Положення щодо змісту, методів, формами і порядку роботи для створення безпеки дорожнього руху у підвідомчих організаціях Житомирського облводгоспуСкачати 112.46 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір112.46 Kb.
Затверджено наказом Житомирського

обласного виробничого управління

меліорації і водного господарства

від ____ _________ 20 ___ р. № ____Інструкція

з попередження дорожньо-транспортних пригод у підвідомчих організаціях Житомирського облводгоспу. 1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з попередження дорожньо-транспортних пригод визначає основні положення щодо змісту, методів, формами і порядку роботи для створення безпеки дорожнього руху у підвідомчих організаціях Житомирського облводгоспу.

1.2. Ця інструкція обов'язкова для всіх підвідомчих організацій Житомирського облводгоспу, які мають автомобілі, трактори і самохідні машини (у подальшому рухомий склад).

1.3. Попередження дорожньо-транспортних пригод є однією з основних сторін діяльності всіх підрозділів і служб Житомирського облводгоспу.

1.4. Керівники організацій несуть персональну відповідальність за весь комплекс робіт із створення безпеки дорожнього руху і залучають до цієї роботи відповідні служби організації.

1.5. Робота з попередження і обліку дорожньо-транспортних пригод в організації проводиться службою безпеки дорожнього руху (відповідальною особою) у тісній взаємодії з органами Державної автомобільної інспекції та при активній участі громадськості.

1.6. Всі накази, розпорядження, заходи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження дорожньо-транспортних пригод, які видаються у підвідомчих організаціях, повинні відповідати Закону України «Про дорожній рух», правилам дорожнього руху та іншим нормативним документам і цій інструкції.

II. Основні завдання з попередження дорожньо-транспортних пригод.

Роботу з попередження дорожньо-транспортних пригод в організації очолює її керівник.

2.1. Основними завданнями організації з попередження дорожньо - транспортних пригод є: 1. Удосконалення організації праці, відпочинку працівників, особливо водіїв і працівників з ремонту рухомого складу.

 2. Проведення службами і громадськими організаціями виховної роботи, контролю за роботою водіїв на лінії, а також заходів, які попереджують виникнення дорожньо-транспортних пригод та сприяють зміцненню трудової дисципліни працюючих.

 3. Забезпечення готовності рухомого складу шляхом своєчасного і якісного проведення технічного обслуговування, ремонту, перевірки технічного стану при випуску його на лінію і при поверненні в гараж та забезпечення контролю за технічним станом на лінії.

2.2. Згідно покладених завдань керівник організації повинен:

 1. Затверджувати щоквартальний план заходів (Додаток 1) організації з попередження дорожньо-транспортних пригод, розроблений службою безпеки дорожнього руху (відповідальною особою з безпеки дорожнього руху) разом зі службою механіка і здійснювати постійний контроль за виконанням службами і структурними підрозділами цього плану.

 2. Вживати заходи щодо покращення умов праці, відпочинку водіїв і працівників зайнятих ремонтом рухомого складу.

2.2.3,Організовувати проходження обов'язкового періодичного медичного огляду водіїв, перед- і післярейсових медичних оглядів, створювати необхідні умови для роботи медичного персоналу.

2.2.4. Удосконалювати форми та методи виховної роботи працівників організації, узагальнювати і поширювати досвід роботи передових водіїв, ремонтних працівників, пропагувати безаварійну роботу шляхом читання лекцій, розповсюдження інформаційних бюлетенів, закріплювати молодих водіїв за водіями-наставниками для інструктажу і стажування, проводити конкурси і місячники безпеки руху, представляти у встановленому порядку до заохочення працівників, які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки. 1. Вживати заходи для покращення професіональної підготовки, підвищення кваліфікації працівників, контролювати проведення з водіями, автослюсарями та інженерно-технічними працівниками з безпеки дорожнього руху технічного навчання, періодичних інструктажів.

 2. Особисто проводити службове розслідування всіх дорожньо - транспортних пригод, допущених працівниками організації; проводити службове розслідування з випадків перебування водіями на робочому місці у нетверезому стані і вживати до порушників заходи дисциплінарного впливу згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.7. Організовувати облік дорожньо-транспортних пригод, представляти звіти та інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, повідомлення про вжиті заходи з попередження дорожньо-транспортних пригод у терміни, передбачені «Порядком обліку дорожньо-транспортних пригод».

 1. Безпосередньо керувати роботою служби безпеки дорожнього руху (відповідальної особи з безпеки дорожнього руху), спрямовуючи діяльність усіх служб і підрозділів організації на реалізацію заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод, надавати практичну допомогу в організації і обладнанні кабінету (куточку) з безпеки дорожнього руху, затверджувати план його роботи.

 2. Видавати накази, розпорядження з попередження дорожньо - транспортних пригод, передбачати у посадових інструкціях працівників, які пов'язані із збереженням та експлуатацією рухомого складу, їх обов'язки і відповідальність щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.3. Керівник служби безпеки дорожнього руху (відповідальна особа з безпеки дорожнього руху) зобов’язаний:

 1. Розробляти разом із службою механіка проекти планів-заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод, які передбачають забезпечення необхідних умов безпеки руху, належного технічного стану, рухомого складу, який виходить на лінію, зміцнення дисципліни, підвищення кваліфікації водіїв та інших працівників організації, діяльність яких зв'язана з роботою рухомого складу, представляти їх на затвердження керівникові організації і контролювати виконання цих планів.

 2. Систематично контролювати виконання всіма працівниками організації нормативних документів, наказів та вказівок Держводгоспу України та облводгоспу з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, правил дорожнього руху, а також цієї інструкції.

 3. Перевіряти роботу всіх служб і підрозділів організації, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та попередження дорожньо - транспортних пригод і вносити пропозиції керівництву для усунення виявлених недоліків і порушень.

 4. Вести облік дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху у спеціальних журналах, готувати у встановленому порядку звіти про них. Аналізувати дані обліку і виявляти основні причини виникнення дорожньо-транспортних пригод.

 5. Брати участь у проведенні службового розслідування дорожньо - транспортних пригод, у складанні інформації про них в терміни, передбаченні «Положенням про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод».

 6. Розробляти і подавати керівникові, на основі матеріалів перевірок, пропозиції щодо попередження дорожньо-транспортних пригод і випадків керування автомобілем у нетверезому стані.

 7. Організовувати у колективі розгляд допущених водіями дорожньо - транспортних пригод і порушень правил дорожнього руху.

 8. Узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід безаварійної роботи водіїв, організовувати агітаційну роботу з безпеки дорожнього руху (проведення лекцій, бесід, використання наочних форм агітації, стінгазет, бюлетенів).

 9. Організовувати роботу кабінету безпеки дорожнього руху.

 10. Контролювати організацію навчання і перевірку знань водіями та іншими працівниками, безпосередньо пов'язаними з дорожнім рухом транспортних засобів, Правил дорожнього руху, Правил перевозу людей і вантажів, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, посадових інструкцій.

 11. Контролювати стажування водіїв і роботу водіїв-наставників, а також допуск водіїв до роботи.

 12. Брати участь у роботі атестаційної комісії з присвоєння кваліфікації водіїв.

 13. Брати участь у розробці проектів наказів, розпоряджень, заходів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

 14. Контролювати проведення службою механіка перед- і післярейсових інструктажів з безпеки дорожнього руху, медичного огляду з відміткою в дорожньому листі водія.

 15. Систематично звіряти і уточнювати дані про дорожньо-транспортні пригоди з даними органів Державної автомобільної інспекції та надсилати інформацію у вищестоящу організацію згідно «Порядку обліку дорожньо- транспортних пригод».

  1. Керівник служби дорожнього руху (відповідальна особа за безпеку дорожнього руху) має право:

2.4.1. Контролювати і перевіряти роботу служб і підрозділів організації, які причетні до попередження дорожньо-транспортних пригод, роботи рухомого складу. Вказівки начальника служби безпеки дорожнього руху ( відповідальної особи) обов'язкові до виконання і можуть бути відмінені тільки керівником організації.

2.4.2. Вилучати у водіїв організації посвідчення на право управління автомобілем при їх затриманні на лінії в стадії сп'яніння або при скоєнні дорожньо-транспортних пригод.

2.4.3. Відсторонювати у встановленому законом порядку від роботи водіїв та інших працівників організації, дії яких загрожують безпеці дорожнього руху, вимагати від керівників, яким підпорядковані вищевказані працівники, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2.4.4. Забороняти випуск на лінію рухомого складу або повертати його з лінії при виявлені технічних неполадок транспорту, не проходженні інструктажу та медогляду водіїв.

2.4.5. Представляти організацію у місцевих органах влади та у вищестоящих організаціях.

  1. Служба механіка зобов’язана:

 1. Складати місячний табель роботи водіїв з дотриманням вимог трудового законодавства в частині режиму праці і відпочинку, регулярно контролювати роботу водіїв на лінії, не допускати порушень норм робочого дня.

 2. Контролювати оформлення дорожніх листів.

 3. Вживати необхідні заходи при наявності у дорожньому листі відміток зроблених працівниками ДАІ про порушення, допущені водіями на лінії і інформувати про це службу безпеки руху.

 4. Проводити інструктаж водіїв щодо правил перевезення людей і вантажів, особливості руху, метеорологічні, дорожні та інші умови на маршруті, робити про це відмітки у дорожніх листах і в журналі реєстрації інструктажів.

 5. Контролювати проходження водіями, які не мають досвіду роботи, стажування та закріплення їх за досвідченими водіями.

2.5.6. Забезпечувати перед- та післярейсові медичні огляди водіїв, перевірку посвідчень водіїв перед випуском автомобілів на лінію.

2.5.7. Разом із кадровою службою організовувати медичні огляди водіїв у встановлені терміни.

2.5.8. Забезпечувати виконання вимог безпеки дорожнього руху згідно правил дорожнього руху.

2.5.9. Розробляти посадові інструкції з визначенням у них обов’язків з попередження дорожньо-транспортних пригод.

2.5.10. Проводити виховну роботу серед водіїв, пропагувати передовий досвід і методи безаварійної роботи.

2.5.11. Брати участь у службових розслідуваннях дорожньо-транспортних пригод, які сталися за участі працівників та транспорту організації.

2.5.12. Забезпечувати своєчасну та якісну підготовку рухомого складу і випуск його на лінію. Не допускати випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає вимогам Правил дорожнього руху в Україні і Правилам технічної експлуатації рухомого складу, та які не забезпечені необхідними протипожежними засобами, медичними аптечками і знаками аварійної зупинки.


Начальник відділу механізації,

енергозбереження та охорони праці: В.В. Тимощук
Додаток 1.

до Інструкції з попередження дорожньо - транспортних пригод у підвідомчих організаціях Житомирського облводгоспу

Основні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.


  1. Щоденні заходи

1. Передрейсові медичні огляди водіїв - проводить медичний працівник.

2. Перевірку посвідчень на право управління і талона попереджень - проводить служба механіка.   1. Розподіл водіїв по маршрутах - служба механіка.

   2. Випуск транспортних засобів на лінію - служба механіка.

   3. Прийом транспортних засобів з лінії - служба механіка.

   4. Виявлення порушень правил дорожнього руху - проводить служба механіка після завершення роботи під час перевірки дорожніх листів і талонів попереджень.

   5. Стажування водіїв - проводиться водіями-наставниками під керівництвом служби механіка та служби безпеки дорожнього руху.

  1. Місячні заходи

День безпеки руху - проводить служба безпеки дорожнього руху на чолі з керівником та головним інженером організації.

Контроль за роботою та перевірку правильності записів лічильника спідометра у дорожніх листах - проводять посадові особи організації.


Додаток 1.

до Інструкції з попередження дорожньо - транспортних пригод у підвідомчих організаціях Житомирського облводгоспуОсновні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.


  1. Щоденні заходи

1. Передрейсові медичні огляди водіїв - проводить медичний працівник.

2. Перевірку посвідчень на право управління і талона попереджень - проводить служба механіка.   1. Розподіл водіїв по маршрутах - служба механіка.

   2. Випуск транспортних засобів на лінію - служба механіка.

   3. Прийом транспортних засобів з лінії - служба механіка.

   4. Виявлення порушень правил дорожнього руху - проводить служба механіка після завершення роботи під час перевірки дорожніх листів і талонів попереджень.

   5. Стажування водіїв - проводиться водіями-наставниками під керівництвом служби механіка та служби безпеки дорожнього руху.

  1. Місячні заходи

1. День безпеки руху - проводить служба безпеки дорожнього руху на чолі з керівником та головним інженером організації.

2. Контроль за роботою та перевірку правильності записів лічильника спідометра у дорожніх листах - проводять посадові особи організації.

3. Перевірку місячного фонду робочого часу водіїв - проводить економіст організації.

4. Збори, лекції по забезпеченню безпеки дорожнього руху - проводять служби механіка та безпеки дорожнього руху.

5. Випуск наочної агітації - проводить служба безпеки дорожнього руху.

6. Аналіз дорожньо-транспортних пригод і порушень правил дорожнього руху - проводить служба безпеки дорожнього руху.

Ш. Щоквартальні та річні заходи


  1. Інструктажі з безпеки дорожнього руху з водіями (раз у квартал)- проводять служби механіка та безпеки дорожнього руху.

  2. Заняття та перевірка знань з безпеки дорожнього руху водіїв (раз на рік) - проводять служби механіка і безпеки дорожнього руху під керівництвом керівника та головного інженера організації.

  3. Підвищення кваліфікації водіїв - проводять служби механіка та безпеки дорожнього руху під керівництвом керівника та головного інженера організації.

  4. Медичні огляди водіїв - організовує кадрова служба та служба безпеки дорожнього руху.

  5. Періодичні технічні огляди транспортних засобів - організовує служба механіка, проводить служба Державної автомобільної інспекції.

Начальник відділу механізації,енергозбереження та охорони праці: В.В. ТимощукБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка