Послуга Опис послугиСкачати 320.69 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір320.69 Kb.Послуга


Опис послуги

Практичні і технічні навичкиНеобхідне обладнання


Знання
Додаток 1

Примірний перелік послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання

(таблиця-матриця)


РІВЕНЬ первинної медико-санітарної допомоги (сімейні лікарі)


АКУШЕРСТВО


Профілактична та інформаційно-просвітницька робота

1.Індивідуальні і групові консультації з профілактики інфекцій ПСШ/ВІЛ, планування сім’ї, методів контрацепції, спадкових захворювань, профілактики вроджених вад розвитку (насамперед, за допомогою фолієвої кислоти), репродуктивних ризиків, ендемічних хвороб, імунопрофілактики.


2. Підготовка сім`ї до народження дитини.
3.Профілактика онкологічних захворювань репродуктивної системи
4.Залучення громади (у т.ч., державних і неурядових організацій) до інформаційно-просвітницької роботи щодо збереження здоров’я.
5. Формування гігієнічних навичок населення.

1. Комунікативні навички (у т.ч., проведення бесід, лекцій).


2. Огляд, пальпація молочних залоз.
3. Огляд шийки матки у дзеркалах.
4. Бімануальне дослідження.
5. Взяття матеріалу для цитологічного, бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження .
6. Огляд, пальпація щитоподібної залози.
7. Огляд, пальпація периферичних лімфатичних вузлів.
8. Пальцеве дослідження через пряму кишку.
9. Навички роботи з набором стандартних програм персонального комп’ютера.

1.Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали, муляжі.


2. Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і

бактеріологічне

дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації

цитологічних мазків, напальчики, „СНІД-укладка”.


3. Персональний комп`ютер і програмне забезпечення.
4. Телефони в амбулаторії та мобільні для сімейних лікарів.

Знати основні чинні накази МОЗ, УОЗ, клінічні протоколи та настанови щодо репродуктивного здоров’я.


Анатомо-фізіологічні особливості будови органів репродуктивної системи,щитовидної залози, молочних залоз.
Норми та загрозливі симптоми.Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності

1. Виявлення вагітності.

2. Своєчасне взяття вагітних на облік (до 12 тиж.)

3. Спостереження вагітних згідно з чинним клінічним протоколом.

4. Взаємодія з 2-м рівнем (своєчасне скеровування до акушера-гінеколога та інструментального (УЗ) і параклінічного обстеження).

5. Організація та контроль за навчанням вагітної та сім”ї принципам раціонального режиму дня та харчування, особливостям особистої гігієни, психологічної підготовки до партнерських пологів, підтримки грудного вигодовування тощо.

6. Консультування вагітної щодо ознак початку пологів.

7. Розробка індивідуального плану дій вагітної (і дорослих членів родини, що мешкають разом з нею) при ознаках початку пологової діяльності.

8. Організація та проведення „Школа відповідального батьківства”

9. Скринінг на бактеріурію (загальний аналіз сечі).

10. Планове скерування на пологи.

11. Скерування членів родини вагітної на флюорографічне обстеження.


№№ 1 – 9, а також:


10. Збір анамнезу (у т.ч., сімейний анамнез щодо туберкульозу; ВІЛ/СНІД).
11. Експрес-діагностика на вагітність.
12. Загальний аналіз крові; діагностика гестаційного діабету.
13. Експрес-діагностика сечі на протеінурію, глюкозурію, лейкоцити тощо (техніка виконання і оцінка результатів).
14.Вимірювання АТ, пульсу і ЧСС, і оцінка цих показників згідно з клінічним протоколом МОЗ.
15.Вимірювання висоти стояння дна матки, обвіду живота.
16.Оцінку стану плода (аускультація серцебиття плода, ведення гравідограми).
17. Антропометрія (маса тіла, ріст).
18. Консультування з питань грудного вигодовування.

1.Медична картка (індивідуальна карта і обмінна карта вагітної), анкета вагітної.

2.Тест-полоски для експрес-діагностики вагітності, протеїнурії, глюкозурії; глюкометр і тест-полоски до нього

3. Аналізатор гематологічний (загальний аналіз крові).

4. Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш для фіксації цитологічних мазків.

5.Сфігмоманометр, (тонометр), стетофонендоскоп

6.Сантиметрова стрічка

7. Макет „груди і лялька-немовля”, наглядна таблиця (позиції в І і ІІ періодах пологів)

8.Акушерський стетоскоп

9. Вага, ростомір

10. Кушетка

11. Стерилізатор


Знати: фізіологія менструального циклу, ранні ознаки вагітності, фізіологічний перебіг вагітності, визначення терміну вагітності, ознаки ЗВУР, вплив ліків на плід, принципи підтримки грудного вигодовування

Виявлення та скеровування вагітних груп ризику на вищий рівень

1.Спостереження вагітних згідно з чинним клінічним протоколом МОЗ і виявлення відхилень від фізіологічного перебігу вагітності.

2. Скерування на 2-й рівень при виявленні нефізіологічного перебігу вагітності; зворотній зв’язок з 2-м рівнем (отримання від фахівців 2-го рівня інформації належної якості і обсягу) .

3. Контроль за виконанням вагітною рекомендацій спеціалістів 2-го і 3-го рівнів.

4. Організація і виконання призначень спеціалістів 2-го і 3-го рівнів.

№№ 1 – 18, а також


19. Оцінка результатів параклінічних методів досліджень.

20. Визначення ступеня ризику у вагітних.

21. Запис і оцінка ЕКГ

1. Таблиця факторів прогнозування ризику перинатальної та материнської патології (за А.Coopland)

2. Критерії оцінки здоров’я вагітної та групи динамічного спостереження (Д1, Д2, Д3)

3. Наявність клінічних протоколів.

4. Електрокардіограф

5. Секундомір.


Основні клінічні симптоми та параклінічні ознаки перинатальної та екстрагенітальної патології.

Фактори ризику. Формування груп динамічного спостереження.
Надання допомоги вагітним при невідкладних станах


1. Діагностика невідкладних станів

2. Надання допомоги згідно з клінічними настановами і протоколами

3. Дистанційне консультування зі спеціалістами вищого рівня (при потребі)

4. Організація транспортування на вищий рівень (за потреби)

5. Детальне документування наданої допомоги

6. Катамнез випадків з наданням невідкладної допомоги: отримання від фахівців 2-го та 3-го рівнів інформації належної якості і обсягу.

№№ 1-3, 8, 10 – 16, 20-21, а також:


22. Оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, а також вміння визначити ступень невідкладності випадку.

23. Інфузії в/в; ін’єкції: в/в , в/м, п/ш.

24. Методи тимчасової зупинки кровотечі

25. Серцево-легенева реанімація (включно з дефібриляцією).

26. Термометрія1. Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, плакати) і набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.

2. Транспортний засіб.

3. Облікова форма для документування скерування та зворотного зв’язку**.

4.Джерело кисню.

5. Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).

6. Дефібрилятор.

7. Шприци, системи для інфузій.

8. Стерильні перев’язочні матеріали.

9. Стерильний розчин глюкози, фізрозчин.

Основні клінічні симптоми невідкладних станів, алгоритм дій при наданні першої допомоги згідно з настановами, протоколами, рекомендаціями.
Здійснення динамічного спостереження за породіллями

1. Отримання (своєчасно) від фахівців ІІ та ІІІ рівнів інформації належної якості і обсягу.
2. Виконання призначень фахівців 2-го та 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендацій породіллями.
3. Організація патронажу згідно з чинними клінічними протоколами і настановами.
4.Консультування з питань підтримки грудного вигодовування, гігієни післяродового періоду.
5. Консультування з питань післяпологової контрацепції
6.Профілактика і діагностика післяпологових ускладнень (психологічний статус; лактостаз; тріщини сосків, затримка інволюції матки).

7. Надання допомоги при неускладнених випадках лактостазу, тріщин сосків; динамічне спостереження за інволюцією матки.

8.Своєчасне направлення породіль при виникненні ускладнень на вищий рівень.

№№ 1, 2, 7, 9,10, 12-15, 18, 23 а також:


27. Володіння технікою зняття післяопераційних швів
28. Огляд і оцінка стану судин нижніх кінцівок
29.Допомога при лактостазі
30. Консультування з техніки грудного вигодовування.

1. Тонометр


2. Фонендоскоп
3. Сантиметрова стрічка
4. Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет
5. Термометр


Знати чинні накази, настанови та протоколи щодо ведення фізіологічної вагітності.

Фізіологічний перебіг післяпологового періоду.

Основні ускладнення післяпологового періоду.

НЕОНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ (до 1 року)Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (з батьками)
 1. Грудне вигодовування, харчування немовляти, дитини.
 1. Профілактика синдрому раптової смерті.
 1. Загрозливі симптоми
 1. Вакцинація і скринінгові обстеження
 1. Профілактика рахіту і анемії
 1. Догляд за новонародженим (зокрема, пупкова ранка)

7.Найважливіші показники нормального розвитку дитини


8. Навчання батьків комплексу вправ для фізичного та психо-емоційного розвитку дитини, методам неспецифічної

профілактики захворювань.


9. Інформування батьків щодо ситуацій, які можуть загрожувати життю дитини (перебування тривалий час без нагляду, недотримання техніки грудного вигодовування, переохолодження тощо).

Комунікативні навички ( у т.ч., проведення бесід, лекцій)


1.Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали.


2.Персональний комп’ютер, набір стандартних програм.

Знати чинні накази, протоколи, клінічні настанови щодо догляду та надання допомоги новонародженим.


Спостереження за новонародженим і дитиною до 1р.

1.Своєчасне отримання (активний запит) інформації належної якості і обсягу від фахівців 2 і 3 рівнів.

2. Перший спільний огляд новонародженого сімейним лікарем і медсестрою на 5-й день життя дитини або не пізніше 2-го дня після виписки із стаціонару.

3. Забезпечення індивідуального динамічного спостереження із врахуванням соціального і психологічного стану сім”ї.

4. До досягнення віку 6 місяців щомісячно: оцінювання фізичного та психо-емоційного розвитку дитини, визначення його відповідності віковій нормі розвитку згідно з сучасними міжнародними стандартами, а після 6 місяців огляд дитини (сімейний лікар) 1 раз у квартал.

5. Діагностування станів, що не відповідають віковим фізіологічним нормам, і скеровування дитини на вищий рівень при наявності цих станів.

6. Планове, у встановлені терміни, скеровування немовлят до профільних спеціалістів.

7.Організація і контроль виконання призначень спеціалістів вищого рівня.

8. Контроль за результатом дослідження на фенілкетонурію, гіпотиреоз.

№№ 1,9,10,12,13,18,26, 30, а також:

31. Оцінка функціонального стану новонародженого і немовляти (дитини віком до 1 року).

32. Догляд за пуповинним залишком, станом шкіри новонародженого.

33. Оцінка ефективності смоктання.

34. Оцінка фізичного розвитку немовляти. Вимірювання головних антропометричних показників і визначення норм фізичного розвитку за центилями: маса тіла, ріст, об’єм голови та росто-ваговий індекс.

35. Оцінка психо-емоційного розвитку немовляти (дитини віком до 1 року).

36. Огляд, пальпація, перкусія, аускультація, визначення рефлексів.

37. Оцінка результатів параклінічних досліджень (аналізи крові, сечі).

38. Головні принципи і прийоми масажу та методи загартування.

39. Термометрія

40.Визначення маси тіла

41. Вимірювання головних антропометричних показників.

42. Техніка в/м та п/ш ін`єкцій,


43. Очисна клізма
1. Вага, ростомір, сантиметрова стрічка

2. Центильні таблиці

3. Фонендоскоп

4. Термометр електронний

5. Пеленальний столик

6. Медична шафа з набором медикаментів для невідкладної допомоги

7. Макет „груди і лялька-немовля”

8. Інформаціно-просвітницька і методична література (грудне вигодовування, масаж, методи загартовування тощо).

9. Сфігмоманометр з набором дитячих манжеток

10.Меддокументація (ф.112 – амб.картка, ф.063/о – щеплення, ф.030/о – диспансеризація).

11. Реєстр сімей, які мають дітей до 1р.

12. Тест-смужки на фенілкетонурію та гіпотиреоз.


Знати чинні накази, протоколи, клінічні настанови, що стосуються надання догляду та допомоги новонародженим і дітям до 1 р.

Знати: повікову норму фізичного, психо-емоційного розвитку, повікову норму основних параклінічних досліджень, елементи масажу, методи загартувальних процедур і вправ, рекомендовані параметри санітарно-гігієнічних умов, основні принципи раціонального вигодовування дітей 1 р. (у т.ч., прикорм, докорм, штучне та змішане вигодовування).
***Клінічні симптоми та немедичні фактори, які має врахувати сімейний лікар для прийняття рішення про направлення дитини на госпіталізацію.
Специфічна профілактика інфекційних захворювань у немовлят і дітей до 1р.

1.Просвітницька робота з батьками щодо необхідності імунопрофілактики керованих інфекцій (дифтерій, кашлюк тощо).

2.Дотримання календаря щеплень згідно чинного наказу МОЗ.

3.Огляд і оцінка стану дитини перед щепленням (визначення тимчасових протипоказів)

4.Організація і проведення щеплень

5.Спостереження після щеплення

6.Направлення на вищий рівень для визначення постійних протипоказів

№№ 1,9.10,12,23,25,26, 31,34,35,36, а також:


44.Отримання інформованої згоди батьків на проведення щеплення (або документування відмови батьків від імунізації).

45. Оцінка загальної і місцевої реакції на щеплення.

46. Консультування батьків і надання допомоги дитині при поствакцинальних реакціях.

47. Вакцинація
1. Медична документація (форми 112/о і 63/о)

2. Календар щеплень.

3. Вакцини (індивідуальне фасування).

4. Одноразові шприци.

5. Холодильник

6. Сумка-холодильник

7. Термометр електронний.

8. Набір для надання допомоги при анафілактичному шоці

9. Набір для надання дихальної підтримки.


Календар щеплень, протипокази, можливі ускладнення, алгоритм дій при невідкладних станах (в т.ч. при анафілактич. шоці).Медична допомога при невідкладних станах

1.Діагностика невідкладних станів: ознаки запалення пупкової ранки, судоми, блювота, діарея, гіпо-, гіпертермія, відмова від годування, порушення дихання, ознаки інфекції, отруєння, порушення серцевої діяльності, травми, укуси тварин/комах, анафілактичний шок.

2.Надання невідкладної допомоги, консультація (при потребі) зі спеціалістом вищого рівня, організація (при потребі) транспортування на вищий рівень.

3.Детальне документування наданої допомоги.

4. Отримання (своєчасно) від фахівців 2 і 3 рівнів інформації належної якості і обсягу.

№№ 1,9,10,1213,,22-26, 31-36


48.Невідкладна протисудомна терапія.
49.Оральна і парентеральна регідратація.
50.Дихальна підтримка (прийоми невідкладної допомоги)
51. Серцево-легенева реанімація
52. Використання шлункового зонда.


 1. Таблиця показників вітальних функцій.

 2. Алгоритм дій і набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.

 3. Набір для надання дихальної підтримки (лицеві маски різного розміру).

 4. Джерело кисню.

 5. Сфігмоманометр з дитячими манжетами

 6. Стетоскоп

 7. Шприці, системи, штатив

 8. Термометр

 9. Глюкометр

 10. Зонди шлункові (різних розмірів)

 11. Груші для промивання одноразові

 12. Секундомір / годинник з секундною стрілкою.

Знати: повікову норму основних вітальних функцій, клінічні ознаки невідкладних станів, алгоритм дій при наданні першої допомоги згідно з настановами і клінічними протоколами.
ДРУГИЙ РІВЕНЬ

(центральні районні лікарні)


АКУШЕРСТВО


Спостереження за фізіологічною вагітністю

1. Спостереження та надання медичної допомоги згідно з чинним клінічним протоколом.


2. Діагностика істміко-цервікальної недостатності
3. Лабораторне та інструментальне обстеження: згідно з чинним клінічним протоколом
4. Підготовка сімейної пари до пологів: консультування щодо

особистої гігієни, статевого життя, належного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування, прийому фолієвої к-ти в першому триместрі вагітності, необхідності УЗД обстеження в першому триместрі вагітності, підготовки сімейної пари до пологів, можливостей (переваг) партнерських пологів, немедикаментозних методів знеболення під час пологів, спільного перебування матері та дитини в післяпологовому періоді, важливості грудного вигодовування (включно з навчанням техніці), профілактики лактостазу тощо.


Розподіл тематики між сімейним лікарем (загальні положення і поради) і акушером-гінекологом (специфічні питання, особливо стосовно власне пологового і післяпологового стаціонарного періодів) слід обговорити додатково.
5. Передача інформації про вагітну сімейному лікарю (СЛ) в повному обсязі (згідно з обмінною картою).
6. Взаємодія з СЛ щодо ведення вагітних: надання рекомендацій і призначень, які можуть бути виконані в умовах первинного рівня (на І рівні – амб.картки, на ІІ рівні – журнал обліку; обмінна карта зберігається у вагітної).
7. Направлення членів родини вагітної на флюорографічне обстеження. лінічного
 1. Комунікативні навички (у т.ч., проведення бесід, лекцій).

 2. Отримання інформованої згоди від вагітної.

 3. Навички роботи з набором стандартних програм персонального комп’ютера.

 4. Збір анамнезу (в т.ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД)

 5. Огляд, пальпація молочних залоз.

 6. Вагінальне обстеження; огляд шийки матки в дзеркалах.

 7. Бімануальне дослідження.

 8. Пальцеве дослідження через пряму кишку.

 9. Огляд, пальпація щитовидної залози.

 10. Огляд, пальпація периферичних лімфатичних вузлів.

 11. Вимірювання АТ, пульсу і ЧСС, і оцінка цих показників згідно з клінічним протоколом МОЗ.

 12. Гравідограма

 13. Визначення передлежання та положення плода.

 14. Оцінка стану плода (аускультація серцебиття плоду).

 15. Базові навички акушерської УЗ діагностики: вміння визначити термін гестації в 1-му триместрі вагітності; вміння виявити відхилення від фізіологічного розвитку плода (ознаки ЗВУР, підозра на природжені вади розвитку)

 16. Антропометрія (маса тіла, ріст)

 17. Експрес-діагностика на вагітність.

 18. Взяття крові для визначення групи крові, резус приналежності, RW, ВІЛ-інфікованості (за умови інформованої згоди).

 19. Експрес-діагностика сечі на протеінурію, глюкозурію, лейкоцити тощо (техніка виконання і оцінка результатів).

 20. Взяття матеріалу для цитологічного та бактеріологічного дослідження.

 21. Запис і оцінка кардіотокограми.

 22. Визначення груп ризику у вагітних.

 23. Ведення медичної документації.

 24. Шов на шийку матки

 25. Навчання вагітної методами не медикаментозної аналгезії

1. Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення “Школи відповідального батьківства” та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет „груди і лялька-немовля”, комп`ютер (ноутбук), проектор, „шведська стінка”, стілець для пологів, великий м’яч, мати.

2. Інформаційно-просвітницька література, лекційні матеріали, відеофільми, плакати, буклети для батьків.

3. УЗ–апарат (з секторальним і вагінальним датчиком, з можливістю зберігати результати обстеження на жорсткому диску та електронних носіях)

4. Лабораторне обладнання для проведення основних клінічних і біохімічних досліджень: гематологічний і біохімічний аналізатор, глюкометр.

5. Сантиметрова стрічка, тонометр стетофонендоскоп,

6. Кардіотокограф ( + витратні матеріали)

7. Форми медичних документів (карти: спостереження за вагітною та обмінна).

8. Ваги і ростомір

9. Гінекологічне крісло

10. Гінекологічні дзеркала (Куско, Сімпса)

11. Комплект для взяття і зберігання матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження (скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчики, рукавички).

12. Кушетка

13. Стерилізатор паровий, пінцети, сухожарові шафи.

14. Термостат

15. ПК і принтер

16. Одноразові розхідні матеріали для огляду жінок (оглядовий набір, малий хірургічний набір).

Знати чинні накази, настанови, протоколи щодо фізіологічного перебігу вагітності.


Основи методики УЗД, основи акушерської УЗ діагностики (встановлення терміну гестації, УЗ ознаки ЗВУР і природжених вад розвитку плода).

Спостереження і допомога вагітним з груп ризику

1.Спостереження та надання медичної допомоги згідно з чинним клінічним протоколом.

2.Скерування для консультування спеціалістами ІІ рівня за показами

3.Організація додаткових лабораторних і інструментальних обстежень.

4. Відбір і скерування на госпіталізацію на ІІ рівень.

5. Відбір і своєчасне скерування вагітних на ІІІ рівень при патологіях, визначених у клінічних протоколах (у т.ч., для медико-генетичного консультування, а також для вирішення питання про (не-) можливість пролонгації вагітності).

6. Антенатальна профілактика РДС плоду після 24 тижнів гестації вагітним з групи ризику по невиношуванню та екстрагенітальною патологією.

7. Організація обміну

інформацією між рівнями надання допомоги (ІІ →І, ІІІ → ІІ).

8. Своєчасне та повне інформування та погодження з неонатологом плану ведення вагітності та пологів у вагітних груп ризику.


№№ 1-25, а також


26. Обстеження (включно з експрес-методом) на стрептокок гр. В.

27. Визначення біофізичного профілю плода.

28. Діагностика гестаційного діабету.

29. Кольпоскопія.

30. Інфузії в/в; ін’єкції: в/в , в/м, п/ш

1. Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення “Школи відповідального батьківства” та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет „груди і лялька-немовля”, ПК (ноутбук), проектор, мати, „шведська стінка”, стілець для пологів, великий м’яч.

2. УЗ–апарат (з вагінальним датчиком)

3. Тест-системи для експрес-діагностики на ВІЛ, стреп.В)

4. Сантиметрова стрічка, стетоскоп

5. Кардіотокограф (і витратні матеріали)

6. Ваги і ростомір

7. Гінекологічне крісло, стерильні оглядові набори

8. Кушетка

9. Малий хірургічний набір

10. Набір для бактеріологічного обстеження (термостат).

11. ПК, доступ до Інтернет; цифровий фотоапарат для телеконсультацій

12. Кольпоскоп

Знати чинні накази, протоколи, клінічні настанови.


Показання до направлення на медико–генетичне консультування.
Скринінг гестаційного цукрового діабету.
Оцінка даних УЗД (які вади розвитку скеровувати на ІІІ рівень), кольпоскопії та КТГ.


Ведення пологів

1.Ведення пологів у жінок з фізіологічним перебігом вагітності згідно з клінічними протоколами із застосуванням сучасних перинатальних технологій, заснованих на принципах доказової медицини.


2.Ведення пологів у жінок з низьким і високим ступенем перинатального та материнського ризику (згідно з чинним наказом).
3.Оперативне родорозрішення згідно з чинним протоколом.
4. Своєчасне скерування на пологи на III рівень та забезпечення належних умов транспортування вагітних жінок (in-utero) з вкрай високим ступенем перинатального ризику.
5. Інформування (своєчасне і в належному обсязі) спеціалістів ІІІ рівня про вагітну, яка скеровується.
6. Антенатальна профілактика РДС плоду після 24 тижнів гестації.
7. Надання інформації про стан здоров’я породіллі членам її родини (за умови поінформованої згоди породіллі).

№№ 1-4,6-8,11,13,14,23-26,28,29 а також:


31. Ведення вагінальних пологів (при різному передлежанні)
32. Ведення партограми
33. Техніка оперативного родорозрішення: плановий і ургентний кесарський розтин
34.Накладання акушерських щипців
35.Вакуум-екстракція плода.
36. Оцінка стану новонародженого (шкала Апгар, Балларад, Сільвермана тощо).
37. Володіння технікою первинної реанімації новонародженого.
38.Ручне видалення плаценти (посліду)
39.Епізіотомія
40.Техніка накладання швів

41. Зняття післяопераційних швів


42..Інтравагінальне введення (аплікація) ліків.

1. Сучасне оснащення пологового залу, у т.ч.: шведська стінка, великий м’яч, мат, стілець для пологів

2. Кардіотокограф ( + витратні матеріали)

3. Стетоскоп, тонометр

4. Лотки для збору плаценти

5. Реанімаційний набір для первинної реанімації н\н (див. нижче)

6. Реанімаційний стіл з підігрівом для н\н.

7. Пупкові катетери, шлункові зонди (одноразові)

8. Клеми для пуповини (одноразові).

9. Електронні ваги для новонародженого.

10. Партограма (бланк)

11. Інфозомат

12. Препарати крові

13. Автомобіль швидкої допомоги

14. Набір для операції Кесарського розтину

15. Акушерські щіпці, вакуум-екстрактор.

16. Алгоритми дій та набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.

17. Наркозно-дихальний апарат і набір інкубаційних трубок.

18. СНІД-укладка

Знати чинні накази та протоколи щодо ведення пологів і показів до скерування на пологи на вищий рівень.

Норми та патології вагітності, ведення та інтерпретації партограми, біомеханізм пологів.
Знати сучасні перинатальних технологій по веденню пологів.
Знати клінічні протоколи і настанови надання допомоги при невідкладних станах.
Оцінка стану новонародженого та первинна реанімація.

Критерії стабільності, протипоказання до транспортування вагітних, роділь і породіль.
Післяпологовий період (динамічне спостереження за породіллями)


 1. Ведення породіль згідно з клінічними настановами, протоколами із застосуванням сучасних перинатальних технологій, заснованих на принципах доказової медицини.

 2. Надання (своєчасно та в належному обсязі) інформації про перебіг пологів і стан породіллі неонатологам і сімейним лікарям.

 3. Надання рекомендацій і призначень для їх виконання в умовах первинного рівня.

43.Вміння провести практичні заняття з техніки грудного вигодовування


44.Вміння надати допомогу при ознаках лактостазу
45.Володіння методиками післяпологової контрацепції
46.Огляд і оцінка стану судин нижніх кінцівок

Див.вище

Норма та патологія післяпологового періоду.

Техніка грудного вигодовування.

Ознаки лактостазу.

Післяпологова контрацепція.

Невідкладна допомога

1. Діагностика невідкладних станів.


2. Надання допомоги згідно з клінічними настановами і протоколами.
3. Дистанційне консультування зі спеціалістами вищого рівня (при потребі).
4. Організація транспортування на вищий рівень (при потребі).
5. Детальне документування наданої допомоги.
6. Катамнез випадків з наданням невідкладної допомоги: отримання від фахівців 3-го рівня інформації належної якості і обсягу.

47. Оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, а також вміння визначити ступінь невідкладності випадку.


48. Оцінка важкості акушерської кровотечі
49. Консервативні методи зупинки акушерських кровотеч
50. Оперативні методи зупинки акушерських кровотеч
51. Інфузії в/в; ін’єкції: в/в, в/м, п/к.
52. Серцево-легенева реанімація (включно з дефібриляцією).

Див. вище


Основні клінічні симптоми невідкладних станів, алгоритм дій при наданні першої допомоги згідно з настановами, протоколами, рекомендаціями.Консультування та надання допомоги з питань планування сім`ї і репродуктивного здоров`я

1. Своєчасне скеровування подружніх пар і партнерів групи ризику щодо безпліддя в центр планування сім’ї.


2. Планування вагітності. Дошлюбне консультування.
3. Діагностика непліддя (деякі методи).
4. Переривання вагітності до 12 тижнів за медичними показами.
5. Профілактика та допомога при невиношуванні.
6. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (згідно з послугами № 1 і 2 сімейного лікаря).
7. Профілактика та направлення на лікування ЗПСШ до дерматовенеролога.
8. Рекомендації щодо сучасних методів контрацепції.

53.Навички консультування.


54.Виявлення неплідних пар
55.Методика метросальпінгографії, гідротубації.
56.Техніка проведення штучного переривання вагітності (медикаментозні та інструментальні методи)
57.Підбір і призначення контрацептивів.

1. Набір для проведення переривання вагітності до 12 тижнів, в т.ч. медикаментозний.


2. Медикаментозне знеболення
3. Гінекологічне крісло, стерильний одноразовий оглядовий набір
4. Рентген – кабінет з устаткуванням, набір для метросальпінгографії
5. Див. «Школа відповідального батьківства»


Методики обстеження подружньої пари з непліддям.

Принципи підбору та призначення методів контрацепції, методи діагностики ЗПСШ.

Методики переривання вагітності до 12 тижнів (медикаментозне та інструментальне).

„Школа відповідального батьківства” (допологова підготовка).НЕОНАТОЛОГІЯ

Спостереження та догляд за новонародженим у пологовому відділенні (будинку)

1.Участь неонатолога у підготовці та веденні пологів високого ризику та передчасних пологів.

2.Дотримання вимог чинного клінічного протоколу по догляду за новонародженим, підтримка грудного вигодовування (за виключенням жінок з ВІЛ+ і ТБ).

3.Первинна оцінка стану н/н одразу після пологів.

4.Огляд і оцінка стану н/н перед переведенням з пологового залу до палати спільного перебування (у разі відсутності неонатолога проводить акушер-гінеколог, а неонатолог – протягом перших 24 годин).

5.Контроль за дотриманням належних умов перебування новонароджених і жінок.

6.Щоденний огляд і оцінка стану новонародженого.

7.Проведення профщеплень (БЦЖ, геп.Б) і забір матеріалу для скринінгових обстежень (фенілкетонурія, гіпотеріоз).

8.Догляд і надання допомоги н/н з малою масою тіла при народженні.

9.Організація консультацій невролога, окуліста для недоношених н/н згідно з чинним протоколом.

10.Надання рекомендацій та їх внесення до медичної документації при виписці.

11.Своєчасна передача сімейному лікарю/педіатру належного обсягу інформації та рекомендацій щодо новонародженого.

12.Оцінка адекватності грудного вигодовування

А. Оцінка стану н/н при народженні.


1. Повний лікарський огляд (згідно Наказу МОЗ №152)
2. Техніка грудного вигодовування
3. Клемування пуповини та ведення пуповинного залишку сухим відкритим методом.
4.Ведення здорового новонародженого згідно з національним клінічним протоколом.

А. Температура в пологовому залі – не нижче 25 С; відсутність протягів


1. Ліжечко з підігрівом.
2. Електронний термометр
3. Термометр настінний
4. Вага (електронна)
5. Годинник настінний з секундною стрілкою.
6.Набір для щеплення
7.Холодильник
8.Вакцини
9.Шприци
10.Набір для допомоги при реакціях та ускладненнях, пов`язаних з вакцинацією.
11.Молоковідсмоктувач (за можливості).

Знати чинні настанови і клінічні протоколи стосовно оцінки стану і спостереження за н/н. Знати належні умови, які мають бути забезпечені для н/н і породіллі. Знати умови і алгоритм проведення профщеплень і скринінгових досліджень н/н.
Допомога новонародженим з патологічними станами

1.Первинна реанімація новонародженого.


2.Визначення станів (при потребі - із залученням спеціалістів ІІІ рівня), які потребують медичної допомоги на ІІ або III рівнях
3. Стабілізація стану і організація транспортування на ІІІ рівень н/н:

- з гестаційним віком ≤ 32 тижні

- масою тіла ≤ 1500 г


 • з потребою в ШВЛ тривалістю понад 24 години

 • зі стійкою гіпоксемією,

 • важкою асфіксією

 • з поліорганним ураженням,

 • важким ураженням ЦНС,

 • судомним синдромом,

 • септичним/гіповолемічним шоком,

 • клінічною підозрою на внутрішньоутробну (перинатальну) інфекцію,

 • з важким геморагічним синдромом,

 • з показаннями до хірургічних втручань,

 • зі стійкою гіпоглікемією,

 • з жовтяницею, яка вимагає замінного переливання крові.

3. Надання медичної допомоги новонародженим, які не потребують скерування до закладів III рівня (всі н\н, які не відповідають критеріям попереднього пункту залишаються на 2 рівні).1. Первинна реанімація новонародженого


2. Катетеризація пупкової вени, пункція і катетеризація периферичних вен.
3. Інтубація трахеї
4. Люмбальна пункція
5. Пункція плевральної порожнини
6. Введення сурфактанту
7. Дихальна підтримка: метод CPAP, штучна вентиляція легенів, неінвазивна ШВЛ, киснева терапія
8. Методика кардіореспираторного моніторингу
9. Вимірювання АТ у н/н
10. Фототерапія
11. Зондове годування
12. Обмінне переливання крові
13. Визначення рівня глікемії.
14. Експлуатація інкубатора клінічного.
15. Заповнення основних медичних форм: первинна оцінка стану, реанімація, транспортний протокол.

1. Реанімаційний столик з підігрівом

2.Реанімаційний набір для первинної реанімації н/н (реанімаційний мішок з лицевими масками двох розмірів для новонароджених, ларингоскоп з прямими клинками двох розмірів для новонароджених, інтубаційні трубки (2,5-4 мм), зонди, катетери), набір медикаментів для первинної реанімації.

3.Апарат CPAP з розхідними матеріалами

4.Маски, кисневі намети

5.Джерело кисню, лічильник потоку кисню (ротаметр), зволожувач кисню.

6. Набір судинних катетерів: центральні (пупкова вена, 5F), периферичні (22-24 G).

7. Зонди шлункові (6-8 F).

8. Катетери для відсмоктування (6-12 F)

10.Пульсоксиметр

11.Інфузомат двоканальний з розхідними матеріалами (магістралі для інфузій)

12.Аспіратор електричний, з можливістю тонкої регуляції від`ємного тиску

13. Спринцовки гумові

14.Інкубатор клінічний

15. Глюкометр портативний

16.Білірубінометр транскутанний

17. Кардіо-респіратироний монітор з функцією вимірювання ЧСС, сатурації кисню, АТ (з набором манжеток для новонароджених).

18. Лампи фототерапії

19. Мобільний рентген-апарат.

20. Набір для замінного переливання крові.

21.Обігрівач повітря

22. Автомобіль швидкої допомоги.


Знати клінічні прояви та патофізіологічні механізми станів, зазначених у цьому блоці таблиці. Знати алгоритм дій при зазначених станах і критерії ефективності наданої допомоги. Знати можливі ускладнення зазначених станів, а також ятрогенні ускладнення. Знати чинні настанови і клінічні протоколи для надання допомоги при зазначених станах.
Невідкладна допомога новонародженим

1. Проведення первинної реанімації новонародженого згідно з вимогами чинного протоколу.


2. Надання невідкладної допомоги з метою стабілізації стану н/н у важких і критичних станах та підготовка його до транспортування на ІІІ рівень

Див. вище


Див. вище


Знати головні клінічні симптоми невідкладних станів, алгоритми дій при наданні першої та невідкладної допомоги згідно з настановами, протоколами, методичними рекомендаціями.Інформаційно-консультативна робота з батьками


1. Консультування породіллі по догляду за н/н та з питань вигодовування (роз`яснення переваг грудного вигодовування, навчання техніці грудного вигодовування) та догляду за н/н немовлям в домашніх умовах.


2. Надання інформації батькам про стан н/н протягом перебування в закладі і при виписці додому або скеруванні в інший заклад.

Див. вище


Див. вище


Знати сучасні настанови і протоколи з питань грудного вигодовування, а також догляду за немовлям, щепленням тощо. Вміти донести інформацію і переконати батьків у необхідності дотримання рекомендацій стосовно зазначених аспектів вигодовування і догляду.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І.Осташко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка