Прикладне ландшафтознавство назва дисципліниСкачати 24.21 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір24.21 Kb.

Прикладне ландшафтознавство

назва дисципліни


Семестр: ___I____Обсяг дисципліни: 48

загальна кількість годин - _48_ (кредитів ЄКТС - ___);

аудиторні години - _32_ (лекції - _16_ , практичні - __ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: _____ доц. Шушняк В.М.________(ел.адреса ______________@_____________ ) ,

Результати навчання:

  • знати:

– теоретичні основи прикладного ландшафтознавства;

– нормативно-правову основу ландшафтного планування;

– основні соціально-економічні функції ландшафту в їх просторово-часової інтерпретації;


співвідношення ландшафтної екології і конструктивного і прикладного ландшафтознавства.

  • вміти:

  • визначити об'єкт прикладних ландшафтних досліджень, його ієрархічний рівень;

  • володіти методами і методологією оцінки ландшафтів для різних галузей господарства;

  • володіти сучасними комп'ютерними технологіями (зокрема ГІС технологіями);

скласти ландшафтний план або інший документ, що завершує оцінку ландшафту.
Анотація навчальної дисципліни:

Розкрити методологічні засади прикладного ландшафтознавства, визначити принципи та методи прикладних ландшафтних досліджень, навчити студентів методик оцінки ландшафту, закласти знання про ландшафтне планування як форму організації ландшафтного простору.

Завдання:

– дати уявлення про цілі прикладного ландшафтознавства як складової частини регіональної політики і регіонального розвитку;

– ознайомити з теорією та методологією прикладного ландшафтознавства;

– ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом використання ландшафтознавства для прикладних цілей;

– навчити прийомам і методам ландшафтного планування та проектування;

– ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням ландшафтного планування, нормами і стандартами стану ландшафтів та їхніх компонентів;

– навчити комп'ютерним технологіям оцінки ландшафту;

– дати уявлення про основні інженерно-географічні і біотехнічні заходи щодо реалізації ландшафтного планування;

– навчити складати ландшафтні плани різних масштабів.
Рекомендована література: 

1. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение.- Л., 1976.- 152 с.

2. Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство. Навч. Пос.К.:, 1993.- 92 с.

3. Петлін В. Конструктивне ландшафтознавство. –Львів – 2006.- 357 с.

4. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география.- К.: Вища школа., 1988.- 192 с.

5. Іванов Є.Ландшафти гірничопромислових територій. Львів, 2007.-334 сФорми та методи навчання: ___________лекції__________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_______іспит____________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): ____ географія ______________________________________

________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «_16_»__грудня__ 2015 р. Протокол №__6____


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_16__»___12____ 2015 р. Протокол №__9_


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка