Положення про пожежно-технічну комісію дошкільного навчального закладу №7 "Орлятко" (ясел-садка) комбінованого типу Загальні положення Пожежно-технічна комісія ( далі птк) створюється уСкачати 74.84 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір74.84 Kb.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад

№ 7 "Орлятко" (ясла-садок) комбінованого типу


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач


дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 7 "Орлятко"
________________ Л. В. С о б ч у к

(підпис)


________________

(дата)


ПОЛОЖЕННЯ

про пожежно-технічну комісію
дошкільного навчального закладу № 7 "Орлятко"


(ясел-садка) комбінованого типу


 1. Загальні положення
  1. Пожежно-технічна комісія (далі — ПТК) створюється у (далі — дошкільний заклад) з метою попередження пожеж і посилення протипожежного захисту дошкільного закладу, залучення до цієї роботи інженерно-технічних та інших працівників.

  2. ПТК створюється за рішенням трудового колективу дошкільного закладу. На підставі цього рішення наказом керівника дошкільного закладу затверджується персональний склад ПТК та порядок її роботи.

  3. ПТК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також цим Положенням.

  4. ПТК співпрацює з місцевим органом державного пожежного нагляду (ДПН), профспілковою організацією та службою з питань охорони праці дошкільного закладу.
 1. Основні завдання та напрями роботи ПТК
  1. На ПТК покладаються такі основні завдання:

   1. Сприяння адміністрації дошкільного закладу в проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов місцевого органу ДПН.

   2. Участь в ухваленні рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження позитивного досвіду в протипожежному захисті дошкільного закладу і використання коштів на їх реалізацію, а також внесення питань з пожежної безпеки до колективного договору.

   3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації дошкільного закладу щодо удосконалення протипожежного захисту.

   4. Проведення серед працівників дошкільного закладу масової роз’яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки.

   5. Проведення занять з евакуації дітей та працівників під час ліквідації умовної пожежі.

   6. Здійснення контролю за встановленням, зберіганням та використанням у дошкільному закладі протипожежного устаткування, що має сертифікати відповідності.

   7. Участь у перевірках працівниками ДПН новобудов, об’єктів і приміщень, де проводиться реконструкція або технічне переоснащення, з метою виявлення порушень пожежної і техногенної безпеки.

  2. ПТК для виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу за такими напрямами:

   1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження приміщень та споруд дошкільного закладу з метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, вентиляції; несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв’язку; порушень в утриманні та використанні пожежного обладнання та інвентарю з оформленням акта про здійснення пожежно-технічного обстеження (додаток). Такий акт затверджує керівник дошкільного закладу, копію акта надсилають до місцевого органу ДПН. Під час обстеження ПТК перевіряє також дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органу ДПН.

   2. У разі виявлення невиконання раніше запропонованих заходів голова ПТК письмово надає адміністрації дошкільного закладу пропозиції щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. За результатами перевірок ПТК визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень.

   3. Під час нарад, зборів трудового колективу вносить на обговорення адміністрації дошкільного закладу пропозиції щодо поліпшення протипожежного стану дошкільного закладу. Пропонує адміністрації дошкільного закладу проект комплексу заходів щодо усунення наявних недоліків.

   4. Разом з адміністрацією дошкільного закладу бере участь у розробленні положень, правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і техногенної безпеки, що діють у межах дошкільного закладу і є обов’язковими для виконання, та забезпечує контроль за їх дотриманням.

   5. Допомагає адміністрації дошкільного закладу організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та відпрацювання порядку дій у разі виникнення пожежі, а також пропагувати проведення протипожежних заходів (організовувати відповідні огляди, конкурси, семінари, лекції тощо).

   6. Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки у дошкільному закладі та про обов’язкове внесення цих питань до колективного договору.

   7. Бере участь у службовому розслідуванні причин виникнення пожеж та розробленні необхідних заходів для запобігання їм.

   8. Сприяє впровадженню у роботу дошкільного закладу прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.

   9. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного і техногенного захисту дошкільного закладу.

   10. Щокварталу перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини, здійснює контроль за справністю та цільовим використанням пожежно-технічного обладнання.
 1. Склад та порядок роботи ПТК
  1. До складу ПТК входять:

   1. інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв’язку, автоматичного протипожежного захисту тощо;

   2. керівник добровільної пожежної дружини;

   3. відповідальний за пожежну безпеку дошкільного закладу;

   4. уповноважений трудовим колективом з питань охорони праці;

   5. представник профспілки.

  2. Голову ПТК, заступника голови та секретаря ПТК обирають на засіданні ПТК.

  3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на і затверджуються головою ПТК.

  4. ПТК проводить засідання щокварталу. Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються наказами керівника дошкільного закладу.

  5. ПТК щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах трудового колективу.
 1. Форми заохочення членів ПТК
  1. За сумлінне виконання покладених обов’язків, безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану дошкільного закладу членам ПТК надаються заохочення.

Додаток
до Положення про пожежно-технічну комісію дошкільного навчального закладу № 7 "Орлятко" (ясел-садка) комбінованого типу

Дошкільний навчальний заклад

№ 7 "Орлятко" (ясла-садок) комбінованого типуЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач


дошкільного навчального закладу № 7 "Орлятко"

(ясел-садка) комбінованого типу


___________ ____________

(підпис) (ініціали, прізвище)
___________

(дата)


АКТ
про здійснення пожежно-технічного обстеження

Комісія дошкільного навчального закладу № 7 "Орлятко" (ясел-садка) комбінованого типу у складі _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)

у період з _________________________________________________ 20___ року

провела протипожежне обстеження _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(структурні підрозділи, які перевірялися)
КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:


 1. Протипожежні заходи, що не виконані відповідно до акта попереднього обстеження:з/п


Назва заходів

Відповідальний за виконання заходів

Новий термін виконання заходів

2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:
№ 

з/п


Назва заходів

Відповідальний за виконання заходів

Новий термін виконання заходів
3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні протипожежних вимог:

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається на _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Вжиті заходи щодо винних осіб:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«____» ________________ 20___ року


_______________________________________________________________________________________________________________________________________(підписи членів ПТК)
______________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка