Пономаренко Олени Миколаївни на 2016-2017 н р. смт. Мала Данилівка 2016 рік вступ річний план роботиСторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3

,,ПОГОДЖЕНО”

Методист практичних психологів

і соціальних педагогів

Дергачівського РВО

____________Ю.В.Данильченко

,,_____”_________ 2016 р.,,ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Малоданилівського ліцею

_______________С. П. Катасонова ,,_____”_________2016 р.

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ


практичного психолога

Малоданилівського ліцею

Пономаренко Олени Миколаївни

на 2016-2017 н.р.

смт. Мала Данилівка

2016 рік

ВСТУП

Річний план роботи практичного психолога Малоданилівського ліцею складений на основі статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703, листа Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України, від 02.01.13 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», листа Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015 № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році», методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, збірників наказів №18 та №20, Конвенції ООН „Про права дитини”, Загальної Декларації прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби.

Діяльність психологічної служби на сучасному етапі покликана максимально знизити ступінь напруги, який переживають всі учасники освітнього процесу, спричинений багатьма факторами. Це і загальний соціально-економічний, політичний фон, який впливає на всіх, без винятку, громадян України.

Таким чином, метою діяльності психологічної служби Малоданилівського ліцею було визначено: забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяти виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.Основні завдання психологічної служби Малоданилівського ліцею, над якими працювали в поточному н.р.:

 • постійна участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;

 • проведення психолого-педагогічного вивчення готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої;

 • впровадження розвивальних, корекційних занять навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;

 • сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя;

 • здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

 • сприяння формуванню психологічної культури учнів, педагогів, батьків, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

 • надання психологічної допомоги учням та батькам вимушеним переселенцям, учасникам АТО та членам їх сімей;

 • збереження психологічного здоров’я та профілактика професійних деформацій особистості педагогів.

Методична тема психологічної служби Малоданилівського ліцею в 2015-2016 навчальному році: «Забезпечення збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, створення умов для формування психічно-соціальної зрілої особистості, підвищення адаптивних можливостей як необхідної складової успішного введення етапів нового Держстандарту».

Тема самоосвіти психолога: «Вплив середовища на психічний розвиток особистості підлітка з метою формування ціннісних орієнтацій».

Методична тема психологічної служби Дергачівського району у 2015 - 2016 навчальному році: «Створення умов щодо формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиноцентризма».

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Аналітична частина річного плану складена на основі підсумкових документів роботи даного навчального закладу та результатів роботи психологічної служби ліцею.

На кінець 2016 навчального року у Малоданилівському ліцеї налічувалось 19 класів, 490 учнів:

1-х класів – 2 (60 учнів)

2-х класів – 2 (45 учнів)

3-х класів – 2 (53 учня)

4-х класів – 2 (59 учнів)

5-х класів – 2 (47 учнів)

6-х класів – 2 (51 учень)

7-х класів – 2 (52 учня)

8-х класів – 2 (36 учнів)

9-х класів – 1 (43 учня)

10-х класів – 1 (22 учня)

11-х класів – 1 (22 учня)

В школі також навчаються:

1. Діти-інваліди – 6 учнів.

2. Діти, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС - 4 учня.

3. Діти-сироти – 4 учня.

4. Діти-напівсироти – 4 учня.

5. Діти з багатодітних сімей – 36 учнів.

6. Діти матері-одиначки – 11 учнів.

7. Діти, які виховуються в сім´ях, що перебувають в тимчасово скрутних життєвих обставинах – 1 учень.

8. На внутрішкільному обліку перебуває - 1 учень.

Навчальну діяльність у ліцеї здійснювали 31 педагог, 11 технічних працівників.

1.2. Діяльність психологічної служби.

Організована консультативна робота практичного психолога: з метою психологічної підтримки дітей з особливими потребами, пільгового контингенту, обдарованих учнів, підлітків з девіантною поведінкою та інших учнів, батьків і вчителів. Індивідуальні консультації отримали: 63 учня різних вікових категорій, 28 батьків учнів, 16 педагогів та 6 технічних працівників.

Проводила корекційно-розвивальну роботу з агресивними, тривожними учнями, з синдромом дефіциту уваги (СДУ), з мінімальними мозковими дисфункціями (ММД), з аутичними, що проявлялося в їх неврівноваженості, запальності, заниженій самооцінці. Серед багатьох негативних факторів особливу небезпеку для здоров’я учнів становлять низький рівень гігієнічних навичок і поширення негативних звичок у молоді (куріння), надмірне психоемоційне напруження дітей в сім’ї та соціумі. Тому дуже важливо продовжувати роботу в напрямку пропаганди здорового способу життя.

Впровадження факультативу за програмою навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» в 2015-2016 н.р. один раз на 2 тижня, сприяло підвищенню рівня індивідуальної захищеності учнів 9-А, 9-Б класів в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу та формуванню їх толерантного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ.

Впровадження факультативу за інформаційно-освітньою протиалкогольною програмою «Сімейна розмова» в 2015-2016 н.р. один раз на тиждень, сприяло вихованню в учнів 7-А, 7-Б, 8-А та 8-Б класів відповідального ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками.

З метою попередження правопорушень серед підлітків в листопаді-грудні 2015 р. була проведена щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».

Проведення психологічного гуртка для підлітків 9-10 класів «Самопізнання та соціалізація підлітка» сприяло соціалізації дітей, які зазнають труднощів у перехідному віці; формувало впевненість у собі; вчило способів реагування в різних життєвих ситуаціях; активізувало процес самопізнання і саморозкриття підлітків; розширило знання неповнолітніх у області права; розвивало навички спілкування з оточуючими людьми.

Продовжили співпрацю з міжнародним проектом «Соціально-мобільна робота з молоддю ISMO», впроваджували проект «Волонтерська крапелька добра». Це проект допомоги людям похилого віку, дітям, інвалідам, пораненим в АТО та переселенцям з неспокійних регіонів України. Волонтери цієї організації учні 5-9 класів, серед яких є діти девіантної поведінки, які на протязі навчального року провели благодійні акції: «Підпиши прапор для воїнів АТО!», «Збери школяреві рюкзак!» для дітей переселенців з зони АТО, «Привітай захисника України», учні відвідали Харківський військовий шпиталь, випустили шкільну інформаційну газету, учасники проекту прийняли активну участь у круглому столі в приміщенні Малоданилівської селищної ради «Відверта розмова з владою». Цей проект сприяв вихованню у підлітків з девіантною поведінкою почуття милосердя, доброти, колективізму і патріотизму; відволікав увагу дітей від негативного впливу вулиці, шляхом залучення їх у суспільно корисну діяльність, що скорочував у них безцільне проведення часу; формував у підлітків уміння аналізувати й оцінювати свої вчинки.

В квітні 2016р. провели тиждень психології «Змінюємо світ разом»в ліцеї, який сприяв популяризації психологічної науки через пізнання особистістю самої себе, своїх та чужих індивідуально-типологічних рис. Вчив учнів вільно висловлювати свої думки й проявляти свої емоції. Допомагав згуртованістю школи та формував позитивне відношення до шкільного життя учнів.

На протязі року виписувала фахове видання з питань психології: електронну передплату, щомісячний журнал “Шкільному психологу усе для роботи», видавництво «Основа», індекс 37070.

Стенд психологічної служби ліцею вчасно поповняється потрібною та цікавою інформацією для батьків, учителів та учнів.

1.3. Соціально-психологічні дослідження в Малоданилівському ліцеї.

Проводилась діагностика індивідуально-психологічних рис учнів, проведення розвивальної та корекційної роботи з цього напрямку, створення ситуації співпраці з вчителями ліцею.На протязі 2015-2016 н.р. була проведена наступна психодіагностична робота:

   1. Психодіагностика учнів перших класів. У межах цього напряму роботи було проведено психологічне дослідження адаптації учнів до 1 класу за методиками: “Опитувальник для визначення рівня адаптації дитини до школи” (Л.М. Ковальова, Н.Н. Тарасенко): зона адаптації (ЗА) - 83%, неповна адаптація (ЗНА) - 14%, дезадаптація (ЗД) - 3%. Методика "Школа звірів": негативне ставлення до вчителя-3%, Позитивне ставлення до вчителя-23%, амбівалентне ставлення до вчителя (ознаки як позитивного так і негативного сприйняття) - 23%, занижена самооцінка - 3%, зависока самооцінка - 25%, проблеми у стосунках з однокласниками - 3%, висока тривожність - 8%, низька тривожність - 10%.

Була проведена психопрофілактична бесіда з батьками першокласників «Адаптація дитини до школи», розроблено пам’ятки для батьків, надані рекомендації класним керівникам, проведено корекційно-розвивальні заняття з першокласниками «Казкова школа».

   1. Вивчення готовності учнів четвертого класу до переходу у старшу школу. Проведено дослідження рівня теоретичного мислення: методика А. Зака «Логічні задачі». Вміння зрозуміти навчальну задачу: високий рівень – 29%; середній – 51%; низький – 20%. Вміння планувати свої дії: високий рівень – 69%; середній – 31%. Вміння аналізувати умови задачі: високий рівень – 57%; середній – 35%; низький – 8%. Методика «Діагностика пам’яті» Л.Ф. Тихомірової. Вивчення об’єму слухової пам’яті: нижче норми – 59%; норма – 25%; вище за норму – 16%. Вивчення смислової пам’яті: низька – 31%; нижче норми – 22%; норма – 12%; вище за норму – 31%; високий – 4%. Вивчення зорової пам’яті: нижче норми – 10%; норма – 20%; вище за норму – 59%; високий – 11%.

Була проведена психопрофілактична бесіда з батьками «Підтримка дитини у складний період», розроблено пам’ятки для батьків, надані рекомендації класним керівникам.

   1. Психодіагностика учнів пятих класів. Проведено комплексне дослідження рівня адаптації: методика Фурмана «Адаптованість п’ятикласників», рівні адаптації: низька адаптованість - 28%, середня адаптованість – 13%, висока адаптованість – 13%, адаптованість максимальна – 4%, неадаптованість очевидна – 13%, ситуативна дезадаптованість - 6%, неадаптованість неочевидна – 17%, стійка, очевидна дезадаптованість - 4%. «Ситуативна та особистісна тривожність» Ч. Спилбергера, «Шкільна тривожність» Шпалинського В.В., рівні виразності видів тривожності: з високим рівнем ситуативної тривожності -89%, з високим рівнем особистісної тривожності - 48%, з високим рівнем шкільної тривожності - 26%. Проективна методика «Дерево» Позиції учнів в класному колективі: Уникання колективних справ, занурення в себе, замкнутість, самостійність в деяких випадках, можливі прояви суїцидальної поведінки - 6%. Замкнутість, тривожність, образу, гнів; які можуть бути проявом серйозних проблем в колективі або особистісних негараздів - 6%. Кризовий стан, „падіння в прірву”; невдоволення ситуацією в колективі, бажання привернути увагу до себе; в деяких випадках – бездіяльність, пасивність як роль; демонстративно занижену самооцінку: ”Я сам нічого не зможу” - 2%. Потреба в зміні діяльності, у відпочинку - 2%. Мотивація на розваги - 2%. Завищена самооцінка, установка на лідерство - 15%. Характеризує установку на подолання перешкод, активну життєву позицію - 13%. Комфортний стан, нормальна адаптація, досить високий статус у колективі - 22%. Характеризує комунікабельність, дружню підтримку, в деяких випадках - нехтування особистісними інтересами, альтруїзм - 20%. Стійкість позицій (бажання досягти успіху без подолання перешкод), упевненість у своїх силах - 9%. Методика Скринінгове оцінювання рівня шкільної мотивації» Н.Г. Лусканової: Високий рівень шкільної мотивації, навчальної активності - 2%. Хороша шкільна мотивація - 24%. Позитивне ставлення до школи, але школа приваблює таких дітей позанавчальної діяльністю - 30%. Низька шкільна мотивація - 33%. Негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація - 11%.

З метою профілактики негативних явищ в п’ятих класах було проведено корекційно-розвивальні заняття «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку», надані рекомендації класним керівникам, психопрофілактична бесіда з батьками «Психолого-педагогічні аспекти адаптації до нових умов навчання» та розроблено пам’ятки.

   1. Психодіагностика обдарованих учнів. Проведено комплексне дослідження обдарованості учнів 6-х класів за методиками: методика Б.К.Пашнєва «Анкета вивчення мотивів навчальної діяльності», «Опитувальник вивчення рівня пізнавальної активності учнів», «Шкала прогресивних матриць» Дж.Равена, «Короткий тест творчого мислення» П.Торренса, «Опитувальник особистісної схильності до творчості» Г.Девіса., рівні схильності до обдарованості: високий – 18%, середній – 55%, низький – 27%.

Оновлено шкільний банк обдарованої молоді. Розроблено пам’ятку для учнів з психологічними порадами щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, МАН, ЗНО. Проведені корекційно-розвивальні заняття «Як керувати своїми емоціями?», індивідуальні консультації з учнями.

   1. Психодіагностика профільності навчання. Проведено дослідження пізнавальних інтересів учнів 9 класу, за методикою «Карта інтересів» А.Е. Голомшток, обрали свій напрям – 81% учнів: фізкультура та спорт – 11%; медицина – 8%; інформаційні технології – 8%; біологія – 8%; право та юриспруденція – 8%; військові спеціальності – 2%; історія – 12%; економіка та бізнес – 5%; іноземні мови та лінгвістика – 8%; сценічне мистецтво – 5%. Не мають чіткої орієнтації на певний тип професії – 20%. Анкетування за профілем навчання: 1. Ви вже обрали профіль подальшого навчання? Так - 61%. 2. Які можливості, на Ваш погляд, надає введення профільного навчання? підготуватися до вступу до ВНЗ - 16%, розвивати здібності з тих предметів, із яких є вже певні успіхи - 14%; необхідність, яка постає після 9-го класу - 33%. 3. Чому Ви обрали саме цей профіль навчання? мені цікаві предмети обраного профілю - 22%; я планую вступити до вашого навчального закладу, для чого треба добре знати предмети обраного профілю 11%; цей профіль порадив обрати психолог 12%. 4. Як Ви вважаєте, чи необхідна допрофільна підготовка? Ні 61%.

Проведено корекційно-розвивальні заняття з учнями 9 класу щодо подальшого професійного самовизначення учнів. Учні 10 та 11 класу проходили індивідуальну діагностику та отримали профконсультацію. Виступ на батьківських зборах в 10 класі «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників».

   1. Психодіагностика учнів схильних до суїцидальної поведінки. Проведено дослідження схильності учнів 6-8 класів до суїцидальної поведінки, за методикою «Вивчення схильності до суїцидальної поведінки» М. Горська. Показник схильності до суїцидальної поведінки: низький рівень - 20%, рівень, який потребує уваги до підлітка - 40%, високий рівень, потрібна корекційна робота - 40%.

З метою профілактики суїцидів в ліцеї створений інформаційний куточок з методичною літературою, телефоном довіри. Проведено з учителями семінар «Особливості суїцидальної поведінки неповнолітніх», індивідуальні бесіди і консультації з педагогами по результатах тестування, нагляди; надані рекомендації по вибору адекватних методів педагогічного впливу щодо класу в цілому і окремих учнів. На батьківських зборах запропоновані рекомендації для поліпшення емоційного клімату в сім'ї. З учнями проведено цикл бесід «Про цінність особистості й сенсу життя», диспути, надані індивідуальні консультації.

   1. Психодіагностика учнів схильних до девіантної поведінки. Проведено дослідження типів акцентуацій характеру у підлітків 7-8 класів, за методикою «Патохарактерологічний діагностичний опитувальник» А. Е. Лічко. Типи акцентуацій: Гіпертимний – 16,5%, Циклоїдний – 16,5%; Астено-невротичний–16,5%; Збуджувальний- 16,5%; Демонстративний – 16.5%; Нестійкий – 16,5%.

З метою профілактики девіантної поведінки в ліцеї впроваджено тренінги «Сімейна розмова», «Захисти себе від ВІЛ» з різних форм девіантної поведінки. З учнями проведено цикл бесід «Формування позитивного ставлення до себе і позитивного «Я-мислення», індивідуальні консультації. З учителями – семінар «Фактори, які впливають на девіантну поведінку підлітків». З батьками проведені бесіди «Психологічні особливості підлітка».

   1. Психодіагностика учнів, які опинилися в тимчасово кризовому стані. Проведено дослідження учнів 4-9 класів, за методикою «Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР)»: в нормі – 46%, невпевненість – 27%, агресивність – 27%. Учнів 6-9 класів за методикою «Самооцінка психічних станів» Г.Айзенка: тривожність висока – 20%, фрустрація високий рівень – 20%, агресивність високий рівень – 40 %, ригідність високий рівень – 20%. Учнів 1-10 класів за методикою «Карта спостережень» Д.Стотта для діагностики труднощів адаптації дитини в школі: невротичні симптоми – помітна виразність якості 13%, хвороба - помітна виразність якості 6%, Брак довіри до нових речей, людей, ситуацій - помітна виразність якості 18%, Емоційна напруга - помітна виразність якості 25%, непосидючість - помітна виразність якості 25%, тривога за "прийняття" дітьми - помітна виразність якості 13%.

З метою профілактики дезадаптації було проведено корекційно-розвивальні заняття за програмою «Розвиток навичок психологічного відновлення дитини-школяра», індивідуальні консультації, психопрофілактичні бесіди з батьками «Навики вирішення проблем», проведені бесіди з класними керівниками «Підтримка дитини і її сім’ї в конфліктний та пост конфліктний період», розроблено пам’ятки.

   1. Вивчення типу мотивації старшокласників — мотивація успіху (в основі активності особистості лежить потреба в досягненні успіху) і мотивація боязні невдачі (активність людини є потребою уникнути зриву, осуду, покарання, невдачі). Проведено дослідження учнів 9, 10, 11 класів, за методикою А.А. Реана "Мотивація успіху і боязнь невдачі". 1. мотивація на невдачу – 3 %; 2. мотивація на успіх – 82%; 3. мотиваційний полюс яскраво не виражений – 6%; 4. певна тенденція мотивації на успіх – 11%. Проведено індивідуальні консультації з учнями.

   2. Вивчення соціально- психологічних установок особистості. Проведено дослідження учнів 9, 10, 11 класів, за методикою "Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері" О.Ф. Потьомкіної. Установка на процес – 54%; на результат – 50%; на альтруїзм – 50%; на егоїзм – 50%; на працю – 79%; на гроші – 14%; на свободу – 60%; на владу – 12%.

Проведено індивідуальні консультації з учнями.

   1. Вивчення реалізації ціннісних орієнтацій особистості в реальних умовах життєдіяльності. Проведено дослідження учнів 9, 10, 11 класів, за методикою "Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості" С.С. Бубнова. I. Приємне проведення часу, відпочинок – 18%; II. Високий матеріальний добробут - 6%; III. Пошук і насолода прекрасним – 11%; IV. Допомога і милосердя до інших людей – 68%; V. Кохання – 14%; VI. Пізнання нового у світі, природі, людині – 6%; VII. Високий соціальний статус і управління людьми – 6%; VIII. Визнання і пошана людей і вплив на оточуючих – 26%; IX. Соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві – 3%; X. Спілкування - 1,5%. XI. Здоров'я – 11%.

Проведено індивідуальні консультації з учнями.

   1. Вивчення ставлення старшокласників до скоєння насильства. Проведено анкетування учнів 10-11 класів. За результатами дослідження більшість учнів вважають: 1. насильство актуальною проблемою для сучасного українського суспільства - 80%. 2. Найбільш поширеними типами насильства в нашому суспільстві: насильство старших дітей над молодшими – 38%; насильство дорослих над дітьми – 32%. 3. Менш поширеними типами насильства в нашому суспільстві: насильство в дорослому середовищі – 48%; насильство між однолітками – 35%. 4. Які види насильства особливо небезпечні для розвитку особистості? сексуальні кривдження - 93%; психологічне (емоційне) насильство в сім’ї – 84%; фізичне насильство – 64%; фізичний недогляд (голодомор, занедбаність дітей) - 52%; покарання дітей зі сторони батьків - 50%. 5. Найбільш вагомим фактором у виникненні насильства серед молоді є: зовнішній негативний вплив (виховні проблеми, криза в суспільстві, вплив ЗМІ, вплив «вулиці») -68%; - вживання алкоголю і наркотиків – 88%. 6. Чи існує проблема насильства, проявів жорстокості у Вашій школі? ні – 71%. 7. Що Ви думаєте з приводу демонстрації по телебаченню і кіно країни бойовиків та фільмів з елементами насилля? вони негативно впливають на психіку людини – 46%; страх, жах – 37%. 9. Чи зазнавали ви хоч раз в житті: морального приниження – 46%; фізичного кривдження – 39%. 10. Ваші дії на випадок ситуації стати жертвою фізичного насильства: не буду звертатись до дорослих, діятиму на власний розсуд – 75%; звернусь до друзів – 50%. 11. Якою буде Ваша реакція, якщо на Ваших очах кривдять іншу людину (дитину)? буду втручатися сам -77%. 12. Чи вірите ви в те, що Ваші вчителі намагатимуться припинити насильство, якщо стануть свідками? Так – 67%. 13. чи хотіли б ви більше дізнатись про себе, отримати досвід самоаналізу, навички комунікабельного спілкування в суспільстві займаючись в тренінговій групі з психологом? навички самоаналізу мені потрібні –71%. 14. Які фактори, на Вашу думку, повинні позитивно вплинути на формування ціннісних моральних орієнтацій учнівської молоді? сім’я, родина – 90%; ЗМІ – 79%; суспільство, громадські організації –48%; школа – 32%.

   2. Вивчення відношення учнів до засобів масової інформації. Проведено анкетування учнів 9,10,11 класів. Результати дослідження показали: 1. Яким засобам масової інформації ви віддаєте перевагу? телебачення – 42%, інтернет? – 94%. 2. Які ви любите читати? книги – 55%, інформацію на електронних носіях (інтернет)? – 67%. 3. Які ТВ програми вам подобаються? розважальні – 71%, пізнавальні – 47%. 4. Які фільми вас приваблюють більше? американські – 79%, російські – 41%, українські? – 23%. 5. Фільмам, якого жанру ви віддаєте перевагу? бойовики – 30%, жахи – 36%, комедії? – 77%. 6. В який час доби ви дивитеся ЗМІ? вдень – 38%, ввечері – 85%. 7. Скільки часу ви витрачаєте на перегляд: передач і фільмів 1 год. – 17%, 2 год. – 29%, 3 год. – 14%. інтернет інформації - 30 хв. – 17%, 1 год. – 17%, 2 год. – 15%. соцмережі_- 1 год. – 18%, 2 год. – 20%, 3 год. – 18%. 8. Чи обмежують вам час проведення в інтернеті ваші батьки? ні – 70%. 9. З якою метою ви користуєтеся ЗМІ? з метою отримання інформації – 73%, спілкування – 52%, розваги або відпочинку? – 48%. 10. Чи маєте ви можливість виходу в Інтернет? так – 95,5%. 11. Які сайти ви найчастіше відвідуєте? соцмережі – 86%; пошукові системи – 33,5%; ігрові сайти – 23%; сайти, які містять музику – 47%; фільми – 74%; сайти з готовими доповідями і рефератами – 30%. 12. Як Ви думаєте, який вплив надає ЗМІ на людей? позитивний – 57%. 13. Як, на Вашу думку, молоді повинні щепитися правильні життєві орієнтири? через виховання в сім'ї – 89%; через освіту в школі – 47%. 14. Як Ви проводите свій вільний час? в інтернеті – 70%; займаюся спортом – 47%; прогулянки на відкритому повітрі – 63%; займаюся улюбленим хобі – 52%. 15. Ви стежите за модою? іноді – 51%. 16. На які потреби, в більшій мірі, йдуть Ваші кошти? на їжу – 50%; одяг – 65%; на активний відпочинок – 58%. 17. Яким засобам масової інформації (ЗМІ) ви довіряєте більше? місцевим ЗМІ – 32%, загальноукраїнським ЗМІ – 64%, російським ЗМІ – 26%.

   3. Вивчення загального рівня вираженості симптомів і проявів емоційного вигорання на рівні різних підструктур особистості учителів. Проведено дослідження за методикою «Професійне (емоційне) вигорання» Маслач К., С.Джексон, адаптація Водоп’янова. Інтегральний показник вигорання учителів: вкрай високий - 8%; високий – 31%; середній - 42%; низький – 19%.

З метою профілактики емоційного вигорання вчителів було проведено тренінгові заняття «Стрес і методи його зменшення», індивідуальні консультації.

   1. Вивчення адаптаційних можливостей військовослужбовців на основі оцінки деяких соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості. Проведено дослідження мобілізованих в АТО за методикою «Оцінка адаптаційних здібностей особистості (Багаторівневий особовий опитувальник „Адаптивність-200”). Ця діагностика проводилася на базі Дергачівського військомату.

  1. Методична робота практичного психолога.

Практичний психолог приймала участь у районних методичних об’єднаннях практичних психологів та соціальних педагогів, майстер-класі «Моральні основи взаємодії між викладачем та студентом» в ХПІ м. Харків, супервізії в Куп’янському відділі освіти, практичному семінарі "Технологія створення корекційних та просвітницьких профілактичних програм" в Солоницівській гімназії №3, семінарі «Соціально-мобільна робота з молоддю ISMO», «Підсумки роботи за рік, та вручення сертифікатів» в Дергачівському відділі освіти, методичній студії «Пріоритетні завдання психологічної служби щодо формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиноцентризма» в Харківському «Будинку вчителя», районних науково-методичних радах, ШМО вчителів початкових класів, прес-брифінгу зі ЗМІ "Діти миру", а не "діти війни" в штаб-квартирі «UNICEF» м.Харків.

Практичний психолог провела тренінг "Методи боротьби зі стресом" на РМО учителів історії Дергачівського району, тренінги для учителів Харківської області «Підвищення психосоціальної стійкості до стресу в учнівському середовищі», в рамках проекту «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам, що постраждали в наслідок військового конфлікту в Україні» Unicef, семінар-практикум для молодих педагогів Дергачівського району «Готовність молодих фахівців до роботи з обдарованою молоддю».  1. Психологічна служба ліцею приймала участь у роботі районних методичних об’єднань (творчих груп) практичних психологів Дергачівського району: «Про підсумки розвитку освіти району в 2014-2015 р., та завдання на 2015-2016 н.р.»; «Психологічні аспекти диференційованого підходу в підвищенні мотивації педагогічних працівників»; «Подолання негативних психологічних наслідків стану тривоги та стресу у дітей»; «Актуальні напрями діяльності психологічної служби в умовах конфліктних та постконфліктних ситуацій»; «Проблеми та шляхи вирішення підліткової злочинності»; «Профілактика емоційного вигорання педагогів».

  2. Психологічна служба ліцею надавала методичну допомогу всім учасникам навчального процесу: учителям, батькам, учням, адміністрації ліцею. Семінари, конференції, які організовувала і проводила:

   1. Виступ перед батьками майбутніх першокласників «Перший раз в перший клас», виступ на батьківських зборах з батьками першокласників «Адаптація першокласників», круглий стіл з батьками 3-х класів «Розвиток позитивних емоцій у дитини», виступ на батьківських зборах в 4–х класах «Телевізор і комп'ютер в житті моєї дитини», виступ на батьківських зборах в 5–х класах «Адаптація до 5 класу», виступ на батьківських зборах в 6–х класах «Особливості учнів 6 класу», виступ на батьківських зборах в 9-х класах «Життєві цілі підлітків», виступ на батьківських зборах в 11 класі «Виховання відповідальності у старшокласників».

   1. З учителями – лекція «Посттравматичні розлади», тренінгове заняття «Стрес і методи його зменшення», тренінгові заняття «Підтримка дитини в кризовому стані», семінар «Причини суїцидальної поведінки підлітків», «Підтримка обдарованої молоді», «Вікові особливості молодшого школяра».

   2. З учнями 1 класів - бесіда «Мої друзі», «Сварка, як правильно себе поводити», корекційно-розвивальні заняття «Казкова школа», «Я і моє ім’я», «Долаємо агресію і гнів», «Шлях довіри».

   3. З учнями 2 класів – бесіда «Як подолати тривожний стан», «Уміння слухати», «Як подолати свої страхи», «Такий я лише один», тренінгові заняття «Знайомство з собою», «Повний мішок. Про жадібність», корекційно-розвивальні заняття «Як можна діяти на власний розсуд. Впертість» з елементами казкотерапії

   4. З учнями 3 класів - бесіда «Моя самооцінка», «Не треба мовчати», «Світ моїх емоцій», «Розвиток комунікативних навичок», «Лихослів’я», «Мої сторони характеру», «Важливість підтримки друзів», тренінгові заняття «Хто така Мнемозина?», «Посилення згуртованості», корекційно-розвивальні заняття «Подолання страхів».

   5. З учнями 4 класів – бесіда «Шкідливість комп’ютерних ігор», «Виховуємо в собі організованість та самостійність», «Як треба спілкуватися з друзями?», «Мої добрі вчинки», «Як уникнути лиха?», «Насилля та його прояви», тренінгові заняття «Статеве виховання».

   6. З учнями 5 класів – круглий стіл «Відповідальна поведінка. Яка вона є?», бесіда «Цінність підтримки друзів», «Травля, що робити?», «Ні-насиллю», «Як долати тривожні стани?», корекційно-розвивальні заняття «Способи вирішення конфлікту без насилля», «Я-особистість» робота з асоціативними картами «Креатив-1, 2» і «Життєві ситуації та кризи», тренінгові заняття «Комп’ютерні пристрасті», «Як покращити свою адаптацію до п’ятого класу?», «Спроба врятуватися від самотності».

   7. З учнями 6 класів – бесіда «Особливості підліткового віку», «Як долати хвилювання», «Погані звички», «Насильство та його форми», круглий стіл «Комп’ютерна залежність. Шляхи захисту», тренінгові заняття «Вчимося долати труднощі».

   8. З учнями 7 класів – бесіда «Я і мої батьки», «Правопорушення та їх наслідки», тренінгові заняття «Сила емоцій», корекційно-розвивальні заняття «Долаємо агресію і гнів», «Шлях до успіху», круглий стіл «Відповідальна поведінка. Яка вона є?».

   9. З учнями 8 класів – бесіда «Емоційні зміни. Перше захоплення», «Як розвивати свої вольові якості», «Правопорушення та їх наслідки», «Погані звички», «Плюси упевненої поведінки», «Як ставитися до невдач?», круглий стіл «Що таке насильство? Як себе захистити?».

   10. З учнями 9 класів - бесіда «Протидія різним формам насилля», «Мої мрії», «Навіщо себе оцінювати?», тренінгове заняття «Всі професії важливі, всі професії потрібні».

   11. З учнями 10 класу – бесіда «Протидія різним формам насилля та домаганням», «Як допомогти людині у ситуації кризи?», «Як долати хвилювання перед екзаменом?», круглий стіл «Зрозуміти себе», Відеолекторій «Станція призначення життя», тренінгові заняття «Рівні можливості для всіх».

   12. З учнями 11 класу - бесіда «Протидія різним формам насилля та домаганням», «Як допомогти людині у ситуації кризи?», «Як долати хвилювання перед екзаменом?», тренінгове заняття «Саморегуляція», Відеолекторій «Небезпечна гра».

   13. З лідерами класів, учнями 8, 9, 10, 11 класів - круглий стіл «Як долати труднощі?», «Моє призначення як лідера?», «На крок вперед», «Як розвивати вольові якості».

   14. З членами волонтерської організації «Крапелька добра», учнями 5, 6, 7, 8, 9 класу: круглий стіл «Мотиви допомоги іншим людям», «Як усвідомлювати власні потреби?», «Мої вчинки – моя відповідальність».

1.7. Розвиток психологічної служби в Малоданилівському ліцеї.

1.7.1. Освітній рівень – спеціаліст ІІ категорії.

1.7.2. Стан забезпечення приміщеннями – є окремий кабінет для індивідуальних консультацій, але приміщення для тренінгової роботи відсутнє.

1.7.3. Пройшла спеціалізацію в різних напрямках діяльності (спецкурси):26.09.-30.09.2015 р. тренінг для тренерів «Підвищення психосоціальної стійкості до стресу в учнівському середовищі» Unicef в м. Дніпро та впровадження проекту серед учителів Харківської області, 14.12.-16.12.2015 р тематичний спецкурс «Сімейні цінності» для учнів 8 – 9 класів, 17-19.05.2016 р. тренінговий курс «Вчимося жити разом» в основній і старшій школі на засадах розвитку життєвих навичок та впровадження проекту у Харківській області.

1.8. Проблеми і недоліки діяльності психологічної служби Малоданилівського ліцею у 2015-2016 н.р.:

   1. Відсутність окремого приміщення для групових корекційних занять та проведення тренінгів.

   2. Недостатнє матеріально-технічне оснащення кабінетів – відсутність сейфу, персонального комп’ютеру, принтеру, аудіо-та відеотехніки.

   3. Потребує впровадження програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Психологія 11 клас» Болтивця С.І. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (від 29.08.11 № 1/11 – 8010). Розраховано на 35 академічних годин, курс проводиться з учнями 11 класу.

   4. Потребує впровадження факультативний курс «Дорослішай на здоров’я», розроблений за підтримки Фонду Народонаселення ООН. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» (Лист № 1/11-12028 від 20.07.2012 р.). Розраховано на 36 академічних годин (18 занять по 2 академічні години), курс проводиться з учнями 9, 10, 11 класів.

   5. Потребує впровадження факультативний курс «Сімейні цінності». Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМС України №14.1/12-Г-156 від 03. 07. 2012 р.). Розраховано на 35 академічних годин), курс проводиться з учнями 8, 9 класів.

1.9. Перспективи розвитку на 2016-2017 навчальний рік:

   1. Вивчення особливостей та надання соціально-психологічної допомоги в період адаптації учнів до нових умов навчання (1-й, 5-й, 10-й класи).

   2. Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (9-й, 10-й, 11-й класи).

   3. Надання психологічної допомоги учням та батькам вимушеним переселенцям.

   4. Надання психологічної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей.

   5. Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

   6. Підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, учнів, батьків.

   7. Профілактика поширення насильства, протиправної та інших форм асоціальної поведінки в учнівському середовищі.

   8. Соціально-психологічне забезпечення формування навичок здорового способу життя та профілактика поширення негативних явищ: тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.

   9. Організація роботи з педагогічним колективом щодо усунення конфліктних ситуацій та непорозумінь у взаємостосунках: педагоги-учні, педагоги-батьки з допомогою асоціативних карт «Креатив - 1, 2, 3» (Луценко Ю.А., науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи).

   10. Організація роботи з учнями щодо усунення тривожних станів, особистісних проблем використовуючи технології пісочної терапії.

   11. Організація нових соціальних акцій волонтерською організацією «Крапелька добра» для формування навичок активної соціальної поведінки, громадської відповідальності учнів.

   12. Поповнювати просвітницькі матеріали для психологічного стенду.

   13. Оформити підписку на електронну передплату, щомісячний журнал “Шкільному психологу усе для роботи», видавництво «Основа», індекс 37070.

Таким чином аналіз роботи психологічної служби у 2015-2016 навчальному році дозволив визначити пріоритетні та позитивні напрямки, та допоміг побачити те, що пройшло поза увагою. Ці аспекти будуть враховані при визначенні мети, завдань та плануванні роботи психологічної служби Малоданилівського ліцею на наступний 2016-2017 навчальний рік.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка