П/п № зан. Тема дисципліниСкачати 70.86 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір70.86 Kb.
ЛЕКЦІЇ

п/п

зан.

Тема дисципліни

Тема лекції

Кількість годин

План лекції

1

1

Формування і розвиток історико-етнографічних регіонів України. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу. .

2

 1. Вступ. Першоначала людського життя на території сучасної України.

 2. Кіммерійці, скіфи, сармати, грецькі колонії у Північному Причорномор’ї.

 3. Причини створення та концепції походження держави Київська Русь та її назви.

 4. Політична система. Соціально-економічний розвиток держави.

 5. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицько-Волинської держави.

2

2

Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців.

2

 1. Особливості приєднання України до складу Великого князівства Литовського.

 2. Козацтво України: виникнення, заняття, воєнне мистецтво, козацька символіка.

 3. Україна під владою Речі Посполитої. Люблінська унія.

 4. Берестейська унія. Народні рухи XVI – початку XVII ст.

3

4

Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави.

2

 1. Причини і характер визвольної війни українського народу в середині 17 ст.

 2. Воєнні дії 1648-1653.

 3. Формування української національної держави в середині 17 ст.

 4. Переяславська рада. Березневі статті.

4

5

Основні закономірності розвитку державності, етносів в Україні.

2

 1. Гетьман І. Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика. Полтавська битва та її наслідки.

 2. Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 року - видатна пам'ятка суспільно-політичної думки України XVIII ст.

 3. Остаточна ліквідація гетьманства. Зруйнування Запорозької Січі.

 4. Гайдамацький та опришківський рух першої половини XVIII ст. Олекса Довбуш.

5

7

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) державності України. Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу.

2

 1. Кирило-Мефодіївське братство як перша українська політична організація.

 2. Реформи 60-х - 70-х років XIX ст., їх особливості й соціально-економічні наслідки в Україні.

 3. Розвиток капіталізму в промисловості й сільському господарстві. Економічний розвиток України в роки економічної кризи (1900 - 1903 рр.).

 4. Україна в роки революції (1905 - 1907 рр.). Столипінська аграрна реформа та її історичне значення.

 5. Україна в роки Першої світової війни (1914 - лютий 1917 р.).

6

9

Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль у гуманізації діяльності людини, громадянина.

2

 1. Україна в роки непу (1921 - 1928 рр.). Відродження народного господарства України. Входження України до СРСР.

 2. Умови проведення індустріалізації в Україні. Колективізація. Голодомор 1932 - 1933 рр.

 3. Україна на першому етапі Другої світової війни. Напад нацистської Німеччини на СРСР.

 4. Оборонні бої Червоної Армії. Фашистська окупація України.

7

11

Історія формування та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій українського народу. визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ рівня життя українського етносу.

2

 1. Україна у повоєнне десятиріччя. Відбудова народного господарства. Голод 1946 - 1947 рр.

 2. Реформи 50-х - 60-х років та їх здійснення в Україні. Зміни в соціальній сфері.

 3. Україна на етапі перебудови (1985 -1991 рр.).

 4. Зародження багатопартійності. Декларація про державний суверенітет України.

 5. Зовнішня політика України в перші роки незалежності.


САМОСТІЙНА РОБОТА

п/п

Тема

Кількість годин

Зміст самостійної роботи

1

Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

3

 1. Передумови та причини прийняття християнства Київською державою.

 2. Причини розпаду Русі. Позитивні та негативні наслідки Русі.
2

Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців.

2

 1. Культурні процеси в Україні кінця XIV - першої половини XVII ст.

 2. Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV-ХVст.
3

Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави.

2

 1. Розвиток української православної церкви.

 2. Митрополит Петро Могила. Роль українських братств у відродженні національної культури.
4

Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення.

3

 1. Адміністративно-територіальний устрій, господарство, традиції Запорозької Січі у другій половині XVII ст.
5

Основні закономірності розвитку державності, етносів в Україні

2

 1. Гайдамацький та опришківський рух першої половини XVIII ст. Олекса Довбуш.

 2. Правобережжя та західноукраїнські землі у другій половині XVIIІ ст.
6

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) державності України.

2

 1. Осередки суспільно-політичного руху в Україні другої чверті XIX ст.

 2. Декабристський рух в Україні.
7

Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу.

2

 1. Робітничий та селянський рухи в умовах реакції та нового революційного піднесення.

 2. Національний рух та національна політика уряду.
8

Історія формування соціальних груп та їх роль у створенні оригінальної форми державності.

2

Політична боротьба в Україні навесні - влітку 1917 р.

Діяльність українських політичних партій.
9

Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу.

4

Українізація. Причини та основні напрями українізації.

Культурний розвиток у 20-х — на початку 30-х років XX ст.
10

Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль у гуманізації діяльності людини, громадянина.

2

Адміністративно-територіальне розчленування України.

Нацистський терор в Україні.
11

Історія формування та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій українського народу.

2

Перші кроки десталінізації культурного життя в 60-ті роки.

Культурне життя 60-х - 80-х років. Еволюція шістдесятників.Русифікація 70-х - 80-х років.


12

Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України.

2

 1. Плекання національної самосвідомості як основний чинник відродження духовності.

 2. Національна загальнодержавна політика як засіб подолання етностереотипів.
13

Зародження історично української соціальної системи, наявність у ній ознак міжнарод­ного впливу, поєднання історичного і сучасного.

2

Духовно-культурний розвиток української нації, соціальний, політичний, економічний розвій України.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка