Про присвоєння Сабалаєвій Наталії Олегівні вченого звання доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки Реєстр. №Скачати 50.42 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір50.42 Kb.
Форма 7

Шифр: А
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова


ДОВІДКА

про присвоєння Сабалаєвій Наталії Олегівні

вченого звання доцента кафедри

теоретичної та загальної електротехніки
Реєстр. №_______________

І. Подання

Наказом ректора Харківської національної академії міського господарства № 396-02 від 22.06.2011 р. переведена на посаду доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки з 30.06.2011 по 30.06.2016.

Згідно наказу ректора № 101-01 від 30.04.2013 р. про оголошення відповідного наказу МОН України Харківська національна академія міського господарства перейменована в Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова.

При розгляді подання 31.05.2013 р. Вчена рада Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова у складі 49 осіб з 66 членів ради голосувала: «за» – 49, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає.

(Протокол засідання № 10 від 31.05.2013).

ІІ. Основні дані про здобувача

1. Сабалаєва Наталія Олегівна 1982 року народження.

2. Закінчила Харківську національну академію міського господарства у 2005 році за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла», кваліфікація: магістр світлотехніки та джерел світла.

3. Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистила 20.05.2010 р. у спеціальній вченій раді Д 64.050.08 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», номер диплома ДК 064428.

4. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 7 років 1 місяць, в тому числі у Харківському національному університеті міського господарства – 7 років 1 місяць.

5. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах ІІІ-IV рівня акредитації:

- 15.09.2005 – 29.06.2011 – асистент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);

- 30.06.2011 – по теперішній час займає посаду доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки Харківського національного університету міського господарства ім О.М. Бекетова (ХНУМГ).

6. Основні навчальні курси, які веде здобувач:

- «Загальна електротехніка» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» – 18 лекційних годин;

- «Електротехніка в будівництві» для студентів 3 курсу напряму підготовки

6.060101 «Будівництво» – 16 лекційних годин;

- «Просмислова електроніка» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» – 32 лекційні години.

Займається методичним забезпеченням навчального процесу, підготовкою та виданням методичної літератури. Має 13 навчально-методичних розробок загальним обсягом 447 сторінок, з яких 250 належать здобувачеві.

Викладає навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

7. Участь у виконанні науково-технічних програм та науково-дослідних робіт

Приймає участь як відповідальний виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри теоретичної та загальної електротехніки:


  • «Створення нових і удосконалення існуючих зразків електричних машин і апаратів» (Державний реєстраційний номер № 0108u004541);

  • «Розробка підходів до оптимізації активних і конструктивних частин електричних машин і комутаційних характеристик електричних апаратів» (Державний реєстраційний номер № 0111u009169).


ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 45 публікацій, з них 24 наукового характеру (19 статей у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 1 монографія), 8 патентів України та 13 праць навчально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації здобувачем видано 18 публікацій, з них 7 наукового характеру (6 статей у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 1 монографія), 4 патенти України на корисну модель і 7 праць навчально-методичного характеру.Основні праці:

1. Сабалаєва Н.О. Гібридний електромагнітний контактор змінного струму з покращеними характеристиками // Н.О. Сабалаєва, А.Г. Сосков, І.О. Соскова / Електротехніка і електромеханіка. №4 – Х., 2010. – С. 29 – 31.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

2. Сабалаєва Н.О. Гібридний контактор з гальванічною розв’язкою мережі і навантаження // Н.О. Сабалаєва, А.Г. Сосков, О.В. Дорохов, І.О. Соскова / Світлотехніка та електроенергетика. №1 – Х., 2011. – С. 48 – 53.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

3. Сабалаєва Н.О. Гібридний контактор з додатковими рухомими контактами // Н.О. Сабалаєва, А.Г. Сосков, Я.Б. Форкун, О.В. Дорохов, І.О. Соскова / Електротехніка і електромеханіка. №2 – Х., 2011. – С. 37 – 39.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

4. Сабалаева Н.О. Принципы построения и расчёт бесконтактных автоматов-пускателей на базе мощных тиристоров с повышенной перегрузочной способностью // Н.О. Сабалаева, А.Г. Сосков, А.В. Дорохов / Світлотехніка та електроенергетика. №2 – Х., 2011. – С. 72 – 76.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

5. Сабалаєва Н.О. Гібридний двополюсний контактор змінного струму // Н.О. Сабалаєва, А.Г. Сосков, Я.Б. Форкун / Світлотехніка та електроенергетика. №2 – Х., 2012. – С. 55 – 60.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

Під час роботи на посаді доцента видано 18 друкованих праць.
ІV. Дані апробації професійної діяльності

5 квітня 2013 року була проведена відкрита лекція з дисципліни «Електротехніка в будівництві» на тему «Методи розрахунку електричних кіл постійного струму». Відкрита лекція одержала позитивну оцінку на засіданні кафедри теоретичної та загальної електротехніки (протокол № 8 від 26.04.2013 р.).

У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації в НТУ «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі електричних апаратів.
Здобувач приймала участь у роботі науково-практичних конференцій:

Міжнародних:


  • Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» SIEMA (Харків, 2007 – 2009 рр.);

  • Международная научно-техническая интернет-конференция «Новейшие технологии в электроэнергетике» Харьков: (ХНАГХ, 2009 г.).

Науково-практичних:

  • Новейшие технологии и энергоэффективность в светотехнике и электроэнергетике (Харьков, 2007 г.);

  • Новейшие технологии в электроэнергетике (Харьков, 2008 г.);

  • XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ (Харьков, 2008-2011 гг.);


Звіт про науково-педагогічну роботу здобувача був заслуханий на засіданні кафедри теоретичної та загальної електротехніки (протокол № 10 від 14.05.2013 р.), одержав позитивну оцінку і кандидатура Сабалаєвої Наталії Олегівни рекомендована до присвоєння вченого звання доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки.

Голова Вченої ради В. М. Бабаєв


Секретар Вченої ради Д. В. Тугай
Начальник відділу кадрів А. Г. Чубенко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка