Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка2/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №4 (для студентів)

Тема: Симптоми і синдроми розладів мислення.

Актуальність теми: знання формування та проявів симптомів та синдромів психічних розладів допомагають вчасному діагностуванню психічної патології, проведення вчасного та адекватного лікування пацієнтів чи спрямування у відповідний медичний заклад для надання такої допомоги.

Навчальні цілі заняття:

1. знати: значення мислення в пізнанні людиною оточуючого світу, класифікація порушень мислення, їх діагностика при психічних розладах.

2. вміти: використовувати клінічні методи (розпитування, збирання об'єктивного та суб'єктивного анамнезу, спостереження) для розпізнавання порушення мислення.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи (за матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні питання теми).:

 1. Визначення поняття мислення. Типи мислення.

 2. Класифікація розладів мислення за темпом і формою: прискорення, сповільнення, патологічна ґрунтовність, резонерство, розірваність та ін.;

 3. Класифікація розладів мислення за змістом : настирливі, надцінні і маячні ідеї.

 4. Поняття первинного і вторинного маячення, етапи формування маячення.

 5. Класифікація маячних ідей за змістом.

 6. Поняття індукованого та конформного маячення, маячноподібних фантазій.

 7. Нав'язливі (настирливі) думки: основні види. Обсесивно-фобічний синдром.

 8. Паранойальний і параноїдний синдроми.

 9. Поняття психічних автоматизмів, їх види. Синдром психічних автоматизмів.

 10. Парафренний синдром.

 11. Диференційна діагностика маячних синдромів.


Самостійна робота на занятті:

На основі клінічного спостереження за поведінкою пацієнта та клінічного інтерв’ювання під керівництвом викладача студенти визначають наявність розладів мислення у пацієнта, кваліфікують симптоми і синдром, проводять диференційну діагностику між різними синдромами порушення мислення.


Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка до практичного заняття №5 (для студентів).

Тема: Симптоми і синдроми розладів пам'яті та інтелекту.

Актуальність теми: знання формування та проявів розладів пам'яті та інтелекту допомагають вчасному діагностуванню психічної патології, проведення своєчасного та адекватного лікування пацієнтів чи спрямування у відповідний медичний заклад для надання такої допомоги.

Навчальні цілі заняття:

знати: значення сфери відчуття та сприйняття в пізнанні людиною оточуючого світу, класифікація порушень відчуття та сприйняття, їх діагностика при психічних розладах.

вміти: використовувати клінічні методи (розпитування, збирання об'єктивного та суб'єктивного анамнезу, спостереження) дня розпізнавання симптомів та синдромів порушення пам'яті та інтелекту.

Завдання для самостійної позааудиторном роботи

1. за матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні питання теми.

2. розробіть схему обстеження пацієнта з патологією пам’яті і інтелекту.

Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю: 1. Психологічна характеристика пам'яті, уваги та інтелекту. Механізми пам'яті.

 2. Класифікація порушень пам'яті.

 3. Визначення та види амнезій.

 4. Поняття про парамнезії, їх класифікація.

 5. Особливості обстеження хворих з мнестичними порушеннями.

 6. Амнестичні синдроми, їх класифікація.

 7. Поняття інтелекту, коефіцієнт інтелекту.

 8. Поняття про вроджене та набуте недоумство, основні причини.

 9. Характеристика та ступені розумової відсталості.

 10. Поняття про психоорганічний синдром, тотальна та лакунарна деменція.

 11. Особливості інтелектуальних розладів при певних психічних захворюваннях (органічне, епілептичне недоумство, поняття про шизофренічний дефект особистості).

 12. Поняття псевдодеменції та психогенних амнезій, діагностичне значення.


Самостійна робота на занятті:

На основі алгоритму клінічного обстеження хворих виявити і кваліфікувати розлади пам’яті і інтелекту у пацієнта, виставити попередній медсестринський діагноз, визначити тактику ведення пацієнта.Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка