Постанова президії вак україни від 14. 10. 09 №1-05/4Сторінка1/42
Дата конвертації09.04.2017
Розмір7.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
М

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Серія «Облік і фінанси»

Збірник наукових праць

Випуск 7 (25)

Частина 1


Луцьк 2010

У


ДК 336:378.3

Рекомендовано як фахове виданняПостанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4

Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1 – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – ____ с.
У збірнику розглядаються теоретичні та прикладні засади обліку і фінансів в сучасних умовах з врахуванням нових тенденцій розвитку світової економічної науки і практики


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Відповідальний редактор:
Герасимчук З.В.

доктор економічних наук, професор

Заступники відповідального редактора:
Вахович І.М.

доктор економічних наук, професорЧлени редакційної колегії:
Галушкіна Т.П.

доктор технічних наук, професор

Дем’яненко М.Я.

доктор економічних наук, професор

Карлін М.І.

доктор економічних наук, професор

Качала Т.М.

доктор економічних наук, професор

Ковальська Л.Л.

доктор економічних наук, професор

Козоріз М.А.

доктор економічних наук, професор

Крикавський Є.В.

доктор економічних наук, професор

Малік М.Й.

доктор економічних наук, професор

Мокій А.І.

доктор економічних наук, професор

Поручник А.М.

доктор економічних наук, професор

Слав’юк Р.А.

доктор економічних наук, професор

Хлобистов Є.В.

доктор економічних наук, професор

Черчик Л.М.

доктор економічних наук, професор

Чухрай Н.І.

доктор економічних наук, професор

Божидарнік Т.В.

кандидат економічних наук, доцент

Московчук А.Т.

кандидат економічних наук, доцент

Морохова В.О.

кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний секретар
Садовська І.Б.

кандидат економічних наук, доцент

Барський Ю.М.

кандидат економічних наук, доцент

Різник Н.С.

кандидат економічних наук, доцент

Рецензенти:
Кірейцев Г.Г.

доктор економічних наук, професор

Гарасим П.М.

доктор економічних наук, професор


Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол № 10 від «27» травня 2010 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15521-4093 ПР

Тексти статей представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відпо-відальність за зміст публікації, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

© Луцький національний технічний університет, 2010

ЧАСТИНА І
Алєскеров Р.Б.

Облікове забезпечення розвитку аграрного страхування: проблеми та перспективи21Амбросій О.І.

Управління доходами підприємств готельного господарства: цілісний підхід31Амігуд А.Д.

Концепція управлінського обліку на сучасному етапі розвитку економіки України36Бабин І.М., Чабанюк О.М.

Обліково – інформаційне забезпечення управління доходами підприємств сфери послуг43Багрій К.Л.

Особливості аналізу ефективності використання матеріальних запасів підприємства50Балазюк О.Ю.

Особливості впровадження управлінських інформаційних систем на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв58Бачинський В.І., Плекан М.В.

Нематеріальні активи підприємства в системі обліку і фінансової звітності67Бикадорова Н.О.

Податкові доходи у фінансовій децентралізації місцевого самоврядування74Біляр А.І.

стратегічні карти як інструмент реалізації стратегії83Біттер О.А.

Доходи сільських домогосподарств: рівень і структура92

Бойко І.В.

Мтодичне забезпечення стратегічного управління витратами в системі управлінського обліку

99

Бойко Р.В., Бунда О.М.

Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств109Бонарев В.В.

Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства115Бондар Ю.А.

Особливості внутрішнього аудиту пенсійного забезпечення в умовах автоматизованої обробки даних122Бондаренко Т.Ю.

Функціональна та системна концепції контролю128Борисюк О.С.

Вплив облікової політики на ефективність використання необоротних активів138Борковська В.В.

Теоретичні питання сучасного обліку витрат150Бортнікова О.О.

Історичні етапи формування та розвитку оперативного обліку161Брадул О.М.

Елементи системи ефективного менеджменту корпорацій: оцінка та аналіз166Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л.

Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці176Бродська І.І.

Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств182Бугаєнко В.Г.

Комп’ютеризація – як засіб розвитку та удосконалення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ189Бульба С.А.

Вдосконалення управлінської оцінки ефективності формування підприємницьких мереж199
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка