Погодженозатверджен о начальник управління освіти голова педагогічної радиСторінка1/18
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

начальник управління освіти голова педагогічної ради

Енергодарської міської ради Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту

Енергодарської міської ради Запорізької області


________________Т.О. Плахотна _______________Ясінська Н.В.

протокол педагогічної ради № від « » 2013 р.
П Л А Н Р О Б О Т И
Енергодарського Центру туризму,

краєзнавства та спорту

Енергодарської міської ради

Запорізької області

на 2013-2014 навчальний рік

м. Енергодар

2013

Структура річного плану

І. Аналіз результативності роботи закладу за 2012-2013 н.р.

відповідно до визначених цілей. . . . . . . .4
ІІ. Проблемна тема закладу:

«Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця

та підготовка його до успіху в самостійному житті засобами туризму, краєзнавства та спорту» 2009-2010 н.р. – 2013-2014 н.р. . . ……36
ІІІ. Мета та завдання діяльності ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . . . 37
ІV. Науково-методична робота з педагогічними кадрами . . . 39
V. Навчальна робота . . . . . . . . . 43
VІ. Виховна робота . . . . . . . . . .46
VІІ. Діяльність щодо забезпечення охорони дитинства на базі ЕЦТКС . .50
VІІІ. Робота з батьками, навчальними закладами та громадськістю . .52
ІХ. Охорона праці працівників та вихованців ЕЦТКС . . . .54
Х. Цивільна оборона . . . . . . . . . 57
ХІ. Організаційно-масова робота з вихованцями ЕЦТКС

у 2013-2014н.р. . . . . . . . . . .59


ХІІ. Фінансово-господарська діяльність,

зміцнення навчально-матеріальної бази ЦТКС . . . . 7.2


ХІІІ. Створення сприятливих психологічних умов в закладі

План роботи практичного психолога . . . . .74


ХІV. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом . .83

ДОДАТКИ
Додаток 1 План засідань педагогічної ради ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . 103


Додаток 2 План засідань науково-методичної ради ЕЦТКС

на 2013-2014 н.р. . . . . . . . . 105


Додаток 3: План нарад при директорі ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . . 107
Додаток 4: План інструктивно-методичних нарад при заступнику

директора ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . . . . . 109


Додаток 5: План засідань методичного об’єднання керівників гуртків

фізкультурно-спортивного напрямку на 2013-2014н.р. . 112


Додаток 6: План засідань методичного об’єднання керівників гуртків

туристського напрямку на 2013-2014 н.р. . . . 113


Додаток 7: План роботи методичного об’єднання керівників гуртків

еколого-краєзнавчого напрямку на 2013-2014н.р. . . 116


Додаток 8: План засідання міської ради туристсько-краєзнавчої роботи

на 2013-2014н.р. . . . . . . . . 118


Додаток 9: План роботи «Школи педагогічної майстерності»

педагогів ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . . . . 119


Додаток 10: План роботи «Школи молодого педагога» ЕЦТКС

на 2013-2014н.р. . . . . . . . 121


Додаток 11: Атестація педагогічних працівників . . . . 122
Додаток 12: Курсова перепідготовка педагогічних працівників

ЕЦТКС на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР . . . . . 123


Додаток 13: Комплексні заходи щодо забезпечення охорони праці

та навчання в ЦТКС на 2013-2014н.р. . . . . 124


Додаток 14: План роботи загальних зборів колективу на 2013-2014н.р. . 127
Додаток 15: План засідань Ради ЕЦТКС на 2013-2014н.р. . . . 128
Додаток 16: План спільної діяльності ЕЦТКС з громадськими

організаціями міста на 2013-2014н.р. . . . . 129І. Аналіз результативності роботи закладу

за 2012-2013н.р. відповідно до визначених цілей
Позашкільна освіта України є складовою системи неперервної освіти, яка є важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної свідомості, одержання додаткових знань, умінь і навичок. Позашкільне навчання і виховання забезпечує розвиток здібностей і обдарувань дітей та юнацтва, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, формування у такий спосіб творчої еліти в галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Нормативну базу функціонування позашкільної освіти складають: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенція про права дитини», «Положення про позашкільний навчальний заклад», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Програма розвитку системи освіти міста Енергодар на 2009 - 2015 роки, інші нормативно-правові документи з питань роботи позашкільних навчальних закладів.

Керуючись у своїй діяльності цими документами, Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту у 2012-2013 н.р. році поставив перед собою завдання щодо забезпечення формування мотивації у учасників навчально-виховного процесу закладу до саморозвитку, до здорового способу життя засобами туризму, краєзнавства та спорту та мотиваційно-ціннісного ставлення у гуртківців до себе та людей, суспільства та держави, праці та природи, удосконалення системи виховної роботи, забезпечення наступності в роботі з обдарованими учнями та охоплення позашкільною освітою учнів «групи ризику», дітей з вадами здоров’я та дітей, які стоять на ВШК та КМСД, психолого-педагогічного та соціального супроводу навчально-виховного процесу, створення умов для всебічного розвитку вихованців.

1. Кадрове забезпечення

Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку закладу на високому якісному рівні є оптимальне вирішення кадрового питання. Кадрове забезпечення залишається одним з найболючіших питань для позашкільних закладів з області, зокрема туристського напряму. Втім, відсутність мотиваційних привидів для залучення до позашкільної педагогіки у якості керівників гуртків педагогів, діючих спортсменів туристського напрямів (і в першу чергу, відповідної заробітної плати), не розуміння частиною керівних кадрів установ країни, області значущості завдань як відвернення підлітків від несприятливого впливу бездоглядності, не сприяє притоку педагогічних кадрів до цих напрямів гурткової роботи. На подолання означеного недоліку і було спрямовано стратегічний вектор діяльності педагогічного колективу ЕЦТКС, а саме, в 2012-2013 н.р. заклад був укомплектований педагогічними кадрами на 100% (протягом року не було звільнення керівників гуртків), що досягнуто за рахунок підвищення педагогічного навантаження керівників гуртків з урахуванням їх побажань та роботи штатних педагогічних працівників з додатковим педагогічним навантаженням, як керівника гуртка.

Розподіл педагогічних працівників ЦТКС за стажем роботи: до 3 років - 10 педагогів (23,9 %); від 3 років до 10 років – 9 педагогів (21,4 %); від 10 років до 20 років –14 педагогів (33,3 %); від 20 років і більше – 9 (21,4 %). За період з 2009 року по 2013 рік прийнято на роботу 12 керівних гуртків з відсутнім стажем педагогічної роботи, тому для них організовано роботу Школу молодого педагога.

Забезпеченість навчально-виховного процесу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників (42 особи), із них 13 осіб працюють за внутрішнім сумісництвом, 4 особи - зовнішнє сумісництво. Керівники гуртків закладу працюють у відповідності до фахової освіти. Якщо проаналізувати плинність кадрів за період з 2009-2013 роки, то спостерігається відсутність плинності кадрів у фізкультурно-спортивному відділі, це ми пов’язуємо з тим, що більшість керівників гуртків мають звання «Кандидат в майстри спорту» та «Майстер з спорту» з певного виду спорту, мають стабільне навантаження та високий тарифний розряд. Еколого-краєзнавчий відділ знаходиться в стадії становлення, бо був сформований два роки тому, спостерігається тільки позитивна динаміка. Найбільша плинність кадрів відбувається в туристському відділі, це ми пов’язуємо з відсутністю кадрів, досвіду роботи у молодих педагогів та відсутністю у них спортивних та туристських розрядів (таблиця 1.1.)Таблиця 1.1.

Плинність кадрів в ЦТКС (без сумісників)

Відділ

Навчальні роки


Плинність

2009-2010н.р.

2010-

2011н.р.


2011-2012н.р.

2012-2013н.р.

звільнено

прийнято

Всього. 25.05.

звільнено

прийнято
всього на 25.05.

звільнено

прийнято

всього на 25.05.

звільнено

прийнято

всього на 25.05.

звільнено

прийнято

Фізкультурно –спортивний

12

1

0

13

0

1

13

0

0

13

0

0

1

1

Еколого-краєзначий

-

-

-

5

2

1

12

6

13

13

1

2

9

16

Туристський


12

3

0

9

2

1

10

5

6

12

1

3

6

3

Всього по закладу: на 25.05.

244

0

274

3

35

11

19

28

2

5

16

20

За освітніми рівнями розподіл педагогічних працівників закладу показано в таблиці 1.2. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти, здобувають її у вищих навчальних закладах області за заочною формою навчання (Сарри Р.В., Силіна О.І..).Таблиця 1.2

Розподіл педагогічних працівників ЕЦТКС за освітніми рівнями


Нав-чаль-ний рік

ВСЬОГО
Повна вища освіта

Базова вища

Неповна вища

навч. заочно

друга освіта

повна загальна середня освіта

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непедагогічна

2010-2011

45

37

2

2

0

1

1

3

0

2

2011-2012

39

28

5

3

1

0

1

2

0

1

2012-2013

42

29

6

3

1

0

2

2

0

1

Серед працюючих педагогів 5 магістрів, 30 спеціалістів, 5 бакалаврів, 1 працівник має середню-спеціальну освіту. Освітній рівень керівника закладу, завідуючих відділами, методистів на високому рівні та відповідають вимогам позашкільної освіти. До керівного складу ЦТКС відносяться педагоги, які мають освітній рівень – магістр та спеціаліст (100 %). Всі члени адміністрації мають вищу педагогічну освіту. Особливістю кадрового складу педагогічного колективу закладу є те, що кількість досвідчених педагогічних кадрів, які мають високі тарифікаційні розряди (9 та 10) становлять 31 працівник, що складає 84% від загальної кількості всіх керівників гуртків. В серпні 2012 року 6 педагогічних працівників ЕЦТКС підвищили свою майстерність та отримали розряди з пішохідного туризму, таким чином в закладі ( туристському відділі) ІІ розряд з пішохідного туризму має Авдєєва М.В. та 9 педагогів мають ІІІ розряд з пішохідного туризму: Васильчук А.М., Козловська Л.А., Мильнікова Н., Першин Ю.М., Карев О.М., Фесенко Г.А., Закржевська С.М., Конкіна С.М., Ленінець Г.В.

Адміністрацією ЦТКС проводиться робота серед працівників освіти щодо підвищення статусу керівника гуртків, залучення молодих педагогів, випускників ВНЗ до роботи в закладі. В ЕЦТКС працюють колишні вихованці міської станції туристів та дитячо-спортивного клубу (таблиця 1.3.). Керівником гуртка Борисенко В.І та Авдєєвою М.В. підготовлено сім педагогічних працівника ЦТКС, які працюють в даний час відповідно до профілю навчання в позашкільному закладі. Всього в закладі із 42 педагогів 7 керівників гуртків (17%) працюють колишніх вихованців закладу.

Таблиця 1.3.

Колишні вихованці закладу, які працюють ЦТКС

ПІБ

Який гурток відвідували

Керівник гуртка

Посада,яку займає в ЦТКС

Горбатенко Ю.В.

Пішохідний туризм

Авдеєва М.В.

Методист відділу

Місецька О.І.

Пішохідний туризм

Карєв О.М.

керівник гуртка

Яровчук О.М.

Пішохідний туризм

Ваніна О.С.

Інженер з ОП,

Сарри Р.В.

Бокс

Сарри В.Ю

керівник гуртка

Борисенко В.В.

Легка атлетика

Борисенко В.І.

керівник гуртка

Бицюк В.

Легка атлетика

Борисенко В.

керівник гуртка

Пушкіна О.І.

Легка атлетика

Борисенко В.В.

керівник гуртка2. Навчально-виховна робота

2.1. Якісний аналіз показників навчально-виховного процесу

У 2012-2013 н.р. навчально-виховний процес в гуртках Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту організовано відповідно до типових навчальних планів, навчальних програм та класифікації за рівнями, визначеними Положенням про позашкільний навчальний заклад (постанова Кабміну України від 06.05.2001 №433), постановою «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад від 27.09.10 №769, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи МОН України (наказ МОНУ від 22.07.2008 №676), Статуту Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, затвердженого рішенням третьої сесії шостого скликання Енергодарської міської ради від 18.02.2011 №43, та Робочого навчального плану, затвердженого начальником управління освіти Енергодарської міської ради від 31.08.2012 №300.

В закладі функціонують 83 групи 27 гуртків фізкультурно-спортивного, туристського та еколого-краєзнавчого напрямку: початкового рівня навчання 12 груп (14,5%), основного - 59 груп (71%) та вищого - 12 груп (14,5%). Гуртковою роботою охоплено 1025 вихованців (з них початкового рівня навчання – 284 чол., основного – 641 чол., вищого - 98 чол.). У порівнянні з минулим навчальним роком кількість вихованців залишилась незмінною.

В ЕЦТКС працює 3 відділи:  • фізкультурно-спортивний, який налічує 5 гуртків («Спортивна гімнастика», «Бокс», «Футбол», «Легка атлетика», «Важка атлетика»), 37 груп, 406 вихованців;

  • туристський відділ – 11 гуртків («Пішохідний туризм», «Спортивний туризм», «Спортивне орієнтування», «Туризм і пісня», «Юні туристи», «Фототуризм», «Рослини-символи України», «Географи-краєзнавці», «Історики-краєзнавці», «Туристсько-краєзнавчий», «Юні лісівники-дендрологи»), 30 груп, 414 вихованців;

  • еколого-краєзнавчий – 11 гуртків ( «Юні етнографи», «Природа і творчість», «Юні екологи», «Юні натуралісти», «Знавці лікарських рослин», «Юні мікологи», «Юні валеологи», «Юні квітникарі», «Юні друзі природи», «Любителі домашніх тварин», «Основи біології»), 16 груп, 205 вихованців.

За робочими навчальними планами у 2012-2013 н.р. кількість годин педагогічного навантаження на тиждень у ЕЦТКС залишилась незмінною -567 год. Загальна кількість навчальних годин становила – 20412 (діаграма 1).

Діаграма 1

З них на теоретичні заняття відводилось - 3243 год. (16%), на практичні – 17169 год. (84%). Було відпрацьовано -18894 год.: теоріі - 3017 год. (93%), практики – 15877 год. (92%). Ксер по закладу становить 93% (таблиця 1.4). У порівнянні з 2011-2012 н.р. виконання навчальних програм у 2012-2013 н.р. збільшилося на 12%. В разі відсутності керівника гуртків здійснювалась заміна. Всього було замінено 147 занять (376 годин), з них 88 занять (235 годин) гуртків спортивного напрямку, 16 занять (35 годин) гуртків туристського напрямку, 43 заняття (106 годин) гуртків еколого-краєзнавчого напрямку.

Таблиця 1.4.

Навч.

рік

За планом

Тижневе

навантаж.

Теорія

Практика

Відпрац.

годин

% виконан.

годин

%

годин

%

20010/11

20412

567 год.

2920

95%

15590

91%

18510

91%

2011/12

20412

567 год.

2735

82%

13822

81%

16557

81%

2012/13

20412

567 год.

3017

93%

15877

92%

18894

93%

2.2. Збереження контингенту вихованців

Адміністрацією Центру проаналізовано стан наповнюваності та плинності вихованців. Контингент вихованців у групах стабільний, плинність вихованців не значна, протягом року велася робота по залученню дітей до гуртків. По закладу стан збереження кількості вихованців складає 105% (таблиця 1.5.). Найбільший рух відбувся в гуртках основного рівня – прибуло 144 вихованця, вибуло - 121. Це пояснюється тим, що на цьому рівні займається найбільше вихованців -754 (74% від загальної кількості гуртківців закладу).Таблиця 1.5.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка