Практичне заняття №1Скачати 57.97 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір57.97 Kb.

Практичне заняття № 1

Основні принципи дизайну

 1. Елементи дизайну: точка, лінія, фігура, колір, текстура, текст, простір.

 2. Візуальна вага елемента та її прояви: колір, відтінок, розмір, контраст, щільність.

 3. Основні принципи дизайну: контраст, повторення, вирівнювання, близькість.

 4. Стильова єдність видання.ЛІТЕРАТУРА


 1. Вильямс Р. Дизайн для НЕдизайнеров / Р. Вильямс. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008 – 192 с.

 2. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій / В.Ф. Іванов. – К. : Т-во "Знання", 2000. – 222 с.

 3. Иванова Т. Допечатная подготовка : учебный курс / Е. Иванова. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

 4. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге / Р. Паркер. – Пер. с англ. – 2-е изд. – СПб. : Символ-Плюс, 2008. – 384 с.

 5. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера / Т. Харроуэр. – Воронеж : Комсомольская правда, 1999. – 220 с.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підібрати приклади з газет (журналів), які демонструють використання основних принципів дизайну.


Практичне заняття № 2

Основи макетування видань

 1. Формати видань ( книг, журналів, газет). Формат сторінки складання. Поля та колонки.

 2. Мета, задачі та загальні принципи створення макету публікації.

 3. Основні елементи макету. Направляючі лінії. Мережа базових ліній.

 4. Модульне макетування видань. Модульна сітка.

 5. Умовні позначення у макетуванні. Створення "ретромакету".


ЛІТЕРАТУРА


 1. Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала : учеб. пособие / С. И. Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 215 с.

 2. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій / В.Ф. Іванов. – К. : Т-во "Знання", 2000. – 222 с.

 3. Пикок Дж. Издательское дело. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 1998. – 400 с.

 4. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера / Т. Харроуэр. – Воронеж : Комсомольская правда, 1999. – 220 с.

 5. ДСТУ 4489–2004 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. – Чинний від 01.10.2006 . – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 7 с.

 6. СОУ 18.1-02477019-03:2015. Газети. Технічні умови (зі зміною № 1). ― На заміну ГСТУ 29.3―2000; чинний від 2006—01—01Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати макет сторінки місцевого газетного видання. Визначити формат газети, формат шпальти, колонок, поля.

 2. Виготовити "ретромакет" газетної сторінки.

Практичне заняття № 3

Підготовка та розміщення тексту в публікаціях

 1. Загальні правила набору тексту та підготовка тексту до верстання.

 2. Анатомія та параметри шрифту. Розміщення тексту. Сітка базових ліній.

 3. Текстові блоки у програмах верстки. Параметри текстових блоків.

 4. Стилі тексту. Стилі символів та абзаців.

 5. Засоби контролю переносів та висячих рядків. Поняття «трекінг».ЛІТЕРАТУРА

 1. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала: Учеб. пособие / С. И. Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 215 с.

 2. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 304 с.

 3. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн. СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – С. 189–209.

 4. Фрэнк Романо ПРИНТ-МЕДИА БИЗНЕС / Фрэнк Романо; пер. с англ. М. Бредис, В. Вобленко, Н. Друзьева; Под ред. Б.А. Кузьмина. – М. : ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 456 с.

 5. Руководство по QuarkXPress 8 : [Електронний ресурс].

 6. Феличи Дж. Типографика : шрифт, верстка, дизайн. Пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.


Завдання на самостійну роботу

Загальні завдання:

 1. Законспектувати: Галкин С. И. Техника и технология СМИ. – М: Аспект Пресс, 2005. – С. 91–93. (або Крайнікова Т. Коректура. – § 2. Основні правила складання).

 2. Законспектувати: Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – С. 37–51.Індивідуальні завдання:

 1. Підготувати доповідь на тему: Класифікація і параметри шрифтів. Кегль. Інтерліньяж. Трекінг. Кернінг

 2. Підготувати доповідь на тему: Форматування символів та абзаців.

 3. Підготувати доповідь на тему: Стилі тексту. Створення власних стилів.

 4. Підготувати доповідь на тему: Вимоги до шрифтового оформлення видань.

 5. Підготувати доповідь на тему: Електронні шрифти. Файли шрифтів.Практичне заняття № 4

Графічне оформлення видань

 1. Одержання та створення графічних зображень.

 2. Формати графічних файлів.

 3. Способи синтезу кольору. Кольорові моделі RGB та CMYK.

 4. Основи растрування зображень. Поняття про кольороподіл.

 5. Розміщення та редагування графічних зображень в системах верстки.ЛІТЕРАТУРА

 1. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 304 с.

 2. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн. СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – С. 189–209.

 3. Фрэнк Романо ПРИНТ-МЕДИА БИЗНЕС / Фрэнк Романо; Пер. с англ. М. Бредис, В. Вобленко, Н. Друзьева; Под ред. Б.А. Кузьмина. -М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 456 с.


Завдання на самостійну роботу

Опрацювати та законспектувати: 1. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – С. 220–230.

 2. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – С. 87–104.Практичне заняття № 5

Структура і композиція книжкового видання

 1. Формати книжкових видань.

 2. Параметри сторінки. Формат сторінки складання. Поля.

 3. Структура книжкового видання. Елементи апарату книги.

 4. Елементи макету книжкового видання.ЛІТЕРАТУРА


 1. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн / Н.В. Комолова. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 2. Сава В.І. Основи техніки творення книги / В.І. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 136 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник / М. Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 4. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Ян Чихольд. – М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 228 с.

 5. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 1998. – 536 с.


Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати і описати макет улюбленої книги, визначити типові сторінки.

Практичне заняття № 6

Текстове оформлення книжкових видань

 1. Вимоги до тексту. Вибір шрифту. Принципи розміщення тексту.

 2. Шрифтове оформлення різних видів книжкових видань. Використання стилів тексту.

 3. Контроль переносів та висячих рядків. Трекінг. Втяжка та витяжка рядків.

 4. Оформлення таблиць.ЛІТЕРАТУРА


 1. Буковецкая О.А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет. – М. : ДМК, 2000. – 304 с.

 2. Клепер М. Практическое руководство по цифровой печати / М. Клепер. – Том 1. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1040 с.

 3. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн / Н.В. Комолова. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 4. Пикок Джон. Издательское дело. / Дж. Пикок. – М. : Издательство ЭКОМ, 1998. – 400 с.

 5. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати і описати шрифтове оформлення улюбленої книги.Практичне заняття № 7

Ілюстраційне оформлення книжкових видань

 1. Види та жанри книжкових ілюстрацій. Принципи ілюстрування книги.

 2. Принципи верстання ілюстрацій.

 3. Впровадження та зв’язування зображень. Технологія OLE.

 4. Верстання математичних формул.ЛІТЕРАТУРА


 1. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала : учеб. пособие / С. И. Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 215 с.

 2. Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – 2-е изд. испр. – М. : Книга, 1978. – 368 с.

 3. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

 4. Пикок Джон. Издательское дело. / Дж. Пикок. – М. : Издательство ЭКОМ, 1998. – 400 с.

 5. Сава В.І. Основи техніки творення книги / В.І. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 136 с.Завдання для самостійної роботи

 1. Підібрати приклади різних способів верстання ілюстрацій в книгах.Практичне заняття № 8

Елементи апарату книжкового видання

 1. Автоматизація побудови змісту книги.

 2. Принципи побудови алфавітних покажчиків.

 3. Зноски та колонтитули.

 4. Ініціал (буквиця).ЛІТЕРАТУРА


 1. Клепер М. Практическое руководство по цифровой печати / М. Клепер. – Том 1. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1040 с.

 2. Пикок Джон. Издательское дело. / Дж. Пикок. – М. : Издательство ЭКОМ, 1998. – 400 с.

 3. Сава В.І. Основи техніки творення книги / В.І. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 136 с.

 4. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 1998. – 536 с.
Завдання для самостійної роботи

 1. Описати послідовність побудови предметного покажчика.

 2. Знайти різні приклади використання ініціалу в книгах (журналах).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка