Пояснювальна записка Життя природи дивне, складне, цікаве та різноманітне в усіх своїх проявах. Любов та цікавість до природи переконують нас відтворити «шматочок природи»Скачати 185.55 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір185.55 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Протокол засідання науково- Наказ Департаменту освіти

методичної ради Полтавського і науки Полтавської

обласного інституту післядипломної облдержадміністрації

педагогічної освіти 26.03.2014 р. № 109

ім. М.В.Остроградського

05.12.2013 р. № 5


Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму«ЗНАВЦІ ТЕРАРІУМІВ»

Полтава, 2013Автор:
Шинкарчук Оксана Вадимівна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Рецензенти:
Закалюжний В.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.
Стеценко Н.О., керівник гуртка Кременчуцького міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Пояснювальна записка

Життя природи дивне, складне, цікаве та різноманітне в усіх своїх проявах. Любов та цікавість до природи переконують нас відтворити «шматочок природи» у своїй оселі, школі, позашкільному закладі, що надає великої естетичної насолоди і спонукає дізнатися всі секрети природи.

Тераріум – це приміщення або посудина для утримання дрібних наземних тварин, головним чином земноводних, плазунів, гризунів та деяких комах для спостереження за їхнім життям. Це дозволяє продемонструвати дітям, що всі природні компоненти існують і розвиваються у взаємозв’язку. Саме це відповідає сучасному екологічному підходу при вивченні оточуючого середовища. Саме в цьому і заключається актуальність даної теми.

Пропонований курс спрямований на вирішення проблем, що виникають при утриманні і розведенні тераріумних тварин.

Заняття в гуртках дають можливість дітям спостерігати за життям земноводних, плазунів, комах. Це допомагає не лише розуміти і любити природу, виховувати художній смак, а й розвивати у дітей бажання вивчати живі організми. Підготовка тераріумів до заселення, підбір ґрунту, розміщення рослин, використання декоративного каміння, рослин формує у гуртківців естетичний смак. Учні поглиблюють одержані на уроках знання та розширюють їх обсяг, починаючи краще усвідомлювати необхідність бережливого ставлення до навколишнього середовища.

Заняття передбачають проведення дослідницької роботи з тераріумними тваринами. Гуртківці вчаться працювати з літературою, планувати та проводити досліди, оформлювати одержані результати у вигляді повідомлень, рефератів.Направленість даної програми еколого-біологічна. В основі програми лежить знайомство дітей з біологічними і морфологічними особливостями тераріумних тварин, вивчення систематичних груп тварин й інших об’єктів місцевої флори і фауни.

Новизна даної програми в тому, що в раніше створених програмах гуртків зоологів не вивчалися в повному об’ємі мешканці тераріумів.

Мета: підвищити зацікавленість школярів до вивчення біологічних наук та поглиблення знань, отриманих на уроках; розвиток творчих здібностей, дослідницьких навичок, екологічного виховання; об’єднання дітей різних вікових груп за спільними інтересами, що дозволяє формувати відчуття взаємоповаги, колективізму, любові до природи; знайомство дітей з основами тераріумістики, використання отриманих знань на практиці.

Основні завдання програми:

 • поглиблення вивчення вихованцями біологічних особливостей тераріумних тварин;

 • формування спеціальних теоретичних знань та практичних умінь з тераріумістики;

 • формування практичних вмінь і навичок щодо створення належних умов для утримання і розведення тераріумних тварин;

 • розвиток творчих здібностей вихованців, залучення їх до науково-дослідницької роботи;

 • розвивати активну позицію при вивченні питань охорони та раціонального використання природних багатств;

 • допомогти вивченню закономірностей взаємозв’язку між явищами та об’єктами природи.

Програма основного рівня розрахована на дітей 9-15 років. Строк реалізації програми 1 рік. Заняття проводяться 2 рази в тиждень по 3 години. Усього 216 годин на.рік Кількість учнів 12-15 чоловік.

Набір у групу проводиться на вільній основі на початку навчального року. Об’єм та ступінь складності матеріалу розраховано на дітей різного рівня підготовки та на постійний склад групи.Основні форми та методи: в основу роботи гуртка покладені теоретичні і практичні заняття, а також дослідницька робота. Основними формами організації заняття є лекція, бесіда, гра-подорож, перегляд відеофільмів, презентації, самостійна робота, дослідницька діяльність, екскурсії.

При проведенні дослідів необхідно дотримуватися правильності методики для отримання правильних даних. Обов’язковою умовою являється ведення щоденників дослідницької роботи. При проведенні практичних занять слід виховувати у дітей охайність та чистоту (своєчасно та охайно виконана робота, чистий інвентар, інструменти, обладнання), дотримання санітарно-гігієнічних правил і правил безпеки життєдіяльності. Практичні заняття, пов’язані з доглядом за тераріумами, проводяться систематично. Запропонована програма дає широкі можливості для створення дослідницьких проектів на різноманітні теми. Вихованці, які проводять дослідницьку роботу, можуть брати участь у роботі МАН.Очікувані результати

Діти повинні знати: • історію розвитку тераріумістики;

 • типи тераріумів, правила створення тераріумів;

 • обладнання тераріумів;

 • різновидність тераріумних рослин, тварин;

 • зовнішній вигляд та поведінку тераріумних тварин;

 • хвороби мешканців тераріума та методи їх лікування;

 • утримання земноводних, плазунів, комах;

 • систематичне положення земноводних, комах;

 • основні завдання тераріумістики;

 • значення тераріумів;

 • поняття біоценоз, штучна екосистема;

 • типи і принципи дії нагрівачів;

 • типи освітлювальних ламп;

 • правила безпеки життєдіяльності при проведенні практичних робіт;

 • види та властивості субстратів;

 • правила і способи оформлення тераріумів;

 • основні вимоги до годівлі тварин;

 • види корму;

 • правила заготівлі кормів;

 • особливості будови і утримання тераріумних рослин;

 • значення рослин;

 • терміни з даної теми

 • класифікацію тварин, які вивчаються.

Діти повинні вміти:

 • оформляти тераріуми;

 • підтримувати чистоту в тераріумі;

 • визначити тераріумних мешканців;

 • визначити тераріумні рослини;

 • здійснювати догляд за мешканцями тераріума;

 • користуватися відповідною літературою;

 • складати кормовий раціон для тераріумних тварин;

 • аналізувати та узагальнювати знання про використання тераріума;

 • спостерігати за живими об’єктами;

 • встановлювати освітлювачі, прилади для аерації;

 • готувати субстрат для тераріумів;

 • утримувати, розводити та зберігати корми у куточку живої природи;

 • правильно годувати тварин;

 • створювати умови для утримання тераріумних рослин і тварин;

 • описувати особливості зовнішньої будови тварин, що вивчаються;

 • проводити дослідження;

 • прогнозувати результати досліджень;

 • робити висновки.


Підведення підсумків роботи включають:

 • складання дітьми усних та письмових звітів про проведену роботу у вигляді рефератів, доповідей, творів;

 • проведення конкурсів, вікторин, КВК, ігор;

 • тестування, анкетування.

Основні види діагностики результатів:

 • вхідна проводиться на початку навчального року, для визначення знань, творчих здібностей дитини (бесіда, тести);

 • поточна проводиться під час кожного заняття (спостереження);

 • проміжна – проводиться по закінченню окремих тем, розділів:

(дидактичні ігри, тестові завдання, вікторини);

 • підсумкова – проводиться в кінці навчального року, визначається рівень засвоєння програми (тести, виставки дослідницьких робіт, конкурси, вікторини).

Отже робота за даною програмою сприяє розширенню у дітей кругозору, розвитку смаку і творчих здібностей, допоможе виробити вміння доводити почату справу до кінця.

У рамках програми діти отримують знання з ентомології, герпетології, екології, біології, навички спілкування із земноводними, комахами, рептиліями.


Навчально-тематичний план

п/п


Назви розділів і тем

Кількість годин

Теоретичн.

Практика лаборат.

Загал.

1

Вступ. Знайомство з тераріумами. Проведення інструктажів

3

3

6

2

Тварини. Їх значення для життя на землі. Біологія земноводних

12

12

24

3

Поняття тераріум. Історія розвитку тераріумістики

9

9

18

4

Тераріум, їх будова і утримання

6

6

12

5

Обладнання тераріумів

15

15

30

6

Оформлення тераріума. Субстрат для тераріумів

12

12

24

7

Підготовка тераріума до заселення

6

9

15

8

Тераріумні рослини

15

15

30

9

Мешканці тераріумів. Систематика

24

9

33

10

Корм і годівля тераріум них тварин. Властивості корму

12

3

15

11

Хвороби мешканців тераріума

6
6

12

Підведення підсумків

3
3

Усього

123

93

216


Зміст програми

 1. Вступ. Знайомство з тераріумами. Проведення інструктажів

Ознайомлення із змістом програми. Режим роботи. Основні теми. Необхідне обладнання. Проведення інструктажу. Екскурсія до лабораторії зоології закладу.

Форма проведення занять: бесіди, екскурсії. 1. Тварини. Їх значення для життя на землі. Біологія земноводних.

Біологія та значення тварин у природі. Вороги тварин. Практична робота: ознайомлення з видами тварин, що мешкають у тераріумах.

Особливості зовнішньої будови. Особливості зовнішньої будови земноводних, пов’язані з місцем проживання. Поводження тварин у різні пори року.Практична робота:спостереження за поведінкою тварин , які мешкають у тераріумах закладу.

Особливості зовнішнього покриву земноводних. Забарвлення тіла тварин. Зміна забарвлення.Практична робота: спостереження за зміною забарвлення та покривом тіла земноводних (хамелеони, змія, гекони).

Способи харчування земноводних. Вивчення будови ротового апарату деяких земноводних.Практична робота: годівля мешканців тераріума (геконів, агам, змій, хамелеонів, жаб, ящірок).

Особливості поведінки земноводних. Земноводні у природі. Земноводні у наших оселях.

Розмноження і турбота про потомство. Яйцекладні земноводні, живородні земноводні.

Практична робота: Спостереження за розвитком яєць геконів.

Підсумкове заняття Біологія земноводних. (Гра-конкурс «зоологічний Брейн-ринг»).Форми проведення занять: бесіди, практичні роботи, гра-конкурс.

 1. Поняття про тераріум. Історія розвитку тераріумістики.

Тераріум. Використання тераріума у наукових цілях. Тераріум у школі, вдома, у позашкільному навчальному закладі.

Історія тераріумістики. Історія виникнення тераріумів. Перші тераріуми.Практична робота: знайомство з літературою по тераріумістиці.

Тераріум як екосистема. Вивчення поняття екосистеми на прикладі тераріума. Основні завдання тераріумістики.Практична робота: знайомство з тераріумами закладу, зоомагазину.

Екскурсія до палеонтологічного музею ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

Підсумкове заняття: реферати, повідомлення на тему «Історія тераріумістики».Форма проведення занять: бесіди, розповідь, екскурсія, практичні роботи індивідуальні роботи.

 1. Тераріуми, їх будова і утримання

Вибір тераріумів. Типи тераріумів. Ознайомлення з формами і розмірами тераріумів, їх типами в залежності від мешканців (акватераріум, сухий тераріум, плюдаріум). Основні біологічні процеси, що протікають в тераріумі. Поняття про біоценоз обмеженого простору, штучну екосистему.

Практична робота: визначення видів тераріумів у лабораторії зоології закладу.

Підсумкове заняття:створення тераріума для плазунів.Форма проведення занять: бесіда, практична робота, самостійна робота.

 1. Обладнання тераріумів: температура, освітлення, аерація, повітря.

Знайомство з особливостями обладнання тераріумів: обігріву, аерації, освітлення, підтримання необхідних умов існування для мешканців тераріумів.

Практична робота: спостереження за роботою обігрівачів і освітлення.

Обігрів тераріумів. Будова та принципи дії, встановлення різних типів обігріву тераріумів. Системи регулювання температури.Практична робота: Правила безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівачами.

Аерація повітря. Різні типи аерації. Вентилятори.

Освітлення тераріумів. Типи освітлювальних ламп (reptiglo +5, 10, 15). Підбір потужності освітлювального обладнання.

Практична робота: правила безпеки життєдіяльності під час роботи з освітлювальним обладнанням.

Екскурсія в зоомагазин «Вивчення асортименту тераріумного обладнання».

• Основні правила догляду за тераріумами. Правила догляду за тераріумом: заміна субстрату, чистка та миття стінок тераріума.

Практична робота: складання пам’ятки по догляду за тераріумом.

Підсумкове заняття. Вікторина «Що ти знаєш про тераріум них тварин?».Форма проведення занять: бесіда, практичні роботи, екскурсія, вікторина.

 1. Оформлення тераріумів. Субстрат для тераріумів

Оформлення тераріумів. Облаштування декораціями. Роль декорацій у тераріумах, їх різновидність. Тераріум без рослин. Тераріум з невеликою кількістю рослин.

Практична робота: схематичне наповнення і оформлення тераріумів.

Субстрат для тераріумів. Види субстрату. Матеріали, які застосовуються як тераріумні субстрати: пісок, мох, кокосова стружка, гравій, тирса та інші. Залежність вибору субстрату від призначення тераріума. Підготовка субстрату до використання.Практичні роботи: способи підготовки ґрунту. Декоративне оформлення тераріуму.

Екскурсія на заплави р. Ворскла. Знайомство з мешканцями водного середовища, умовами їх існування.

Підсумкове заняття. Облаштування тераріума, вибір субстрату для тераріумів.Форми проведення занять: бесіда, практичні роботи, екскурсія, вікторина.

 1. Підготовка тераріуму до заселення

Оформлення тераріуму. Створення необхідних параметрів для заселення тераріумів. Вибір місця для тераріума в інтер’єрі. Встановлення тераріума, підготовка його до експлуатації, безпека життєдіяльності.

Практичні роботи: Підготовка акватераріума до заселення. Підготовка тераріума до заселення. Підготовка плюдаріума до заселення. Підготовка відсадників для вагітних самок. Підготовка тераріумів для карантину тварин.

Підсумкове заняття: конкурс проектів на тему «Мій тераріум».

Форма проведення занять: бесіди, практичні роботи, малюнки.

 1. Тераріумні рослини

Різноманітність тераріумних рослин. Особливості їх росту і розвитку. Принципи підбору рослин для тераріума.

Практична робота: визначення рослин за допомогою визначників та ілюстрацій.

Вирощування тераріумних рослин. Вивчення видів тераріумних рослин, які можна вирощувати в домашніх умовах. Особливості вирощування тераріумних рослин.Практичні роботи: Підготовка рослин до висаджування в тераріуми. Висаджування рослин.

Особливості будови тераріумних рослин та їх значення. Рослини Азії, Австралії, Африки, Америки, які використовуються для оформлення тераріумів.Екскурсія. Видове різноманіття рослин у теплиці закладу ПНПУ. Вивчення різноманітнітності рослин у теплиці, виявлення тих рослин, які використовуються для оформлення тераріумів.

Захід «Ялинка». Виготовлення ялинок із природнього матеріалу.

Підсумкове заняття по темі: «Тераріумні рослини». Тестування «Чи знаєш ти рослини».

Екскурсія. Відвідання зоомагазину для вивчення видового складу тераріум них рослин.Форми проведення занять: бесіда, практична робота, екскурсія, вікторина.

 1. Мешканці тераріумів. Систематика

Загальна характеристика тераріумних тварин. Систематика тварин. Види тераріумних тварин.

Практична робота: вивчення видового складу тварин закладу. Спостереження за поведінкою тварин.

Молюски. Розкриття поняття «тераріумні молюски». Особливості будови, поведінки молюсків, їх значення.Практична робота: вивчення будови панциру молюсків.

Представники ряду Черепахи. Червоновухі черепахи. Особливості будови черепахи. Види черепах, ареал існування.Практична робота: спостереження за поведінкою червоновухих черепах в лабораторії зоології. Годування черепах.

Сухопутні черепахи. Розкриття відмінностей червоновухих черепах від сухопутних.Практична робота: спостереження за поведінкою сухопутних черепах в лабораторії зоології. Годування черепах. Догляд за черепахами.

Представники класу Земноводні. Особливості будови представників класу (жаби, квакші, саламандри, тритони).Практична робота: спостереження за шпорцевою жабою у куточку живої природи. Годування шпорцевої жаби.

Представники класу Плазуни (Рептилії). Особливості будови плазунів. Особливості годування. Види рептилій, які живуть в лабораторії зоології (гекони, хамелеони, агами, змії, ігуани).Практична робота: спостереження за поведінкою рептилій. Годування змій, геконів, агам, хамелеонів, агам, ігуан.

Представники класу Комахи. Особливості будови комах. Значення комах. Комахи, придатні для утримання у куточку живої природи (таргани, палочники, цвіркуни). Інсектарії.Практична робота: спостереження за поведінкою комах. Комахи – білковий корм, для рептилій і земноврдних. Годівля рептилій комахами.

Інші представники тварин придатні для утримання в неволі.Екскурсія до музею зоології ПНПУ, «Вивчення видового складу тварин тераріуму ПНПУ».

Підсумкове заняття: тестування з даної теми.Форми проведення заняття: бесіда, практичні роботи, екскурсія, тестування.

 1. Корм. Годівля тераріумних тварин. Властивості корму

Види корму. Техніка годування. Основні вимоги до годівлі тварин у тераріумах. Вікові особливості тварин і залежність їх від кормових раціонів. Ознайомлення з видами корму. Живий корм, рослинний корм. Значення кожного виду корму. Правила і способи заготівлі кормів.

Практична робота: годування тварин.

Розведення кормових об’єктів. Знайомство з особливостями розведення об`єктів вирощування і ловля тарганів, цвіркунів, дрібних гризунів.Практична робота: годування тварин. Спостереження за поведінкою під час годування тварин.

• Складання кормових раціонів тераріумних тварин – мешканців лабораторії зоології.Практична робота: складання кормових раціонів тварин.

Підсумкове заняття: тестування. Самостійне складання раціону тварин.Форма проведення занять: бесіда, практична робота, тестування, самостійна робота.

 1. Хвороби мешканців тераріума

Хвороби тварин тераріумів. Захворювання тварин, що викликані несприятливими умовами і неправильним харчуванням (нестача вітаміну Д (рахіт), ожиріння, отруєння, запалення шлунково-кишкового тракту). Паразитичні захворювання (кліщі, блохи, гельмінти). Лікування тварин у загальному тераріумі, в окремій ємкості.

Практичні роботи: виявлення симптомів захворювання. Лікування тварин. Профілактичні заходи з метою запобігання захворюванню тварин.

Екскурсія. «Ветаптека-Ветлікарня». Ознайомлення з деякими препаратами та обладнанням для лікування певних тварин.

Підсумкове заняття. Тестування.Форми проведення заняття: бесіда, практична робота, гра, екскурсія.

 1. Підведення підсумків. Підведення підсумків за рік. Підсумки проведеної дослідницької роботи.

Список матеріалів і обладнання:

 • Тераріуми;

 • Інсектарії;

 • тераріумне обладнання: лампи, обігрівачі, термометри, вентилятори;

 • тераріумні тварини (комахи, молюски, земноводні, рептилії);

 • мікроскопи, пінцети, пробірки, колби, посудини для годівлі, зошити, олівці, ручки, лінійки;

 • обладнання для мультимедійних демонстрацій (комп’ютер, DVD-проектор, ноутбук, відеомагнітофон й інші)

 • засоби фіксації навчального процесу (фото- і відеокамера).


Література:
1. А.Е.Чегодаев, Сухопутные черепахи. – М.: ООО «Аквариум-Принт», У.: ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2005. – 128 с.

2. Андрей Гапченко «Зоомир» (от дискуса до темарина). – Харьков, 1989.

3. Б.С.Матвеева, «Курс Зоологии» Том ІІ. – М., 1966.

4. Васильев Д. Б. «Ветеринарная герпетология: ящерицы». Москва, 2005, Издательская группа «Проект — Ф», 480 стр.

5. В.Г.Гусев, «Наши питомцы». – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 64 с.

6. Васильев Д. Б. «Черепахи, содержание, болезни и лечение» «Аквариум». Москва, 1999, 421 стр.

7. Васильев Д. Б. «Ящерицы: зелёные игуаны». Практическое руководство по содержанию в неволе. Москва, 2003, Издательская группа «Проект — Ф», 120 стр.

8. Властов Б. В., Матекин П. В., Зацепин В. И., Филатова З. А., Шилейко А. А. и др. Тип Моллюски (Mollusca) // Жизнь животных: в 7 томах / под ред. Р. К. Пастернак, гл. ред.

9. Гуржий А.Н. Ваш террариум. М.: ООО «Аквариум принт», 2006.

10. И.Б.Богданова, «Черепахи: сухопутные и красноухие». – Харьков, 2008.

11. Мазурмович Б. М., Коваль В. П. Практикум з зоології безхребетних. – К.: Вища школа, 1977. – 231 с.

12. Огнив А.В. Змеи в домашнем террариуме. – М.: «Аквариум ЛТБ», 2001.

13. Рептилии в аквариуме / Авт. – сост. А.В.Степура. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.

14. Хенкель Ф. – В., Шмидт В. Террариум, Устройство, дизайн, оснащение. / Перев. с Нем. Е. Больдырева. – М.: «Аквариум ЛТБ», 2001.15. Шмитц З. Ваш террариум. Содержание черепах, ящериц, тритонов, насекомых в домашних условиях. / Пер. с. нем. Е. Мухиной. – М.: «Аквариум», 1988.

16. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних.. – 7-е вид.. – К.: Либідь, 1997. – Т. 3. – 614 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка