Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльностіСторінка3/5
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Примітки: 1. Відомості до пункту 1 подаються без врахування показників по пункту 7.

2. Відомості до пунктів 2.1 – 2.4 подаються по кожному місту, віднесеному до групи з цивільного захисту.

3. У графі 3 до пунктів 1, 2.1 – 2.4, 5, 6 надаються відомості за даними Держстату України або його територіального органу державної статистики.

4. У графі 4 проставляється чисельність населення (утому числі НПЗ), яке підлягає укриттю у фонді ЗС ЦЗ згідно вимог розділу 3 ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)".

5. У графі 5 проставляється чисельність працівників і службовців найбільш працюючої зміни (НПЗ) підприємств незалежно від форм власності, виду діяльності і господарювання, які повинні забезпечувати їх захист у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Розрахунок НПЗ здійснюється згідно з вимогами підпункту 3.5 пункту 3) розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період (наказ МНС від 16.07.2009 № 494).

6. У графі 6 проставляється чисельність персоналу, укриття якого у ЗС ЦЗ здійснюється відповідно до вимог розділу 3 ДБН В.1.2-4-2006.

7. У графах 7, 13 надаються відомості про загальну кількість існуючих ЗС ЦЗ (на підставі облікових документів, незалежно від готовності до використання за призначенням), а у графах 8, 14 стан готовності яких оцінено як не готові до використання за призначенням за результатом їх комплексної перевірки
(наказ МНС від 09.10.2006 № 653).

8. У графі 9 представляється кількість сховищ, у яких відповідно до облікових документів передбачено три режими вентиляції, , а у графі 10 стан готовності яких оцінено як не готові до використання за призначенням за результатом їх комплексної перевірки (наказ МНС від 09.10.2006 № 653).

9. У графах 15 – 21 надаються відомості з укриття в ЗС ЦЗ, стан готовності яких оцінено як готові та обмежено готові до використання за призначенням за результатом комплексної перевірки (наказ МНС від 09.10.2006 № 653).

10. У графах 11 та 12 у чисельнику надаються відомості з укриття в ЗС ЦЗ незалежно від стану їх готовності, у знаменнику – стан готовності яких оцінено як готові та обмежено готові до використання за призначенням."


IV. З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Форма 4/7/3 НПОЗВІТ

про проходження посадовими особами навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки

у навчально-методичних центрах, інших підприємствах, в установах та організаціях
у півріччі 20 року

(область, район, місто)

№ з/п

Найменування навчального

закладу, установиЗа програмами функціонального навчання

За програмою навчання та перевірки знань

з питань пожежної безпекиВиконання Плану комплектування (%)

За державним замовленням (осіб)

За контрактом (осіб)

всього

всього

у тому числі

всього

у тому числі

всього

утому числі

Керівного

складу


Державних

службовцівКерівного

складу


Фахівців

Посадових осіб органів

виконавчої влади

та місцевого

самоврядуванняПосадових

осіб бюджетних підприємств, установ

організацій


Посадових

осіб суб'єктів

господарювання у

користуванні якихєОПН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Інститут державного управління у сфері ЦЗ

2

Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД

3

Підприємства, установи, організації

3.1
Всього

____________________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_____" ___________________ 20 __ р.V. З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Форма 5/11/1/Евак.

ДОНЕСЕННЯ

про евакуацію населення при виникненні надзвичайних ситуацій в (назва регіону; за рікз/п


Причина евакуації (відселення) та відповідне рішення про проведення евакуації (№ та дата)

Район (місце) НС (де виникла НС та її рівень)

Кількість евакуйованого

населення (дорослі/діти дошкільного віку)Виведення чи вивезення евакуйованого населення (яким і чиїм видом транспорту)

Місця розміщення

евакуйованого населення (назва та адреса)Час евакуації (термін)


Всього за область (місто)

Керівник департаменту (управління) освіти і науки у (в) (назва регіону) _______________________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

" " 20 р.
VI. З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Форма 6/оп/НВ (зведена)

річна


З В Е Д Е Н И Й З В І Т

про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

за 20_____ рік


Подають

Строки подання

Форма НВ (зведена)

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міських виконкомів – Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки України

не пізніше

10 лютого


не пізніше

20 лютого(річна)


Респондент:

Найменування ____________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)


Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

Учасники навчально-виховного процесу

№ рядка

Кількість учасників навчально-виховного процесу –

усього, осібКількість нещасних випадків,

оформлених актами Н-Нусього

групових

із смертельним

наслідкомА

Б

1

2

3

4

Вихованці

Учні


Студенти

Слухачі


Стажисти

Клінічні ординатори

Аспіранти

Докторанти01

02

0304

05

0607

08


Розділ 2. Кількість потерпілих осіб від нещасних випадків за видами діяльності навчальних закладів

під час навчально-виховного процесуВид діяльності

під час навчально-виховного процесу№ рядка

Кількість потерпілих

за формою НВУ тому числі у

вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

загально-освітніх навчальних закладах

професійно-технічних навчальних закладах

позашкільних навчальних закладах

дошкільних навчальних закладах

закладах післядипломної освіти

усього

у тому числі від нещасних випадків із смертельним наслідком

усього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним

наслідкомусього

потерпілихіз смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього,

01

у тому числі під час

навчальних занять (уроків, лекцій, лабораторних, практичних робіт тощо);01.1

занять із фізкультури, рухливих ігор;

01.2

виробничої практики;

01.3

уроків професійного і трудового навчання (професійної орієнтації);

01.4


перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових об'єднаннях тощо;

01.5


сільгоспробіт;

01.6

спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо);

01.7

екскурсій, походів, експедицій, прогулянок;

01.8

перерв;

01.9

інших видів діяльності

(роботи із самообслуговування, прибирання території тощо)01.10

Кількість навчальних закладів, за якими складено звіт (02) _____________________________________________

__________________________________________ ____________ _______________________________________________________________

(місце підпису керівника (власника) та/або осіб, (П.І.Б.)

відповідальних за заповнення форм звітності)

Телефон: ________________________ факс: ______________________ електронна пошта: _________________

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка