Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначенняСторінка6/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6.3. Документація для грифа МОН України

6.3.1. Обґрунтування доцільності видання


Обґрунтування доцільності видання складається у формі листа на ім’я заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

У заголовку вказується вид видання, його назва, а також прізвища та ініціали авторів.

У тексті обґрунтування потрібно наголосити на актуальності видання запропонованого рукопису, меті його створення, розкрити, в чому полягає новизна видання, а також навести відмінності від інших вже існуючих літературних джерел, указати на основне призначення: вивчення яких дисциплін або їх окремих тем забезпечує це видання.

Підписують обґрунтування декан (директор) факультету (інституту), а також автори рукопису.
Міністерство освіти і науки України

Заступнику директора

Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти


Левківському К.М.


Обґрунтування доцільності видання

(вид видання)

(назва рукопису)

автор (-и)

(прізвища, ініціали)
(текст обґрунтування)

Декан (директор) _______________ _________________(підпис) (ініціали, прізвище)
Автор (-и) _______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________ _________________(підпис) (ініціали, прізвище)


6.3.2. Довідка про видану літературу


Довідка про видану літературу складається у формі листа на ім’я заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

У довідці доцільно відобразити чим обумовлена підготовка навчального видання, яка основна література існує з певної тематики, в яких фондах, а також зазначити її недоліки.

Підписує довідку декан (директор) факультету (інституту).

Міністерство освіти і науки України

Заступнику директора

Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти


Левківському К.М.

Довідка про видану літературу

(текст довідки)

Декан (директор) _______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


6.3.3. Лист-клопотання


Для отримання грифа МОН України на навчальне видання лист-клопотання складають на ім’я Міністра освіти і науки України (на електронний засіб навчального призначення – на ім’я директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України) на бланку НТУУ «КПІ» за підписом першого проректора.

У листі зазначають: повну назву та вид навчального видання (електронного засобу навального призначення), автора (авторів), кому адресована книга або розробка, тип навчального закладу відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідність видання навчальній програмі із зазначенням дисципліни. Також потрібно зазначити, за чиї кошти буде видана книга.

Наводиться перелік документів, що подаються для надання грифа.

Форма листа-клопотання для навчальних видань:
УКРА¯НА

М²Н²СТЕРСТВО ОСВ²ТИ ² НАУКИ УКРА¯НИ

НАЦ²ОНАЛЬНИЙ ТЕХН²ЧНИЙ УН²ВЕРСИТЕТ УКРА¯НИ

«КИ¯ВСЬКИЙ ПОЛ²ТЕХН²ЧНИЙ ²НСТИТУТ»

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37; тел. 236-79-89на №Міністру освіти і науки України

п. Вакарчуку І.О.

01135, м. Київ-135,

проспект Перемоги, 10

Вельмишановний Іване Олександровичу!
Просимо Вас розглянути можливість присвоєння грифа Міністерства освіти і науки України підручнику (або навчальному посібнику) «Назва», автори Прізвища, ініціали, який призначено для підготовки фахівців за напрямом(-ами) підготовки шифр «Назва» (або/та спеціальністю(-ями) шифр «Назва»).

Підручник (навчальний посібник) планується видати за кошти авторів.


Додатки:

 1. Відредагований рукопис українською мовою на ___ арк. у __ прим.;

 2. Обґрунтування доцільності видання на ___ арк. у __ прим.;

 3. Рецензія на рукопис посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк. у __ прим.;

 4. Рецензія на рукопис посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк. у __ прим.;

 5. Рецензія на рукопис посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк. у __ прим.;

 6. Відповіді авторів на зауваження рецензентів (якщо є, вказується окремо кожна відповідь із зазначенням прізвища рецензента) на ___ арк. у __ прим.;

 7. Довідка про видану літературу на ___ арк. у __ прим.;

 8. Довідка відповідального редактора на ___ арк. у __ прим.;

 9. Редакційний висновок на ___ арк. у __ прим.;

 10. Витяг з протоколу Вченої ради НТУУ «КПІ» на ___ арк. у __ прим.;

 11. Навчальна програма дисципліни «Назва» на ___ арк. у __ прим.;

 12. Копія навчального плану підготовки бакалаврів шифр «Назва» (або/та спеціалістів, магістрів шифр «Назва») на ___ арк. у __ прим.;

 13. Довідка про авторів на ___ арк. у __ прим..

З повагою,


Перший проректор Ю.І. Якименко
Форма листа-клопотання для електронних засобів навчального призначення:


УКРА¯НА

М²Н²СТЕРСТВО ОСВ²ТИ ² НАУКИ УКРА¯НИ

НАЦ²ОНАЛЬНИЙ ТЕХН²ЧНИЙ УН²ВЕРСИТЕТ УКРА¯НИ

«КИ¯ВСЬКИЙ ПОЛ²ТЕХН²ЧНИЙ ²НСТИТУТ»

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37; тел. 236-79-89на № Директору Інституту інноваційнихтехнологій і змісту освіти МОН України

п. Удоду О.А.

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного,37Вельмишановний Олександре Андрійовичу!
Просимо Вас розглянути можливість присвоєння грифа Міністерства освіти і науки України електронному засобу навчального призначення «Назва», автори Прізвища, ініціали, який призначено для підготовки фахівців за напрямом(-ами) підготовки шифр «Назва» (або/та спеціальністю(-ями) шифр «Назва»).

Додатки у двох примірниках: 1. Обґрунтування доцільності розробки на ___ арк.;

 2. Компакт-диски у повному комплекті;

 3. Рецензія на засіб навчання посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк.;

 4. Рецензія на засіб навчання посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк.;

 5. Рецензія на засіб навчання посада, вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали рецензента на ___ арк.;

 6. Відповіді авторів на зауваження рецензентів (якщо є, вказується окремо кожна відповідь із зазначенням прізвища рецензента) на ___ арк.;

 7. Методичні рекомендації щодо використання засобу навчання у навчально-виховному процесі на ___ арк.;

 8. Інструкція з інсталяції (настанова користувача) на ___ арк.;

 9. Сертифікат УІІТО (або свідоцтво про надання грифа НТУУ «КПІ») (копія);

 10. Витяг з протоколу Вченої ради НТУУ «КПІ» на ___ арк.;

 11. Навчальна програма дисципліни «Назва» на ___ арк.;

 12. Копія навчального плану підготовки бакалаврів шифр «Назва» (або/та спеціалістів, магістрів шифр «Назва») на ___ арк.;

 13. Відредагована інформація текстового матеріалу електронного засобу навчального призначення (на паперовому носії) на ___ арк.;

 14. Довідка про авторів на ___ арк.

З повагою,


Перший проректор Ю.І. Якименко

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка