Погоджено ЗатвердженоСторінка3/17
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Утенкова І.В. – методист з дошкільної освіти

 1. складає щорічну і перспективну мережу дошкільних закладів разом з старшим економістом управління освіти, молоді та спорту;

 2. планує, організує і регулює методичну роботу з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів та районних науково-методичних заходів;

 1. планує, проводить і контролює виконання рішень нарад завідувачів дошкільних навчальних закладів, заступників директорів з дошкільного виховання, НВК;

 2. організовує забезпечення взаємодії та наступності між ДНЗ та початковою школою;

 1. організує атестацію педагогів дошкільних закладів, аналізує кількісний та якісний склад педкадрів дошкільних навчальних закладів;

 1. вивчає та аналізує результативність навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах;

 1. проводить облік нещасних випадків з учнями і вихованцями, готує інформацію і звітність щодо випадків травматизму;

 1. контролює питання охорони здоров’я дітей і підлітків, планує оздоровчі заходи;

 2. інформує керівників закладів щодо змісту вхідних документів, спрямованих на поліпшення роботи із зниженням захворюваності, профілактики дитячого травматизму, запобігання шкідливих для здоров’я впливів, готує інформацію і звітність з даного питання;

 1. здійснює систематичну професійну самоосвіту, вивчення, розробку та апробацію педагогічних нововведень з урахуванням принципів дидактики, накопичує і систематизує внутрішню і зовнішню інформацію;

 2. здійснює науково-методичний супровід проведення конкурсу «Вихователь року»;

 3. організовує роботу з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади;

 4. здійснює організаційно-методичний супровід оздоровлення дітей дошкільного віку;

 5. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання та технологій і

методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й

вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні новихвимог, програм, підручників

 1. співпрацює із ЗМІ по висвітленню питань шкільного життя, координує висвітлення інформації про основні події на сайті управління освіти, молоді та спорту;

 2. забезпечує координацію діяльності Катеринівського, Тихопільського дошкільних навчальних закладів та Полтавського НВК.

Суховій С.П. – методист з психологічних питань

 1. організовує та координує діяльність психологічної служби, організацію превентивного виховання, формування основ здорового способу життя ;

 2. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів основ здоров′я і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;з

 3. дійснює роботу з профорієнтації серед учнів ЗНЗ;

 4. здійснює аналіз працевлаштування випускників 9, 11 класів;

 5. координує діяльність районного методичного об′єднання практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 6. координує впровадження превентивних програм в практику роботи закладів;

 7. удосконалює форми і методи підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби району;

 8. проводить семінари, тренінги для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів;

 9. відповідає за профільне навчання;

 10. надає методичні консультації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям, керівникам навчальних закладів;

 11. перевіряє стан психологічної служби в закладах освіти району;

 12. здійснює розробку, виготовлення та тиражування інструментарію для практичних психологів, соціальних педагогів;

 13. проводить соціологічні дослідження на запит начальника відділу освіти;

 14. організує співробітництво з іншими установами, що допомагають соціально-психологічному супроводженню дітей;

 15. здійснює соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб та іншу госпрозрахункову діяльність, що не суперечить чинному законодавству;

 16. забезпечує координацію діяльності Смирнівського та Царедарівського навчально-виховних комплексів.

Котелевська О.М. – соціальний педагог

 1. координує роботу із ТЦ «Студсервіс»;

 2. здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громад кістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей та підлітків;

 3. дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

 4. здійснює культурно-освітню, профілактично-виховну, спортивно-оздоровчу, творчу роботу учнів;

 5. впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям та підліткам, групам соціального розвитку, дітям, які потребують піклування тощо;

 6. дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, та захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 7. запобігає випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної. консультативно-методичної роботи з особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;

 8. веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами досліджень;

 9. планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види соціального педагога;

 10. дотримується правил техніки безпеки на робочому місці;

 11. бере участь у підготовці і проведенні представницьких педагогічних заходах, науково— практичних конференціях, педагогічних виставках тощо;

 12. несе персональну відповідальність за дотримання контрольних термінів відправлення інформацій і звітів;

 13. веде облік дітей віком від 6 до 18 років;

 14. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів природознавства і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 15. здійснює методичний супровід державної атестації навчальних закладів;

 16. забезпечує координацію діяльності Садовської ЗОШ І-ІІІ ступенівт та Чернігівського НВК.


  1. Циклограма організаційно-методичної роботи РМК
п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

1

Організація методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів

Вересень 2016

Наказ

Охрончук Н.М.
2

Стан навчально-методичного забезпечення учасників навчально-виховного процесу

Вересень 2016

Аналітичні матеріали

Телятник А.І.
3

Підсумки участі випускників навчальних закладів району в ЗНО-2016 і організаційний супровід ЗНО-2017

Вересень 2016-червень 2017

Результати моніторингових досліджень, методичні рекомендації

Охрончук Н.М.
4

Організаційний супровід проведення професійних конкурсів, фестивалів, виставок:

«Учитель року-2015»

«Вихователь року»

«Освіта Харківщини ХХІ століття»

та інші


Жовтень 2016- квітень 2017

Накази


Методисти РМК
5

Організація і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Жовтень 2016- лютий 2017

Накази, довідки

Лібега Н.В.
6

Організація моніторингу навчально-виховного процесу, забезпечення проведення корекційної роботи.

Жовтень 2016-червень 2017

Наказ,

результати моніторингуТолкай І.М.

7

Забезпечення умов своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікацій та спецкурсів педагогічних працівників

Вересень 2016-травень 2017

Накази,

Аналітичні матеріалиЦипченко О.П.

Котелевська О.М.


8

Організація роботи щодо атестації педагогічних працівників

Вересень 2016-квітень 2017

Аналітичні матеріали

Ципченко О.П.

9

Експертиза стану навчання учнів:

біології


математики

літературного читання , української мови (навчання грамоти)

фізичної культури

української літератури

художньої культури


Жовтень 2016

Листопад 2016
Грудень 2016

Січень 2017

Лютий 2017

Березень 2017Накази, довідки

Толкай І.М.

Майор-Некрасова І.В.

Толкай І.М.

Толкай І.М.
Толкай І.М.

10

Координація діяльності диференційних груп вчителів-предметників

Вересень 2016-травень 2017

Матеріали засідань

Методисти РМК
11

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень школярів, нових навчальних програм для 1-4-х та 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.Вересень 2016-травень 2017

Аналітичні матеріалиМетодисти РМК
12

Забезпечення підготовки учасників навчально - виховного процесу до проведення Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

Вересень 2016-травень 2017

Матеріали заходів

Методисти РМК

13

Коригування електронних баз даних

Вересень 2016 -жовтень 2016

Бази даних

Методисти РМК
14

Підготовка і проведення науково-методичних заходів для педагогічних працівників

Жовтень 2016 - травень 2017

Матеріали заходів

Методисти РМК,

керівники РМО


15

Постійне оновлення сайту управління освіти, молоді та спорту і навчальних закладів.

Протягом року

Матеріали сайтів

Методисти РМК

16

Посилення уваги до питання національно-патріотичного виховання на уроках як джерела формування ціннісних орієнтацій учнів

Вересень 2016-травень 2017

Аналітичні матеріали

Методисти РМК
17

Організаційно-методичний супровід викладання мистецтва у 8 класі основної школи за новою навчальною програмою

Вересень 2016-травень 2017

Протоколи,

інформаціїУтенкова І.В.
18

Участь у нарадах керівників навчальних закладів

Третій четвер місяця

Довідки, інформації

Охрончук Н.М.,

методисти РМК


19

Участь у нарадах заступників директорів з навчально-виховної роботи

Четверта п’ятниця місяця

Довідки, інформації

Охрончук Н.М.,

методисти РМК


20

Участь у колегії управління освіти, молоді та спорту

третій четвер останнього місяця

Довідки, інформації

Охрончук Н.М.,

методисти РМК


21

Участь у нарадах завідуючих дошкільних навчальних закладів і заступників директорів з дошкільного виховання

Четверта п’ятниця місяця

Довідки, інформації

Утенкова І.В.
22

Участь у нарадах заступників директорів з виховної роботи і педагогів-організаторів

Перший четвер місяця

Довідки, інформації

Воліченко А.О.
23

Участь в апаратних нарадах

Щопонеділка

інформації

Охрончук Н.М.,

методисти РМК


24

Участь в оперативно-методичних нарадах

Щовівторка

Інформації, аналітичні матеріали

Охрончук Н.М.,

методисти РМК


25

Участь в засіданнях методичної ради РМК

1 раз на квартал (за окремим графіком)

Протоколи

Охрончук Н.М.,

методисти РМК3.1. Засідання методичної ради

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Форма узагальнення

відповідальні

Відмітки про виконання

І засідання

1

Про схвалення плану роботи РМК управління освіти, молоді та спорту Лозівської РДА на 2016/2017 навчальний рік

Вересень 2016

протокол

Охрончук Н.М.

Охрончук Н.М.

Лібега Н.В.

Методисти РМК


Телятник А.І.


Телятник А.І.

Воліченко А.О.


2

Про затвердження складу методичної ради РМК і розподіл обов’язків між ними

3

Про стан і якість формування банку обдарованих учнів ЗНЗ Лозівського району

4

Про затвердження планів роботи РМО на 2016/2017 навчальний рік з урахуванням різних груп педагогічних працівників за відповідними формами

5

Про забезпечення підручниками та навчальними програмами закладів освіти на 2015/2016 навчальний рік

6

Про забезпечення використання у навчально-виховному процесі з літератури, математики, природничих дисциплін завдань компетентнісного характеру, у тому числі зразків завдань PISA минулих років з метою підготовки учнів до проведення Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

7

Про нормативно-правове підґрунтя та інформаційно-методичне забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання в ЗНЗ Лозівського району

ІІ засідання

1

Про підсумки ІІ (районного) та підготовку до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Грудень 2016

протокол

Лібега Н.В.

Телятник А.І.

Охрончук Н.М.

Утенкова І.В.

2

Про роботу бібліотек ЗНЗ з питань інформаційно-довідкового забезпечення навчально-виховного процесу у ЗНЗ та реалізація єдиної методичної теми району

3

Про організаційно-методичні заходи щодо підготовки і проведення ЗНО у 2017 році


4Про хід реалізації змісту освітньої галузі «Мистецтво» у 8- х класах

ІІІ засідання

1

Про узагальнення досвіду роботи вчителів-переможців І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»

Січень 2017

протокол

Охрончук Н.М..

Толкай І.М.2

Про участь в конкурсі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів педагогічних працівників на обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій

3


Про участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» в 2017 році
Утенкова І.В.

Суховій С.П.

Толкай І.М.


4

Про здійснення психолого-педагогічного супроводу підвищення професійної компетентності педагогів в диференційних групах

5

Про розвиток професійної майстерності вчителів початкових класів з питань застосування компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів в навчально- виховному процесі в цмрвах оновленого змісту навчання школярів

ІV засідання

1

Про узагальнення досвіду роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району

Квітень 2017

протокол

Толкай І.М

Утенкова І.В.

Толкай І.М

Толкай І.М.

Охрончук Н.М.

2

Про удосконалення компетентностей педагогів ДНЗ з питань реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти

3

Про стан роботи Школи олімпійського резерву для обдарованих учнів початкових класів

4

Про хід здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів району

5

Про організоване закінчення 2016/2017 навчального року і проведення ДПА учнів початкової, основної і старшої школи

V засідання

1

Про підсумки участі учнів в обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших представницьких конкурсах

Червень 2017

протокол

Лібега Н.В.

Телятник А.І.

Охрончук Н.М.
Толкай І.М.

Воліченко А.О.Толкай І.М.
2

Про науково-методичні засади формування варіативної складової робочих навчальних планів

3

Про підсумки методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік

4

Про підсумки видавничої діяльності педагогів ЗНЗ у 2016/2017 навчальному році

5

Про заходи районного рівня щодо реалізації регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»

6

Про підсумки моніторингу результативності різних форм методичної роботи у диференційованих групах, особистісного професійного зростання педагогів-фахівців, педагогів-початківців і педагогів з нереалізованими можливостями
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка