Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка1/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Методична розробка до практичного заняття №1 ( для студентів )
Тема: “Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатрії ”

Актуальність теми: патоморфоз психічної патології, одним із проявів якого є соматизація психічних порушень, ріст патології невротичного та межового рівнів призвели до концентрації в соматичних клініках значної кількості хворих, що вимагають психіатричної чи психотерапевтичної допомоги.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: визначення предмету та методів вивчення психічної сфери людини. Історію розвитку психіатрії та її перспективи.

2. Вміти: дотримуватись правил поведінки, деонтологічних норм і техніки безпеки в психіатричному стаціонарі.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Визначення предмету.

 2. Співвідношення клінічного і біологічного методів дослідження.

 3. Історія розвитку психіатрії.

 4. Історія розвитку психіатрії на Україні.

 5. Актуальні питання сучасної психіатрії та перспективи її розвитку.

 6. Роль медичної сестри в наданні допомоги психічно хворим.

 7. Поняття мед сестринського психіатричного діагнозу.

 8. Деонтологічні питання сучасної психіатрії.

Самостійна робота на занятті: Під керівництвом викладача студенти знайомляться із структурою психіатричної служби, контингентом психіатричних пацієнтів, особливостями роботи медичної сестри в різних підрозділах психіатричної служби.
Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична розробка до практичного заняття №2 (для студентів)
Тема: “Організація психіатричної служби. Методи обстеження психічно хворих ”

Актуальність теми: організація психіатричної служби і допомоги має певну специфіку порівняно із соматичною медициною. Значні відмінності існують і у контексті обстеження психічно хворих. Знання вказаних питань допоможе майбутнім медичним сестрам у питаннях виявлення, обстеження та діагностики психічної патології на етапі долікарської допомоги.

Навчальні цілі заняття:

 1. Знати: структурно-функціональну організацію системи охорони психічного здоров’я, основні методи обстеження психічно хворих.

2. Вміти: дотримуватись правил поведінки в психіатричному стаціонарі, проводити загальне обстеження психічно хворих.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Структура і завдання психо-неврологічного і наркологічного диспансеру.

 2. Структура, завдання, типи психіатричних лікарень.

 3. Порядок госпіталізації до психіатричної лікарні (Закон України про психіатричну допомогу).

 4. Співвідношення клінічного і біологічного методів дослідження у психіатрії.

 5. Клінічне дослідження: суб’єктивний і об’єктивний анамнез, загальносоматичне і неврологічне дослідження.

 6. Структуроване інтерв’ю.

 7. Експериментально-психологічне дослідження.

 8. Додаткові методи дослідження: ЕЕГ (комп’ютерне картування головного мозку), РЕГ, Ехо-ЕГ, рентгенологічне дослідження (КТ).

 9. Генетичні дослідження.

 10. Лабораторні дослідження.

Самостійна робота на занятті: Під керівництвом викладача студенти знайомляться із відділеннями психоневрологічної лікарні, приймають участь у обстеженні хворих, вивчають медичну документацію.
Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.


Методична вказівка до практичного заняття №3 ( для студентів )

Тема: Поняття психопатологічного симптому та синдрому. Розлади відчуттів і сприйняття”.

Актуальність теми: психіатричною пропедевтикою є загальна психопатологія – вчення про симптоми та синдроми. Одним із базових і таких, що часто зустрічаються у клінічній практиці, є розлади відчуття і сприйняття. Без їх знання неможлива діагностика, а значить і лікування психічних розладів.

Навчальні цілі заняття:

 1. Знати: визначення симптому та синдрому. Основні симптоми та синдроми патології відчуття і сприйняття.

2. Вміти: проводити обстеження психічно хворих з розладами відчуття і сприйняття.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Визначення відчуття і сприйняття, різниця між ними.

 2. Основні симптоми порушення відчуттів, їх значення в загальній медицині і психіатрії.

 3. Поняття сенестопатій, особливості проявів.

 4. Визначення ілюзій, їх класифікація.

 5. Визначення галюцинацій , класифікація галюцинацій за аналізаторами.

 6. Справжні і псевдогалюцинації.

 7. Патофізіологічні механізми ілюзій і галюцинацій.

 8. Основні синдроми розладів відчуття і сприйняття.

 9. Психосензорні розлади: деперсоналізація, дереалізація. Метаморфопсії, аутометаморфопсії.

Самостійна робота на занятті: Під керівництвом викладача студенти приймають участь у обстеженні хворих із порушеннями відчуття і сприйняття, описують їх психічний стан, вивчають медичну документацію.
Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка