Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка3/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка до практичного заняття №6 (для студентів)

Тема: Симптоми і синдроми розладів емоційної сфери.

Актуальність теми: знання формування та проявів розладів емоційної сфери допомагають вчасному діагностуванню психічної патології, проведення вчасного та адекватного лікування пацієнтів чи спрямування у відповідний медичний заклад для надання такої допомоги.
Навчальні цілі заняття:

знати: значення емоцій в пізнанні людиною оточуючого світу, класифікація порушень емоцій, їх діагностика при психічних розладах.

вміти: використовувати клінічні методи (розпитування, збирання об'єктивного та суб'єктивного анамнезу, спостереження) для розпізнавання порушення емоційної сфери.

Завдання для самостійної позааудиторноїроботи


А.За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні питання теми.

Б. На основі алгоритму обстеження психічно хворого навчитися виявляти розлади емоцій.

В.Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:

1 Характеристика емоцій. Прості емоції та почуття. Поняття про емоційні стани, емоційні реакції та властивості особи.

2 Симптоми порушення емоційного реагування

3 Симптоми порушення настрою. 1. Основні афективні синдроми. Особливості маніакального синдрому.

 2. Атипові та субклінічні форми маніакального синдрому.

 3. Характеристика класичного депресивного синдрому.

 4. Клінічні варіанти депресивного синдрому.

 5. Атипові та змішані афективні стани. Особливості депресивного маячення.

 6. Поняття маскованих депресій, основні прояви та діагностика.

 7. Методи виявлення афективних розладів у хворих..

 8. Роль медичної сестри у виявленні і попередженні суїцидальної поведінки.


Самостійна робота на занятті:

На основі алгоритму клінічного обстеження хворих виявити і кваліфікувати розлади емоційної сфери у пацієнта, виставити попередній медсестринський діагноз, визначити тактику ведення пацієнта.

.

Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка для студентів до практичного заняття №7

Тема: Стани виключення та потьмарення свідомості

Актуальність теми: дана тема має велике загальномедичне значення. Стани виключеної свідомості зустрічаються, як правило, у інтернністській, хірургічній, травматологічній та ін. практиці, в кареті швидкої допомоги, в реанімаційному відділі. Правильна оцінка стану хворого та надання швидкої допомоги дуже часто рятує хворому життя або запобігає появі незворотніх ускладнень.

Навчальні цілі занятя:

Знати: клінічні прояви станів виключення і потьмарення свідомості, покази невідкладної госпіталізації.

Вміти: діагностувати стани виключеної та потьмареної свідомості, надавати невідкладну допомогу при вищевказаних станах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

Порівняльна характеристика станів затьмарення свідомості.

Симптоматика Синдроми

Порушення орієнтування


Рухові

розлади


Розлади сприйняття

Особливості динаміки

Прогноз

Час

Простір

Власна особа

1 .Делірій


2.Онейроїд


З.Аменція


4. Сутінковий стан свідомості


Контрольні питання до теми:

 1. Критерії порушеної свідомості (т.зв. тріада К. Ясперса);

 2. Синдроми виключеної свідомості (оглушення, сопор, кома);

 3. Симптоми затьмарення свідомості (дезорієнтування, подвійне орієнтування, розгубленість, гіперметаморфоз, анозогнозія, симптом "вже баченого", симптом "ніколи не баченого");

 4. Деліріозне затьмарення свідомості.

 5. Онейроїдне затьмарення свідомості.

 6. Сутінкове (паморочне) затьмарення свідомості.

 7. Аментивне затьмарення свідомості.

 8. Диференційна синдромологічна діагностика станів затьмареної свідомості.

 9. Діагностичне значення синдромів затьмареної свідомості.

 10. Особливості обстеження хворих з розладами свідомості.

Самостійна робота на занятті:

На основі алгоритму клінічного обстеження хворих виявити і кваліфікувати розлади свідомості у пацієнта, виставити попередній медсестринський діагноз, визначити тактику ведення пацієнта.Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка