Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначенняСторінка4/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.1. Надання грифа НТУУ «КПІ» навчальним виданням


Для надання грифа «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» рукопис спочатку подається у видавничо-поліграфічний комплекс «Політехніка» (вул. Політехнічна, 14, корп. 15, поверх 2) або до ЕРНВ (навчально-методичний відділ університету, корп. 1, кімн. 240, тел. 454-93-91) з такою супровідною документацією:

 • обґрунтування доцільності видання;

 • копія робочої навчальної програми дисципліни (кредитного модуля);

 • заявка від замовника, який гарантує оплату робіт з видання навчальної літератури після надання рукопису відповідного грифа;

 • дві зовнішні рецензії (для методичних вказівок – одна внутрішня від рецензента, що не є співробітником кафедри авторів). Підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою (рекомендації до змісту рецензії наведено нижче);

 • витяг з протоколу засідання методичної ради факультету/інституту;

 • довідка відповідального редактора, який підтверджує доцільність друку матеріалу;

 • довідка про авторів у довільній формі;

 • редакційний висновок (для підручників та навчальних посібників) – надається ВПІ ВПК «Політехніка» або іншим видавництвом після редакторського опрацювання.

4.2. Надання грифа НТУУ «КПІ» електронним навчальним виданням


Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» надається текстовим та наочним електронним навчальним виданням.

Для отримання грифа «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» навчальним електронним виданням до ЕРНВ (навчально-методичний відділ університету, корп. 1, кімн. 240, тел. 454-93-91) разом з роздрукованою роботою подаються такі матеріали: • обґрунтування доцільності електронного видання;

 • копія робочої навчальної програми дисципліни, яку забезпечує навчальне видання;

 • не менше двох зовнішніх рецензій (для методичних вказівок – одна внутрішня від рецензента, що не є співробітником кафедри авторів). Підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою;

 • довідка відповідального редактора;

 • витяг з протоколу засідання методичної ради факультету/інституту;

 • робота на магнітному носії – компакт-диску або дискеті, які залишаються в ЕРНВ;

 • довідка про авторів.

Після проведення експертизи та отримання грифа автор отримує відповідне свідоцтво. Електронний носій передається до Науково-технічної бібліотеки університету для внесення видання до електронних ресурсів бібліотеки (http://library.ntu-kpi.kiev.ua/educational).

4.3. Надання грифа НТУУ «КПІ» інформаційним ресурсам системи дистанційного навчання


Для визнання інформаційних ресурсів (елементів) системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» або їх окремих елементів навчально-методичною працею з наданням грифа «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» необхідно, щоб матеріали, надані автором, відповідали вимогам щодо:

1) якості і повноти змістовного наповнення (відповідність навчальному плану, методичне та дидактичне забезпечення, педагогічні та наукові аспекти тощо);

2) технологічності (структура, наявність необхідних елементів (частин) та технологічні можливості конвертування наданих матеріалів у спеціалізоване програмне забезпечення веб-сайту системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ»).

Для проведення оцінювання якості і змістовного наповнення інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання до ЕРНВ (навчально-методичний відділ університету, корп. 1, кімн. 240, тел. 454-93-91) подаються такі матеріали: • обґрунтування доцільності інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання;

 • не менше двох зовнішніх рецензій (для методичних вказівок – одна внутрішня від рецензента, що не є співробітником кафедри авторів). Підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою;

 • копія робочої навчальної програми дисципліни, яку забезпечує навчальне видання;

 • витяг з протоколу засідання методичної ради факультету/інституту;

 • робота на магнітному носії – компакт-диску;

 • роздруківка сторінок роботи з її повною назвою, інформацією про авторів та змістом;

 • довідка про авторів.

У разі прийняття позитивного рішення ЕРНВ висновок щодо технологічності наданих матеріалів складає Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО) (корп. 1, кімн. 264-1, тел. 241-68-08, 241-68-07) і надає автору сертифікат про визнання інформаційного ресурсу (елемента) системи дистанційного навчання як навчально-методичної праці.


5. Порядок надання грифа
Міністерства освіти і науки України


Грифи МОН України надають такій навчальній літературі:

підручникам;

– навчальним посібникам;

– навчально-методичним посібникам;

– словникам;

– практикумам (збірникам задач і вправ, тестовим завданням, інструкціям до лабораторних і практичних робіт, дидактичним матеріалам).Грифи МОН України надають таким засобам навчання:

– електронним засобам навчального призначення;

– відео- та аудіозасобам навчання.

Міністерство освіти і науки України встановлює два види грифів:

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» надають підручникам, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», пройшли апробацію та моніторингові дослідження у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Рішення про надання грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України» приймається на колегії МОН України та затверджується наказом МОН України.

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надають навчальним виданням і засобам навчання, які зазначені вище.

На підставі висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України суб’єкту, який звернувся з листом-клопотанням, надсилається повідомлення щодо рішення про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» листом МОН України за підписом заступника міністра, що відповідає за відповідний напрям освіти.

Текст грифа МОН України містить інформацію про призначення та вид навчального видання або засобу навчання, у ньому зазначається тип навчального закладу відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, напрям підготовки або спеціальність, де передбачено його використання. Інформацію про гриф вказують на титульному аркуші під назвою навчального видання (у підзаголовковій інформації), у вихідних даних картографічних або табличних виробів. На звороті титульного аркуша (у вихідних даних засобів навчання) указують номер і дату листа або наказу, яким надано гриф МОН України.

Підручникам і навчальним посібникам з різних напрямів підготовки фахівців, які застосовуються у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації та вищих професійних училищах, надаються грифи «Затверджено Міністерством освіти і науки України» (виключно підручникам) або «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (навчальним посібникам) без проходження апробації та моніторингових досліджень. Рішення про надання грифів приймає заступник міністра з вищої освіти на підставі висновків комісій Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Для отримання грифа МОН України автор, видавництво або інші фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання твору, засобу навчання чи навчального обладнання, – звертаються з листом-клопотанням:

для навчальних видань – до Міністерства освіти і науки України (просп. Перемоги, 10, приймальна №2, тел. 486-16-75, реєстрація листів проводиться після 1600);

для електронних засобів навчального признання – до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (вул. Сагайдачного, 37, кімн. 103, тел. 8(097)472-74-04).
Для навчальних видань до листа-клопотання додають:

– попередньо відредагований рукопис у двох примірниках українською мовою (для навчальних закладів з навчанням українською мовою) або мовою національної меншини (для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин);

– обґрунтування доцільності видання;

– рецензії не менше трьох фахівців відповідної галузі знань;

– відповідь авторів на зауваження рецензентів (якщо є);

– довідку про видану літературу;

– довідку відповідального редактора;

– редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідності навчальній програмі, зазначаються актуальність та оригінальність навчальної книги;

– витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до надання грифа 1;

– навчальну програму дисципліни;

копію навчального плану;

– довідку про авторів.


Для надання грифа МОН України електронним засобам навчального призначення разом із листом-клопотанням подаються такі документи (у двох примірниках):

– обґрунтування розробки;

– компакт-диски в повному комплекті для забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробування;

– рецензії не менше трьох фахівців відповідної галузі знань;

– відповідь автора на зауваження рецензентів (якщо є);

– протокол випробувань, у якому дається оцінка якості засобу навчання із зазначенням відмінностей виробу від існуючих видів продукції навчального призначення;

– методичні рекомендації щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;

– інструкцію з інсталяції або настанову користувача до електронного засобу навчального або загального призначення;

– відредаговану інформацію текстового матеріалу електронного засобу навчального або загального призначення (може надаватися на паперовому носії);

– витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до надання грифа;

– сертифікат УІІТО або свідоцтво про надання грифу НТУУ «КПІ»;

– довідку про авторів.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка