Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рСкачати 443.1 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.11.2016
Розмір443.1 Kb.
  1   2

Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 р.

З метою підвищення рівня захисту населення та території м. Миколаєва, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного лиха, аварій, пожеж тощо, керуючись п.п. 19, 20 ч. 3 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити Основні завдання цивільної оборони (ЦО), цивільного захисту (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік та План заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік (додаються).
2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Герасімені О.А. довести до відома керівного складу установ, підприємств, організацій, начальників служб ЦО перелік основних завдань і заходів щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік.
3. Начальникам ЦО (ЦЗ) районів, директорам департаментів, начальникам управлінь і служб ЦО міста:

3.1. Спланувати підготовку цивільної оборони (ЦЗ) підпорядкованої ланки, розробити відповідні документи з урахуванням вимог основних завдань і заходів щодо підвищення готовності ЦО (ЦЗ) і термінів виконання Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік, довести до виконавців зміст та строки виконання заходів.

3.2. Звіт про виконання основних завдань і заходів цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 р. і Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради до 28-го числа щомісяця.
4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 15.08.11 № 379 р “Про планування та реалізацію основних напрямків і завдань з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 р.”.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено

розпорядженням

міського голови

від ___________

№ ___________

Основні завдання цивільної оборони (ЦО) та цивільного захисту (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік
З метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших розпорядчих документів у сфері захисту населення і території.

ВИМАГАЮ:
1. Головним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного захисту) м. Миколаєва на 2012 р. вважати реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період на території міста.Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

- забезпеченні готовності до дій органів управління, сил та засобів ЦО (ЦЗ) до дій за призначенням у мирний час та в умовах особливого періоду;

- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів захисту населення і територій з метою досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм і заходів цивільного захисту;

- розробленні і впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування потенційно-небезпечних об'єктів, виконанні вимог діючого законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на ПНО;

- навчанні керівного складу, органів управління та сил ЦО (ЦЗ) і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій (НС) на основі законодавства у зазначеній сфері;
2. Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування.
3. Виходячи з головного завдання цивільної оборони (ЦЗ) на 2012 рік, пріоритетних напрямів її діяльності та з метою забезпечення досягнення позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:

3.1. Начальникам цивільної оборони (ЦЗ) районів, департаментів, служб ЦО, управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, об’єктів господарської діяльності (ОГД) всіх форм власності:

- до __ січня 2012 року проаналізувати роботу підпорядкованих ланок з питань виконання заходів цивільної оборони (ЦЗ), визначити своїми розпорядчими документами завдання на 2012 р.;

- впроваджувати дієві заходи щодо запобігання найбільш вірогідним для регіону (галузі) НС техногенного, природного, екологічного характеру, шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;

- продовжити роботу зі створення та накопичення фінансових і матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації наслідків НС;

- продовжити роботу щодо підключення телефонів керівного складу підприємств, установ та організацій до стійок централізованого виклику;

- продовжити роботу з впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- посилити контроль за виконанням вимог діючого законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах;

- вжити дієвих заходів щодо завершення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО всіх форм власності;

- продовжити роботу щодо приведення захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- продовжити роботу щодо забезпечення персоналу хімічно небезпечних об'єктів та працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту;

- вжити дієвих заходів щодо забезпечення обов’язковим обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами потенційно небезпечні об’єкти і території;

- продовжити роботу щодо забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації відповідно до вимог Закону України від 22.03.01 № 2332-ІІІ “Про страховий фонд документації України”;

- вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів освіти і науки, охорони здоров'я, культури, будинків підвищеної поверховості та інших об'єктів з масовим перебуванням людей, незалежно від форми власності;

- забезпечити виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 264 “Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах міста”;

- відкоригувати плани евакуації населення за видами НС всіх рівнів;

- продовжити роботу щодо скорочення застосування шкідливих речовин на об'єктах, які мають їх в технічному виробництві, шляхом впровадження передових та нешкідливих технологій;

- організувати проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань цивільного захисту, пропаганди знань серед населення щодо дій у разі загрози та виникненні НС;

- вжити заходів щодо введення штатних посад фахівців з питань ЦО (ЦЗ) на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, згідно діючого законодавства;

- забезпечити навчання всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері ЦО (ЦЗ) в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

У практичній підготовці основні зусилля зосередити на готовності органів управління і сил ЦО (ЦЗ) до дій за призначенням, основною формою навчання для них визначити комплексні, штабні та інші навчання і тренування за тематиками з питань захисту і дій в умовах можливих НС, характерних для об'єктів на території міста.
4. Доручити департаментам, управлінням та службам цивільної оборони міста:

4.1. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради:

4.1.1. Передбачити за рахунок коштів міського бюджету:

- фінансування заходів пожежної безпеки об'єктів соціального обслуговування населення, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, місць масового відпочинку;

- фінансування заходів цивільного захисту, згідно міських діючих програм.4.2. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради:

- забезпечити готовність сил і засобів комунально-технічної служби до дій у складних погодних умовах та проведення інших невідкладних відновлювальних робіт;

- продовжити роботу щодо проведення ремонтних робіт будівельних конструкцій, систем життєзабезпечення на захисних спорудах ЦО комунальної власності міста;

- вжити дієвих заходів щодо завершення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО, які знаходяться у житловому фонді комунальної власності міста;

- здійснювати координацію роботи комунальних підприємств та адміністрацій районів міста з питань розробки і здійснення заходів щодо забезпечення постраждалих районів питною водою, відновлення систем життєзабезпечення міста у разі їх пошкодження;

- вжити дієвих заходів щодо створення та покращення роботи аварійних служб (бригад) при житлово-експлуатаційних підприємствах всіх форм власності;

- продовжити роботи щодо впорядкування електро- та газового господарства міста;

- забезпечити своєчасне проведення підготовчих заходів щодо недопущення аварійних ситуацій на системах життєзабезпечення населення міста в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.;

- розробити та впровадити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в лісовому та парковому господарстві на території міста;

- до початку купального періоду 2012 р. забезпечити придатність до експлуатації міських пляжів, забезпечити їх необхідним обладнанням, аварійно-рятувальним обслуговуванням;

- вжити заходів щодо створення навчально-консультаційних пунктів (НКП) з питань ЦО (ЦЗ) на кожному житлово-експлуатаційному підприємстві, незалежно від форм власності. Забезпечити навчання відповідальних осіб за роботу НКП на курсах ЦО м.Миколаєва;

- підвищити вимогливість до керівників житлово-експлуатаційних підприємств щодо організації роботи з навчання непрацюючого населення до дій у НС, через мережу навчально-консультаційних пунктів;

- організувати здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникнення НС під час льодоходу, повені та паводків у 2012 р.

4.3. Управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради:

- продовжити роботу з приведення містобудівної документації “Генеральний план міста Миколаєва” у відповідність до вимог державних будівельних норм ДБН Б.1.1-5:2007 ;

- сприяти заходам комплексного освоєння підземного простору міста для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення, з урахуванням необхідності їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення НС;

- сприяти виконанню заходів з впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

- забезпечити контроль за переплануванням житла у багатоквартирних будинках.

4.4. Управлінню освіти Миколаївської міської ради:

- взяти участь у всеукраїнських та регіональних заходах (змагання, тренінги, збори тощо), спрямованих на популяризацію здорового способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у НС;

- забезпечити підготовку педагогічних кадрів, які залучаються до проведення занять з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та курсах цивільної оборони;

- з метою попередження травматизму і загибелі дітей на льоду та воді напередодні канікул проводити з дітьми та батьками відповідні лекції, бесіди, класні години;

- організувати проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх закладах та Тижня безпеки дитини у дошкільних закладах міста;

- організувати проведення Тижня знань основ безпеки життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста;

- продовжити роботу щодо забезпечення протипожежного захисту дошкільних та загальноосвітніх закладів міста;

- продовжити роботу з пропаганди знань серед учнів, популяризації вмінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення класів, куточків, фотовітрин, виставок, змагань за нормативами і питаннями щодо дій в умовах НС;

- організувати проведення заходів агітаційного, навчального та спортивного характеру з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в оздоровчих дитячих таборах в період літніх канікул;

4.5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради:

- забезпечити координацію дій органів управління всіх рівнів, дієвий контроль за виконанням основних завдань і заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

- організувати забезпечення аварійно-рятувальним обслуговуванням територію міста та потенційно небезпечні об’єкти, які знаходяться у комунальній власності міста;

- продовжити роботу, спрямовану на прогнозування та попередження НС техногенного і природного характеру, розвиток і вдосконалення систем та методів збору, аналізу, передачі інформації про надзвичайні ситуації;

- визначати, в межах своєї компетенції, рівень надзвичайних ситуацій, забезпечувати оперативне і повне інформування органів управління про загрозу або виникнення НС;

- здійснювати контроль за належним функціонуванням системи оповіщення та зв’язку міста, об’єктових систем оповіщення;

- здійснювати контроль за створенням, зберіганням, поновленням матеріальних резервів, які призначені для запобігання та ліквідації НС;

- здійснювати контроль за станом ЦО (ЦЗ) підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території міста;

- здійснювати контроль за проведенням навчань, тренувань ЦО (ЦЗ) на об’єктах господарської діяльності всіх форм власності;

- всебічно сприяти підвищенню ефективності системи рятування людей на воді, розвитку її матеріально-технічної бази;

- здійснювати контроль за приведенням наявного фонду захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- сприяти виконанню заходів, пов’язаних зі створенням страхового фонду документації, на небезпечні об’єкти та системи життєзабезпечення населення;

- здійснювати контроль за забезпеченням засобами індивідуального захисту працівників підприємств, установ, організацій та населення міста;

- продовжити роботу щодо організації комплексного освоєння підземного простору міста, з урахуванням необхідності їх пристосування для укриття населення у разі виникнення НС;

- здійснювати контроль за виконанням планів комплектування курсів ЦО слухачами на 2012 рік, організацією навчання всіх верств населення діям в умовах загрози та виникнення НС;

- організувати роботу з залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення.4.6. Службі охорони громадського порядку:

- організувати розробку і здійснення заходів з охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі загрози та виникнення НС;

-  вжити заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу формувань служби;

- здійснювати організацію і охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації;

- забезпечити виконання заходів, передбачених пунктом 32 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1432 “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

- організувати постійне патрулювання та охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку населення та при проведенні масових заходів на території міста;

-продовжити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю з питань профілактики правопорушень та дій у разі загрози чи виникнення НС;

- забезпечити надання інформації до управління з питань НС та ЦЗН міста про події, пов’язані з загибеллю мешканців міста, не кримінального характеру.4.7. Медичній службі:

- продовжити роботу щодо створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, препаратів (вакцин, сироваток), виробів медичного призначення та обладнання на випадок ліквідації медико-санітарних (епідемічних ускладнень) наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечити своєчасне розгортання додаткової кількості лікарняних відділень в умовах надзвичайної ситуації;

- продовжити роботу щодо 100% забезпечення закладів охорони здоров’я відповідної категорії автономними джерелами електроживлення;

- відкоригувати плани і забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації хворих та персоналу закладів охорони здоров’я у випадку аварій техногенного, природного або терористичного походження;

- забезпечити проведення заходів протипожежного захисту в закладах охорони здоров'я міста;

- забезпечити розробку та здійснення заходів медичного захисту, спрямованих на мінімізацію медико-санітарних наслідків НС, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя при виникненні НС;

- продовжити роботу щодо приведення кількості бригад швидкої допомоги у відповідність до наказу МОЗ України від 29.08.08 № 500;

- вжити заходів щодо придбання, переосвідчення на предмет придатності наявних засобів індивідуального захисту органів дихання для медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів;

- організувати проведення ремонтних робіт у захисних спорудах, які належать ЛШМД, міським лікарням № 1, 3;- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації підпорядкованих об’єктів.

4.8. Ветеринарно-санітарній службі:

- розробити Положення про ветеринарно-санітарну спеціалізовану службу ЦО та відповідну плануючу документацію;

- забезпечити розробку та здійснення заходів щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя на території міста;

- здійснювати організацію взаємодії з медичною службою ЦО міста, державною СЕС, управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР у разі виявлення зоонозів та своєчасний обмін інформацією про такі хвороби тварин;

- забезпечити готовність сил і засобів до проведення заходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації територій приміщень, продукції тваринництва у разі виявлення збудників та хвороб тварин;

- здійснювати організацію використання та знищення зараженої продукції тваринництва, інших матеріальних засобів, які не підлягають знезараженню.4.9. Службі транспортного забезпечення:

- розроблювати та здійснювати заходи щодо забезпечення автомобільних перевезень сил та засобів ЦО (ЦЗ) до місць виникнення НС;

- забезпечити виконання вимог Методичних рекомендацій, затверджених наказом МНС України від 27.07.05 № 102 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі у разі загрози або виникнення НС техногенного і природного характеру та в особливий період”;

- забезпечити своєчасне доведення інформації до автопідприємств міста, які залучаються до проведення евакозаходів та інших перевезень, на випадок виникнення НС;

- вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту міста всіх форм власності у складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2012-2013 рр.

4.10. Службі оповіщення та зв’язку:

- забезпечити розробку, здійснення заходів щодо забезпечення надійного захисту і сталої роботи технічних засобів зв'язку та оповіщення;

- передбачити заходи сумісності сучасних цифрових телефонних станцій з нині діючими системами зв’язку та централізованого оповіщення;

- забезпечити своєчасне надання мереж зв’язку для здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, можливих терористичних проявів, а також на особливий період;

- всебічно сприяти вдосконаленню систем оповіщення та зв’язку цивільної оборони, надавати пропозиції щодо модернізації системи централізованого оповіщення населення із використанням новітніх технологій;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації підпорядкованих об’єктів;

- продовжити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій щодо підключення їх телефонів до стійок централізованого виклику;

- забезпечити, на договірних умовах, експлуатаційно-технічне обслуговування стаціонарних засобів зв'язку та оповіщення на підприємствах.4.11. Службі торгівлі та харчування:

- відкоригувати плани дій на випадок виникнення НС;

- пролонгувати, а у разі необхідності, переглянути договори з організаціями на постачання продовольства для забезпечення харчування населення і формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розробити заходи щодо забезпечення населення постраждалих зон побутовим обслуговуванням, продуктами харчування та товарами першої необхідності;

- забезпечити готовність до дій за призначенням пунктів харчування і видачі речового майна;

- спланувати заходи з забезпечення населення постраждалих зон гарячою їжею;

- забезпечити організацію харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, відповідно ст.24 Закону України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.1999 № 1281-XIV.

4.12. Службі енергопостачання:

- продовжити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з попередження травмування електричним струмом у побуті та на обладнанні енергопостачальних організацій;

- забезпечити розробку та здійснення заходів безперебійного постачання електроенергії на об’єкти життєзабезпечення міста;

- продовжити роботу щодо підвищення стійкості систем енергозабезпечення міста від негативного впливу стихійних явищ;

- передбачати заходи матеріально-технічного забезпечення для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах міста, створення матеріальних резервів;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації на системи електропостачання та споруди, згідно з Переліком об’єктів і споруд, за яким проектна документація закладається до страхового фонду документації України;

- забезпечити готовність сил та засобів до проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах;

- забезпечити своєчасне енергопостачання в місця проведення проведення рятувальних та відновлювальних робіт при виникненні НС;- вжити заходів щодо забезпечення безперебійного постачання електроенергії на об'єкти, відключення яких від електропостачання заборонено.

5. Голові евакокомісії міста:

- організувати своєчасне коригування плануючої документації евакокомісій всіх рівнів, відповідно до вимог “Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, затвердженого постановою КМУ від 26.10.01 № 1432 та інших керівних документів;

- забезпечити постійну готовність сил та засобів, призначених для проведення евакуаційних заходів всіх рівнів;

- тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення на випадок виникнення НС здійснювати у ході проведення навчань з ЦО (ЦЗ).


6. Голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Миколаєва:

- спланувати діяльність комісії на організацію здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення НС на території міста;

- здійснювати координацію і забезпечення дій органів управління та сил ЦО (ЦЗ) всіх рівнів під час реагування на НС або загрозу її виникнення на території міста.
7. Підготовку керівного складу органів управління всіх рівнів та населення здійснювати згідно з наказом МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Функціональне навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільної оборони (ЦЗ) здійснювати в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, згідно з розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 25.10.11 № 308-р.


8. Начальникам цивільної оборони (ЦЗ) районів, департаментів, служб, підприємств, установ й організацій видати накази за підсумками минулого року і завдання про підготовку ЦО (ЦЗ) на наступний рік з планом основних заходів. Планування завершити до __ січня 2012 року.
____________________________________________________

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка