П/п Основні види наукової та науково-методичної роботиСкачати 389.26 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір389.26 Kb.
  1   2   3
Наукова та науково-методична робота
п/п

Основні види наукової та науково-методичної роботи

( Наказ МОН № 450 від 07.08.02 р., Наказ ректора ПДПУ №16 від 31.10.07р.)

Відомості про виконання

1.

Монографії

( к-ть/д.а, вихідні дані.)1.Волик Л.В. Підготовка майбутніх педагогів

до анімаційної діяльності. / Л.В. Волик // Монографія. – Полтава: ПНПУ,2011. – 274 с.
2.

Підручники і посібники з грифом МОНУ ( к-ть/д.а, вихідні дані.)

1. Вступ до спеціальності: Логопедія. – Навчальний посібник / І. М. Омельченко, В. В. Тарасун, Л. О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 415 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол №1/11-952 від 26.01.2012 р.);


3.

Підручники і посібники без грифу МОНУ ( к-ть/д.а, вихідні дані.)
4.

Посібники, збірники тестів, словники, довідники з грифом МОНУ ( к-ть/д.а, вихідні дані.)
5.

Посібники, збірники тестів, словники, довідники без грифу МОНУ (к-ть/д.а., вихідні дані найвагомішіх)

1.Основи сценічного та екранного мистецтва : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / авт.-укл. В. І. Березан. – Полтава : Друкарня ФОП Ткалич А.М, 2011. – 154 с. – 9,6 др.арк.

2.Савельєва Н.М, Савельєва Ю.С. Соціально-педагогічна робота з молодим подружжям: навчально-методичний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 69с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

3. Зміст роботи соціального педагога з обдарованими дітьми: навч.-метод. посіб. для студ. пед. навч. закладів, соціальних педагогів //  укл. Н. О. Сайко, Ю. Г. Степура. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 68 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

4.Козирєва В.О. Соціально-педагогічна робота з майбутніми матерями навч.-метод. посіб. для студ. пед. навч. закладів, соціальних педагогів //  укл. В.О. Козирєва, Н.М. Савельєва – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 68 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

5.Савельєва Н.М. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень: Курс лекцій. – Полтава:ПНПУ, 2011. – 190 с.

6.Дитячі оздоровчі табори – центри здоров’я і радості. Навчальний посібник /Укладач Н.М. Савельєва. – Полтава, 2012. – 203 с. (В електронному форматі).

7.Навчально-методичний комплекс дисципліни: Методичний порадник / Укладачі: Дзюба Т.М., Савельєва Н.М. – Полтава:ПНПУ, 2012. – 40 с.

8.Гомес Гонзалес В.А., Савельєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти проблеми міжетнічної толерантності в українському суспільстві: : навчально-методичний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 60с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).


6.

Статті у загальнодержавних виданнях (к-ть/д.а., вихідні дані найвагоміших)

1. Олефір О.І. Напрями лексичної роботи з молодшими школярами із тяжкими мовленнєвими вадами на уроках читання. // Зб. наук. праць Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. Педагогічні науки. № 23 (234) травень 2011. — 299 с. С. 155-159.

2.Олефір О.І. Стан сформованості розуміння текстів різних жанрів молодшими школярами із ТПМ. /Збірник наукових праць Кам’янець–Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Випуск 16. - 2011 – С.164-168.

3.Олефір О.І. Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2-3 класів із ТПМ /Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Випуск 19. - 2012 – С.392-399.


7.

Статті у фахових виданнях

(к-ть/д.а.)1.Федорович Л.О., Психологічні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів майбутніх логопедів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Вип. XХ в двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 452 с. С.421-428

2.Резніченко З.В. Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі / З.В. Резніченко. // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2011. - №2. – С.31-33. (0,32 УДА)

3.Резніченко З.В. Забезпечення розвитку громадянської активності учнівської молоді / З.В. Резніченко. // Педагогічні науки: збірник наукових праць. Вип. 54. – Полтава: ПНПУ, 2012. – С.41-45. (0,4 УДА)

4.Пахомова Н.Г. Філософські основи інтеграції медико-психологічних і педагогічних складових професійної підготовки дефектологів// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Випуск ІХХ. В 2 частинах, ч.1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець–Подільський: Медобори – 2006, 2012.– с. 205-213

5.Пахомова Н.Г. Модуль як методична основа модульної системи навчання // Вісник Луганського Національного університету ім. Т.Шевченка. Педагогічні науки. Ч.2– Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2011 травень №14 (225). – с. 170-177.

6.Пахомова Н.Г. Методологічні основи системності професійної підготовки // Вісник Луганського Національного університету ім. Т.Шевченка. Педагогічні науки.– Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2011 грудень №23 (234). – с. 268-273.

7.Пахомова Н.Г. Системність як методологічна основа професійної підготовки вчителя-логопеда // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011.- №8. – с. 192-196.

8.Пахомова Н.Г. Концептуальні основи системності професійної підготовки дефектологів / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Випуск ХVІІ. В 2 частинах, ч.1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець–Подільський: ПП. Аксіома, 2011.– с. 114-122.

9.Ільченко А.М. Проблема сімейного виховання в процесі формування особистості дитини / А.М. Ільченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). Частина ІІ. – Луганськ, 2011. – №14 (225). – С. 15-19.

10.Ільченко А.М. Психолого-педагогічна корекція розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку / А.М. Ільченко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Вип. 20. Частина ІІ. – Кам'янець-Подільський, 2012. – С. 90-98.

11.Олефір О.І. Науково-теоретичні засади вивчення лексичної сторони мовлення молодших школярів із тяжкими вадами мовлення на уроках читання. / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. серія 19. Зб. наук.праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011.-№17. – С.181-185.

12.Олефір О.І. Стан сформованості лексичних умінь та навичок у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. серія 19. Зб. наук.праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011.-№18. – С.184-188.

13.Волик Л.В. Комп’ютерна анімація як еволюційний інструментарій медіаосвіти / Л.В. Волик // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 29–33.
8.

Статті у місцевих виданнях

(к-ть/д.а., вихідні дані найвагоміших)1.Резніченко З.В. Підготовка вчителя до формування соціальних компетентностей у профільній школі / З.В. Резніченко. // Наукові записки ПОІППО: Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. Випуск 1. – 2011. - С.86-90.(0,3 УДА)

2.Резніченко З.В. Модель розвитку компетентності сучасного організатора виховної роботи в системі професійної освіти / З.В. Резніченко. // Наукові записки ПОІППО : Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – С.147-152. (0, 53 УДА)

3.Резніченко З.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку соціальної складової емоційного інтелекту керівника громадсько-активної школи / З.В. Резніченко. // Емоційна компетентність. Освіта Полтавщини: Часопис. – Полтава: ПОІППО, 2011. – №23-24. – С.11-15. (0,47 УДА)

4.Резніченко З.В. Розвиток управлінської компетентності керівників знз у взаємодії з інститутами громадянського суспільства / З.В. Резніченко. // Моделювання управлінської компетентності керівника ЗНЗ. Освіта Полтавщини: Часопис. – Полтава: ПОІППО, 2011. – №25-26. – С.9-13. (0,46 УДА)

5.Резніченко З.В. Основні засади взаємодії школи з інститутами громадянського суспільства / З.В. Резніченко. // Парус. Науково-педагогічний журнал Миколаївщини. – 2011/2012. – №2., грудень-січень. – С. 17-20. – Режим доступу до журн.: http://parus.nikolaev.ua/?page_id=18.

6. Фабро І. М. Проблема педагогічної реабілітації важковиховуваних дітей / Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник наукових праць. — Випуск 34. — Ч.1. — Ялта, — 2011.— С.194-199.

7. Фабро І. М. Ідеї реабілітаційної педагогіки у спадщині В. О. Сухомлинського / Педагогічні науки: збірник. наукових праць. — Випуск 1. — Полтава , 2011. – С. 38–43.

8.Фабро І. М. Індивідуалізація педагогічного процесу у творчій спадщині В. Сухомлинського / І. М. Фабро // Дидаскал : часопис / Кафедра педагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2011. — С.89-92.


9.

Матеріали, тези (к-ть/д.а.)

1.Резніченко З.В. Особливості забезпечення здоров’язберігаючого середовища в громадсько-активних школах України / З.В. Резніченко // Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць / редкол.: В.Р. Ільченко (голов. ред.) та ін. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С.169-178. (0,63 УДА)

2.Резніченко З.В. Демократична спрямованість громадсько-орієнтованої освіти: історико-філософський аспект/ З.В. Резніченко // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2011. – С.152-155. (0,27 УДА)

3.РезниченкоЗ.В. Расширение здоровьесберегающего образовательного пространства в общественно-активных школах Украины/ З.В. Резниченко. // Культура здоров’я и образование: состояние, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции 31 октября – 2 ноября 2011 г., Єкатеринбург/ ФГАО ВПО “Рос. гос. проф.-пед. ун-т”; отв. ред. С.Г.Махнева. – Єкатеринбург, 2011. – С. 151-157. (0,47 УДА)

4.Федорович Л.А. Образование специального педагога: модернизация профессиональной подготовки логопедов. Специальное интегрированное образование: организация, содержание, технологии [Текст]: материалы І Международн. науч. метод. семинара, г. Волгоград, 27-28 окт. 2011 г. / редкол.: Е.А. Лапп (отв. ред.) [и др.]; Департамент по образованию администрации г. Волгограда, Волгр. регион. обществ. оргнизация «Поддержкаа профессионального становления педагогов-дефектологов», Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. пбразования «Волгогр. гос. соц-пед. ун-т», Каф. спец. педагогики и психологии. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – с. 280 С. 46-55. – 0,5 УДА;

5.Пахомова Н.Г. Интеграция педагогических, психологических и медицинских знаний как основа еффективности коррекционной работы // Логопедия ХХІ век: традиции и новации: Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 20 апреля 2012 г. / РГПУ им.А.И. Герцина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. – с. 243-247

6.Пахомова Н.Г. Синергетические основы интеграции педагогических, психологических и медицинских знаний в профессиональной подготовке дефектологов // Специальная педагогика и специальная психология. Сборник научных статей учасгников IV международном теоретико-методологического семинара 04 апреля 2012 года. В 2-х томах. Том 1. Современные проблемы теории, истории, методологии. – М. : ЛОГОМАГ. – с. 245-249.

7.Пахомова Н.Г. Характеристика методической основы модульной технологии обучения// Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии: материалы третьего международного теоретико-методологического семинара. В 2-х частях. Часть 2. – М.: МГПУ, 2011. – с. 116-121.

8.Фабро І. М. Реабілітаційно-педагогічна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі / І. М. Фабро // Роль педагогіки та психології в сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції., 11-12 листопада 2011 р., Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. — С.63-64.

9.Фабро І..М.. Ідеї реабілітаційної педагогіки у творчій спадщині А.С.Макаренка // Педагогіка і психологія: наука, освіта, інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 23-24 грудня 2011 р., м. Одеса) / ГО Південна фундація педагогіки, 2001. —С.43-46.

10.Фабро І.М. Навчальні труднощі молодших школярів як проблема реабілітаційної педагогіки // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присв. пам’яті Т.М.Байбари (Полтава, 3-4 квітня 2012 р. / ПНПУ імені В.Г.Короленка. — С. 131-134.

11.Ільченко А.М. Впровадження сучасних освітніх технологій у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів ВНЗ / А.М. Ільченко // Матеріали ХХХХІІ науково-практичної конференції викладачів і аспірантів академії "Використання інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі": зб. наук. праць ПДАА. – Полтава: ПДАА, 2011. С. 90-94.

12.Ільченко А.М. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Педагогіка"/ А.М. Ільченко // Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2011 рік: зб. наук. праць ПДАА. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 109-112.

10.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:10.1. наукової статті (к-ть/д.а.)

1.Березенко І.О. Соціально-психологічні механізми формування медійної культури молоді / І.О. Березенко // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць . – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С.306-308.

2.Бридун Д.Є. Роль сім’ї і школи у процесі соціалізації підлітків з особливими потребами / Д.Є. Бридун // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С.304-305.

4.Крамаренко Л.О. Формування лексичних деформацій у сучасному молодіжному середовищі /Л.О. Крамаренко // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць . – Полтава: ПНПУ, 2011. – Випуск 11. – С.386-388.

5.Крамаренко Л.О. Консультативна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Л.О. Крамаренко // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С.330-332.

6.Крамаренко Л.О. Інституційне забезпечення соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Л.О. Крамаренко // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С.371-373.

7.Кузьмич В.К. Соціальний захист людей похилого віку в Україні / В.К. Кузьмич // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 332-335.

8.Петрик І.І. Соціально-педагогічна профілактика раннього материнства / І.І. Петрик . // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 337-340.

9.Савельєва Ю.С. Самооцінка як чинник адаптації молодого подружжя / Ю.С. Савельєва // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С.332-335.

10.Савельєва Ю.С. Соціальні фактори адаптованості молодого подружжя до самостійного життя і самооцінка як один із них / Ю.С. Савельєва // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 342-344.

11.Степура Ю.Г. Соціально-педагогічні технології сімейного консультування /Ю.Г. Степура // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2011. – Випуск 11. – С.409-410.

12.Степура Ю.Г. Соціально-педагогічна робота з організації дозвілля обдарованих дітей та молоді «FREEDOM» / Ю. Степура // Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення : Матеріали наукових досліджень ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» 29-30 березня 2012 року / За ред. Л.І. Міщик. – Глухів: Видавництво ГНПУ, 2012. – С. 67-69.

13.Степура Ю.Г. Зміст соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми / Ю.Г. Степура // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 50-51.

14.Юрченко О.В. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки у підлітковому середовищі / О.В. Юрченко // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 350-353.

15. Жадан І. Технології соціально-педагогічної діяльності з «дітьми вулиці» в Україні // Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття.: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ. – 2012. – Випуск 12. – С.321-323.

16. Гришанович Ю. Робота соціального педагога щодо соціальної адаптації підлітків з неблагополучних сімей // Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття.: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ. – 2012. – Випуск 12. – С.357-359.

17. Мак А. Застосування арт-терапевтичних технологій у соціально-педагогічній роботі з підлітками девіантної поведінки // Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття.: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ. – 2012. – Випуск 12. – С.373-375

18.Данів М. Профілактична робота з проблеми торгівлі людьми у сучасному виховному процесі загальноосвітнього закладу//Шлях в педагогічну науку: проблеми та рішення. Збірник наукових праць студентів .- Випуск 2.- Сімферополь, 2012.- с. 159-161

19.Данів М. Профілактика проблеми торгівлі людьми: Збірник наукових праць.-Полтава:ПНПУ, 2012.-Вип.12.-с.115 -118.

10.2. доповіді на конференцію

(к-ть)


Доповіді студентів: Крамаренко Л.О. (СП-64) на VІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття”, 14-15 березня 2012 р., м. Полтава.

10.3. спільної публікації (к-ть/д.а.)

1. Лукаш Л.О., Федорович Л.О., Особливості соціально- психологічного статусу дітей з дислалією в колективі ровесників з нормальним мовленнєвим розвитком. Науково-методичний журнал «Логопедія». – 2012. – №2. – С. 88-91. – 0,25 УДА

2. Гринь К.А., Федорович Л.О., Індивідуальне заняття з дітьми дошкільного віку як форма організації логопедичної допомоги. Науково-методичний журнал «Логопедія». – 2012. – №2. – С. 84-88. – 0,25 УДА

3. Темченко Я.В .,Федорович Л.О. Методи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із заїканням. Науково-методичний журнал «Логопедія». – 2012. – №2. – С. 91-94. – 0,25 УДА

4.Березенко І.О. Соціально-психологічні механізми формування медійної культури молоді: методичні рекомендації для вчителів старших класів, методистів та викладачів вищих навчальних закладів / укл. І. О. Березенко, Л.В. Волик. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 52 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

5.Бридун Д.Є. Соціально-психологічні особливості соціалізації підлітків з обмеженими можливостями / укл. Д.Є. Бридун, Л.І. Куторжевська. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – 67 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

6.Крамаренко Л.О. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / укл. Л.О. Крамаренко, З.В. Резніченко. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – 49 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

7.Кузьмич В.К. Соціальний захист людей третього віку в Німеччині та Україні: методичні матеріали для студентів педагогічних навчальних закладів, соціальних педагогів, соціальних працівників / укл. Г. О. Котломанітова, В. К. Кузьмич. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 34 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

8.Петрик І.І. Соціально-педагогічна профілактика раннього материнства серед неповнолітніх: методичні рекомендації для студ. пед. навч. закладів, соціальних педагогів //  укл. Ж.В. Борщ, І.І. Петрик. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 58с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

9.Степура Ю.Г. Зміст роботи соціального педагога з обдарованими дітьми: програма спецкурсу для студ. спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка» /  укл. Н. О. Сайко, Ю. Г. Степура. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 16 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

10.Юрченко О.В. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки у підлітковому середовищі: методичні матеріали для студентів педагогічних навчальних закладів, соціальних педагогів, психологів / укл. Н.М. Пивовар, О.В. Юрченко. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 44 с. (затверджено вченою радою ПНПУ, протокол №13 від 26.04.2012р.).

10.4. роботи на конкурс наукових робіт (вказати дані)


10.5. керівництво дипломними і магістерськими дослідженнями студентів (к-ть)

Керівництво 3 дипломними і 10 магістерськими роботами

11.

Проведення конференцій (вказати дані)12.

Гранти, госпдоговірні теми
13.

Діяльність аспірантури, докторантури (к-ть аспірантів, докторантів)

На кафедрі навчаються 11 аспірантів і 3 докторанти (Пахомова Н.Г.,Березан В.І., Резніченко З.В.).

14.

Захист дисертацій:14.1. кандидатські (к-ть, хто захистив)

_

14..2. докторські (к-ть, хто захистив)

Волик Л.В. захищено докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогів до анімаційної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка