Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка6/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №29


Тема: Алкоголізм і алкогольні психози.

Актуальність теми: в останні десятиріччя спостерігається значне зростання захворюваності на алкоголізм та інші види узалежнень, алкогольних психозів, значне зростання смертності серед осіб працездатного віку, прямо чи опосередковано пов'язане з прийомом субстанцій, що спричиняють узалсжнення, тому дана тема є надзвичайно актуальною. Дана тема виходячи за рамки психіатрії та наркології, охоплює велике коло психологічних, соціальних, економічних та ін. проблем

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: клінічні прояви алкоголізму та алкогольних психозів, особливості їх лікування та профілактики.

2. Вміти: діагностувати алкоголізм, алкогольні психози, надати допомогу при ургентних станах при алкоголі-змі та алкогольних психозах, визначити тактику подальшого лікування та реабілітації.

Самостійна позааудиторна робота:

 • Пригадати з курсу медичної психології психологічні предиктори адитивної поведінки та узалежнень

 • Скласти схему метаболізму алкоголю в організмі.

 • За допомогою конспекту лекцій та матеріалу підручника розібрати основні питання теми:.

  1. Відображення узалежнень в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ - 10).

  2. Клініка алкогольного сп’яніння: а) просте алкогольне сп'яніння;

  3. б) змінені форми простого алкогольного сп’яніння;

  4. в) патологічне сп'яніння;

  5. Експертиза алкогольного сп’яніння.

  6. Алкоголізм: клінічні прояви та закономірності перебігу. Стадії алкоголізму. Типи зловживання алкоголем.

  7. Соматичні та неврологічні порушення при алкоголізмі.

  8. Вікові особливості клінічних проявів та перебігу алкоголізму. Особливості клініки алколізму у жінок.

  9. Алкогольні (металкогольні) психози.

  10. Алкогольні енцефалопатії.

  11. Лікування алкогольних психозів.

  12. Загальні принципи лікування та реабілітації хворих на алкоголізм.

Самостійна аудиторна робота студента: клінічне обстеження психічно хворого - див. методрозробку №2 .

Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №30


Тема: Алкоголізм і алкогольні психози.

Актуальність теми: в останні десятиріччя спостерігається значне зростання захворюваності на алкоголізм та інші види узалежнень, алкогольних психозів, значне зростання смертності серед осіб працездатного віку, прямо чи опосередковано пов'язане з прийомом субстанцій, що спричиняють узалсжнення, тому дана тема є надзвичайно актуальною. Дана тема виходячи за рамки психіатрії та наркології, охоплює велике коло психологічних, соціальних, економічних та ін. проблем

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: клінічні прояви алкоголізму та алкогольних психозів, особливості їх лікування та профілактики.

2. Вміти: діагностувати алкоголізм, алкогольні психози, надати допомогу при ургентних станах при алкоголі-змі та алкогольних психозах, визначити тактику подальшого лікування та реабілітації.

Самостійна позааудиторна робота:

 • Пригадати з курсу медичної психології психологічні предиктори адитивної поведінки та узалежнень

 • Скласти схему метаболізму алкоголю в організмі.

 • За допомогою конспекту лекцій та матеріалу підручника розібрати основні питання теми:.

  1. Відображення узалежнень в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ - 10).

  2. Клініка алкогольного сп’яніння: а) просте алкогольне сп'яніння;

  3. б) змінені форми простого алкогольного сп’яніння;

  4. в) патологічне сп'яніння;

  5. Експертиза алкогольного сп’яніння.

  6. Алкоголізм: клінічні прояви та закономірності перебігу. Стадії алкоголізму. Типи зловживання алкоголем.

  7. Соматичні та неврологічні порушення при алкоголізмі.

  8. Вікові особливості клінічних проявів та перебігу алкоголізму. Особливості клініки алколізму у жінок.

  9. Алкогольні (металкогольні) психози.

  10. Алкогольні енцефалопатії.

  11. Лікування алкогольних психозів.

  12. Загальні принципи лікування та реабілітації хворих на алкоголізм.

Самостійна аудиторна робота студента: клінічне обстеження психічно хворого - див. методрозробку №2 .

Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 31

Тема: Наркоманії і токсикоманії: клінічні варіанти, діагностика, лікування.

Актуальність теми: за останні десятиріччя спостерігається лавиноподібне зростання захворюваності на наркоманії та токсикоманії в основному серед юнацтва та підлітків. Хворий на наркоманію, вживаючи, як правило, кустарно виготовлений, неочищений, нестерильний наркотичний середник доведено, не доживає до ЗО років. Щоб роздобути наркотичний середник, хворий на наркоманію скоює злочини, залучує до вживання наркотиків інших. Також широко розповсюджене серед молоді і підлітків вживання психоактивних речовин, що не входять в перелік наркотичних середників.

Навчальні цілі заняття:

1.Знати: клінічні прояви наркоманій і токсикоманій, особливості їх лікування та профілактики

2. Вміти: діагностувати різні види наркоманій і токсикоманій, надати допомогу при ургентних наркологічних станах, визначити тактику подальшого лікування та реабілітації.

Самостійна позааудиторна робота:

З фармакологічних довідників, літературних джерел, підручників та ін. скласти список психоактивних речовин (рослинних, природних, синтетичних та ін.)Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття «психоактивна речовина», «наркотичний середник», «наркоманія», «токсикоманія».

 2. Клініка опіоїдних наркоманій (сп'яніння, передозування, абстинентний синдром).

 3. Клініка канабіоїдних наркоманій (сп'яніння, передозування, абстинентний синдром, гашиш - психози).

 4. Кокаїнова наркоманія.

 5. Барбітурова наркоманія.

 6. Амфетамінова наркоманія.

 7. Наркоманія внаслідок вживання транквілізаторів.

 8. Інгалянтні токсикоманії.

 9. Циклодолова токсикоманія.

 10. Етапи лікування та реабілітації хворих на наркоманії та токсикоманії.

Самостійна аудиторна робота студентів (клінічне обстеження психічно хворого) див. методрозробку №2
Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 32

Тема: Наркоманії і токсикоманії: клінічні варіанти, діагностика, лікування.

Актуальність теми: за останні десятиріччя спостерігається лавиноподібне зростання захворюваності на наркоманії та токсикоманії в основному серед юнацтва та підлітків. Хворий на наркоманію, вживаючи, як правило, кустарно виготовлений, неочищений, нестерильний наркотичний середник доведено, не доживає до ЗО років. Щоб роздобути наркотичний середник, хворий на наркоманію скоює злочини, залучує до вживання наркотиків інших. Також широко розповсюджене серед молоді і підлітків вживання психоактивних речовин, що не входять в перелік наркотичних середників.

Навчальні цілі заняття:

1.Знати: клінічні прояви наркоманій і токсикоманій, особливості їх лікування та профілактики

2. Вміти: діагностувати різні види наркоманій і токсикоманій, надати допомогу при ургентних наркологічних станах, визначити тактику подальшого лікування та реабілітації.

Самостійна позааудиторна робота:

З фармакологічних довідників, літературних джерел, підручників та ін. скласти список психоактивних речовин (рослинних, природних, синтетичних та ін.)Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття «психоактивна речовина», «наркотичний середник», «наркоманія», «токсикоманія».

 2. Клініка опіоїдних наркоманій (сп'яніння, передозування, абстинентний синдром).

 3. Клініка канабіоїдних наркоманій (сп'яніння, передозування, абстинентний синдром, гашиш - психози).

 4. Кокаїнова наркоманія.

 5. Барбітурова наркоманія.

 6. Амфетамінова наркоманія.

 7. Наркоманія внаслідок вживання транквілізаторів.

 8. Інгалянтні токсикоманії.

 9. Циклодолова токсикоманія.

 10. Етапи лікування та реабілітації хворих на наркоманії та токсикоманії.

Самостійна аудиторна робота студентів (клінічне обстеження психічно хворого) див. методрозробку №2
Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка

до практичного заняття №17 (для студентів мед. факультету)

Тема: Шизофренія: теорії етіології та патогенезу, клінічні форми і варіанти пе­ребігу.

Актуальність теми: актуальність проблеми шизофренії зумовлена розповсюд-женістю захворювання (0,3 - 1,0% від усього населення), важкістю протікання, що призводить до втрати соціальниїх звязків і накопиченням хворих у психіатричних стаціонарах, складністю етіології та патогенезу, недостатною ефективністю лікування та високою інвалідизацією і суспільною небезпекою.

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: клінічні прояви різних форм шизофренії, особливості їх перебігу.

2.Вміти: діагностувати різні форми шизофренії.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи1 .За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні пи­тання теми.

Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю: 1 .Історія вивчення шизофренії

2.Сучасні погляди на етіологію та патогенез шизофренії

3.Психопатологічні симптоми і синдроми, характерні для шизофренії 4Форми шизофренії: а) проста

б) параноїдна

в) кататонічна

г) гебефренічна

д) інші

5.Типи перебігу шизофренії: а) безперервно-прогредієнтний

б) приступоподібно-прогредієнтний (шубоподібний)

в) рекурентний

г) вялопротікаючий

Самостійна робота на заняттіНа основі клінічного обстеження хворих (обстеження проводити за загально­прийнятою схемою, див. метод, вказівку №2) з різними формами шизофренії описати психічний стан, назначити обстеження та лікування.

Література

Основна: 1. Руководство по психиатрии под ред. А.В.Снежневского. - М.: "Ме­дицина". - 1983. - Т.1. - С. 299-414

2. Психиатрия под ред. М.В.Коркиной, Н.Д.Лакосиной,А.Е.Личко. - М.: "Медицина". -1995. - С.374-403

Додаткова: 1. Анохина И. П. Нейрохимические механизмы психических заболевааний. - М.: Медицина, 1975. - 320 с.2.Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных. - М.: Медицина, 1988. - С. 204-292

Методичну вказівку підготував д.м.н. Винник М. І.
Методична розробка затверджена на засіданні кафедри протокол № 70 від 10 січня 2001р.

Зав. кафедрою психіатрії,

наркології та медичної психології д.м.н. Винник М. І.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка