Погоджено ЗатвердженоСторінка2/17
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РМК

   1. Мета, напрями та завдання діяльності РМК

У 2016/2017 навчальному році дяльність районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про загальну середню освіту»;

 • Закону України «Про дошкільну освіту»;

 • Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

 • Постанови Кабінету міністрів України від 20.04.2011 №462 «Про затвердження державного стандарту початкової загальної середньої освіти»;

 • Постанови Кабінету міністрів України від 22.11.2011 №1392 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 №1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методкабінету (центру)»;

 • Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за №1239/5930;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 №582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності» затвердженого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 №520/26965;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів ЗНЗ »;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за №1114/29244;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження навчальних програм для 1-4класів ЗНЗ»;

 • листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-393 «Про організацію національно-патриотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;
 • листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9-298 «Про реалізацію змісту освітньої галузі « Мистецтво » у 8-класах»;

 • листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних

закладах у 2015/2016 навчальному році»;
 • листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 №2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»;

 • Положення про опорний навчальний заклад, схваленого методичною радою РНМК відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації (протокол №4 від 25.05.2011);

 • наказу управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації від 01.09.2016 № 280«Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в ЗНЗ Лозівського району у 2016/2017навчальному році».

Метою діяльності методичної служби району є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організаційний супровід підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток творчої ініціативи вчителів.

Пріоритетними напрямами діяльності РМК є:

 • інформаційно-технологічний (забезпечення нормативно-правового та методичного регулювання діяльності педагогічних колективів)

 • дотримання оперативності, доступності, адресності інформаційного забезпечення діяльності педагогів;

 • надання консалтингових послуг з проблем сучасного розвитку освіти;

 • гнучкість і швидкість реагування на зовнішні зміни та постійний розвиток педагогічного загалу,

 • педагогічний (забезпечення умов для неперервної професійної освіти педагогів і керівних кадрів)

 • підвищення рівня професійної компетентності вчителів, перенос акцента в змісті методичної роботи на розвиток інтелектуальних здібностей педагогів, їх методологічної, методичної та інформаційної культури;

 • побудова індивідуальних програм розвитку педагогів на основі діагностики і аналізу результатів професійно-педагогічної діяльності;

 • розвиток у педагогічних працівників мотиваційної діяльності до неперервного професійного розвитку і самоосвіти до вивчення, узагальнення і поширення ЕПД,

 • науково-пошуковий (забезпечення ефективності інноваційного розвитку ЗНЗ, впровадження в освітній процес нових Державних стандартів)

 • науково-методична підтримка дослідно-експериментальної діяльності, інноваційної діяльності, творчих груп вчителів;

 • організаційно-методичний супровід навчально-пошукової та науково-пошукової роботи учнів ЗНЗ;

 • налагодження контактів, зв’язків з вищими навчальними закладами, що позитивно впливають на реалізацію нових освітніх завдань;

 • стимулювання і підтримка ініціатив педагогів щодо розвитку інноваційних процесів в навчальних закладах.

 • управлінський (забезпечення якості освіти у відповідності до вимог нових освітніх стандартів)

 • створення системи менеджмента якості районної освіти та підтримка її функціонування;

 • створення та підтримка системи моніторингових досліджень;

 • комплексний навчально-методичний супровід освітнього процесу та науково-методичного забезпечення реалізації нових державних стандартів.

В основні завдання методкабінету входять:

 • організаційно-методичний супровід викладання навчальних предметів за новими програмами в умовах упровадження державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

 • координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних і шкільних методичних обє'днань;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти та рівня навчальних досягнень учнів;

 • патронаж навчальних закладів, які мають статус дослідно-експериментальних, і надання їм науково-методичної допомоги;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації;

 • організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом на керівні посади навчальних закладів;

 • впровадження сучасних освітніх інноваційних проектів та технологій в навчально-виховному процесі;

 • проведення районних етапів конкурсів фахової майстерності педагогів та учнівських інтелектуальних конкурсів; надання допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

 • вивчення, узагальнення і впровадження в ЕПД, як окремих вчителів, так і педагогічних об'єднань та навчальних закладів;

 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідницько-експерементальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності навчальних закладів;

 • висвітлення в ЗМІ інноваційної діяльності педколективів з проблем розвитку освіти в районі;

 • своєчасне інформування працівників навчальних закладів про законодавчі, нормативно-правові акти і документи в галузі освіти;

 • створення фонду методичних розробок, навчально-методичної документації, комплексів методичного забезпечення предметів;

 • надання методичної допомоги в організації роботи з виконання навчальних програм;

 • підвищення якості аналітичної діяльності як на рівні району так і на рівні навчального закладу;

 • розширення співпраці навчальних закладів за громадськими організаціями, ВНЗ військового спрямування, волонтерами тощо;

 • активізація впровадження нових форм і методів національно-патріатичного виховання учнів.

   1. Розподіл функціональних обов'язків методистів

Охрончук Н.М.- завідувач районного методичного кабінету

 1. планує, організовує і регулює роботу районного методичного кабінету на виконання державної політики в галузі освіти, державних,

регіональних та районних програм розвитку освіти;

 1. здійснює загальну координаційно-організаційну функцію щодо виконання тих завдань, що покладені на методичну службу;

 2. організовує роботу по підготовці і проведенню семінарів для керівників та заступників директорів з НВР;

 1. визначає функціональні обов’язки працівників районного методичного кабінету, надає пропозиції начальнику управління

освіти,молоді та спорту щодо добору кадрів і призначення методистів;

 1. координує науково-методичну діяльність районного методичного кабінету з КВНЗ «ХАНО», Департаментом науки і освіти Харківської

облдержадміністрації, вищими навчальними закладами та закладами освіти району;

 1. здійснює навчально-методичне консультування та координацію діяльності методичних кабінетів закладів;

 1. здійснює планування і проведення представницьких педагогічних заходів: науково-практичних конференцій, районних педагогічних

конференцій, педчитань, творчих конкурсів, педагогічних виставок тощо;

 1. здійснює контроль і організовує методичний супровід проведення ЗНО, ДПА;

 2. здійснює науково-методичний супровід конкурсу «Учитель року»;

 1. організовує роботу з випускниками 11-х класів загальноосвітніх шкіл, які претендують на нагородження медалями, готує відповідну

документацію і звітність;

 1. здійснює керівництво методичною радою районного методичного кабінету;

 2. готує інформацію та звіти до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та КВНЗ «ХАНО»;

 1. відповідає за організацію підготовки до серпневого педагогічного тижня;

 2. дотримується вимог техніки безпеки та безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті;

 1. аналізує ефективність діяльності методичного кабінету в цілому і окремих методистів;

 2. визначає тенденції розвитку районного методичного кабінету;

 3. планує роботу методичного кабінету, забезпечує виконання планових заходів;

 4. відстежує впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 5. аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів;

 6. здійснює підготовку інформаційно-методичних матеріалів з актуальних проблем навчання;

 7. відвідує навчальні заклади, вивчає якість навчання занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння;

 8. забезпечує координацію діяльності районного міжшкільного навчально- виробничого комбінату.

Лібега Н.В.- методист, що здійснює організаційно- координуючу методичну роботу

 1. забезпечує трансфер сучасних науково-методичних підходів, методичних рекомендацій та доручень Міністерства освіти і науки України із різних питань організації навчально-виховного процесу, що розробляються на всеукраїнському та обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості навчання й виховання дітей та учнів;

 2. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін, географії та економіки, іноземних мов і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 3. здійснює моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів по кожному навчальному закладу; стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в навчальних закладах; повноти виконання навчальних планів і програм, упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 4. вивчає потреби і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, в період підготовки їх до атестації; організація роботи атестаційних комісій, вивчення й надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 5. забезпечує психого-соціальний супровід навчально-виховного процесу через систему організаційно-координуючих методичних заходів психологічної служби;

 6. організовує та проводить І етап Всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед навчальних закладів, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

 7. організовує інформаційно-комунікаційне обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 8. вивчає, узагальнює та впроваджує в педагогічну практику ефективний педагогічний досвід, також досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 9. формує електронні бази даних із питань і напрямів навчальної та виховної діяльності закладів освіти;

 10. координує науково-методичну діяльність навчально-методичного кабінету з комунальним вищим навчальним закладом «Харківська

академія неперервної освіти», Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, вищими педагогічними

навчальними закладами; 1. координує роботу вчителів, що викладають факультативний курс «Православна культура Слобожанщини»;

 1. здійснює науково-методичний супровід пошуку, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді;

 2. створює умови для участі учнів в олімпіадах, МАН, турнірах і конкурсах;

 3. контролює проведення навчальної практики і екскурсій в закладах освіти;

 4. забезпечує координацію діяльності Єлизаветівського НВК та Перемозької ЗОШ.

Толкай І.М. – методист, що здійснює організаційно- координуючу методичну роботу

 1. забезпечує трансфер сучасних науково-методичних підходів, методичних рекомендацій та доручень Міністерства освіти і науки України із різних питань організації навчально-виховного процесу, що розробляються на всеукраїнському та обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості навчання й виховання дітей та учнів;

 2. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів хімії, біології та екології, початкових класів і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 3. здійснює моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів по кожному навчальному закладу; стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в навчальних закладах; повноти виконання навчальних планів і програм, упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 4. вивчає потреби і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, в період підготовки їх до атестації; організація роботи атестаційних комісій, вивчення й надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 5. забезпечує психого-соціальний супровід навчально-виховного процесу через систему організаційно-координуючих методичних заходів психологічної служби;

 6. організовує та проводить І етап Всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед навчальних закладів, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

 7. організовує інформаційно-комунікаційне обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 8. вивчає, узагальнює та впроваджує в педагогічну практику ефективний педагогічний досвід, також досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 9. формує електронні бази даних із питань і напрямів навчальної та виховної діяльності закладів освіти;

 1. організовує забезпечення взаємодії та наступності між ДНЗ та початковою школою;

 2. організовує проведення і участь педагогів у фестивалі- огляді освітніх інтернет- ресурсів;

 3. організовує проведення моніторингових досліджень національного, регіонального, районного рівнів;

 1. контролює питання систематичної професійної самоосвіти, вивчення, розробки та апробацію педагогічних нововведень /технологій,

методології/ з урахуванням принципів дидактики та контролює друк у фахових журналах;

 1. забезпечує організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності;

 1. забезпечує участь педагогічних працівників у спецкурсах;

 2. координує роботу опорних навчальних закладів;

 3. забезпечує координацію діяльності Садовської та Катеринівської загальноосвітніх навчальниз закладів І-ІІІ ступенів, Миколаївського НВК.

Ципченко О.П. – методист з кадрових питань

 1. забезпечує трансфер сучасних науково-методичних підходів, методичних рекомендацій та доручень Міністерства освіти і науки України із різних питань організації навчально-виховного процесу, що розробляються на всеукраїнському та обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості навчання й виховання дітей та учнів;

 2. вивчає потреби і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, в період підготовки їх до атестації; організація роботи атестаційних комісій, вивчення й надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 3. формує електронні бази даних із питань і напрямів навчальної та виховної діяльності закладів освіти;

 1. планує і організує роботу «Школи новопризначеного керівника» , «Школи кадрового резерву,»;

 1. організовує роботу з підвищення кваліфікацій педагогічних працівників;

 1. організує та контролює атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 2. забезпечує координацію діяльності Надеждівського та Яковлівського навчально-виховних комплексів.

Воліченко А.М. - методист з виховної роботи

 1. організовує та координує діяльність навчальних закладів усіх типів з національно-патріотичного, громадянського, фізичного виховання учнів;

 2. планує роботу управління освіти, молоді та спорту з питання виховання школярів та проведення учнівських канікул;

 3. координує діяльність районного методичного об′єднання заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів, класних керівників, вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання та технологій і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 • співпрацює з районним Будинком дитячої та юнацької творчості, загальноосвітніми школами, ДЮСШ, районним Будинком культури, координує плани і графіки масових заходів, спільну підготовку і проведення районних заходів з дітьми;

 • координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів математики, інформатики, фізики та астрономії і методичних об′єднань

при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних

компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників; 1. проводить огляди, конкурси з різних питань виховної роботи;

 1. здійснює взаємодію навчальних закладів із громадськими організаціями з метою поліпшення виховної роботи з дітьми;

 1. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань школярів, розвитку учнівського самоврядування в школах;

 1. організує туристсько-краєзнавчу роботу в закладах, оформлення дозволів управління освіти, молоді та спорту на туристичні поїздки школярів;

 2. забезпечує координацію діяльності Артільського та Комсомольського навчально-виховних комплексів.

Телятник А.І. - методист з бібліотечних фондів

 1. проводить збір, аналіз та узагальнення замовлень на підручники, навчально-методичну та програмну літературу, подання заявки до

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 1. складає рознарядки на навчально-методичні матеріали і посібники та контролює їх отримання закладами, готує фактурозвітну документацію;

 1. вивчає нормативні і директивні документи щодо забезпечення навчальних закладів літературою, збирає інформацію про її надходження, збереження та амортизацію, аналізує матеріали;

 2. відстежує забезпечення навчальних закладів району навчальною літературою, здійснює її розподіл між навчальними закладами;

 3. готує інформацію та статистичну звітність;

 4. несе персональну відповідальність за дотримання термінів відправлення інформації і звітів;

 1. надає методичну допомогу шкільним бібліотекарям у створенні, систематизуванні, оновленні і ефективному використанні бібфондів;

 1. вивчає і поширює позитивний досвід роботи бібліотекарів; координує та здійснює науково-методичне забезпечення участі у конкурсах фахової майстерності;

 1. планує та організує роботу в учнівських і педагогічних колективах, серед батьківської громадськості щодо збереження навчальної книги;

 2. координує діяльність районного методичного об′єднання вчителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури і методичних об′єднань при навчальних закладах, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, підручників;

 1. проводить районні етапи конкурсів україномовного спрямування;

 1. організовує проведення передплати на періодичну та фахову літературу;

 2. забезпечує координацію діяльності Краснопавлівського багатопрофільного ліцею та Краснопавлівського НВК.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка