Природа І фантазіяСкачати 177.53 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір177.53 Kb.
Затверджено:

Наказом відділу освіти, молоді та спорту №500-ОД

«28» жовтня 2013р.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту

_________С.О. Дмитриченко


ПРИРОДА І ФАНТАЗІЯ
навчально-виховна програма початкового та основного навчального рівня

для дітей молодшого та середнього шкільного віку

Розробники:


З.П. Драгун, В.П. Ващенко,

В.С. Коноз керівники гуртків Великописарівської районної станції юних натуралістів


Рекомендовано до апробації

Методично-педагогічною радою Великописарівської районної станції юних натуралістів №1 від 02.09.2013р.

2013р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З глибокої давнини природа була стимулом для творчості у всіх видах і жанрах мистецтва. Праця і творчість з використанням природного матеріалу - один з дійових засобів виховання у дітей любові до природи і мистецтва. Багатство рослинного світу України, різноманітність його форм, кольору, легкість і доступність в роботі з ним - все це відкриває можливості для творчості дітей.

Зв'язок дитячої фантазії і природи відіграє важливу роль в естетичному вихованні і є ефективним засобом виховання та розвитку особистості.

Програма гуртка «Природа і фантазія» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти. Програма є комплексною і об'єднує декілька розділів: виготовлення виробів із природного матеріалу, аплікація, виготовлення народних оберегів, аранжування квітів, флористика, виготовлення штучних квітів. Програма розрахована на учнів 4- 6 класів Великописарівської спеціалізованої школи. Кількісний склад вихованців - 10-12 осіб.


Мета та завдання гуртка:

пізнавальна:

 • формування ставлення школярів до природи рідного краю, історії та традицій українського народу.

 • оволодіння знаннями про розмаїття, властивості природного матеріалу, його заготівлю, способи зберігання, особливості обробки та техніки роботи з ним;

практична:

 • формування практичних умінь і навичок роботи з природним матеріалом.

творча:

 • формування естетичних смаків та екологічної культури школярів; розвиток пізнавального інтересу, творчих здібностей; створення середовища для саморозвитку, самореалізації.

-соціальна:

Програма гуртка "Природа і фантазія" складена для учнів початкових та середніх класів і розрахована на два роки навчання.

Перший рік навчання (144 години) передбачає знайомство гуртківців з рослинами рідного краю, історією та традиціями українського народу, формування навичок роботи з природним матеріалом, вивчення матеріалів та обладнання що використовуються при виготовленні виробів з природного матеріалу, опанування прийомів збереження природного матеріалу для виготовлення аплікацій. Виготовлення аплікацій та виробів з природного матеріалу. Виготовлення оберегів.

Другий рік навчання(144 години) програма передбачає засвоєння основних понять про флористику, ознайомлення гуртківців з принципами та історією аранжування, з асортиментом рослин, що використовуються в роботі флористів, опанування прийомів збереження природного матеріалу та виготовлення флористичних об’єктів (букетів, панно, колажів, родинних оберегів, штучних квітів).

Формування вмінь і навичок здійснюється на практичних заняттях, кількість яких значно перевищує теоретичні заняття.

Програмою передбачені екскурсії з метою ознайомлення вихованців з природним багатством рідного краю.Основним формами навчання є: практичні роботи, екскурсії, лекції, бесіди, конкурси, виставки.

Прогнозований результат та методи його діагностики.

Результатом реалізації програми є досягнення мети та завдань програми:

 • розширення знань про рослинний світ, види різних технік використання природного матеріалу.

 • розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учнів;

 • виховання в учнів дбайливого ставлення до природи рідного краю, естетичного та художнього смаку.

Основними формами і методами діагностики прогнозованих результатів є: усне і письмове опитування, виготовлення поробок з природного матеріалу, виготовлення флористичних робіт на різну тематику, організація виставок і конкурсів з нагоди свят.

Контроль отриманих результатів: перевірка засвоєння практичних умінь, опитування, тестування, виготовлення залікових робіт, участь у конкурсах, виставках.

Учні повинні засвоїти такі поняття та терміни: природний матеріал, засушування, композиція, аплікація, фон, орнамент, мініатюра, листівка, флористика, панно, колаж, аранжування, букет, вінок, гірлянда, кошик, оберіг.

Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№п/п

Назва розділу
Кількість

годин

Теоретичні

Практичні

Всього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Рослинний світ рідного краю

8

4

12

3.

Методи заготівлі природного матеріалу.

6

12

18

4.

Методика виготовлення аплікацій із засушеного рослинного матеріалу.


10

22

32

5.

Методика виготовлення листівок-сувенірів

2

8

10

6.

Методика виготовлення мініатюр з природного матеріалу

8

18

26

7.

Флористика

6

14

20

8.

Народні обереги

6

16

22

9.

Підсумкове заняття

-

2

2
Усього

48

96

144

Перевірка знань та вмінь учнів: виставка «Природа і фантазія», конкурс новорічних листівок.


Зміст програми.

І. Втуп. (2 години)

Значення природи в житті людини. Знайомство з планом роботи гуртка.ІІ. Рослинний світ рідного краю (12 годин)

Різноманітність рослинного світу. Основні ознаки рослин. Культурні та дикорослі рослини. Рослини – символи України.Практичні роботи:

Екскурсія до лісу з метою вивчення ознак дерев, кущів та трав’янистих рослин.

Екскурсія на ндзд з метою вивчення культурних рослин.

ІІІ. Методи заготівлі природного матеріалу. (18 годин)

Види природного матеріалу. Способи засушування природного матеріалу ( об'ємне та площинне). Збір та зберігання засушеного природного матеріалу.Практичні роботи:

Збір природного матеріалу (шишки, жолуді, горіхи, мушлі тощо). Засушування листя із збереженням кольору і форми. Засушування і пресування декоративних рослин. Об'ємне засушування квітів. Збереження засушеного природного матеріалу.

Екскурсія до лісу з метою заготівлі природного матеріалу. Правила поведінки в лісі.


 1. Методика виготовлення аплікацій із засушеного рослинного матеріалу (32 години)

Поняття про аплікацію. Інструменти й матеріали. Види природного матеріалу, який використовується для аплікацій. Види аплікацій. Технологія виготовлення аплікацій.
Практичні роботи:

Виготовлення аплікацій із засушених пелюсток квітів, листків. Виготовлення предметної аплікації. Виготовлення площинних аплікацій з природного матеріалу: предметна аплікація, сюжетна аплікація. Виготовлення орнаментальної закладки. Створення декоративної композиції. Виготовлення аплікації «Букет у вазі». Виготовлення об’ємної аплікації. Оформлення аплікаційних робіт.

Проведення виставки.


 1. Методика виготовлення листівок-сувенірів(10годин)

Виготовлення листівок – сувенірів технікою аплікації із природних матеріалів.

Практичні роботи:

Виготовлення листівок-сувенірів за власним задумом до дня народження.

Виготовлення новорічної листівки-сувеніра за власним задумом.

Виготовлення різдвяної листівки-сувеніра за власним задумом.

Виставка конкурс новорічних листівок.


 1. Методика виготовлення мініатюр з природного матеріалу(26 годин).

Поняття про мініатюру. Інструменти та матеріали. Підготовка матеріалів до роботи. Виготовлення виробів з використанням плодів та насіння.

Практичні роботи:

Виготовлення журавля. Виготовлення лисички. Виготовлення півника та курочки. Виготовлення зайця. Виготовлення їжака. Виготовлення білки. Виготовлення віслюка, бичка. Виготовлення жаби. Виготовлення композиції за власним задумом.
 1. Флористика(20годин)

Основні поняття про флористику. Флористика, її історія, значення у сучасному житті. Особливості роботи при створенні флористичних робіт (методи кріплення рослинного матеріалу на площині, підфарбування, обробка лаком окремих частин). Підбір фону для картини. Виготовлення рамки і паспарту.
Практичні роботи:

Виготовлення монотипії. Виготовлення панно за власним задумом з використанням засушеного листя та пелюсток квітів. Виготовлення штучних об’ємних квітів з крилаток клена та ясеня. Виготовлення штучних об’ємних квітів з насіння овочів та фруктів. Виготовлення панно з об’ємними квітами за власним задумом. Оформлення роботи. Виставка флористичних робіт. 1. Народні обереги. (22 години)

Рослинні символи українського народу. Родинні обереги, їх символи. Матеріали для виготовлення оберегів.

Практичні роботи:

Виготовлення оберегу (віночок). Виготовлення оберегу (підкова). Виготовлення оберегу (будиночок). Виготовлення оберегу ( віяло). Виготовлення оберегу ( мішечок). Виготовлення оберегу за власним задумом. Підготовка робіт до виставки. 1. Підсумкове заняття.(2 години)

Підсумкова виставка робіт.
Завдання на літо:

 1. Збирання плодів та насіння різних рослин.

 2. Виготовлення виробів з плодів та насіння різних рослин.

 3. Збирання природного матеріалу: мушлі, пташине пір’я, гілочки та листя різних дерев, дикорослих злаків, осоки.


Прогнозований результат

Учні повинні знати:

 • правила поведінки в природі;

 • флору рідного краю;

 • визначення терміну аплікація;

 • визначення терміну мініатюра;

 • визначення терміну композиція;

 • визначення терміну флористика;

 • визначення терміну монотипія;

 • основні квітково-декоративні та дикорослі рослини, які використовуються при виготовленні аплікацій;

 • матеріали та інструменти які використовують при роботі з природним матеріалом.

 • методи засушування та зберігання рослин;

 • методи зберігання природного матеріалу;

 • символіку народних оберегів.

Учні повинні вміти:

 • вести фенологічні спостереження;

 • збирати природний матеріал не завдаючи шкоди природі;

 • користуватися інструментами;

 • виготовляти сувенірні листівки.

 • виготовляти мініатюри з природного матеріалу;

 • виготовляти штучні квіти з природного матеріалу;

 • виготовляти площинні та об’ємні аплікації.

 • оформляти листівку, панно;

 • самостійно працювати з науково - популярною літературою.


Другий рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№п/п

Назва розділу
Кількість

годин

Теоретичні

Практичні

Всього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Мистецтво квіткового аранжування

6

10

16

3.

Заготівля природного матеріалу

6

22

28

4.

Новорічні та різдвяні композиції

8

16

24

5.

Композиції із сухого природного матеріалу

8

22

30

6.

Виготовлення штучних квітів

6

26

32

7.

Квітково - декоративні рослини в побуті українського народу

4

4

8

8.

Підсумкове заняття

2
2
Усього

42

102

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. Вступ (2 годин)

Знайомство з планом роботи гуртка. Квіти в житті людини.


ІІ. Мистецтво квіткового аранжування (16 годин)

Флористика. Історія букету. Основи складання букетів і композицій з живих квітів. Вази і допоміжні матеріали для складання букетів і композицій з живих квітів. Правила зрізання квітів. Подовження життя квітів після зрізання. Вимоги до води. Сумісність квітів.Практичні роботи:

Зрізування та підготовка квітів.

Підбір квітів для букету.

Виготовлення букетів на задану тему.

Виготовлення копозицій на конкурс «Свято квітів».

Виставка-конкурс «Свято квітів».


ІІІ. Заготівля природного матеріалу (28 годин)

Методика заготівлі сухоцвітів та злаків для виготовлення композицій. Методика заготівлі допоміжних матеріалів для композицій (гілки дерев, кора, корені, шишки та ін.) Зберігання сухого природного матеріалу.Практичні роботи:

Збір природного матеріалу.

Екскурсія в парк.

Екскурсія в ліс.

Екскурсія на луки.

Висушування рослин на повітрі.

Об'ємне висушування квітів та консервація за допомогою гліцерину.

Збір опалого листя. Збір квітів.

Площинне засушування квітів листя.

Заготівля допоміжних матеріалів( гілки дерев, кора, корені, пташине пір’я )

Збір та засушування дикорослих злаків.
IV. Новорічні та різдвяні композиції (24 години)

Символіка природного матеріалу. Інструменти та матеріали для виготовлення новорічних композицій. Техніка виготовлення новорічних композицій. Стилі новорічних та різдвяних композицій.Практичні роботи:

Підготовка рослин до виготовлення новорічних та різдвяних композицій.

Виготовлення новорічних іграшок.

Виготовлення різдвяного вінка.

Виготовлення новорічних гірлянд.

Виготовлення новорічних композицій.

Природоохоронна акція «Збережи зелену красуню».

Оформлення виставки новорічних композицій «Замість ялинки – новорічний букет».

Екскурсія на районну виставку новорічних композицій.
V. Композиції із сухого природного матеріалу(34 години)

Асортимент рослин для сухих букетів, композицій, панно та колажів. Фарбування та зберігання сухоцвітів. Підбір сухоцвітів для виготовлення композицій. Особливості догляду за виробами з сухоцвітів. Панно. Флористичний колаж. Підбір фону для панно та колажів. Виготовлення паспарту, рамки.Практичні роботи:

Підготовка допоміжного матеріалу для композицій.

Виготовлення настільних композицій.

Виготовлення настінних композицій.

Виготовлення площинних композицій.

Виготовлення об’ємного панно.

Виготовлення флористичного колажу.
VІ. Виготовлення штучних квітів (36 годин)

Штучні квіти, їх використання та робота з ними.

Матеріали та інструменти для виготовлення штучних квітів. Методи і принципи виготовлення штучних квітів із різноманітного матеріалу ( тканина, гофропапір, папір для квілінгу, природний і рослинний матеріал)

Практичні роботи:

Виготовлення квітів з гофропаперу.

Виготовлення квітів з паперу для квілінгу.

Виготовлення квітів із тканини.

Виготовлення квітів із кісточок сливи, абрикоси.

Виготовлення квітів із насіння гарбуза, дині, кукурудзи.

Виготовлення фантастичних квітів з мушлів.

Виготовлення композицій з виготовлених квітів: панно, колажів.

Виготовлення композицій з купованих штучних квітів.
VІІ. Квітково - декоративні рослини в побуті українського народу(8 годин)

Символіка квітів та рослин( мальва, чорнобривці, айстри, любисток, калина, верба та ін.). Український віночок.Практичні роботи:

Виготовлення українського віночка.

Виготовлення букетів з польових квітів.
VІІІ. Підсумкове заняття (2 години)

Підсумкова виставка робіт( конкурс композицій «Букет мого дитинства» присвячений Дню захисту дітей).


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:

 • визначення терміну «флористика»;

 • визначення терміну «аранжування»;

 • основні квітково-декоративні рослини;

 • правила складання букетів, композицій;

 • властивості природного матеріалу;

 • правила засушування та зберігання природного матеріалу;

 • техніки обробки природного матеріалу.


Учні повинні вміти:


 • обробляти та зберігати живий і сухий матеріал;

 • складати букет і композицію;

 • користуватися інструментами;

 • виготовляти панно, колажі;

 • оформляти панно, колажі;

 • виготовляти штучні квіти з природного матеріалу та композиції з них;

 • самостійно працювати з науково - популярною літературою.


ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Прилади та пристосування: силіконовий пістолет, клейовий пістолет, прес;

обладнання спеціалізоване: кошики, вази, ємкості для води;

інструменти: ножиці, лінійка, пензлики, олівці, пінцет, ножиці садові, кусачки, ножі, круглогубці;

матеріали: папір, тканина, фарби, пластилін, калька, дріт, клей, пластилін, фурнітура, гофропапір, сизаль, рафія, свічки, картон, річковий пісок, гліцерин, пташине пір'я, мушлі, крупа, квасоля, шишки, жолуді горіхи, кісточки фруктів, живі квіти та пагони рослин.

Для роботи необхідно мати аптечку.ЛІТЕРАТУРА

1. Анисимова Анастасия. Домашняя флористика. – М.: Ниола 21-й век, 2004. – 144 с., ил.

2. Асманн П. Современная флористика / Пер. с нем. Е. Я. Юдаевой. — М.: Культура и традиции, 2003. — 224 с., ил.

3. Бедина М.В. Поделки из природних материалов. – Х.: Клуб семейного досуга, 2011. – 63с.

4. Бедина М.В. Поделки и картины из природних материалов. – Х.: Клуб семейного досуга, 2011. – 345с.

5. Бартковски Элли. Чудесний квилинг. - Х.: Клуб семейного досуга, 2013. – 127с. ил.

6.Гусакова М.А. Апликация. – М.: Просвещение,1987. – 126 с., ил.

7. Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти місяців. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: Урожай, 1986. – 176 с.

8. Заверуха Б. В., Шемшученко Ю. С. та ін. Рослини Червоної книги. – К., 1985. – 136 с.

9. Залотницький Л. Ф. Квіти в легендах і переказах. – К.: Урожай, 1992.

Каминская Е.А. Мозаїка из крупі и семян. - М. РИПОЛ класик, 2011. – 256 с.: ил. - (Поделки-самоделки).

10. Клеванская Т. М., Панкратов В. П. Цветочная аранжировка. – М.: Агропромиздат, 1988.

10. Корниенко Т. С., Добруцкий И. И. Искусство цветов: Иллюстрированное методическое пособие по технике аранжировки цветов. – К.: МСВП «Компьютерные системы», 1992. – 175 с., ил.

11. Лузи Анна Левада. Оригинальные картины из цветов и листьев. – Ч.: КОНТЕНТ, 2010. – 63 с.

12. Моргунова Клавдия. Фигурки животных из природных материалов. – Д.: СКИФ, 2010. – 64с.

13. Моргунова Клавдия. Забавные самоделки из природных материалов. -Д.: СКИФ, 2012. – 64с.

14. Моргунова Клавдия. Фигурки животных из ракушек. – Д.: СКИФ, 2011. – 64с.

15. Рэворт Дженни. Аранжировка цветов. Полный курс подбора и аранжировки свежих цветов круглый год. (Перевод Гвоздева Т.). – М.: Внешсигма, 1999. – 128 с., ил.

16. Рібцун О.Г. Іграшки з природного матеріалу. – К.: Літера ЛТД», 2012. – 32 с. ил.

17. Рібцун О.Г. Чарівні іграшки. – К.: Літера ЛТД», 2012. – 32 с. ил.

18. Роєнко Н.П. Поделки, обереги, картины, открытки, украшения, подарки из природних материалов. - Х.: Клуб семейного досуга, 2012. – 355 с.

19. Сележинський Г. В. Прекрасні супутники наші. – К.: Молодь, 1989.

20. Султанова Галида. Икебана по-русски. Серия: Мир цветов и растений. – М.: Феникс, 2002. – 224 с. ил.

21. Сухорукова Е. П. Искусство делать цветы. – М.: Культура и традиции, 1994 – 144 с. ил.

22. Пудова В. Игрушки из природних даров. – М.: Махаон,1999. – 93 с.

23. Филиппович Наталья. Букет на портбукетнице. Серия: Библиотека журнала «Цветы». Полный курс флористики. – М.: Ниола 21-й век, 2006. – 96 с., ил. 23. Фомина Юлия. Современные букеты. – М.: Ниола 21-й век, 2004. – 144 с., ил. 24. Хессайон Д. Г. Все об аранжировке цветов. 2-е изд., испр. – М.: Кладезь, 2010.

25. Хоменко Вера. Апликации, картины и панно из природних материалов. – Х.: Клуб семейного досуга, 2010. – 111с.

26.Хоменко Вера. Обереги своїми руками. – Б.: Клуб семейного досуга, 2010. – 94 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка