Погодженозатверджен о начальник управління освіти голова педагогічної радиСторінка14/18
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2.87 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

14.2. Перспективне планування внутрішнього контролю ЕЦТКС

з/п


Зміст контролю

Роки навчання

Форма контролю

Відповідальні
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014
Науково-методична робота
1.

Ефективність науково-методичної роботи в закладі

+

+

+

+

+

узагальнюючий

адміністрація
2.

Ефективність внутрішньої методичної роботи методичних об’єднань за напрямами діяльності

-

-

+

+

+

узагальнюючий

методисти
Навчальний процес
1.

Відповідність календарно-тематичного планування роботи гуртків навчальним програмам, встановленим цілям та завданням гурткової роботи, віковим особливостям вихованців

+

+

+

+

+

оглядовий

завідувачі відділами,

заступник директора з НВР


2.

Виконання навчальних програм гуртків

+

+

+

+

+

оглядовий

завідувачі відділами,

заступник директора з НВР


3.

Ведення журналів планування та обліку роботи гуртків

+

+

+

+

+

оглядовий

адміністрація
4.

Оцінка ефективності комплектування гуртків закладу

+

+

+

+

+

тематичний

завідувачі відділами,

заступник директора з НВР


5.

Рівень наповнюваності та укомплектованості гуртків закладу

+

+

+

+

+

тематичний

завідувачі відділами,

заступник директора з НВР


6.

Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту закладу

+

+

+

+

+

тематичний

адміністрація
7.

Визначення рівня готовності молодих спеціалістів до педагогічної діяльності

+

+

+

+

+

персональний

заступник директора з НВР
8.

Визначення рівня професійної підготовки педагогів до навчально-виховного процесу в гуртках

-

+


+


+

+


персональний

адміністрація
9.

Управлінський аналіз ефективності роботи гуртків, доцільності їх мережі, шляхи подальшого удосконалення

+

+

+

+

+

узагальнюючий

директор
10.

Наступність педагогічного процесу в гуртках закладу

+

+

+

+

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
11.

Стан реалізації ст.11 та ст.27 Закону УРСР «Про мови»

+

+

+

+

+

тематичний

заступник директора з НВР
12.

Про хід курсової перепідготовки

-

-

+

+

+

тематичний

заступник директора з НВР
13.

Про стан впровадження нових педагогічних технологій у НВП

-

-

+

+

+

оглядовий

заступник директора з НВР
14.

Результативність участі вихованців в обласних та всеукраїнських масових заходах та змаганнях

-

+

+

+

+

узагальнюючий

завідувачі відділів
15.

Використання здоров’язберігаючих технологій

-

-

+

+

+

тематичний

завідувачі відділів
16.

Якість навчально-виховного процесу

-

-

+

+

+

фронтальний

завідувачі відділів
17.

Система роботи керівників гуртків х зв’язку з атестацією

-

-

+

+

+

узагальнюючий

завідувачі відділів
18.

Про використання перспективного передового досвіду

-

-

+

+

+

тематичний

заступник

директора з НМР,завідувачі відділів
19.

Стан відвідування вихованцями гурткових занять

-

-

+

+

+

тематичний

завідувачі відділів
20.

Про стан взаємовідвідування гурткових занять керівниками гуртків


-

-

+
+

тематичний

заступник директора з НВР
Виховна робота
1.

Оцінка організаційно-масової роботи з вихованцями

-

+

-

+

-

тематичний

завідувачі відділами
2.

Стан патріотичного виховання в ЕЦТКС

+

-

+

-

+

тематичний

заступник директора з НВР
3.

Стан виховної роботи в закладі

+

+

+

+

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
4.

Робота з вихованцями групи ризику та вадами здоров’я

-

-

+

+

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
Робота з обдарованою молоддю
1.

Аналіз діяльності керівників гуртків по роботі з обдарованою молоддю

+

-

+

-

+

персональний

заступник директора з НВР
2.

Вивчення системи роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми за напрямками позашкільної освіти

-

+

-

+

-

тематичний


Завідувачі відділами
3.

Аналіз діяльності закладу по створенню сприятливих педагогічних умов для роботи з обдарованими дітьми

+

-

+

-

+

узагальнюючий

директор,

заступник директора з НВР


Забезпечення охорони дитинства на базі ЕЦТКС
1.

Стан роботи з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя вихованців (ст.56 Закону України «Про освіту»)

+

+

+

+

+

тематичний

Заступник директора з НВР
2.

Виконання ст.ст. 6, 8, 10 Закону України «Про охорону дитинства» адміністрацією та колективом закладу

-

+

-

+

-

тематичний

заступник директора з НВР
3.

Діяльність закладу щодо забезпечення охорони дитинства

+

-

+

-

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
Створення сприятливих психологічних умов
1.

Аналіз психологічного стану колективу ЕЦТКС

+

+

+

+

+

тематичний

практичний психолог
2.

Аналіз (моніторинг) соціально-психологічного клімату в дитячому колективі

+

+

+

+

+

вибірковий

практичний психолог
Робота з батьками,навчальними закладами та громадськістю
1.

Аналіз співпраці закладу з батьківською громадськістю

+

+

+

+

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
2.

Виконання планів спільної діяльності ЕЦТКС та громадських організацій

+

+

+

+

+

узагальнюючий

заступник директора з НВР
Охорона праці працівників та вихованців ЦТКС
1.

Стан матеріально-технічного забезпечення закладу

+

+

+

+

+

оглядовий

завідувач господарства
2.

Стан роботи з охорони праці, пожежної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм

-

+

-

+

-

узагальнюючий

інженер з ОП
3.

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, виробничого та невиробничого травматизму серед працівників закладу

+

+

+

+

+

тематичний

інженер з ОП
4.

Ведення документації з охорони праці у відповідності з нормативними вимогами

+

-

-

-

+

тематичний

інженер з ОП
5.

Дотримання правил техніки безпеки на заняттях гуртків фізкультурно-спортивного відділу та туристського відділу

-

-

+

-

+

оглядовий

інженер з ОП
6.

Про роботу педагогічного колективу із запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед вихованців

-

-

+

+

+

узагальнюючий

інженер з ОП
Ведення кадрової документації
1.

Стан ведення трудових книжок та особової картки типової форми П-2

-

-

+

-

+

оглядовий

директор
Виконавча дисципліна
1.

Виконання наказів, розпоряджень, інструкцій,інших нормативних документів МОН, облуон, міськуо

+

+

+

+

+

оглядовий

директор

Умовні позначки: Хто вивчає питання: Д-директор; ЗН-заступник директора з НВР; ЗМ-заступник директора з НМР; ЗВ -завідувач відділом, М-методисти, Г-завідувач господарства; О-інженер з охорони праці.

Місце обговорення:

П-педрада; М-науково-методична рада; МО-методичні об’єднання; Р-нарада при директорі; З-наради при заступнику директора.Форма контролю:

н-наказ; і-інформація, к-контрольна перевірка, а-довідка.Додаток 1

План засідань педагогічної ради ЕЦТКС

на 2013-2014 н.р.


з/п

Тематика засідання

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4


1.Організація навчально-виховного процесу в сучасному позашкільному закладі


1.

Аналіз результативності роботи закладу за 2012-2013н.р. відповідно до визначених цілей

Серпень

2013р.

Заступник директора з НВР

2.

Затвердження плану роботи ЦТКС на 2013- 2014н.р.

Директор

3.

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі

Практичний психолог

4.

Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та протипожежної безпеки

Інженер з ОП


ІІ. Організація превентивного виховання дітей в позашкільному закладі


  1. 1.

Про виконання рішень попередньої педради

Жовтень

2013р.

Директор

2.

Фактори впливу на формування особистості важковиховуваної дитини

Директор

3.

Роль педагогічного колективу позашкільного закладу в роботі з важкими гуртківцями

Заступник директора з НВР

4.

Система правової і профілактичної роботи в позашкільних закладах щодо коригування поведінки дітей групи ризику

Завідувачі відділів

5.

Профілактика конфліктної поведінки в дитячому колективі
Практичний психолог


ІІІ. Формування життєвих перспектив учнівської молоді засобами туризму, краєзнавства та спорту1.

Про виконання рішень попередньої педради

Грудень

2013р.

Директор

2.

Компетентнісно-орієнтоване заняття гуртка – шлях до набуття вихованцями життєвих компетентностей засобами туризму, краєзнавства та спорту

Методисти відділів

3.

Формування життєвих компетентностей у вихованців позашкільного навчального закладу

Заступник директора з НВР

4.

Використання здоров’язберігаючих технологій на заняттях гуртків
Заступник директора з НМР


ІV. Формування соціально-активної особистості вихованця через розвиток лідерства та організацію учнівського самоврядування

1.

Про виконання рішень попередньої педради

Лютий

2014р.

Директор

2.

Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі

Директор

3.

Діяльність керівника гуртка з розвитку учнівського колективу

Заступник директора з НМР

4.

Роль учнівського самоврядування у формуванні соціально-активної особистості

Заступник директора з НВР

5.

Створення психологічного клімату на занятті гуртка

Практичний психолог


V. Підсумкова педагогічна рада


1.

Про виконання рішень попередньої педради

Травень

2014 р.

Директор

2.

Ефективність науково-методичної роботи в закладі

Заступник директора з НМР

3.

Стан виховної роботи в закладі

Заступник директора з НВР

4.

Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту закладу

Заступник директора з НВР

5.

Виконання навчальних планів та програм гуртків за навчальний рік

Заступник директора з НВР

6.

Обговорення проекту робочого навчального плану

Заступник директора з НВР

7


Про результати роботи над єдиною проблемною темою у 2013-2014н.р

Заступник директора з НМР

Додаток 2План засідань науково-методичної ради ЕЦТКС

на 2013-2014н.р.

з/п

Тематика засідання

Термін виконання


Відповідальні


І.

1.

Аналіз роботи науково-методичної ради за 2013-2014 н.р. Завдання науково- методичної ради на новий навчальний рік

Вересень

2013р.

Голова НМР

2.

Про організацію науково-методичної роботи на 2013-2014 н.р.

Заступник директора з НМР

3.

Обговорення та затвердження плану науково-методичної ради та методичних об’єднань за напрямками на 2013-2014н.р.

Голова НМР

4.

Про роботу педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою

Заступник директора з НМР
5.

Організація та проведення конкурсу «Кращий гурток року»
ІІ.

1.

Визначення змісту, форм та методів підвищення професійної майстерності педагогів та її вплив на результати навчально-виховного процесу

Листопад

2013р.

Заступник директора з НМР


2

Визначення рівня готовності молодих спеціалістів до педагогічної діяльності

3.

Ознайомлення з методичними рекомендації щодо оформлення матеріалів для участі в обласних і Всеукраїнських конкурсах та для друку в фахових виданнях

4.

Про участь педагогів Центру в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої спрямованості

5.

Організація самоосвітньої діяльності керівників гуртків

ІІІ.

1.

Форми та методи роботи з обдарованими дітьми

Січень

2014р.

Практичний психолог

2.

Визначення рівня професійної підготовки педагогів до навчально-виховного процесу

Заступник директора з НМР

3.

Про курсову перепідготовку педагогів

4.

Про участь у міському етапі обласного конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості».

ІV.

1.

Використання передового педагогічного досвіду та сучасних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі

Березень

2014 р.

Завідувачі відділів

2.

Про впровадження новітніх педагогічних технологій у НВП

Заступник директора з НМР

3.

Організація та проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.

Заступник директора з НМР

4.

Обговорення та погодження адаптованих програм гуртків ЦТКС

Методисти відділів

5.

Про підсумки проведення атестації

педагогічних працівниківЗаступник директора з НМР
6.

Результати психологічного обстеження педагогів, які атестуються

Практичний психолог

V.

1.

Ефективність внутрішньої методичної роботи методичних об’єднань за напрямками діяльності

Травень

2014р.

Методисти

відділів


2.

Про підсумки атестації педагогічних працівників

Заступник директора з НМР3.

Про організацію та планування науково-методичної роботи в Центрі на 2014-2015н.р

4.

Про участь у роботі обласної творчої групи «Методичний супровід створення інтернет - проектів з розвитку комунікативних навичок суб’єктів освітньо - виховної взаємодії позашкільного навчального закладу»
Член обласної творчої групи

Додаток 3План нарад при директорі ЕЦТКС на 2013-2014н.р.

з/п

Тематика наради

Термін виконання

Відповідальні

І.

1.

Стан підготовки закладу до навчального року

Вересень

2013р.

Директор

2

Про педагогічне навантаження та підсумки тарифікації

Директор

3

Про режим роботи закладу в 2013-14н.р.

Директор

4.

Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

Директор

5

Про підготовку та проведення «Дня відкритих дверей».

Заступник директора з НВР

6.

Ознайомлення з наказами про охорону праці та протипожежну безпеку

Інженер з ОП

ІІ.

1.

Про організацію та проведення заходів в період осінніх канікул

Жовтень

2013р.

Заступник директора з НВР

2.


Стан матеріально-технічного забезпечення закладу

Завідувач господарства

3.

Стан ведення трудових книжок та особової картки типової форми П-2

Директор


4.

Про курсову перепідготовку педагогів

Заступник директора зНМР

ІІІ.

1.

Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту закладу

Листопад

2013р.

Заступник директора з НВР

2

Про хід підготовки закладу до роботи в зимовий період.

Завідувач господарства

3.

Про роботу з кадровим резервом

Директор

ІV.

1.

Про організацію та проведення заходів в період зимових канікул

Грудень 2013р.

Заступник директора з НВР

2.

Результативність участі вихованців в масових заходах та змаганнях

Завідувачі відділів

3.

Аналіз результатів контролю всіх видів ділової документації

Директор

V.

1.

Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2013-2014н.р.

Січень

2014р.

Заступник

директора з НВР2.

Рівень наповнюваності та укомплектованості гуртків закладу

Заступник

директора з НВР3.

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, виробничого та невиробничого травматизму серед працівників закладу

Інженер з ОП

4.


Стан роботи з охорони праці, пожежної безпеки

Інженер з ОП
5.

Дотримання санітарно-гігієничного режиму в навчальних кабінетах
Завідувач господарством

VІ.

1.

Управлінське забезпечення збереження учнівського контингенту


Лютий

2014р.

Директор

2.

Виконання ст.ст.6,8,10 Закону України «Про охорону дитинства» адміністрацією та колективом закладу

Заступник директора з НВР

3

Стан реалізації Закону України «Про затвердження державної мовної політики» від 13.04.2012 №4651-VІ

Заступник директора з НВР


4.

Про результати обласного конкурсу серед відділів освіти на кращу організацію роботи з ТКР
Відповільний за ТКР

VІІ.

1.

Фінансування ЦТКС на 2014 рік

Березень

2014р.

Директор

2.

Про організацію та проведення заходів в період весняних канікул

Заступник директора з НВР

3.

Підготовка закладу до літніх ремонтно-профілактичних робіт

Завідувач господарством

VІІІ


1.

Управлінський аналіз ефективності роботи гуртків, доцільності їх мережі, шляхи подальшого удосконалення

Квітень

2014р.

Директор

2.

Робота з вихованцями групи ризику та вадами здоров’я

Практичний психолог

3.

Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

Директор

ІХ.

1.

Про організоване закінчення 2013-14н.р

Травень

2014р.

Заступник директора з НВР

2.

Про організацію та проведення заходів в період літніх канікул

Заступник директора з НВР

3.

Інформація про діяльність Ради ЕЦТКС

Голова Ради

4.


Аналіз результатів контролю за веденням ділової документації

Директор

Х.

1.

Про роботу педагогічного колективу із запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед вихованців.

Червень

2014р.

Інженер з ОП

2

Підготовка закладу до нового навчального року (планування роботи, кадрове забезпечення)

Директор

Додаток 4

План інструктивно-методичних нарад при заступнику директора ЕЦТКС на 2013-2014н.р.

з/п

Тематика наради

Термін виконання

Відповідальні

І

1.

Організація навчально-виховного процесу в гуртках у 2013-2014н.р

Вересень

2013р.

Заступник директора з НВР

2.

Відповідність календарно-тематичного планування роботи гуртків навчальним програмам, поставленим цілям та завданням гурткової роботи, віковим особливостям вихованців

Заступник директора з НВР

3.

Оцінка ефективності комплектування гуртків закладу

Заступник директора з НВР

4.

Про атестацію педпрацівників у 2013-2014 н.р.

Заступник директора з НМР

5.

Про заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму

Інженер з ОП

ІІ

1.

Про ведення ділової документації керівника гуртків ( журналів гурткової роботи тощо)

Жовтень

2013р.

Заступник директора з НВР

2.

Визначення рівня готовності молодих спеціалістів до педагогічної діяльності (аналіз діагностичних обстежень)

Практичний психолог

3.

Дотримання правил техніки безпеки на заняттях гуртків фізкультурно-спортивного відділу

Інженер з ОП

ІІІ

1.

Про стан веденням керівниками гуртків планів-конспектів занять

Листопад

2013р.

Заступник директора з НВР

2.

Рівень наповнюваності та укомплектованості гуртків закладу

Заступник директора з НВР

3.

Про методичний супровід навчального процесу в ЕЦТКС

Заступник директора з НМР

ІV

1.

Про участь учнів та вихованців міста у туристсько-краєзнавчих заходах

Грудень

2013р.

Завідувачі відділів

2.

Система роботи керівників гуртків в зв’язку з атестацією

Заступник директора з НМР

3.

Стан роботи із запобігання правопорушень та негативних проявів у вихованців ЕЦТКС

Заступник директора з НВР

V

1.

Про розвиток учнівського самоврядування в закладі

Січень

2014р.

Заступник директора з НВР

2.

Відповідність календарно-тематичного планування роботи гуртків навчальним програмам, поставленим цілям та завданням гурткової роботи, віковим особливостям вихованців

Заступник директора з НВР

3.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методів навчання для забезпечення особистісно зорієнтованого підходу, спрямованого на розвиток індивідуальності вихованців

Заступник директора з НМР1.

Вивчення системи роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми за напрямками позашкільної освіти

Лютий

2014р.

Заступник директора з НМР

2.

Самоосвітня діяльність педагогів та її результативність

Заступник директора з НМР

3.

Стан відвідування вихованцями гурткових занять

Завідувачі

відділів


VІІ

1.

Моніторинг соціально-психологічного клімату в дитячому колективі

Березень

2014р.

Практичний психолог

2.

Якість навчально-виховного процесу

в гуртках екологічного відділуЗавідувач методичного відділу

3.

Про стан взаємовідвідування гурткових занять керівниками гуртків

Заступник директора з НВР

4.

Стан роботи з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя вихованців (ст.56 ЗУ «Про освіту»)

Заступник директора з НВР

VІІІ

1.

Стан патріотичного виховання в ЕЦТКС

Квітень

2014р.

Заступник директора з НВР

2.

Дотримання правил техніки безпеки на практичних заняттях, тренувальних зборах гуртків туристського відділу

Інженер з ОП

3.

Практика організації спільної діяльності керівника гуртків та вихованців на занятті, використання педагогіки співробітництва

Заступник директора з НМР

ІX

1.

Підготовка аналітичних матеріалів (звіти, довідки, таблиці)

Травень

2014р.

Заступник директора з НВР

2.

Якість навчально-виховного процесу

в гуртках туристського відділуЗавідувач туристського відділу

3.

Результативність участі вихованців в масових заходах та змаганнях

Завідувачі відділів

4.

Наступність педагогічного процесу в гуртках закладу

Заступник директора з НВР

X1.

Про результати рейтингу діяльності педагогів за навчальний рік.

Червень

2014р.

Заступник директора з НВР

2.

Про участь учнів та вихованців міста у туристсько-краєзнавчих заходах

Завідувачі відділів

3.

Аналіз навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

Заступник директора з НВР

4.

Про ведення ділової документації керівника гуртків

Заступник директора з НВР

Додаток 5


План засідань методичного об’єднання керівників гуртків

фізкультурно-спортивного напрямку на 2013-2014н.р.
з/п

Тематика засідання

Термін виконання
Відповідальні

Засідання І
Аналіз роботи МО за 2012-2013 н.р.

Вересень

2013р.

Методист відділуРозгляд та погодження плану роботи МО на 2013-2014 н.р.

Голова МОПогодження календарно-тематичних планів груп гуртків на 2013-2014 н.р. та робочих планів на І півріччя.

Голова МООзнайомлення з нормативними документами щодо атестації педагогічних працівників в 2013-2014н.р.

Голова МООбговорення проблемних тем самоосвітньої діяльності педагогів.

Методист відділуФорми виховної і профілактичної роботи с дітьми девіантної поведінки

Практичний психолог

7.

Різне


Голова МО

Засідання ІІ


1.

Проблеми розвитку навчальної мотивації та її подолання

Грудень

2013р.

Практичний психолог

2.

Виконання навчальних планів та програм гуртків за І півріччя 2013-2014н.р.

Методист відділу

3.

Нетрадиційні підходи до занять з легкої атлетики

Бицюк В.В.

4.

Погодження календарно-тематичних планів груп гуртків на ІІ півріччя 2013-2014 н.р.

Голова МО

5

Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту закладу

Завідувач

відділу


6.

Рейтингове оцінювання роботи педагогів за І півріччя

Методист відділу

7.

Різне


Голова МО

Засідання ІІІ


1.

Психологічна культура педагога

Лютий

2014р.

Практичний психолог

2.

Формування життєвих перспектив учнівської молоді засобами спорту

Пушкіна О.І.

3.

Методичні рекомендації щодо укладання авторських та адаптованих програм гуртків

Методист відділу

4.

Різне


Голова МО


Засідання ІV

1.

Підведення підсумків роботи МО за 2013-2014 н.р.Травень

2014

Голова МО

2.

Звітування за підсумками роботи гуртків у 2013-2014 н.р. Аналіз досягнень вихованців.

Методист відділу

3.

Підсумки атестації керівників гуртків відділу за 2013-2014 н.р.

Методист відділу

4.

Звітування педагогів щодо виконання плану самоосвіти

Методист відділу

5.

Розгляд, обговорення та погодження плану роботи в літній період.

Завідувач відділу

6.

Ефективність внутрішньої методичної роботи методичних об’єднань на напрямками діяльності

Методист відділу

7.

Обговорення адаптованих програм

Методист відділу

8.

Виконання навчальних програм гуртків за 2013-2014н.р.

Методист відділу

9.

Рейтингове оцінювання роботи педагогів за ІІ півріччя

Методист відділу

10.

Різне


Голова МО

Додаток 6


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка