Пояснювальна записка про хід виконання Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки у 2015 роціСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4


пояснювальна записка

про хід виконання Комплексної київської

міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки

у 2015 році
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 та складається із трьох підпрограм:

Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2018 роки;

Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015-2018 роки;

Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015-2018 роки.


ПІДПРОГРАМА 1.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

НА 2015-2018 РОКИ
1.Оцінка ефективності виконання

Реалізація Підпрограми 1 здійснювалась за такими основними напрямами:

дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки;

підтримка підприємницької ініціативи громадян;

запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних тенденцій у розвитку підприємництва, в тому числі протягом 2015 року порівняно з попереднім роком збільшилась кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, зросла сума надходжень податків і зборів до бюджету від суб’єктів підприємництва. Водночас, проявились і негативні тенденції, зокрема зменшилась кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, за рахунок зменшення кількості юридичних осіб.

Кількість новостворених суб’єктів господарювання у 2015 році збільшилась порівняно з попереднім роком на 22,7 % та становила 38,8 тис., в тому числі кількість юридичних осіб – на 16,7 % та становила 20,1 тис., фізичних осіб-підприємців – на 29,9 % та становила 18,6 тис. осіб.

Ліквідовано 19,2 тис. суб’єктів господарювання, що на 42,2 % менше, ніж у попередньому році, в тому числі 1,8 тис. юридичних осіб (на 11,4 % менше) та 17,4 тис. фізичних осіб-підприємців (на 44,2 % менше).


Динаміка кількості

новостворених суб'єктів господарювання в м. Києві, од.


Загальна кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, станом на 01.01.2016 становила 530,3 тис., що на 11,3 % більше порівняно із станом на 01.01.2015. В тому числі кількість юридичних осіб становила 223,4 тис., що на 8,1 % більше, кількість фізичних осіб-підприємців – 306,9 тис. осіб, що більше на 13,7 %.
Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,

зареєстрованих як платники податків,тис. од.

111,3%

110%

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, зменшилась на 10,3 % та становила 300,7 тис., в тому числі кількість юридичних осіб зменшилась майже вдвічі та становила 59,7 тис., водночас, кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 10 % та становила понад 241 тис. осіб.

Надходження до бюджету податків і зборів від суб’єктів підприємництва за результатами 2015 року порівняно з попереднім роком збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 135,3 млрд грн, що на 39,8 % більше, до бюджету міста Києва – 11,8 млрд грн, що більше на 25,1 %.

За показниками розвитку малого та середнього підприємництва у 2014 році Київ залишається лідером серед регіонів України. У столиці зосереджено 25,6 % малих та середніх підприємств України, на яких зайнято 21,5 % всіх найманих працівників малих та середніх підприємств України та реалізовано 40,4 % загальних обсягів реалізації їх продукції (товарів, послуг).

На початок 2015 року в Києві діяло 87 277 малих та середніх підприємств, з них 83 682 малих та 3 595 середніх. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 304 підприємства. Порівняно з попереднім роком загальна кількість малих та середніх підприємств у місті збільшилась на 592 одиниці або на 0,7 %. Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2014 році збільшилась порівняно з попереднім роком на 4% та становила 919,3 тис. осіб або 62,7 % загальної кількості найманих працівників підприємств міста. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх підприємств збільшився на 17,2 % та становив 981 952 174,2 тис. грн або 63,1 % загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Києва. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по економіці міста в цілому на малих підприємствах становила 15,8 %, на середніх – 47,3 %.

Протягом 2015 року здійснювалась реалізація заходів Програми за визначеними напрямами.Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики

Реалізація державної регуляторної політики проводиться системно згідно з нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Вся відповідна інформація оприлюднюється на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kievcity.gov.ua/) в розділі «Регуляторна діяльність».

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі затвердженого та оприлюдненого в установленому порядку Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік та відповідних змін та доповнень до нього. Протягом 2015 року до Плану внесено 11 змін, відповідно до яких його доповнено 11 проектами регуляторних актів. Затверджено та оприлюднено відповідний План на 2016 рік, до якого включено 19 проектів регуляторних актів.

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення підприємців та їх об’єднань до надання зауважень і пропозицій всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва. Протягом 2015 року оприлюднено 58 проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради.

Підготовлено, затверджено та оприлюднено Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 23.02.2015.

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік. Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 24 звіти про проведення відстежень результативності регуляторних актів, з них: 8 періодичних, 2 повторних та 14 базових відстежень.

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики». Протягом звітного періоду проведено експертизу 23 проектів рішень Київської міської ради та 50 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12.03.2015 керівництво Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взяло участь у спільному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та Державної регуляторної служби України щодо обговорення поточної регуляторної політики, дерегуляції господарської діяльності та проблем підприємництва в Україні.

18.03.2015 Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності. Перелік заходів, передбачених Планом, не передбачає участі органів місцевого самоврядування в процесах проведення дерегуляції господарської діяльності. Зважаючи на це, виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) започаткував своє власне дослідження стану дерегуляційних процесів у Києві з метою визначення їх результативності та в подальшому – розробки пропозицій щодо їх активізації для урахування в Концепції проведення дерегуляційних процесів на місцевому рівні.

02.07.2015 представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взяли участь у підписанні Меморандуму про партнерство та співробітництво між Державною регуляторною службою України та Радою бізнес-омбудсмена. Сторони планують взаємодіяти у питаннях надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо реалізації державної політики дерегуляції господарської діяльності з метою спрощення регуляторної бази, вдосконалення та поліпшення умов провадження підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням та іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.

16.12.2015 представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взяли участь у спеціалізованому семінарі-практикумі «Основи регуляторної політики», який проводився за ініціативою програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).

Оперативному реагуванню на проблеми, які стосуються підприємницької діяльності, та покращенню інформаційного забезпечення підприємців сприяє проведення Київською міською державною адміністрацією щосереди телефонної гарячої лінії «Київ – підприємцям»: з початку року проведено 53 такі «гарячі лінії» для підприємців, які звертались за роз’ясненнями з питань державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності, отримання документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг та ін. Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводились також Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та райдержадміністраціями міста. Підприємці звертались за роз’ясненнями з питань декларування доходів громадян, застосування штрафних санкцій з єдиного внеску у 2015 році, електронного адміністрування ПДВ, змін у законодавстві при застосуванні РРО для платників єдиного податку другої та третьої категорії, особливостей проведення фактичних перевірок тощо.

Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою при Київській міській державній адміністрації створено дорадчо-консультативний орган – Координаційну раду з питань розвитку підприємництва, основне завдання якої – сприяти реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та регуляторної політики. З початку року проведено 2 її засідання.

25 березня 2015 року проведено засідання Координаційної ради, за результатами якого затверджено план її роботи на 2015 рік, а також персональний склад робочих груп за найбільш актуальними напрямками розвитку підприємницької діяльності.

На виконання рішення Координаційної ради проведено нараду та засідання круглого столу щодо налагодження взаємодії між суб’єктами господарювання, ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал», за результатами яких з метою спрощення переліку документації, яку мають надавати суб’єкти господарювання цим організаціям для отримання технічних умов на приєднання до мереж (об'єктів) електро-, теплоенергетики, водопостачання та водовідведення, а також для укладання договорів, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, якими передбачено надання цих документів. Підготовлено також матеріали стосовно роботи природних монополій ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Київенрго» щодо видачі суб’єктам господарювання технічних умов на підключення до інженерних мереж та укладання договорів, які оприлюднені на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kievcity.gov.ua/).

У системному звіті Ради бізнес-омбудсмена «Підключення до електропостачання» рекомендовано зменшити кількість днів підключення до системи електропостачання із 277 до 77 днів (або 117 днів, якщо буде враховуватися час на здійснення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення об’єкта в експлуатацію) задля підвищення рейтингу України в Doing Business у 2016 році за показником «Підключення до системи електропостачання».

7 жовтня 2015 року проведено друге засідання Координаційної ради на тему: «Актуальні питання встановлення місцезнаходження платників податків» спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві. За результатами засідання напрацьовано рішення Координаційної ради та Рекомендації щодо вдосконалення податкового законодавства в частині визначення місцезнаходження платника податків.

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з бізнес-центрами та бізнес-інкубаторами підготовлено проект Угоди про спільну діяльність з розвитку інфраструктури підприємництва, між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами (за згодою). Проект Угоди направлено на розгляд та надання пропозицій Головному управлінню ДФС у м. Києві.

Внесено зміни до складу регіональної ради підприємців в м. Києві та 26 лютого 2015 року організовано проведення її засідання.

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку підприємництва, діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між підприємцями та владою. За результатами їх роботи напрацьовуються пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища. Протягом 2015 року проведено 12 засідань районних координаційних рад.

Для поліпшення умов започаткування підприємницької діяльності 3 червня 2015 року за сприяння Головного територіального управління юстиції у місті Києві проведено круглий стіл на тему: «Про проблемні питання реєстрації суб’єктів господарювання», за результатами якого Департаментом спільно з бізнес-спільнотою підготовлено та направлено Міністерству юстиції України лист від 17.07.2015 № 001-2352 з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства. Пропозиції, напрацьовані Департаментом, були враховані при підготовці Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», про що Міністерство юстиції України інформувало Київську міську державну адміністрацію листом від 18.08.2015 № 19937-0-33-15/19.3.

30 вересня 2015 року представники Департаменту взяли участь у парламентських слуханнях «Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого та середнього бізнесу», де обговорювалися проблеми розвитку малого та середнього бізнесу, а також шляхи та інструменти їх вирішення.

Представники Департаменту безпосередньо брали учать в підготовці та обговоренні проекту нової редакції Закону України «Про державну підтримку розвитку малого та середнього підприємництва в Україні», змін до Податкового кодексу України, а також прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Києві працюють Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 10 центрів надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій.

Функціонує веб-портал адміністративних послуг в місті Києві, який забезпечує відвідувачів повною, актуальною та достовірною інформацією щодо надання адміністративних послуг в м. Києві та видачі документів дозвільного характеру, процедур отримання необхідних переліків документів, бланків заяв. В режимі он-лайн веб-портал дає можливість відслідковувати стан електронної черги, створити особистий кабінет. За допомогою «особистого кабінету» заявники можуть записатися до електронної черги на певну годину та день прийому щодо отримання послуг у Центрі надання адміністративних послуг, відстежувати проходження поданих документів, отримувати дистанційні консультації, повідомлення про отримання від дозвільного органу оригіналу документу тощо. Забезпечено інтеграцію веб-порталу надання адміністративних послуг міста Києва та офіційного інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації.

Через міський Центр надається 130 видів адміністративних послуг.

Щомісяця проводиться моніторинг діяльності центрів, за результатами якого визначено, що міським та районними центрами надання адміністративних послуг протягом 2015 року всього надано 394,6 тис. адміністративних послуг, що на 41,5 % більше порівняно з попереднім роком та майже 26 тис. консультацій, в т.ч. у міському Центрі – 39,8 тис. послуг та 4,9 тис. консультацій.

Адміністраторами міського Центру шляхом взаємодії з місцевими дозвільними органами надається понад 50 видів документів дозвільного характеру, представниками 5 дозвільних органів міського рівня та 6 територіальних органів центральних органів виконавчої влади здійснюється консультування суб’єктів господарювання.

З метою приведення нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», опрацьовано процедуру отримання документів дозвільного характеру щодо розміщення інформаційних вивісок в м. Києві та надано пропозиції з відповідним проектом розпорядження, згідно з яким запропоновано декларативний принцип розміщення інформаційних вивісок в м. Києві.

Надіслано листи до Державної міграційної служби України та Держгеокадастру щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Надано пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів та внесення структурними підрозділами відповідних пропозицій щодо надання адміністративних послуг в електронному вигляді, а також розроблення конкретних механізмів їх надання.

З вересня 2015 року запроваджено SMS-інформування суб’єктів звернення про результат розгляду документів.

Розпочато впровадження проекту створення он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу, основою якого є розроблена та діюча канадська версія он-лайн служби BizPal.

Основною метою запровадження такої системи є створення максимально комфортних умов для підприємців, безкоштовний цілодобовий доступ до інформації щодо переліку ліцензій та дозволів, необхідних для відкриття конкретного виду бізнесу та зменшення «енергозатратність» в частині супроводу бізнесу.

В рамках реалізації Проекту 11 грудня 2015 року проведено робочу зустріч з представниками Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» та канадським волонтером, муніципальним експертом з питань розвитку бізнесу та демократичного врядування паном МакМаліним, за результатами якої Департамент промисловості та розвитку підприємництва залучився підтримкою експертів Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст».

З метою підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та районних центрів надання адміністративних послуг проведено 11 навчальних семінарів-тренінгів щодо надання адміністративних послуг за участі майже 600 осіб, а також семінар «Забезпечення якості надання адміністративних послуг» за сприяння Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Для пошуку альтернативних шляхів фінансування малого та середнього бізнесу суб’єкти господарювання м. Києва залучаються до участі у заходах Проекту USAID «Впевнений бізнес – заможна громада», що виконується Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE), ICC Ukraine, Міжнародного форуму для сталого розвитку GREEN MIND, Європейського тренінгового фонду, Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, Українсько-литовської ділової ради, Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

За сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київською торгово-промисловою палатою (КТПП) подано заявку щодо участі в Коаліційній навчальній програмі «Розвиток спроможності українських бізнес – об’єднань, ТПП та аналітичних центрів щодо спільного формування та просування місцевого порядку денного бізнесу» (далі – Коаліційна програма), яка проводиться Центром міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ-Україна). За результатами конкурсу СІРЕ-Україна заявку Київської коаліції було затверджено до участі, про що СІРЕ-Україна повідомив листом від 20.11.2015. Загалом експертами СІРЕ-Україна було розглянуто 14 заявок від коаліцій з різних регіонів України, з яких для участі відібрано 5 (Чернігів, Київ, Суми, Івано-Франківськ та Кіровоград).

Коаліційна програма триватиме 4 місяці (з кінця січня по кінець травня 2016 року) і складатиметься з двох навчальних 6-денних виїзних модулів та позасесійної практичної роботи коаліцій на місцях, за менторським супроводом залучених експертів СІРЕ Україна.

У столиці запроваджено процес активного використання одного із найбільш поширених, ефективних та доступних серед усіх можливих інструментів допомоги Європейського Союзу для країн Східного партнерства – ТАІЕХ (Technical Assistance Information Exchange).

Продовжується робота із програмою TAIEX та Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», в рамках якої суб’єкти господарювання м. Києва залучатимуться до обміну досвідом з бізнесменами інших країн світу.

06.03.2015 представники Департаменту взяли участь у засіданні робочої групи з питань забезпечення участі м. Києва у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва досягнуто домовленостей з експертами Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» щодо надання технічної допомоги у створені он-лайн служби для підприємців, в тому числі шляхом залучення  до співпраці експертів, волонтерів  з числа американських міст-партнерів, налагодження співпраці між містами, організації візитів експертів-практиків з американських міст.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) за фінансової підтримки Уряду Японії і в партнерстві з Урядом України  реалізує грантовий конкурс  «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб  та місцевого населення Донецької та Луганської областей». Одним із експертів грантового конкурсу був представник Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. За результатами конкурсу у Києві буде реалізовано 30 проектів на загальну суму понад 4,6 мільйонів гривень. Результатом реалізації бізнес-планів буде створення 76 робочих місць для переселенців.

До кредитування проектів підприємств малого та середнього бізнесу в галузі енергоефективності, охорони довкілля та інших пріоритетних проектів розвитку місцевого приватного сектору, спрямованих на подолання наслідків змін клімату та адаптації до них, залучається АТ «Укрексімбанк» спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком.

17.11.2015 представники Департаменту взяли участь у засіданні круглого столу «Практичні питання застосування медіації в кредитно-фінансовій сфері України», метою якого було виявлення переваг застосування процедури посередництва у вирішенні конфліктів у кредитно-фінансовій сфері України через прийняття досвіду Німеччини, США та інших країн, організація співпраці кредитно-гарантійних установ та бізнес-асоціацій з Центрами медіації та медіаторами України.

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка