадської думки, експертних оцінок.

2) Виконавчий комітет Бобрицької сільської ради, який:

- як головний розпорядник коштів сільського бюджету забезпечує фінансування будівництва притулку для розміщення та тимчасового утримання безпритульних тварин і передбачених Програмою заходів в межах бюджетних призначень відповідно до своїх повноважень.

3) Громадська організація, у разі створення в селі Бобриця:

- створює Єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин та Єдину міську електронну базу даних всіх тварин;

- запроваджує реєстрацію тварин (створення анкет на кожну тварину, занесення анкет до єдиної сільської електронної бази даних, видачу посвідчень на тварин);

- систематично проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

- забезпечує відловлювання безпритульних тварин службою відловлювання з дотриманням принципів гуманності відповідно до цієї Програми та чинного законодавства.

4) Києво-Святошинський відділ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, який:

- посилює контроль за недопущенням несанкціонованої торгівлі тваринами на території ринків та в інших не відведених для цього місцях та за дотриманням власниками тварин вимог діючих Правил утримання тварин.

5) Керівник комунального підприємства села, який:

- забезпечує своєчасне збирання та вивезення побутових відходів;

- забезпечує ліквідацію стихійних укриттів для безпритульних тварин на підвідомчих територіях;

- проводить роботу щодо закриття підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках з метою попередження проникнення в них тварин;

- сприяє працівникам служби відловлювання у виконанні ними своїх обов’язків;

- у межах своїх повноважень посилює контроль за дотриманням власниками тварин вимог діючих Правил утримання тварин у с.Бобриця.

6)  Києво-Святошинська районна санітарно-епідеміологічна станція, державна служба ветеринарної медицини Києво-Святошинського району, які:

- забезпечують контроль за санітарно-епідеміологічним станом територій будівництва об’єктів, у тому числі законсервованих, в частині наявності безпритульних тварин;

- здійснюють через засоби масової інформації інформування населення про небезпеку для людей і тварин захворювання на сказ і необхідність проведення вакцинації домашніх тварин;

- забезпечують інформування мешканців про проведення планової вакцинації від сказу.

7) На вимогу зоозахисних організацій – опікуни (фізичні та юридичні особи), які:

- утримують собак, які мають бути простерилізовані, вакциновані, мати спеціальний ошийник за згодою мешканців будинку. Всі витрати на догляд, стерилізацію та лікуванню опікун бере на себе. В разі скарг з боку мешканців тварина вилучається з-під опіки в притулок.
6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює комісія з урегулювання земельних відносин та захисту навколишнього середовища виконавчого комітету Бобрицької сільської ради.


7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1) зменшення чисельності безпритульних тварин;

2) підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини, а також інших тварин;

3) забезпечення суспільного спокою і підвищення моральності;

4) поліпшення естетичного вигляду с.Бобриця;

5) зниження витрат на епідеміологічні заходи та лікування населення;

6) зменшення засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниження витрат відповідних комунальних служб;

7) зниження аварійності на дорогах;

8) забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин;

9) підвищення іміджу с.Бобриця в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з тваринами.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у сільському, районному бюджетах на відповідний рік, за рахунок надходжень з державного бюджету, за рахунок коштів від здійснення господарської діяльності, цільового фонду сільської ради, благодійних внесків, пожертв, коштів міжнародних фондів та організацій захисту тварин.Фінансування з сільського бюджету проводиться лише на здійснення заходів щодо медикаментозного забезпечення та стерилізації тварин.


Сільський голова О.Г. Король


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка