Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначенняСторінка3/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Структура навчально-методичної літератури


Побудова текстової частини основних видів навчально-методичної літератури відрізняється від рекомендованої для наукових та навчальних видань.
Програма навчальної дисципліни повинна складатися з таких структурних елементів:

 • загальні відомості (мета і завдання навчальної дисципліни);

 • зміст навчального матеріалу;

 • тематика практичних (семінарських) занять;

 • перелік лабораторних робіт;

 • індивідуальні семестрові завдання;

 • контрольні роботи;

 • методичні вказівки;

 • навчально-методичні матеріали.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) мають містити, як правило, такі структурні елементи:

 • вступ;

 • мета та основні завдання роботи;

 • основні теоретичні відомості (за потреби);

 • обладнання, прилади і матеріали або опис експериментальної установки (дослідного стенда);

 • заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи;

 • порядок і рекомендації щодо виконання роботи та обробки результатів експерименту;

 • аналіз отриманих результатів та основні висновки;

 • оформлення звіту та порядок його подання;

 • контрольні завдання (запитання) для підготовки до роботи;

 • список рекомендованої літератури.


Методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт) мають зазвичай таку структуру:

 • вступ;

 • мета та завдання курсового проекту (роботи);

 • завдання на курсовий проект (роботу);

 • склад, обсяг і структура курсового проекту (роботи);

 • вказівки до виконання розділів курсового проекту (роботи);

 • рекомендації до виконання розрахунково-пояснювальної записки;

 • рекомендації до виконання графічної частини проекту (роботи);

 • вказівки про порядок захисту проекту;

 • список рекомендованої літератури.


Рекомендації до проведення практики найчастіше складаються з таких частин:

 • вступ;

 • мета та завдання практики;

 • організація практики;

 • програма практики;

 • рекомендації щодо оформлення звіту про практику;

 • список рекомендованої літератури.


Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності містять, здебільшого, такі структурні елементи:

 • вступ;

 • мета та завдання дипломного проектування;

 • орієнтовна тематика дипломного проектування;

 • організація дипломного проектування;

 • загальні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи);

 • вимоги до структури та обсягу дипломного проекту (роботи);

 • вимоги до пояснювальної записки;

 • вимоги до графічної частини проекту (роботи);

 • рекомендації до підготовки доповіді;

 • вказівки про порядок захисту проекту (роботи);

 • додатки;

 • список рекомендованої літератури.3. Основні вимоги до рукописів


Рукопис має містити:

   1. обкладинку;

   2. титульний аркуш;

   3. зворот титульного аркуша;

   4. анотацію або реферат (переважно для наукових видань);

   5. текст, підготовлений згідно з вимогами нормативних документів, довідників.

Авторський оригінал має бути набраний 14 кеглем, з полуторним інтервалом, віддрукований на одному боці аркуша паперу формату А4, з полями таких розмірів:

 • верхнє поле – 25 мм;

 • нижнє поле: до тексту – 35 мм, до колонцифри – 25 мм;

 • внутрішнє поле – 25 мм;

 • зовнішнє поле – 25 мм.

Номери сторінок проставляють на нижньому полі аркуша посередині, починаючи з третьої, дотримуючись наскрізної нумерації без пропусків і буквених доповнень. Титульний аркуш і зворот титульного аркуша авторського оригіналу включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші та звороті титульного аркуша не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, також включають до загальної нумерації сторінок.

У текстовій частині:

Заголовки розміщуються посередині рядка та друкуються великими літерами без крапки в кінці, без підкреслення.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту друкуються з великої літери (без підкреслення) без крапки в кінці.

Усі заголовки мають бути супідрядними і відповідати змісту роботи.

Абревіатури в заголовках не вживають, їх треба розшифровувати у тексті. Заголовки з двох чи більше речень слід відокремлювати крапками.

Відстань між заголовком і текстом становить 28 пт, відстань між заголовками розділу та підрозділу – 14 пт.

Заголовок не розміщують внизу сторінки, якщо після нього уміщується лише один рядок тексту.

Таблиці й ілюстрації мають бути пронумерованими і міститися після посилань на них у тексті. Примітки друкують під таблицею.

У додатках розміщують офіційні, додаткові і розрахункові матеріали, допоміжні висновки тощо. Усі додатки потрібно нумерувати.

Нумерація формул, таблиць і рисунків у кожному з додатків має бути самостійною.

4. Порядок надання грифа НТУУ «КПІ»


Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» надається навчальним та навчально-методичним матеріалам, які застосовуються у навчальному процесі в НТУУ «КПІ» – навчальним виданням, електронним навчальним виданням, а також інформаційним ресурсам (елементам) системи дистанційного навчання.

Розгляд робіт здійснює Експертна рада з навчальних видань (ЕРНВ). Рекомендації ЕРНВ щодо надання роботам грифа НТУУ «КПІ» затверджуються на засіданні Методичної ради університету.

Прийом робіт на експертизу припиняється за тиждень до засідання ЕРНВ, яке проводяться зазвичай кожного другого вівторка місяця. Після засідання ЕРНВ автори/укладачі можуть довідатись про попередні результати експертизи.

Якщо робота потребує доопрацювання, недоліки мають бути усунені до засідання Методичної ради.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка