Природничого факультетуСторінка6/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

План спеціальності 8.18010013 Управління проектами


№ п/п

НАЗВИ ДИСЦИПЛІН

Форми підсумкового контролю

Обсяг роботи студентів

Кредитів ECTS

Всього год

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Екзамени
Практики, державна атестація, магістерська робота

Лекції

Практичні,
семінарські

Лабораторні

1

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

10,5

378

48

78

0

126

126

1,1

Нормативна частина циклу

 

 

 

9

324

30

78

0

108

108

1

ГЕ 0001. Філософія та методологія науки

2

 

 

1,5

54

10

8

 

18

18

2

ГЕ 0002. Менеджемент в освіті

 

2

 

1,5

54

10

8

 

18

18

3

ГЕ 0003. Правові основи діяльності вищої школи

 

2

 

1,5

54

10

8

 

18

18

4

ГЕ 0004. Практичний курс іноземної мови для дослідників

2

 

 

4,5

162

 

54

 

54

54

1,2

Варіативна частина циклу

 

 

 

1,5

54

18

0

0

18

18

 

ГЕ 0005. Дисципліни, які встановлює університет

 

 

 

1,5

54

18

 

 

18

18

5

ГЕ 0005.1. Менеджемент загальноосвітніх навчальних закладів

 

1

 

1,5

54

18

 

 

18

18

2

Цикл природничо-наукової та практичної підготовки

 

 

 

6

180

30

30

8

61

61

2,1

Нормативна частина циклу

 

 

 

3

108

14

14

8

36

36

6

ПМ 0001. Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці

 

2

 

1,5

54

6

4

8

18

18

7

ПМ 0002. Основи наукових досліджень

 

1

 

1,5

54

8

10

 

18

18

2,2

Варіативна частина циклу

 

 

 

3

108

16

16

0

38

38
ПМ 000.3 Дисципліни, які встановлює університет

 

 

 

3

108

16

16

0

38

38

8

Управління освітнім процесом

1

 

 

3

108

16

16

 

38

38

3

Цикл професійно-орієнтованої підготовки

 

 

 

25

864

144

120

12

291

289

3,1

Нормативна частина циклу

 

 

 

17,5

594

94

80

12

201

213
Професійно-педагогічна підготовка

 

 

 

9

324

54

36

20

108

106

9

ПП 0001. Процеси управління проектом

1

 

 

5

180

30

24

6

60

60

10

ПП 0002. Управління професійною діяльністю1

 

4

144

24

12

14

48

46
Науково-предметна підготовка

 

 

 

7,5

270

40

44

0

93

93

12

ПП 0004. Технологія управління проектами

 

1

 

2

72

10

12

 

25

25

13

ПП 0005. Прийняття рішень в управлінні проектами

1

 

 

1,5

54

10

8

 

18

18

14

ПП 0006. Управління проектами і програмами

2

 

 

4

144

20

24

 

50

50

3,2

Варіативна частина циклу

 

 

 

7,5

270

50

40

0

90

90
ПП 0007. Дисципліни, які встановлює університет

 

 

 

4,5

162

30

24

0

54

54

16

ПП 0007.1. Вища освіта України і Болонський процес

 

1

 

1,5

54

14

4

 

18

18

17

ПП 0007.2. Управління проектами матеріального і нематеріального виробництва

1

 

 

3

108

16

20

 

36

36
ПП 0008. Дисципліни за вибором магістранта

Орієнтований перелік 1. Управління інноваційною діяльністю, 2. Засоби діагностики якості підготовки 3. Тестові технології контролю, 4 Проектна організація навчального процесу


 

 


1, 2


 

 


3


108


20


16


 

 


36


36

19

20

 

2

 

1,5

54

10

8

18

18
 

 1

 

1,5

54

10

8

18 

18Всього годин:
 

 

40,5

1458

222

228

20

490

476
Кількість екзаменів

9
 

 

 

 

 

 

 Кількість заліків

 

11 
 

 

 

 

 

 Педагогічна практика у ВНЗ

 

 

1

9

324

 

 

 

 

324
Державна атестація

 

 

 

1,5

54

 

 

 

 

54
Магістерська робота

 

 

 

9

324

 

 

 

 

324
Всього:

 

 

 

60

2160

 

 

 

 

В. Індивідуальні розділи програми навчання

Спеціальність: 8.04010101 Хімія*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація фахівця: хімія. Викладач хімії

Ідентифікація.

ГЕ 0001. Філософія та методологія науки

Опис. Змістові модулі.

1. Основи філософії науки.Рівень:

А) Попередні умови: курс «Філософія» в об’ємі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головним етапами її становлення. Аналізуються засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової й технічної раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені.

В) Бібліографія:  1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: учебное пособие для вузов / П.П. Гайденко. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. – 319 с.

  2. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. – М., 2000.

  3. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. Добронравова. – К.: Лыбидь, 1990. – 152 с.

  4. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 608 с.

  5. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция / В.С. Степин. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 743 с.

  6. Степин В.С. Философия науки и техники: учеб. пособие / В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. – М.: Гардарики, 1996. – 400 с.

  7. Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка