«Про результати розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2013/2014 навчальному році та основні завдання на 2014/2015 навчальний рік»Скачати 404.08 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2017
Розмір404.08 Kb.
  1   2
«Про результати розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2013/2014 навчальному році та основні завдання

на 2014/2015 навчальний рік»
У 2013/2014 навчальному році діяльність відділу освіти була спрямована на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та районною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

На сьогодні функціонує 27 закладів , де здобувають дошкільну освіту 760 дітей ( у минулому році 755 дітей здобувало освіту в 27 ДНЗ) .

Впродовж тривалого часу маємо найкращі такі показники серед районів області з охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 (7) років, що за даними держкомстату в 2014 році становить 52% (у минулому році 51%) .

Свідченням позитивних якісних змін у забезпеченні розвитку дошкільної освіти в районі, створенні умов для її доступності є те, що в грудні 2013 року на базі ЗОШ 1-11ст. с. Великий Окорськ відновлено діяльність Великоокорського ДНЗ, на базі ЗОШ 1-11ст. с. Линів та ЗОШ 1 ст. с. Хорів були відкриті Линівський та Хорівський ДНЗ короткотривалого перебування дітей, та після проведеного капітального ремонту ІІ половини приміщення Козлівського ДНЗ також у грудні відкрито другу групу на 15 місць для дітей раннього та молодшого дошкільного віку, що дало можливість також збільшити чисельність місць у ДНЗ району на 30 та чисельність дітей у ДНЗ на 43 дитини. Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей за різних причин не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких забезпечується системний підхід до реалізації завдань дошкільної освіти , в тому числі здійснюється планомірна, нефорсована психологічна підготовка дітей до навчання в школі.

Ми виконали поставлене завдання із охоплення дітей дошкільною освітою. За статистичними даними порівняно з минулим роком кількість вихованців дошкільних навчальних закладів збільшилася на 5 дітей. Більше вихованців стало Маньківському, Козлівському, Старозагорівському ДНЗ.

Залучення дітей від 3-х до 6 (7) років до дошкільних закладів позитивно вплинуло на стовідсоткове охоплення освітою дітей п’ятирічного віку. Однак демографічна ситуація вплинула на зменшення дітей у Дорогиничівському, Бубнівському, Коритницькому, Марковичівському ДНЗ.


На виконання листа МОН України „Про організацію обліку дітей дошкільного віку” від 7 травня 2007 року в районі створено інформаційний банк даних обліку дітей дошкільного віку.

За даними щорічного обліку дітей дошкільного віку упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості дитячого населення віком від народження до 6 років

У зв”язку із зміною демографічної ситуації в окремих населених пунктах спостерігається перевантаженість груп дітьми , а тому є нагальна потреба у відкритті ще по одній групі для дітей у Локачинському та Затурцівському ДНЗ.

Наповнюваність різновікової молодшо-середньої групи у Затурцівському ДНЗ при нормі 15 дітей становить 38 дітей , аналогічна ситуація у 11 молодшій та середній групах Локачинського ДНЗ , де при нормі 20 дітей виховується в середньому по 34-36 дітей.

На постійному контролі відділу освіти, керівників ЗОШ та ДНЗ району питання охоплення дітей 5-річного віку до навчання в школі. Протягом тривалого часу нам всім вдається забезпечувати майже стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку організованою підготовкою до шкільного навчання в межах програмових вимог .

Такі групи у нас працюють щорічно на базі загальноосвітніх шкіл у селах , в яких відсутні ДНЗ.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

пріоритетним напрямам освітньої роботи довкілля є:- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

- трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

- забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

Із метою поліпшення умов для організації рухової активності дошкільнят упродовж навчального року встановлено ігрові майданчики у Бубнівському. Війницькому і Кисилинському ДНЗ, забезпечено проведення здоров’язбережувальних технологій у дошкільних навчальних закладах тощо.

Важливим чинником у зміцненні здоров’я дошкільнят є організація збалансованого, здорового харчування. Свідченням позитивних результатів є збільшення показників виконання норм харчування. Середній показник виконання норм харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району за п’ять місяців поточного року становить 76%, за відповідний період минулого року – 75%.

Протягом літа 2014 року проведено значну роботу щодо поліпшення матеріально-технічного стану всіх дошкільних навчальних закладів району. З початку року дошкільними навчальними закладами використано 213954 грн., з яких 65438 грн. , а це становить 30%, - позабюджетні кошти.

Однак матеріально-технічна база більшості дошкільних навчальних закладів ще не відповідає сучасним вимогам. Дитячі меблі потребують заміни, не створено розвивальне середовище відповідно до вимог нового змісту Базового компонента дошкільної освіти, не забезпечено дошкільні навчальні заклади сучасними навчальними комп’ютерами, мультимедійним обладнанням.

Основною причиною зазначених проблем є відсутність належного фінансування.

Основні завдання щодо вирішення проблем та розвитку дошкільної освіти в районі визначені у розділі «Дошкільна освіта» районної комплексної програми розвитку освіти на 2014-2017 роки, а саме:

- охоплення не менше 95% дітей дошкільною освітою;

- відкриття додаткової групи в Локачинському ДНЗ;

- здійснення заходів з підготовки до відкриття додаткової групи у –Затурцівському, груп раннього віку у Колпитівському, Шельвівському, Старозагорівському ДНЗ;

- продовження роботи щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог нового змісту Базового компонента дошкільної освіти, підвищення якості освіти;

- забезпечення безперебійної роботи Інтернету;

- здійснення заходів щодо комп’ютеризації (придбання сучасних навчальних комп’ютерів, мультимедійного обладнання);

- забезпечення сільських дошкільних навчальних закладів району спеціалістами відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів;

- поліпшення матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів.
На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. Її модернізація є найбільш системною і масштабною.

На жаль, унаслідок зниження рівня народжуваності відбувається скорочення чисельності контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Лише порівняно з минулим роком кількість учнів зменшилася на 46 осіб (2 відсотки).В С Ь О Г О П О Р А Й О Н У Н А 2014-2015 Н.Р.
ЗАРАХОВАНО В 1 КЛАС 255 УЧНІВ

ЗАРАХОВАНО В 10 КЛАС 159 УЧНІ (55,2 %)

ВСЬОГО БУДЕ НАВЧАТИСЯ 2418 УЧНІВ

Скорочення контингенту учнів призвело до збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів. Так, на сьогодні 5 шкіл І-ІІІ ст. мають наповнюваність менше 100 учнів, 4 ЗНЗ І-ІІст. мають наповнюваність менше 40 учнів, 4 ЗОШ І ступеня мають наповнюваність менше 10 учнів.

Такі школи не можуть бути якісними, а це означає, що діти там не одержуватимуть належний рівень освіти і їм буде складно вступати до вищих навчальних закладів.

Нещодавно Верховна Рада України ввела мораторій на закриття сільських шкіл, аргументуючи, що це сприятиме розвиткові освіти в селі та захистить школи в сільській місцевості від загрози ліквідації.


Мораторієм ми тільки ховаємо цю проблему. Рано чи пізно вона перед нами постане, але в надзвичайно критичній формі» - зазначив Міністр освіти і науки Сергій Квіт. На сьогодні в районі відсутня потреба в закритті діючих шкіл. Мова може йти тільки про реорганізацію окремих малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів.

У нас напрацьовані кроки щодо оптимізації мережі закладів освіти у сільській місцевості, які реалізуються через діалог із громадою та в межах чинного законодавства.

Не втрачає актуальності продовження пошуків нових шляхів оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, кооперації їх для більш ефективного використання матеріально – технічних, фінансових та кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості освіти.

Одним із основних напрямів державної освітньої політики в Україні сьогодні визнана модернізація системи початкової освіти з урахуванням принципів гуманізації, демократизації та індивідуалізації педагогічного процесу. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2011 року затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який продовжують упроваджувати у 2014/2015 навчальному році вчителі початкової ланки. У новому навчальному році відкриється 32 перших класи, у яких буде навчатися 255 дітей.

Відповідно до міжнародних європейських стандартів в українських школах із першого класу вивчається іноземна мова. Проте іноземну мову в початковій ланці шкіл району викладають як фахівці з іноземних мов, так і вчителі початкових класів. Це зумовлює необхідність підвищення кваліфікації щодо оволодіння вчителями початкових класів методикою викладання іноземної мови.

Новим Держстандартом передбачено обов’язкове впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у молодшій школі. Із цією метою у 2-3 класах буде викладатися предмет «Інформатика».

Нововведенням у новому навчальному році є вивчення з 3 класу нової освітньої галузі «Суспільствознавство», що реалізується через предмет «Я у світі».

Окрім підготовки педагогів до роботи за новим держстандартом, у загальноосвітніх навчальних закладах району створене відповідне середовище для навчання та відпочинку першокласників:

• поновлено матеріальну базу кабінетів початкової школи, комп’ютерну техніку, роздатковий і дидактичний матеріал, розрахований на проведення навчання у грі;

• облаштовані ігрові кімнати та куточки;

• у 1-х класах поставили «батьківську парту», щоб батьки учнів мали змогу побувати на уроках, побачити роботу вчителя та своїх дітей.

До початку нового навчального року учні початкової ланки на 100% забезпечені новими підручниками.

Однак вважати проблеми початкової школи вирішеними ще рано. Вчителі повинні ретельно вивчити нові програми і зміст Державного стандарту, активніше впроваджувати сучасні технології навчання та виховання, а методична служба району забезпечити науково-методичний супровід цього процесу.

У наступному році перед початківцями району стоять такі завдання:- збереження й зміцнення здоров’я дитини. Тому використання здоров’язбережувальних технологій повинне бути в центрі уваги;

- забезпечення належного рівня викладання предметів, зокрема іноземної мови, інформатики, фізичної культури;

- активізація роботи щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування, що підносять духовність підростаючого покоління, сприяють об’єднанню людей на основі моральних цінностей;

- формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів; створення умов для розвитку здібностей кожної дитини.

Аналіз роботи шкіл району із упровадження профільного навчання у 2013/2014 навчальному році засвідчив, що більшість школярів уже в основній школі має уявлення про майбутню професію і намагається здійснити свою мрію або поближче підійти до її здійснення. Із запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання старшокласники хочуть швидше «позбутися непрофільних предметів», а натомість більше часу віддати тим предметам, які безпосередньо пов’язані з майбутньою професійною діяльністю і вибрані для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Кількість шкіл із профільним навчанням уже упродовж трьох років зменшилась з 11 до 8 ЗНЗ, охоплення учнів зменшилося з 80% до 52%. Це пояснюється тим, що в ЗОШ І-ІІІ ступенів малий контингент учнів старших класів у таких школах запровадити профільну освіту без дискредитації інтересів учнів немає можливості. Адміністраціям даних шкіл потрібно більш наполегливо працювати над пошуком тих форм організації профільного навчання старшокласників, які б дозволили врахувати інтереси учнів, їхніх батьків, зокрема, використати можливості освітніх округів.

У 8-9 класах упроваджена допрофільна освіта. Звичайно, допрофільне навчання запроваджене не в ідеальному варіанті, в основному це один курс за вибором на клас, який не змінюється не тільки упродовж року, а й упродовж декількох років, він відповідає профілю навчання в старших класах. «Мінус» такої допрофільної підготовки - діти не можуть випробувати себе в різних галузях, визначитися із подальшим вибором профілю, за них вирішує адміністрація школи. Причини: наявна навчально-матеріальна база, забезпечення програмами, підручниками, педагогічними кадрами, недостатній психологічний супровід.


Впровадження профільних предметів у старшій школі логічно повинно давати свої результати, адже навчальним планом на поглиблене вивчення профільних предметів відводиться 5 годин замість 2-3 за універсальним профілем.

Ми зробили аналіз участі медалістів у предметних олімпіадах і побачили, що 20% медалістів не брали участі у предметних районних олімпіадах. Це можна певною мірою зрозуміти, якщо у школі багато їх є, хоча і олімпіад не мало. А якщо в школі 1-2 медалісти, а на олімпіадах інші учні виборюють перемоги? Закрадається сумнів у об’єктивності оцінювання.

Вже сім років випускники шкіл поступають у вузи за результатами ЗНО. Ми вважаємо, що це самі об’єктивні результати. Проте за наслідками ЗНО-2014 бачимо, що окремі золоті медалісти набрали з окремих предметів менше 170 балів. Ми вважаємо, що це є тривожний сигнал для педагогічних колективів. Потрібно більш критично відноситися до визначення претендентів на медалі.
Оновлюється освіта, впроваджуються нові технології навчання, де головним залишається вміння учнів учитися, самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати.

Чи справляється сьогодні шкільна бібліотека з новими завданнями? У пошуках виходу сьогодні слід формувати уявлення про шкільну бібліотеку як про сучасний інформаційний центр. Тому основними пріоритетними напрямками діяльності шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів району є:- моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і потребам користувачів;

- створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів і картотек та фонду довідкових, інформаційних видань;

-упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;

- створення умов для позитивної мотивації до читання.

Наявність у бібліотеці сучасних комп΄ютерних технологій – беззаперечний факт того, що вона виходить на певний рівень інформатизації. На сьогоднішній день всі бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечені комп΄ютерами проте в більшості випадків вони застарілі. До мережі Інтернет підключено комп΄ютери у Локачинському НВК і Затурцівській ЗОШ, що становить 8%.

В 2014-2015 н.р. відповідно до нових Державних стандартів початкової та основної шкіл відбувається перехід на нові програми учнів 3 та 6 класів. Учні 3 класу забезпечені новими підручниками на 100%, а для 6 класу на сьогоднішній день ми не отримали жодного підручника. Учні 1-х класів району будуть забезпечені на 100%, коли бібліотекарі зроблять взаємообмін між школами. Трохи гірша ситуація з 2 класом. А взагалі забезпечення підручниками учнів 1 -11 класів в районі становить 98 %.
У 2013-14н.р. робота районного методичного кабінету була спрямована на надання реальної, особистісно значущої допомоги педагогічним колективам у підвищенні педагогічної майстерності, на створення умов для якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, реалізацію нових освітніх програм, створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, само­освіти й підвищення професійного рівня педагогів, активізацію творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Районний методичний кабінет через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працював над забезпеченням реалізації науково-методичної проблеми: «Сприяння самореалізації і самовдосконаленню особистості вчителя й учня шляхом впровадження педагогічних інновацій» на етапі її творчої реалізації.

Структурно-логічна модель методичної роботи з педагогічними кадрами реалізувалась через діяльність науково-методичної ради. Функціонування структури методичної роботи в районі забезпечували 26 районних методичних об’єднань, працювало ряд семінарів-практикумів (з них 5 – випереджуючі для вчителів, які викладали у 5-их класах за новими програмами). На базі Локачинського НВК, Затурцівської та Привітненської ЗОШ, які є опорними школами освітніх округів, діяли міжшкільні методичні об’єднання вчителів фізики, географії, біології та хімії, математики, історії, української мови та літератури, світової літератури і російської мови, англійської мови, педагогів-організаторів і класних керівників.

В 2013-2014 н.р. одним з пріоритетних напрямків роботи районного методичного кабінету став методичний супровід стану упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти. Обговорювались навчальні програми, підручники для 2-их та 5-их класів. Розпочато створення інформаційно-ресурсного банку даних щодо впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти. На сайті районного методичного кабінету створено розділи «Впроваджуємо нові Державні стандарти», «На допомогу вчителям» на яких висвітлюються інформаційні матеріали, нормативні документи, рекомендації на допомогу адміністраціям шкіл. У районному часописі «Педагогічний орієнтир» створено рубрику «Впроваджуємо новий Державний стандарт».

Створено цілісну систему роботи з молодими спеціалістами.

Система удосконалення професійної компетентності директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи здійснювалася за такими напрямками: • шляхом проведення інструктивно-методичних нарад з вивчення та обговорення нормативних документів, аналізу стану різних аспектів навчально-виховної діяльності, виконання закладами освіти району нормативних документів;

 • для підвищення управлінської компетенції директорів шкіл запроваджено їх самостійне навчання за допомогою розміщення різноманітних матеріалів у розділах сайту районного методичного кабінету «Нормативна база», «До нового навчального року», «Інновації від А до Я», «Атестація», інших .

 • через проведення проблемних семінарів на базі шкіл району за участю працівників ВІППО.

Для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи протягом минулого навчального року проведено проблемні семінари з тематики:

 • «Корпоративна культура закладу освіти» (на базі Замличівської ЗОШ), який проходив за участю доцентів кафедри управлінської діяльності ВІППО Щоголєвої Л.О. і Турчик І.В.

 • «Забезпечення якості освіти шляхом організації системи науково-методичної роботи».

 • «Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності завуча».

 • «Формування конкурентоспроможного випускника в сучасному навчальному закладі», в роботі якого взяла участь доцент кафедри управлінської діяльності ВІППО Щоголєва Л.О.

На високому науково-теоретичному та практичному рівні проведено семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі Бубнівської ЗОШ на тему «Формування конкурентоспроможного випускника в сучасному навчальному закладі». У ході семінару було презентовано досвід роботи директора школи Вільчевського А.В. і його заступника Мелечко Р.І. з організації роботи учнівського самоврядування, що безпосередньо впливає на підготовку учнів до життя у сучасному соціумі.

Домінуючою формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя, узагальненню і розповсюдженню ефективного педагогічного досвіду залишаються районні методичні об'єднання, керівники яких з кожним роком удосконалюють форми проведення засідань. Вже нормою стали презентації, проектні роботи, семінари-практикуми, теоретичні семінари, майстер-класи, тощо.

Відповідно до плану ВІППО восени 2013 р. в районі відбувся обласний навчально-методичний семінар методистів РМК/ММК, які відповідають за викладання природничих дисциплін на тему «Методичний супровід формування та розвитку компетентності педагога щляхом самоосвіти».

За програмою семінару учасники були ознайомлені з системою роботи відділу освіти, методичної служби району з проблемного питання. Семінар проходив на базі 2-х шкіл району: Затурцівської та Маньківської ЗОШ. Слід відзначити високий професійний рівень усіх заходів, які були підготовлені заступниками директорів з навчально-виховної роботи Бойко І.Б. (Затурцівська ЗОШ) і Демидюк Л.В. (Маньківська ЗОШ) за участю вчителів-природничників Мочеброди О.Є., Марченко Є.П., Коляди Л.О. із Затурцівської ЗОШ, Матвіюк Н.Д., керівника ММО вчителів географії Привітненського освітнього округу, та Вознюк Л.В., практичного психолога Маньківської ЗОШ.

Щорічно розширюємо форми співпраці з науково-методичними працівниками ВІППО. У минулому році було проведено 6 методичних заходів для різних категорій педагогів за участю методистів обласного інституту післядипломної освіти.

З метою надання кваліфікованої допомоги вчителям початкових класів в опрацюванні сучасних підходів до викладання фізичного виховання, на базі Затурцівської ЗОШ проведено семінар за участю старшого викладача кафедри управлінської діяльності ВІППО Дикого Олега Юрійовича на тему: «Організація викладання предмету «Фізичне виховання» за новим Державним стандартом у початковій школі».

Упровадженню в практику загальноосвітніх шкіл нових педагогічних ідей сприяла районна науково-практична конференція на тему: «Уміння вчитися, як ключова компетентність загальної середньої освіти», у роботі якої взяли участь Ясінська Наталія Василівна, завідувач, кандидат педагогічних наук і Миць Мар’яна Ярославівна, доцент кафедри, кандидат історичних наук та завідувач лабораторії соціологічних досліджень Романчук Галина Дмитрівна.

На високому рівні на базі Локачинського НВК пройшов семінар для вчителів історії на тему: «Використання художньої літератури на уроках історії України» за участю Миць М.Я., доцента кафедри теорії та методики викладання.

Кваліфіковану допомогу вчителям математики в опрацюванні сучасних науково-методичних та психолого-педагогічних концепцій, у формуванні інноваційного педагогічного мислення надала Трачук Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, під час проведення науково-практичної конференції на тему «Психолого-педагогічні аспекти особистісно орієнтованого уроку».

Вже другий рік впроваджуємо практику обміну досвідом із педагогам інших районів – восени вчителі географії здійснили екскурсію екологічною стежкою Шацького національного парку та відвідали ЗОШ І-ІІІст с. Світязь.

У 2014 році проатестовано – 92 педагогічних працівники (17%), з них: керівників – 5 (11%), педагогів – організаторів – 2 чоловіки (9%), учителів – 71 (17%), вихователів ДНЗ – 9 чоловік (18%), методистів – 3 чоловіки (40%).

Із числа атестованих 33 педагоги підвищили категорію (36%), 46 педагогів були атестовані на присвоєння та відповідність раніше присвоєній вищій категорії (50%).

За наслідками атестації 1 педагогу було присвоєне педагогічне звання «учитель-методист», 5-ти - «старший учитель», 15 педагогів атестовані на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників за І півріччя 2014 року за кількісним показником виконано на 94% (план -63чол., пройшло 59чол.)

Із метою активізації інноваційних процесів, поширення нового педагогічного мислення проведено конкурси педагогічної майстерності «Учитель року 2014».
Високий професіоналізм і творчу індивідуальність продемонстрували цього року на районному етапі конкурсу 7 вчителів району. З них 5 педагогів взяли участь в обласному етапі і досягли хороших результатів, двоє вибороли звання лауреата:


 • Гапяк О.В., директор Озютичівської ЗОШ І-ІІст.

 • Шумук Т.В., учитель початкових класів Локачинського НВК.

Троє педагогів відзначені в окремих номінаціях:

 • Баран Л.Ф., учитель світової літератури Старозагорівської ЗОШ І-ІІІст.

 • Мелечко Л.М., учитель географії Бубнівської ЗОШ І-ІІІст.

 • Войтович В.В., учитель трудового навчання Маньківської ЗОШ І-ІІІст.

За 5 останніх років педагоги району взяли участь у 21 номінації із 25 можливих, 13 з них стали лауреатами (52%) обласного конкурсу «Учитель року», що є одним із кращих результатів серед інших районів області.

Важливу роль у структурі методичної роботи в районі має вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. Протягом року методистами РМК вивчено та узагальнено досвіди 6-ти вчителів, які претендували в ході атестації на присвоєння педагогічних звань.

Пройшла експертизу та схвалена науково-методичною радою Волинського обласного інституту удосконалення вчителів методична розробка Кушнір Л.В., вчителя світової літератури Затурцівської ЗОШ, яка атестувалася на присвоєння звання «учитель-методист». На обласному рівні схвалено досвід роботи Бойко І.Б., заступника директора з навчально-виховної роботи Затурцівської ЗОШ І-ІІІст.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка