Природні умови та кліматДата конвертації30.12.2016
Розмір98.6 Kb.
Лекція

Тема: Природні умови та клімат.

Мета: Закріпити знання студентів про Всесвіт, Землю та її географічні оболонки. Ознайомити з процесами, що впливають на формування рельєфу, з височинами, низовинами та гірськими районами України, кліматом, тобто сприяти формуванню інтелектуальної компетентності. Вчити складати опорний конспект, записуючи матеріал у вигляді таблиць, схем. Сприяти вільному висловлюванню власної думки, формуючи комунікативну, соціальну компетентність. Розвивати уміння самостійної, регулярної навчальної праці. Виховувати бажання здобувати знання для майбутньої реалізації себе в професійній діяльності.
План
1. Рельєф. Формування сучасного рельєфу поверхні України.

2. Височини, низовини, гірські райони.

3. Клімат України.

4. Основні метеорологічні елементи.

5. Несприятливі метеорологічні явища.

6. Прогнозування погоди і використання її місцевих ознак в роботі з дошкільниками.


Рекомендована література
1. Астон К., Паркер С. Природа вокруг нас. – Х.: Книжный клуб, 2007. – 64с.

2. Веретенникова С.О. Ознакомление дошкольников с природой. – М.: Просвещение, 1980.

3. Как знакомить дошкольников с природой // под ред. П.Г.Саморуковой. – М.: Просвещение, 1983.

4. Новейший справочник уникальных фактов в вопросах и ответах./ сост. А.П. Кондратов. - М.: РИПОЛ классик, 2008. – 672с.

5. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: природа України. – К.: Вища школа, 1995.
Знати: – основні поняття теми, їх зміст;

– прикмети, прислів’я.


Вміти:працювати з літературою;

– пояснювати доступно для детей дошкольного віку виникнення деяких явищ неживої природи;

– складати повідомлення, робити описові характеристики;

– перевіряти прикмети, пояснювати прислів’я та приказки.


Хід проведення:

1. Організаційна частина.

Чи гарний у вас настрій? Покажіть мені свій настрій, користуючись символами, які є у вас на столах.

На столах є і кольорові кружечки, за допомогою яких я хочу з'ясувати вашу підготовку до заняття. Якщо ви добре підготувались і готові відповідати, то підніміть зелений кружечок, якщо ви готувались, але не все вам вдалось опанувати, чи було дещо не зрозумілим – піднімайте жовтий, якщо не готувались з якихось причин – червоний.

Отож ми з'ясували вашу підготовку і зараз перевіримо.2. Перевірка домашнього завдання.

Бліц-опитування по ланцюжку: перший студент ставить коротке запитання другому, другий – третьому і т. д. Час на відповідь кілька секунд.

Повідомлення про оболонки Землі.

Короткі відомості про Сонячну систему, які розміщувались на електронних носіях.

Мозковий штурм(група поділена на 2 команди) : - Що трапилось би з планетою Земля, якби не було зір?

- Що зайве у Всесвіті? ( Відповідь обґрунтувати)

Гра "Виховання відповідальності за Землю" ( студенти пояснюють чому вони відповідальні за Землю і чому ні, обговорюють проблеми Всесвіту і прикріплюють листочки до "зеленого стенду", який інформує про виконання обов’язків громадянина.

3. Оцінка знань студентів.

4. Повідомлення нових знань.

Пропоную студентам ознайомитись з темою, планом заняття, визначити уміння і навички, якими вони повинні оволодіти при вивченні даної теми. Наше заняття пройде у вигляді подорожі з формування компетентностей. Вкінці заняття вам треба сказати, які компетентності ви намагались сформувати в собі.

Саме зараз ми з вами знаходимось на станції ДЧМЗ, спробуйте розшифрувати. ( Для чого це мені знадобиться?) Студенти розповідають, що вони сподіваються одержати від цього заняття і де вони можуть їх практично реалізувати?

- На яких заняттях ви частково розглядали даний матеріал?

Наступна наша станція ОНМуС (оволодіваємо новим матеріалом у співпраці) правильно, саме у співпраці, тому що на географії ви вчили і зможете сформулювати визначення рельєфу.

Рельєф – це сукупність різноманітних за формою і походженням нерівностей земної поверхні.

Рельєф України досить різноманітний. 70 % сучасної поверхні

України займають низовини, 25 % – це височини і тільки 5 % –

гори.


Рельєф є одним з провідних компонентів природи.

- На що впливає рельєф? ( на кліматичні умови, розподіл поверхневих і ґрунтових вод, властивості ґрунтів, розміщення рослинності, на господарську діяльність тощо.

У навчально-виховній роботі з дошкільниками рельєф місцевості використовується для виховання любові до рідного краю, бо він становить основу краєвидів. Подивіться на ці прекрасні краєвиди. (м-л презентації)Сучасний рельєф поверхні України сформувався в процесі тривалої складної взаємодії внутрішніх та зовнішніх процесів.

Внутрішні називаються ендогенними, а зовнішні – екзогенними.

Пропоную студентам подивитись на таблицю, що демонструється на проектній дошці. І у вигляді таблички записати собі в конспекти. Ендогенні процеси супроводжуються землетрусами, розломами, зміщенням ділянок поверхні. Екзогенні відбуваються під дією вітру, води, льоду, сонячної енергії, життєдіяльності організмів.

Станція ПЗТ( працюємо з таблицями)


З дією деяких з цих факторів, наприклад води, можна познайомити старших дошкільників під час прогулянки, екскурсії до яру.

За характером рельєфу рівнинні простори України поділяються на височини і низовини.

Ознайомтесь з матеріалами, які є у вас на столах про височини та низовини. Заповніть таблицю:

(Карстовий масив – масиви складені гірськими породами, що взаємодіють з водою. )Назва височин, низовин

Місце розташування

Важливі елементи рельєфу

Цікаві відомості

Волинська височина

У межах Волинської та Рівненської областей

Увалистий та увалисто-балковий рельєф, карстові форми.
Г
ірські райони представлені в Україні Українськими Карпатами та Кримськими горами. Схематично це можна зобразити так:

Прочитайте і визначте, яка гора в Карпатах найвища? Яким є загальний рельєф Українських Карпат?

Що характерне для рельєфу Кримських гір?

Переходимо з вами до розгляду наступного лекційного питання.

- Що таке клімат? Це багаторічний режим погоди в даній місцевості, зумовлений географічними умовами.

Назвіть фактори, під дією яких формується рослинність? ( Тепло, волога, тривалість світлового дня)Так як Україна розміщена в помірному тепловому поясі, то яким буде її клімат? (Помірно-континентальний, в Криму субтропічний, середземноморського типу)Зверніть увагу на таблицю:

Циклони – це висхідні атмосферні вихорі із зниженим атмосферним тиском у центрі і з вітрами від периферії до центру.

Антициклони – низхідні атмосферні вихорі із замкненою областю підвищеного тиску в центрі, від якого вітри дмуть до периферії.

Для території України в цілому характерний антициклональний стан атмосфери: днів з антициклонами більше (235), ніж з цикло­нами (130), що пояснюється меншою рухливістю антициклонів. Протягом року над територією України проходить близько 45 цик­лонів і 35 антициклонів, у цілому над нею переважає перенесен­ня повітряних мас із заходу на схід. У холодну пору року це від­носно теплі маси, в теплу— прохолодні.

На формування місцевого клімату впливає також і господар­ська діяльність людини. Так, завдяки заводам, фабрикам,, житло­вим будинкам, асфальтовим дорогам і площам температура по­вітря в містах вища, ніж у сільській місцевості.Що ж є основними метеорологічними елементами?

Температура повітря, вологість, опади, тиск, рух повітря та деякі інші атмосферні процеси і явища являють собою метеороло­гічні елементи, які безперервно змінюються, утворюючи в кожний окремий момент на кожній території різні комбінації, що характеризують фізичий_стан атмосфери. Фізичний стан атмосфери в пев­ній місцевості в даний момент або за невеликий відрізок часу, який характеризується сукупністю значень метеорологічних еле­ментів, називається погодою.

Чим же характеризуються основні метеорологічні елементи в Україні?

Це температура повітря, вітровий режим, опади, атмосферні опади, сніговий покрив. Про температурний та вітровий режим ви прочитаєте самостійно з підручника Яришевої Н.Ф. Основи природознавства: Природа України.

Як розподіляються опади на території України?

Опади розподіляються на території України нерівномірно. Кількість їх змінюється залежно від пори року, рельєфу, геогра­фічного положення місцевості та інших факторів.

У теплу пору року опадів випадає у 2—3 рази більше, ніж в холодну. Винятком є Південний берег Криму, де найбільша кількість опадів припадає на холодну пору року.

. Опади перебувають у прямій залежності з хмарністю. Хмари — це продукт конденсації водяної пари. Насичене водяною парою

повітря під­німається вгору, внаслідок зниження температури повітря (через кожні 100 м від поверхні Землі температура повітря знижується на 0,6 °С) виникає конденсація. Вона прискорюється внаслідок наявності ядер конденсації (пилу, диму тощо). У зовсім чистому повітрі конденсація не відбувається навіть при перенасиченні його водяною парою.Атмосферні опади — це вода в краплинно-рідкому або в твердо­му стані, яка випадає з хмар у вигляді дощу, мжички, снігу, кру­пи або осідає безпосередньо з повітря на поверхню Землі у вигля­ді туману, роси, інею, ожеледі тощо.

Хмари розташовуються на різній висоті і залежно від цього, а також від особливостей зовнішнього вигляду поділяються на:

1. Хмари верхнього ярусу (понад 6000 м) перисті, перисто-куп­часті, перисто-шаруваті. Перисті хмари — це поодинокі ніжні хмарки, білі, блискучі, що часто мають вигляд волокон, прозорих пластівців. Усі хмари верхнього ярусу складаються з льоду.

2. Хмари середнього ярусу (від 2000 до 6000 м) — висококупчасті, високошаруваті. Ці красиві хмари складаються з білих округлих куль, валів, а високошаруваті мають вигляд пелени сіру­ватого кольору. Вони складаються з краплин води.

3. Хмари нижнього ярусу (нижче 2000 м) шаруваті, шарувато-купчасті, шарувато-дощові. Шаруваті хмари мають вигляд пелени сірого кольору. Шарувато-купчасті складаються з брил і валів сі­рого кольору. Шарувато-дощові хмари — це безформний сірий шар.

4. Хмари вертикального розвитку. Основи цих хмар містяться на рівні нижнього ярусу, а вершини досягають меж верхнього яру­су. До хмар вертикального розвитку належать купчасті і купчасто-дощові. Купчасті хмари — найгарніші. Вони мають вигляд щільних клубів і куп з майже горизонтальною основою і складаються з води. Купчасто-дощові хмари складаються з води і льоду.

Дошкільників цікавлять атмосферні опади, їх різноманітність. Тому в процесі повсякденних спостережень слід навчити їх розріз­няти деякі види хмар, стежити за їх рухом, помічати, які хмари найчастіше пов'язані з певними опадами. Дітей слід знайомити з різними видами опадів: обложними дощами, які характеризуються рівномірністю і тривалістю, випадають з шарувато-дощових хмар; зливами, з швидкою зміною їхньої інтенсивності і нетривалістю. Вони випадають з купчасто-шаруватих хмар у вигляді дощу, снігу, іноді дощу з градом. Мжичка випадає з шаруватих хмар, краплі її дуже дрібні.

Сніговий покрив у Поліссі та Лісостепу утворюється у середині листопада, у степовій зоні — на початку грудня, у Крим­ських горах — наприкінці листопада на початку грудня, у Карпа­тах — ще раніше.

Від снігу степова зона звільняється наприкінці лютого — на по­чатку березня, лісостепова зона та Полісся — у другій половині березня.

Максимальної висоти сніговий покрив досягає у лютому, зо­крема, у зоні мішаних лісів — 20—ЗО см; у степовій — 5—10 см; у Карпатах — 70—80 см; у Кримських горах — близько 40 см. Сні­говий покрив має велике значення як джерело вологи та для за­хисту озимих культур від вимерзання, тому на сільськогосподар­ських угіддях за допомогою спеціальних заходів (снігозатримання, лісових смуг) створюють додаткові запаси снігу.

Взимку з дошкільниками слід проводити підгортання снігу під дерева, кущі, багаторічні рослини квітників, пояснювати охоронне значення цього заходу. Наявність снігового покриву дає можли­вість цікаво організовувати прогулянки (ігри з снігом, льодом, прикрашання ділянки сніговими скульптурами).

Про несприятливі метеорологічні явища підготує повідомлення на наступне заняття про які явища готувати ви оберіть самостійно, ознайомившись з цими явищами.

А зараз ми визначимо, що належить до несприятливих метеорологічних явищ? прочитати цікавий матеріал про несприятливі метеорологічні явища ви можете, скориставшись папкою, яка міститься в кабінеті та додатковим довідковим матеріалом до лекцій.

І залишилось у нас останнє питання теми – прогнозування погоди. – Хто займається прогнозуванням?

Чи можна, спостерігаючи за явищами неживої природи передбачити майбутню погоду?

Вранці роса – до ясної погоди.

Дим з димарів стелиться – до погіршення погоди.

Вітер під вечір сильнішає – до погіршення погоди. Краплистий рясний дощ швидко проходить.

- Які прикмети вам відомі?


5. Підведення підсумків.

Які компетентності вам вдалось сформувати в ході нашого заняття? Що вам сподобалось?

Що нового ви дізнались на лекції?

Підніміть картки і покажіть, яким став ваш настрій до кінця лекції? В кого змінився? Чому?


А тепер різнокольоровими кружечками продемонструйте мені на скільки, на вашу думку, ви оволоділи матеріалом? Так, як ми сьогодні вдавались до розгадування абревіатур, то й оцінимо нашу діяльність: ДД (дуже добре)- відповідає 5 отримує _______тому, що вона була активною, повно і ґрунтовно відповідала на запитання; ДО – добре, але не дуже відповідає 4 , хто з цим погоджується, мотивуйте; ЗК – знає, але не каже (3), ГН – гірше нема куди.

Д\З ознайомитись з інформацією на електронних носіях, розділ: Рельєф, вода, повітря, і дізнайтесь як розповідати дітям про природні умови та клімат; індивідуальні завдання. Підготуватись до практичного заняття з теми: Ґрунти. Інваріативні завдання: знайти прикмети, прислів’я про явища неживої природи, цікаві повідомлення про несприятливі метеорологічні явища.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка