Природничого факультетуСторінка2/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Б. Ступенева структура

1. Кваліфікації (освітня і професійна)

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний блок дисциплін за вибором студента).

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (з хімії, з біології, з екології) і можуть продовжити навчання на другому ступені.

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» передбачає підготовку фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових кваліфікацій.

До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» після захисту магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача. Зміст підготовки магістрів зі спеціальностей «Специфічні категорії. Управління проектами» та «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» є логічним продовженням базової вищої освіти і забезпечує безперервність та наступність формування особистості майбутнього керівника. Система підготовки фахівців "Управління проектами" виступає епіцентром розвитку проектних практик, нових зразків проектної діяльності.

Випускники природничого факультету, які проявили здібності до науково-дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.На факультеті функціонує аспірантура з таких спеціальностей:

  • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки. Наукові керівники – доктор педагогічних наук, професор Гриньова М.В., кандидат педагогічних наук, доцент Штепа О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко А.М.

  • 13.00.07 Теорія і методика виховання. Наукові керівники – доктор педагогічних наук, професор Гриньова М.В., кандидат педагогічних наук, доцент Штепа О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко А.М.

  • 13.00.09. Теорія навчання. Наукові керівники – доктор педагогічних наук, професор Гриньова М.В., кандидат педагогічних наук, доцент Штепа О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко А.М.

  • 13.00.02. Теорія і методика навчання (хімія). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шиян Н.І.

2. Діаграма структури навчання

План спеціальності 8.04010101 Хімія*


№ п/п

НАЗВИ ДИСЦИПЛІН

Форми підсумкового
контролю

Обсяг роботи студентів

Кредитів ECTS

Всього год

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Екзамени

Заліки

Курсові роботи,
практики

Лекції

Практичні,
семінарські

Лабораторні

1

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ГЕ 0001.Філософія та методологія науки

21,5

54

10

8
18

18

2

ГЕ 0002. Менеджмент в освіті
2
1,5

54

10

8
18

18

3

ГЕ 0003. Правові основи діяльності вищої школи
2
1,5

54

10

8
18

18

4

ГЕ 0004. Практичний курс іноземної мови для дослідників

24,5

162
54
54

54

 

Разом нормативна частина циклу


9

324

30

78
108

108

1.2.

Вибіркова частина циклу


ГЕ 0005. Дисципліни які встановлює університет


1,5

54

1818

18

5

ГЕ 0005.1. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів
1
1,5

54

1818

18

 

Разом вибіркова частина циклу


1,5

54

1818

18

 

Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки


10,5

378

48

78
126

126

2

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки2.1.

Нормативна частина циклу6

ПМ 0001. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці
2
1,5

54

6

4

8

18

18

7

ПМ 0002. Основи наукових досліджень
1
1,5

54

8

10
18

18

 

Разом нормативна частина циклу


3

108

14

14

8

36

36

 

Всього за циклом математичної та природничо-наукової підготовки


3

108

14

14

8

36

36

3

Цикл професійної та практичної підготовки3.1.

Нормативна частина циклу


Професійно-педагогічна підготовка


7

252

36

42

12

81

81

 8

ПП 0001. Педагогіка вищої школи

12

72

12

6

6

24

24

9

ПП 0002. Психологія вищої школи
1
2

72

12

6

6

24

24

10

ПП 0003. Методика навчання хімії в вищій школі

13

108

12

30
33

33
Науково-предметна підготовка


13

468

84

66
159

159

11

ПП 0004. Теоретичні основи сучасної органічної хімії

13

108

20

12
38

38

12

ПП 0005. Будова речовини і теорія хімічних перетворень
1
2,5

90

18

12
30

30

13

ПП 0006. Хімія комплексних сполук
2
3

108

18

18
36

36

14

ПП 0007. Біохімічні основи життєдіяльності живих систем
2
2,5

90

18

12
30

30

15

ПП 0008. Хімія колоїдно-дисперсних систем

12

72

10

12
25

25

 

Разом нормативна частина циклу


20

720

120

108

12

240

240

3.2.

Вибіркова частина циклу

 

 

 

ПП 0009. Дисципліни які встановлює університет


1,5

54

14

4
18

18

16

ПП 0009.1Вища освіта України і Болонський процес
1
1,5

54

14

4
18

18
ПП 0010. Дисципліни за вибором студентів


5,5

198

42

24
66

66

 

Разом вибіркова частина циклу


7

252

56

28
84

84

 

Всього за циклом професійної та практичної підготовки


27

972

176

136

12

324

324

4

Педагогічна практика у ВНЗ

9

324

324

5

Магістерська робота


9

324


324
6

Державна атестація


1,5

54

54

 

Підготовка магістра


60

2160

222

244

20

810

864

 

Кількість екзаменів

6
 

Кількість заліків
12

 

Кількість практик (всього)1


Додаток А до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів)

1

ПП 0010.1. Профільне навчання в ЗНЗ
1
2,5

90

22

8
30

30

2

ПП 0010.2. Інноваційні технології навчання хімії
2
3

108

20

16
36

36

3

ПП 0010.3. Основи теорії колірності органічних сполук
1
2,5

90

22

8
30

30

4

ПП 0010.4. Хімія пестицидів та регуляторів росту рослин
2
3

108

20

16
36

36

5

ПП 0010.5 Хімія білка
1
2,5

90

22

8
30

30

6

ПП 0010.6. Енергетика хімічних процесів
2
3

108

20

16
36

36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка