Природа хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок (2 години)Скачати 178.29 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір178.29 Kb.
Новикова С.А., учитель хімії Стахановської гімназії №7

Розробки уроків з хімії, 9 клас

Тема: Природа хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок (2 години).

Мета: - розкрити суть хімічного зв'язку; ознайомити з основними видами хімічного зв’язку; вивчити ковалентний зв'язок (полярний та неполярний)

 • вміти визначити за хімічною формулою електронегативністю ковалентний полярний та неполярний зв'язок;

 • формувати інформаційну компетенцію за допомогою електронного засобу навчання

 • продовжувати розвивати логічне мислення, компетенцію продуктивної творчої діяльності.

Обладнання: електронний засіб навчання "Таблиця Менделєєва"

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Метод: проблемна лекція.

Хід уроку:

 1. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності. Показати місце теми в курсі хімії 9-го класу. Повідомити скільки годин відводиться на викладання даної теми. Яка форма тематичного контролю та попередня дата проведення. Ознайомити з питаннями, які виносяться на тематичне оцінювання.

Для кращого сприйняття матеріалу пригадати таке поняття як

"електронегативність"

Як змінюється електронегативність у періодах та групах.(Періодична система хімічних елементів → наочність → числова та текстова → відносна електронегативність) 1. Основна частина

  1. Природа хімічного зв’язку.

Розповідь учителя про утворення зв’язку між атомами проблемним методом.

   • Що ми розуміємо під кулонівськими силами?

   • Як ви гадаєте за рахунок чого виникає взаємодія між атомами?

На прикладі утворення молекули водню пояснити закономірність утворення молекули за принципом найменшої енергії. ( Сили тяжіння дорівнюють силам відштовхування)

Зробити висновок про поняття "хімічний зв'язок"  1. Основні типи хімічного зв’язку

І. Ковалентний зв'язок

1) Ковалентний неполярний зв'язок;

2) Ковалентний полярний зв'язок;

3) Донорно-акцепторний зв'язок.

ІІ. Іонний зв'язок

ІІІ. Металевий зв'язок

IV. Водневий зв'язок

Пояснити походження поняття "Ковалентний зв'язок". Електрони, які беруть участь в утворенні зв’язку, називаються валентними. Якщо хімічний зв'язок утворюється за рахунок електронів обох атомів, то такий зв'язок називається ковалентним ( від лат. Valentia – сила, префікс "Ко" означає спільну дію)Ковалентний неполярний зв'язок

На прикладі утворення молекули водню та фтору пояснити утворення молекул з ковалентним неполярним зв’язком.

Пригадаємо будову атома Гідрогена (Періодична система хімічних елементів → Гідроген → будова атома)

H • + • H → H : H або Н – Н

Дати можливість учням самім визначити який зв'язок називається ковалентним неполярним. Якщо важко, допомогти.

Ковалентний неполярний зв'язок – це зв'язок, який утворюється за рахунок об'єднання електронів між елементами з однаковою електронегативністю.

За допомогою електронного засобу

запропонувати учням скласти схему утворення молекули фтору.Ковалентний полярний зв'язок

На прикладі утворення молекули флуороводню пояснити утворення молекули з ковалентним полярним зв’язком.

За допомогою електронного засобу пригадати будову Гідрогена та Флуора

(Періодична система хімічних елементів → Гідроген (Флуор) → будова атома)Звернути увагу на утворення октету для Флуора.

$$ $$

Н× +$ F : H×$ F : або Н δ+ → F δ-$$ $$

- Який з двох елементів є найбільш електронегативний? (Підводимо учнів до того, що спільна пара електронів зміщується в сторону Флуора). На атомах виникає частковий заряд, молекула поляризується діполь ( + -)

За допомогою електронного засобу учням пропонується скласти схему утворення молекули води.

Після порівняння схем утворення молекул водня та флуору з флуороводнем та водою визначити який зв'язок називається ковалентним полярним.

Ковалентний полярний зв'язок – це зв'язок, який утворюється за рахунок об'єднання електронів між елементами з незначно відмінною електронегативністю.

Донорно-акцепторний зв'язок

Донорно-акцепторний зв'язок є різновидом ковалентного зв’язку. На відміну від ковалентного полярного та неполярного зв’язку, які утворюються за обмінним механізмом, цей зв'язок утворюється за донорно-акцепторним механізмом. Він виникає між елементами, де один має неподілену електронну пару, а інший вільну орбіталь.

Цей тип зв’язку краще розглянути на прикладі утворення амоній хлориду.

Учням пропонується скласти схеми утворення молекул амоніаку та хлороводню за допомогою електронного засобу, визначити тип зв’язку

Н Н

×$ $$ ×$ $$

H ×$N : + H ×$ Cl :[H×$N : Н]+ [×$ Cl :]-×$ $$ ×$ $$

H H
Атом Нітрогена має неподілену електронну пару (донор), а атом Гідрогену надає вільну орбіталь (акцептор).

Слід визначити, що електронна густина в іоні NH4 + перерозподіляється між Нітрогеном та всіма атомами Гідрогена, тому всі чотири зв’язки рівнозначні.


 1. Закріплення

Ковалентний зв'язок

Обмінний механізм Донорно-акцепторний

механізм

Ковалентний зв'язок Донорно акцепторний

неполярний полярний зв’язок

H2 , F2 HF, H2O NH4+

Самостійна робота (5 хв.)

І варіант ІІ варіант

Складіть схеми утворення молекул (можна використовувати електронний засіб „Таблиця Менделєєва”)

Cl2, HBr, H2S Br2, HCl, PH3


Можна оцінити 5 учнів, хто виконав роботу першим.

ІV. Домашнє завдання

Вчити § 11, 12, конспект с. 53 № 66, 67 (п.)

Тема: Іонний зв’язок (1 година)

Мета:


 • продовжити вивчати типи зв’язку, а саме іонний зв’язок; показати відміну ковалентного полярного зв’язку від іонного.

 • продовжувати формувати інформаційну компетенцію за допомогою електронного засобу навчання.

 • вміти визначати за допомогою електронегативності ковалентний полярний та іонний зв’язки.

 • продовжувати формувати соціальну компетенцію.

Обладнання: електронний засіб навчання „Таблиця Менделєєва”

Тип уроку: комбінований.

Метод: створення проблемної ситуації.

Хід уроку: 1. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Два учня працюють за карточками.

Картка №1 Картка №2

Визначити тип хімічного зв’язку
H2Se, HI, N2 CH4, I2, BrH3
Фронтальна бесіда:


 • Як ви розумієте, що таке хімічний зв’язок?

 • Який зв’язок називається ковалентним?

 • Чим відрізняється ковалентний неполярний зв’язок від ковалентного полярного?

 • Що особливого в утворенні донорно-акцепторного зв’язку?

Звернути увагу на те, що молекула може мати ковалентний полярний зв’язок, а саме не є полярною, якщо молекула симетрична (О = С = О).

Якщо молекула має кутову, пірамідальну структуру, то утворюється діполь


Н – О – Н; H – N – H

H


 1. Основна частина .

На прикладі утворення натрій хлорида показати особливості іонного зв’язку.

Пригадаємо електронну будову атомів натрію та хлору.

За допомогою електронного засобу пригадати будову Натрія та Хлора

(Періодична система хімічних елементів → Натрій (Хлор) → будова атома)Треба звернути увагу на те, що натрій – метал, а хлор – неметал. У цих елементів значно відрізняються електронегативність. Електрон натрію не просто сміщується, а приєднується до атома хлора.

Як ви гадаєте, чому атому Натрію легко віддає, а атом Хлору легко приєднує електрон.
$$ $$

Na× + • Cl: Na+ [ ×$Cl: ]-$$ $$

натрій хлорид

Nao - 1 e-  Na+

Clo + 1 e-  Cl-
Іон

(заряджена частинка)Катіон Аніон

(позитивно заряджена (негативно заряджена

частинка) частинка)

Треба звернути увагу на те, що 50% йонності зв’язку досягається при різниці електронегативності 1,7 (за шкалою Полінга). Якщо ця різниця більше, ніж 1,7, зв'язок треба врахувати йонним, а якщо менше 1,7, зв’язок ковалентний полярний.
Наприклад:

KBr || = 2,8 – 0,8 = 2 (йонний зв’язок)

CO || = 3,5 – 2,5 = 1 (ковалентний полярний зв’язок)


 1. Закріплення.

За допомогою табл. електронегативності за шкалою Полінга

(Періодична система хімічних елементів → наочність → числова та текстова → відносна електронегативність)

визначити типи зв’язків:

K2S, CaCl2, BH3, Mg3P2, SO2. 1. Домашнє завдання:

Вчити §13, конспект с. 55 № 71(п.), с. 56 №73(п.).

Тема: Кристалічні гратки.(1 година)
Мета: - дати поняття про кристалічні та аморфні речовини, про кристалічні гратки. Ознайомити з різними видами кристалічних граток

( атомними, молекулярними, металевими, іонними); • показати залежність фізичних властивостей речовини від будови їх кристалів;

 • формувати уміння передбачити тип кристалічної гратки та властивості речовини від типу хімічного зв’язку та навпаки;

 • продовжувати формувати інформаційну соціальну компетенції та компетенцію продуктивної творчої діяльності.

Обладнання: електронний засіб „Таблиця Менделєєва”

Тип уроку: комбінований

Метод: проблемна лекція
Хід уроку:

 1. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення вчителя теми та мети уроку. Показати місце теми в темі „Хімічний зв’язок і будова речовини” (2хв)

Самостійна робота (5хв). За допомогою електронного засобу „Таблиця Менделєєва” визначити тип хімічного зв'язку у речовинах. (Хто раніше виконає, працює біля дошки.)

SiH4

HBr


LiCl

N2

CsH

Під час перевірки самостійної роботи, повторити типи хімічного зв’язку. 1. Основна частина (25хв) Розповідь про кристалічні та аморфні речовини

Типи кристалічних граток

Йонна молекулярна металева атомна


У вузлах йонни молекули атоми, атоми

градки катіони


зв’язок йонний ковалентний металевий ковалентний
агрегатний тверді тверді, рідинні, тверді тверді

стан газоподібні (виняток Нg)


tпл.   різна 
tкіп   різна 
Приклади солі, основні йод, нафталін, бром, метали алмаз,

оксиди, гідроксиди спірти, амоніак, метан. кремній, бор
 1. Закріплення (10хв) Учнями

завдання виконується біля дошки

Визначити тип хімічного зв’язку та кристалічної гратки:

KBr

HI

FeH2

H2S

SO2

Li2O 1. Домашнє завдання (3хв)

Вчити §14, с. 59 впр. 82 (у), 83 (у)


Тема: Валентність і ступень окиснення

Мета: - дати поняття про ступень окиснення і розмежувати поняття

"валентність" елементів та їх "ступінь окиснення";

- формувати уміння визначати ступінь окиснення елементів на основі

хімічної формули речовини;

- сприяти подальшому розвитку логічного мислення , формуванню

компетенції продуктивної творчої діяльності.

Обладнання: електронний засіб "Таблиця Менделєєва".

Хід уроку:

І. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми та мети уроку. Місце теми в темі "Хімічний зв'язок і будова речовини".

Пропонується пригадати з курсу хімії за 8 та 9 клас відповіді на такі питання:


 • що таке валентність?

 • як визначити валентність за формулою речовини?

 • як складаються формули за валентністю?

 • як визначити найбільшу валентність елемента головної підгрупи?

 • що таке іони?

 • як вони утворюються?

 • що таке катіон, аніон?

ІІІ. Основна частина.

 1. Валентність.

Виходячи з того, що учні знають, конкретизувати поняття "валентність". Валентність визначається кількістю неспарених електронів, які приймають участь в утворенні хімічного зв'язку.

Максимальна валентність атома не може перевищувати повного числа орбіталей валентного рівня елемента ( приклади – Флуор , Нітроген )Пропонується порівняти будову атомів Флуора та Хлора, Нітрогена та Фосфора. (Періодична система хімічних елементів → Флуор та Хлор ( Нітроген та Фосфор) → будова атома) 1. Ступінь окиснення елемента.

Для характеристики стану атома в сполуці вводиться таке поняття як "ступінь окиснення".

Це поняття умовне, але зручне.

Ступінь окиснення – це умовний заряд, якого набуває атом, якщо він віддає, або приймає електрони.

Насправді такого не відбувається ніколи, навіть в іонних сполуках.

Алгебраїчна сума ступенів окиснення атома в молекулі завжди дорівнює нулю, а в складному іоні - заряду іона.

Ступінь окиснення елемента в простій речовині дорівнює нулю.

Атом Гідрогена може набувати заряд або +1 (частіше) або -1 (у сполуках з лужними та лужноземельними металами), а атом Оксигена частіше -2 (з Флуором +2, у пероксидах -1) (Періодична система хімічних елементів → Оксиген та Флуор → будова атома)

.Наприклад: Н+1СІ-1; К+1Н-1; Си+2О-2; О+2F-12; Н+12О-12

Ступінь окиснення s- та р-металів (металів головних підгруп) позитивна, найвища ступінь окиснення співпадає з номером групи.

Метали побічних підгруп (d- та f-елементи) можуть виявляти різні ступені окиснення (Fе +2,+3; Сr +2,+3,+6; Mn +2,+3,+4,+6,+7).

Для елементів - неметалів найвища позитивна ступінь окиснення дорівнює номеру групи (N+5, S+6).

Для знаходження найнищого ступеня окиснення неметалів із 8 віднімають номер групи (N-3, S-2).

На конкретних прикладах показати учням як визначити ступінь окиснення елемента за хімічною формулою:

+1 -2 +4 -2 +6 -2 -3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +6 -2 +1+5-2

Н2О; SO2; SO3; NH3 ; NaH; HF; H2SO4 ; HNO3

+2 -2 +4-4 +6-6 -3+1 +1-1 +1-1 +2+6-8 +1+5-6

Учням пропонується визначити ступінь окиснення у сполуках:

Н2СО3 ; Н3РО4; MnO2 ; Mn2O7 ; H2SO4 ; K2Cr2O7 .

Пояснюючи ступінь окиснення треба звернути особливу увагу на те, що валентність та ступінь окиснення – це не одне і теж саме.

ІV. Закріплення.

Для закріплення матеріалу пропонується виконати вправу з підручника

с. 63, №85 (а,б).

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання.

§15 вчити, с.63, №85(в,г), 86, 88*(на високий рівень).

Тема: Окисно-відновні реакції. Значення окисно-відновних

реакцій у природі та техниці (2 години)

Мета: - дати поняття про окиснення та відновлення, окисник та відновник;

- ознайомити з окисно-відновними реакціями та методом

електронного балансу;

- показати значення ОВР у природі та техниці, формуючи життєву

компетентність учнів, розкриваючи важливість предмету у житті;

- узагальнити знання з теми "Хімічний зв'язок і будова речовини"Тип уроку: комбінований

Обладнання: електронний засіб "Таблиця Менделєєва".

Хід уроку:

І. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми та мети уроку. Місце теми в темі "Хімічний зв'язок і будова речовини".

Фронтальна бесіда:


 • що таке ступінь окиснення ;

 • порівняйте поняття "валентність" та "ступінь окиснення";

 • як визначити ступінь окиснення металів у сполуках;

 • як визначити ступінь окиснення неметалів у сполуках;

 • чому зазвичай дорівнює ступінь окиснення Оксигена та Гідрогена в сполуках.

ІІІ. Основна частина.

 1. Окисно-відновні реакції (ОВР). Метод електронного балансу.

В залежності від того чи змінюється ступінь окиснення, всі реакції можна поділити на два типа:

- без зміни ступеня окиснення (наприклад : взаємодія сульфур (VІ) оксида з водою, написати рівняння);

- із зміною ступеня окиснення (наприклад окиснення водню, написати рівняння реакції).

Окисно-відновні реакції (ОВР) – це реакції, які перебігають із зміною ступеня окиснення.

На прикладі реакції: Са + S → СаS пояснити, що таке ОВР, окисник, відновник, окиснення, відновлення.(Періодична система хімічних елементів → Кальцій та Сульфура → будова атома)

відновник Са0 -2е → Са+2 1 окиснення

окисник S0 +2е → S-2 1 відновлення

Окиснення – це процес віддавання електронів, а речовина, що віддає електрони називається відновник.

Відновлення – це процес приєднання електронів, а речовина, яка приєднує електрони називається окисник.

Метод електронного балансу можна пояснити на конкретному прикладі:

3Ag + 4HNO3(р.) → 3Аg NO3 + NO + 2 H2O

Відновник Аg 0 - 1е → Аg +1 3 окиснення

Окисник N+5 + 3е → N +2 1 відновлення

ІІ. Класифікація ОВРМіжмолекулярна Внутрішньомолекулярна Диспропорціонування 1. міжмолекулярна ОВР (Періодична система хімічних елементів → наочність → числова та текстова → відносна електронегативність)

+1-1 0 +1 -1 0

2КJ + Cl2 → 2КCl + J2

-1 0

Відновник 2J – 2e → J2 1 окиснення

0 -1


Окисник Cl2 + 2e → 2Cl 1 відновлення

2. внутрішньомолекулярні ОВР

+1 +5 -2 +1 +3 -2 0

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Відновник 2O-2 - 4е → O 02 1 окиснення

Окисник N+5 + 2е → N+3 2 відновлення

3.Диспропорціонування

+4-2 +1 -2 +1+5-2 +1+3-2

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2
Відновник N+4 - 1е → N+5 1 окиснення

Окисник N+4 + 1е → N+3 1 відновлення

ІІІ. Значення ОВР в природі та техниці.

- фотосинтез

- дихання у людини, тварин та рослин

- горіння

- хімічні виробництва

- очищення від забруднень

ІV. Закріплення

Підручник с.67 №93, с.68 №94,95

Наведіть приклади ОВР, які відбуваються у вас вдома

V. Підсумки уроку

VІ. Домашнє завдання.

§16 вчити, с.68, №97

Тема: Тематичне оцінювання з теми

"Хімічний зв'язок та будова речовини "(тестова письмова робота)Мета: Перевірити рівень засвоєння знань, умінь та навичок при вивченні теми "Хімічний зв'язок та будова речовини "

І. Варіант (Вибрати одну правильну відповідь)

1. Валентність – це …

а) те саме що ступінь окиснення

б) кількість електронів на останньому енергетичному рівні

в) кількість неспарених електронів що приймають участь в утворенні хімічного зв'язку.

2. За рахунок чого утворюється ковалентний зв'язок

а) утворення спільної електронної пари

б) відриву електронів від атомів одних елементів та приєднання їх до атомів інших елементів

3. Які властивості має речовина з іонним типом кристалічної гратки

а) висока tпл.. tкіп.

б) низька tпл.. tкіп

в) тверда

г) газоподібна

4. Визначити тип хімічного зв'язку та тип кристалічної гратки у сполуках

a) HF б) O2 в) CaJ2 г) H2O

5. Чому дорівнює сума коефіцієнтів в ОВР

Mg + HNO3 → Mg (NO3)2 + NH4NO3 + H2O

а) 12


б) 19

в) 22


6. Визначити масу твердої речовини, яка утворюється при взаємодії 1,12 л сульфур (ІV) оксиду з сірководнем.

а) 6,4 г


б) 4,8 г

в) 3,2 г
ІІ. Варіант (Вибрати одну правильну відповідь) 1. Ступінь окиснення – це …

а) те саме що валентність

б) умовний заряд, якого набуває атом, якщо він віддає або приймає електрони

в) кількість електронів на останньому енергетичному рівні

2. За рахунок чого утворюється іонний зв'язок

а) утворення спільної електронної пари

б) відриву електронів від атомів одних елементів та приєднання їх до атомів інших елементів

3. Які властивості має речовина з молекулярним типом кристалічної гратки

а) висока tпл.. tкіп.

б) низька tпл.. tкіп

в) тверда

г) газоподібна

4. Визначити тип хімічного зв'язку та тип кристалічної гратки у сполуках

a) LiF б) Cl2 в) SO2 г) FeS

5. Чому дорівнює сума коефіцієнтів в ОВР

Ca + H2SO4 → Ca SO4 + H2S + H2O

а) 18


б) 14

в) 20


6. Визначити об'єм нітроген (ІІ) оксиду, який утворюється при взаємодії 3,2 г міді з концентрованим розчином нітратної кислоти

а) 2,24 л

б) 1,12 л

в) 22,4 л
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка