Погоджено ЗатвердженоСторінка1/17
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Погоджено Затверджено

Ректор КВНЗ Начальник управління освіти,

«Харківська академія молоді та спорту

неперервної освіти» Лозівської районної

___________Л.Д.Покроєва державної адміністрації

« » __________2016року __________В.І. Бойко

« » 2016 року
План роботи

районного методичного кабінету

управління освіти, молоді та спорту

Лозівської районної державної адміністрації

на 2016/2017 навчальний рік
Схвалено

методичною радою РМК

Протокол № 5 від 02.09.2016

Голова методичної ради

___________Н.М.Охрончук2016 рік

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І
1. Аналіз результатів діяльності РМК у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік.............................................4
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РМК


   1. Мета, напрями та завдання діяльності РМК...................................................................................................................................................23

 1. Розподіл функціональних обов'язків методистів...........................................................................................................................................25

 2. Циклограма організаційно-методичної роботи РМК....................................................................................................................................32

3.1. Засідання методичної ради.........................................................................................................................................................................35

3.2. Інструктивно-методичні наради заступників директорів із навчально-виховної роботи............................................................37

3.3. Інструктивно-методичні наради керівників РМО..................................................................................................................................42

3.4. Інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань підготовки та проведення ЗНО у 2016 році..........................................................43

4. Структурно-функціональна модель діяльності РМК...................................................................................................................................45

5. Закріплення працівників за навчальними закладами району, за опорними школами.........................................................................46

6. Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою..........................................................48

7. Висвітлення в засабах масової інформації проблем розвитку освіти в районі, видавнича діяльність...............................................50

8. Поновлення інформаційно-статистичних баз, банків даних РМК.............................................................................................................51

9. Складання вимірювального інструментарію для проведення діагностичних методичних експертиз, анкетувань, експертизи стану навчання учнів з предметів, проведення контрольних робіт у межах державної атестації навчальних закладів тощо......54
РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА РМК
1. Науково-методичний супровід розвитку дошкільної освіти.....................................................................................................................55

2. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників через колективні та індивідуальні форми методичної

роботи в умовах поглибленої диференціації педагогічного потенціалу у рамках роботи РМО вчителів- предметників............56

3. Колективні форми методичної роботи з керівними кадрами з метою підвищення ефективності їх професійної майстерності 83

4. Колективні форми методичної роботи з педагогічними працівниками задля формування професійних компетентностей.......84

4.1. Творчі групи.................................................................................................................................................................................................84

4.2. Педагогічні виставки..................................................................................................................................................................................85

4.3. Професійні конкурси....................................................................................................................................................................................86

4.4. Дистанційне навчання................................................................................................................................................................................87

4.5. Школа новопризначеного керівника..........................................................................................................................................................87

4.6. Школа кадрового резерву.............................................................................................................................................................................88

4.7. Робота щодо підвищення професійних компетентностей педагогічних працівників(підвищення кваліфікації, атестація)89

4.8. Інноваційна та дослідницько-експериментальна діяльність.............................................................................................................90

4.9. Організаційно-методичний супровід щодо впровадження профільного та допрофільного навчання..........................................92

4.10. Робота щодо вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду.........................................................93

4.11. Координація науково-методичної діяльності з комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія

неперервної освіти», вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами.........................................................96

4.12. Організаційне та науково-методичне забезпечення виховної роботи.............................................................................................97

4.13. Робота щодо проведення моніторингових досліджень.....................................................................................................................105
РОЗДІЛ ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ


  1. Організація та проведення І,ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, підготовка учнів до ІІІ

етапу................................................................................................................................................................................................................106

2. Організація роботи щодо підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН........................................................................................................................................................................................108

3. Організація участі команд району в турнірах, конкурсах тощо.........................................................................................................109

4. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів......................................................................................................................111
РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.......................................................111
РОЗДІЛ VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК..................................................114
РОЗДІЛ VII. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ...................................................................118
РОЗДІЛ VІІІ. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РМК..............................................................................................................118
РОЗДІЛ ІХ. ДОДАТКИ
1. Наказ про про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в ЗНЗ

Лозівського району у 2016/2017 навчальному році...................................................................................................................................120

  1. Інформація про про участь членів диференційованих груп у рамках роботи РМО вчителів -предметників у різних формах методичної роботи...........................................................................................................................................................................................127

РОЗДІЛ І

1. Аналіз результатів діяльності РМК у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік.

Районний методичний кабінет у 2015/2016 навчальному році працював над удосконаленням структури, змісту, форм методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до вимог Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших державних, обласних та локальних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність методичної служби. В районі було забезпечено реалізацію першого етапу методичної теми «Формування творчого педагогічного середовища, стійких особистісних та професійних цінностей – шлях до якісно нових освітніх результатів» спрямованої на підвищення якості освіти, професійно-кваліфікаційного рівня вчителів, здійснення компетентнісного і системного підходу до навчально-виховного процесу, виховання громадянина-патріота України.

Основним колегіальним органом, що забезпечував керівництво та координацію методичної роботи, була методична рада РМК.

Методична робота в районі проводилась згідно із структурно-функціональною моделлю діяльності РМК та розподілом функціональних обов’язків між методистами, будувалась, спираючись на науково-методичний проект КВНЗ «ХАНО» «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період».

Плани роботи диференційованих груп на 2015/2016 навчальний рік складено з урахуванням професійних потреб та можливостей членів методичних об'єднань, визначених шляхом діагностики (індивідуальні картки педагогів, картки професійного зростання, картки відстеження вчительських та учнівських результатів за останні 3 (5) років).

Підвищення професійної компетентності педагогів відбувалось через проведення колективних та індивідуальних форм роботи: майстер-класи, творчі групи, методичні студії, наставництво, консультування тощо.

Відстеження результатів педагогічної діяльності в різних диференційованих групах (педагоги-майстри – 49 осіб, педагоги-професіонали – 153 особи, педагоги- початківці – 100 осіб та педагоги з нереалізованими можливостями -150 осіб) та своєчасна корекція методичної роботи проводилась у рамках моніторингових досліджень і дала змогу визначити методичну активність кожного окремого педагога, групи та РМО в цілому за результатами їх роботи.

Оновлені інноваційні форми методичної роботи з різними групами педагогів (коучинг, супервізія, педагогічне ательє, брейн -стормінг, методичний брифінг, веб-квест тощо) сприяли позитивному руху і переходу педагогів в інші диференційовані групи. Так, до групи «Майстри» переведено 8 педагогів, до групи «Професіонали» - 6 вчителів. Разом з тим було проведено ранжування діяльності РМО відповідно до особистих внесків конкретних педагогів в діяльність кожної із груп. В загальну оцінку діяльності РМО враховано результати методичної активності педагогів та результати учнівської діяльності. Кращими визнані РМО вчителів української мови та літератури і РМО вчителів суспільствознавчих дисціплін. На жаль, останню позицію займає РМО вчителів інформатики.

Навчальний процес у навчальних закладах району забезпечували 502 педагогічних працівника, серед них: у ЗОШ та НВК – 459, ДНЗ – 7, ПНЗ – 23, РМНВК – 13.

Серед педагогічного загалу району 1 вчитель – «Заслужений учитель України»; 15 вчителів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; 15 – Почесною грамотою МОН України.

Чисельність педагогів, які мають педагогічне звання «Старший вчитель» - 23, «Вчитель-методист» - 13.

Показник щодо якісного складу педагогічних працівників району порівняно з попереднім навчальним роком зростає.
Протягом навчального року здійснювався методичний супровід атестації педагогічних працівників. Питання щодо організації та проведення атестації педпрацівників неодноразово заслуховувалось на нарадах керівників ЗНЗ (14.09.2015, 14.03.2016, 25.04.2016)

У 2015/2016 навчальному році атестаційна комісія ІІ рівня провела 6 планових засідань, на яких розглянула питання організації та проведення атестації. Особлива увага була приділена забезпеченню курсами підвищення кваліфікації педагогічних працівників та атестації керівників навчально-виховних закладів.

Всього в районі атестаційними комісіями І, ІІ рівнів було атестовано 102 педагоги. Відповідно до пунктів 1.1. та 2.12. Типового положення проведена атестація 17 керівників та заступників керівників навчально-виховних закладів (24%). За результатами атестації 2015/2016 навчального року всіх керівників, які атестувалися визнано такими, що відповідають займаній посаді.

Крім керівників на всі види категорій та розрядів атестувалися 85 педпрацівників (20%). З них: • вчителів – 69 чол. (20%)

 • вихователів – 9 чол. (11%)

 • музичних керівників – 1 чол. (20%)

 • керівників гуртка - 1 чол. (5%)

 • методистів УОМС – 5 чол (55%)

Із атестованих педпрацівників 74 мають вищу педагогічну освіту та 11 – середню спеціальну чи базову вищу освіту. За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 8 чол.

 • «спеціаліст першої категорії» - 17 чол.

 • «спеціаліст другої категорії» - 4 чол.

 • «спеціаліст» - 2 чол.

Присвоєна кваліфікаційна категорія:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол.

 • «спеціаліст першої категорії» - 19 чол.

 • «спеціаліст другої категорії» - 16 чол.

Визнано такими, що відповідають раніше встановленим

тарифним розрядам – 7 чол.

Встановлено 9-й тарифний розряд – 5 чол.

Присвоєні педагогічні звання:


 • « учитель – методист» - 1 чол.

 • «старший учитель» - 2 чол.

Визнано такими , що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню

 • «учитель – методист» - 1 чол.

 • «вихователь-методист» - 1 чол.

 • «старший учитель» - 4 чол.
В РМК проводиться робота з вивчення, узагальнення та впровадження ЕПД педагогічних працівників, які занесені до районного банку ЕПД.

Згідно з річним планом на 2015/2016 навчальний рік проводилась робота з вивчення ефективного педагогічного досвіду 6-ти педагогічних працівників ЗНЗ району, узагальнено досвід роботи 5-ти педагогів. Розповсюджено досвіди 13 педагогів району через: • участь в обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів (Писаренко О.М., Запрій Н.М.,Попсуй Л.І., Черткова С.М., вчителі Орільського НВК; Ярош Р.В.,вчитель Садовської ЗОШ, Харибіна Н.М., вчитель Надеждівського НВК)

 • друк у фахових журналах (Бутенко Т.І., Бутенко В.В., вчителі Чернігівського НВК);

 • презентацію на засіданнях диференційованих груп ( Мікушина О.П., вчитель Артільського НВК, Ковальова О.М., вчитель Перемозької ЗОШ, Лугова Л.Я., вихователь Краснопавлівського НВК, Самардак Н.В., вчитель Краснопавлівського НВК)

Досвіди роботи двох навчальних закладів району Царедарівського НВК з теми «Консолідація дитячого соціуму з метою виховання національної гідності методами креативної освіти в умовах навчально-виховного комплексу» та Краснопавлівського багатопрофільного ліцею з теми « Консолідація зусіль педагогів, учнів та їх батьків задля інтеграціїї медіаосвіти в практику роботи Краснопавлівського багатопрофільного ліцею » схвалені науково-методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протоколи № 4 від 09.12.2015 та № 2 від 09.06.2016)

На жаль, за останні 5 років в банку даних ЕПД відсутні досвіди вчителів Бунаківського, Єлизаветівського навчально-виховних комплексів, Орільської та Павлівської загальноосвітніх шкіл.

Удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи ЗНЗ відбувається через розвиток інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності. Банк даних із питань упровадження інноваційних технологій налічує 23 інновації.

НПП «Інтелект України» використовує у своїй роботі Краснопавлівський БПЛ, НПП «Росток» - 5 ЗНЗ (Краснопавлівський БПЛ, Смирнівський, Надеждівський, Комсомольський навчально-виховні комплекси, Орільська ЗОШ), систему розвивального навчання Ельконіна-Давидова - 2 ЗНЗ (Садовська ЗОШ, Орільський НВК), проект «Енергоощадний спосіб життя – крок до сталого розвитку суспільства, який працює за трьома віковими групами-початкова, основна, старша школа (16 ЗНЗ ).

Шість навчальних закладів району займаються дослідно-експериментальною діяльністю за темами: «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку» на 2013-2016 рр., (Орільський НВК), «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області» на 2013-2018 рр. (Надеждівський НВК, Краснопавлівський багатопрофільний ліцей)., “Апробація інтерактивного електронного посібника з курсу “Фінансова грамотність” для ЗНЗ та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації у 2015/2016 – 2016/2017 навчальних роках” (Новоіванівська ЗОШ), «Оптимізація освітнього процессу за допомогою мнемотехніки як сучасної технології ефективного засвоєння інформації» (Садовська ЗОШ, Миколаївський НВК).

За останній період відмічається готовність більшості педагогічних колективів до участі в проектах: регіональних (1 проект, 2 ЗНЗ), всеукраїнських та міжнародних (8 проектів, 12 ЗНЗ).

Найбільш активними учасниками використання інновацій є 5 навчальних закладів району: Краснопавлівський ліцей, Садовська загальноосвітня школа, Надеждівський, Краснопавлівський навчально-виховні комплекси.

Пасивно, інертно впроваджуються інновації в навчально-виховний процес педагогами Єлизаветівського, Бунаківського навчально-виховних комплексів, Павлівської ЗОШ.

Результатом упровадження інноваційних технологій у НВП є участь педагогів у міжнародних , всеукраїнських та обласних конкурсах.

В березні 2016 року Царедарівський НВК взяв участь в VІІ Міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти- 2016» та отримав срібну медаль за представлений досвід з теми «Консолідація учнівської молоді з метою виховання національної гідності методами креативної освіти в позанавчальній діяльності» . Матеріали роботи закладу внесені до офіційного каталогу компанії «Виставковий світ».

Традиційно щорічні педагогічні колективи беруть участь у обласній тематичній виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття». За підсумками обласних тематичних відкритих виставок ефективного педагогічного досвіду, проведених у 2015/2016 навчальному році, Царедарівський НВК та Краснопавлівський багатопрофільний ліцей нагороджені дипломами І ступеню.

Творчий потенціал педагогів, поширення зразків їх інноваційної педагогічної діяльності широко демонструється і через участь у різноманітних професійних конкурсах. В 2016 році для участі в першому (районному) турі конкурсі «Учитель року» надійшло 9 заяв від педагогів 9-ти ЗНЗ району. Учасником другого (обласного) туру в номінації «Англійська мова» стала Гончаренко Н.О., вчитель Садовської ЗОШ.

Найактивнішими учасниками конкурсу є педагоги Краснопавлівського БПЛ, Садовської та Орільської загальноосвітніх шкіл.

У районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році брали участь 7 педагогів із 7 ЗНЗ. На обласному етапі Власюк В.В., класний керівник Краснопавлівського багатопрофільного ліцею стала учасником конкурсу, а Акименко В.В., посів почесне ІІ місце.

Популярицаціі можливостей і розширенню мережі інформаційних ресурсів сприяла участь педагогів ЗНЗ Лозівського району у фестивалі-огляді освітніх Інтернет- ресурсів. На розгляд районної екпертної групи було подано 20 веб-сайтів (14 ЗНЗ, 27 педагогів), з них 11 кращих сайтів направлені до обласного оргкомітету. Дипломами Обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів відзначено 8 сайтів/блогів, що склало 73% від загальної кількості поданих робіт. Посилання на 3 найкращі веб-сайти Харибіної Н.М., вчителя Надеждівського НВК, Яроша Р.В., вчителя Садовської ЗОШ, Акименка В.В., вчителя Царедарівського НВК розміщено на сайті КВНЗ «ХАНО». За сумою набраних балів Лозівський район посів І місце серед сільських районів.

Результатом творчого пошуку вчителів є навчально-методичні матеріали, які увійшли до різних збірників, видань та методичних порталів. 45 педагогів із 16 навчальних закладів розмістили 113 власних публікацій у фахових та онлайн- журналах. Варто відзначити позитивну динаміку випуску у світ видавничої продукції за останні 5 років.

Майже в три рази зросла кількість надрукованих робіт. Найбільш активно пропагують свої наробки вчителі Садовської ЗОШ. Разом з тим є вчителі, які зовсім не друкуються (Орільська, Новоіванівська ЗОШ, Комсомольський НВК).
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечувалась освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2015/2016 навчальному році діяльність дошкільних навчальних закладів району здійснювалася за такими пріоритетними напрямами:


 • патріотичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • формування основ здорового способу життя;

 • комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

З метою реалізації поставлених завдань перед дошкільною освітою проведено 18 занять для педагогів-дошкільників, головною метою яких була мотивація та підготовка педагогічних працівників до впровадження інновацій, повноцінна реалізація концептуальних засад Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) педагогічними колективами ДНЗ, пошук ефективних методів та прийомів роботи з дітьми впродовж кожного вікового періоду, формування у педагогів готовності до оновлення змісту та форм освітнього процесу в роботі з дітьми 5-річного віку.

Методична робота з завідувачами та вихователями-методистами ДНЗ була спрямована на організацію професійного пошуку, розвитку творчого підходу до проектування нової стратегії педагогічної діяльності. Особливу зацікавленість визвали семінари-практикуми за темами: «Формування базових якостей особистості дошкільника засобами трудового та патріотичного виховання», «Художньо-мовленнєвий розвиток дошкільника як основа формування досвідченої творчої особистості».

Діяльність дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК сьогодні направлена на пошук оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження педагогічних інноваційних технологій, спрямованих на оновлення, удосконалення навчально-виховного процесу, управління діяльністю навчального закладу в умовах впровадження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

У районі за 2 останні роки налічується 20 загальноосвітніх навчальних закладів з профільними класами старшої школи, що становить 95,3% від загальної кількості закладів відповідного типу: ЗОШ І-ІІІ ст., НВК, ліцей. Профільним навчанням охоплено 100% учнів старшої школи. Запити усіх учнів у профільному навчанні забезпечували 10 профілів (технологічний, історичний, української філології, фізико-математичний, універсальний, математичний, екологічний, фізичний, інформаційно-технологічний, спортивний).

Аналіз динаміки доводить, що впровадження історичного, математичного, фізико-математичного профілів, профілю української філології залишаються стабільними.

Збільшується мережа класів з наступними профілями навчання: технологічний, інформаційно-технологічний, екологічний, спортивний.

Зменшується кількість класів з біолого-хімічним профілем навчання.

Допрофільна підготовка здійснюється у 43 класах (438 учнів). За напрямами навчання вона розподіляється таким чином: • суспільно-гуманітарний напрям – 18 класів (149 учнів);

 • природничо-математичний – 10 класів (134 учні);

 • філологічний напрям – 4 класи (54 учні);

 • технологічний напрям – 9 класів (72 учні).

Форма реалізації допрофільного навчання – це введення курсів за вибором, факультативів, а також поглиблене вивчення предметів, зокрема, в Орільському НВК – українська мова у 8 класі (10 учнів), хімія у 9 класі (16 учнів).

Але не завжди наявний зв’язок між профільною та допрофільною освітою, або остання взагалі відсутня. Крім того, аналіз результатів профільного навчання засвідчує, що результати навчання у профільних класах недостатньо впливають на результати участі учнів у олімпіадах ІІІ етапу.

Ще причинами недостатньої результативності профільних класів залишається неналежна кадрова підготовка вчителів, які працюють у профільних класах, низький рівень матеріального та навчально-методичного забезпечення, відсутність підручників для поглибленого та профільного вивчення предметів, відсутні умови для виконання практичної частини програми у профільних класах. Для покращення роботи для заступників директорів з навчально-виховної роботи проводяться відповідні семінари .

Розвитку індивідуальних здібностей, успішному втіленню профільного навчання сприяє тісна співпраця з вищими навчальними закладами. З цією метою укладено угоди про співробітництво з Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка (Шатівський НВК), Інститутом тваринництва Національної академії аграрних наук України (Садовська ЗОШ I-III ступенів), Харківським національним педагогічним університетом ім.Г.С.Сковороди (Садовська ЗОШ I-III ступенів), Харківською державною зооветеринарною академією (Орільський НВК та Краснопавлівський багатопрофільний ліцей), Національний університет ім. В.Н.Каразіна (Краснопавлівський багатопрофільний ліцей)

Також укладено угоди між управлінням освіти,молоді та спорту і Панютинським професійним аграрним ліцеєм, Лозівською філією Харківського автомобільно-дорожного технікуму, Лозівським професійним ліцеєм.

Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес є участь ЗНЗ у районних, обласних та заключних етапах інтелектуальних творчих та мистецьких конкурсів.

Дієвим засобом шліфування здібностей та обдарувань, підняття престижу знань, активізації процесу навчання є підготовка та участь учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Вагомим підґрунтям для участі в олімпіадах є районна Школа олімпійського резерву для обдарованих учнів початкових класів.

З метою створення умов для раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних дітей, заохочення та стимулювання їх інтелектуальної ініціативи четвертий рік поспіль в районі працює Школа Олімпійського резерву. 9 переможців олімпіади з математики, української мови та природознавства, проведеної серед учнів 4-х класів, нагороджено Грамотами управління освіти, молоді та спорту на районному святі вшанування учнівських перемог. Це учні Краснопавлівського ліцею, Орільської ЗОШ , Краснопавлівського та Смирнівського навчально-виховних комплексів.

У 2015/2016 навчальному році у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 678 учнів ЗНЗ. Це склало 48% від загальної кількості учнів 5-11 класів із 22 навчальних закладів Лозівського району.

Проаналізована участь та результативність виступу учнівських команд у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів: 42 учасники обласного рівня отримали 5 перемог, що складає 12% якості (І м – 1; ІІ м – 1; ІІІ м – 3)

Найбільш якісну підготовку і високу результативність участі в олімпіадах продемонстрували учні :•Перемозької ЗОШ – із 5 учасників – 2 перемоги (І, ІІІ м)

• Краснопавлівського НВК – із 2 учасників – 1 перемога (ІІ м)

• Смирнівського НВК – із 4 учасників – 1 перемога (ІІІ м)

• Краснопавлівського БПЛ – із 7 учасників – 1 перемога (ІІІ м)Рейтингові показники підвищилися на 5 позицій у порівнянні з минулим роком, що пояснюється наявністю отриманих дипломів І та ІІ ступеню (з 37 на 32 місце) .

Стабільно узгодженою протягом трьох останніх років є результативність з таких навчальних предметів: українська мова та література, історія, правознавство, трудове навчання.

Науково-методичний супровід дослідницько-експериментальної діяльності учнів 9-11-х класів ЗНЗ Лозівського району полягає у забезпеченні діяльності Харківського територіального відділення Малої академії наук України за 9-ма науковими відділеннями: «Мовознавство», «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Фізика та астрономія», «Математика», «Комп’ютерні науки», «Технічні науки», «Економіка», «Біологія та хімія», «Екологія та аграрні науки».

Залученню учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності сприяє проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Протягом листопада-лютого 2015/2016 навчального року забезпечено організаційно-методичний супровід І (районного) та ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На розгляд журі до 9 секцій 5 наукових відділень конкурсу із 5 навчальних закладів Лозівського району (Краснопавлівський БПЛ- 3 роботи, 1 робота виконана спільно з КЗ « Будинок Учителя»), Артільський НВК- 1 робота, Садовська ЗОШ -2 роботи, Шатівський НВК- 1робота, Тихопільська ЗОШ -1 робота) було подано 8 науково-дослідницьких робіт учнів-переможців районного етапу (у 2014/2015 навчальному році – 10 робіт із 6 навчальних закладів).

Варто зазначити, що наукові відділення екології та аграрних наук, історії, філософії та суспільствознавства, математики, економіки, комп’ютерних та технічних наук не були представлені взагалі.

За результатами конкурсу переможцями регіонального етапу змагання стали 6 учасників із трьох навчальних закладів Лозівського району

( Краснопавлівський ліцей, Садовська ЗОШ, Шатівський НВК) .

Протягом останніх років стабільні результати участі в конкурсі демонструють учні Краснопавлівського ліцею. Позитивна динаміка зростання кількості переможців конкурсу спостерігається в Садовській ЗОШ. Відновилась дослідницька робота в Шатівському НВК. Окрім навчальних закладів- постійних учасників конкурсу-захисту у 2015/2016 навчальному році до науково-дослідницької роботи в Малій академії наук долучилися інші заклади, що свідчить про розвиток науково-дослідницької роботи в районі.

У загальному рейтингу участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Лозівський район підвищив свою результативність на 23% ( із 40% до 63%) .

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення учнів до пізнавальної, пошукової, науково-дослідницької діяльності, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів 7 учнів 6-8 класів із шести ЗНЗ Лозівського району ( Надеждівський, Миколаївський , Шатівський навчально- виховні комплекси , Новоіванівська ЗОШ І-ІІІ ст., Тихопільська ЗОШ І-ІІ ст, Краснопавлівський БПЛ) взяли участь у І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт, який відбувся протягом березня-травня 2016 року на базі Комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експерементальної діяльності «Будинок учителя».

На розгляд журі подано роботи в трьох номінаціях: «Енергозбереження в побуті та навчальному закладі. Екобудинок», «Енергія та довкілля», «Популяризація енергозберігаючого способу життя».

За результатами конкурсу переможцями стали:

- учениця 8 класу Надеждівського НВК (Радченко Дар’я) – ІІ місце, науковий керівник Харибін К.А.;

- учень 6 класу Новоіванівської ЗОШ (Вечерко Андрій) – ІІІ місце, науковий керівник Бігун Л.А.;

- учениця 7 класу Тихопільської ЗОШ (Жукова Валерія) – ІІ місце, науковий керівник Матвеєва Н.О.

Щорічно протягом останніх трьох років школярі району стають переможцями обласних етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Не став винятком і цей навчальний рік. Три учні вибороли призові місця у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації «Література». Це два І-х місця ( Надеждівський та Смирнівський НВК), ІІІ місце (Перемозька ЗОШ). Учениця Надеждівського НВК отримала перемогу у обласному конкурсі на кращий літературний твір ім. О. Масельського. Творчі учні Краснопавлівського багатопрофільного ліцею виборололи ІІ місце у обласному конкурсі молодих літераторів «Молода Слобожанщина», стали лауреатами конкурсу ораторського мистецтва. Вперше, учні ліцею взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Діти, медіа, мир», отримали грамоти інституту соціальної та політичної психології м.Київ та стали призерами у номінаціях: « Телевізійні уподобання в родині», «Діти і соціальні мережі», « Діти і ком’ютерні ігри”. Також учні ліцею отримали І, ІІІ місце у фестивалі комп’ютерної графіки та анімації. Переможцями в цьому ж конкурсі стали учні Орільської ЗОШ та Орільського НВК ( два дипломи ІІІ ступеню).Державна підсумкова атестація у 2015/2016 навчальному році для випускників ЗНЗ І ступеня була проведена з трьох предметів: українська мова, літературне читання та математика. В свою чергу для учнів ЗНЗ ІІ ступеня з української мови, математики та предмета за вибором педагогічної ради навчального закладу, а для учнів школи ІІІ ступеня з таких предметів: українська мова, математика або історія України (у формі зовнішнього незалежного оцінювання) та іноземної мови у навчальних закладах.

Відсоток кількості учнів початкової школи , які склали ДПА на високому ї достатньому рівнях, складає 77 % ( в 2014/2015 н.р. -79%).

В розрізі предметів цей показник за останні три роки наступний:

Відсоток кількості учнів основної школи, які склали ДПА на високому ї достатньому рівнях, становить 48%( в минулому році- 56%)

В розрізі предметів за останні три роки динаміка наступна:
Відсоток кількості учнів старшої школи ,які склали ДПА на

високому ї достатньому рівнях, дорівнює 35% ( в 2015/2016 н.р.-64%).

В розрізі предметів значення такого показника наступне:
На підставі вищезазначеного констатується факт зниження показника « відносна кількість учнів, які склали ДПА на високому ї достатньому рівнях» серед учнів школи І,ІІ,ІІІ ступенів ( найменша різниця в початковій школі- 2%, а найбільша в старшій- 29 %, в основній школі- 8%). Така ситуація спричинена зниженням показників майже з усіх предметів ДПА в початковій, основній та старшій школах. Високе значення показника « відносна кількість учнів,які склали ДПА на на високому ї достатньому рівнях» з хімії ( старша школа), а підвищене - з математики ( початкова школа).

Результати ДПА-2016 в розрізі навчальних закладів наступні:

Найкращі результати ДПА учнів початкової школи в Тихопільській ЗОШ, Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї, Надеждівській НВК, а найгірші в Павлівській ЗОШ, Садовській ЗОШ та Артільському НВК

Найкращі результати ДПА учнів основної школи в Тихопільській ЗОШ, Надеждівському НВК, Орільському НВК , а найгірші в Орільській ЗОШ, Краснопавлівському НВК , Садовській ЗОШ

Найкращі результати ДПА учнів старшої школи є в Краснопавлівському БПЛ, Смирнівському НВК, Яковлівському НВК, а найгірші в Єлизаветівському, Миколаївському, Краснопавлівському навчально-виховних комплексах .

За підсумками ДПА випускників школи І, ІІ, ІІІ ступенів перші позиції в рейтингу тримають Тихопільська ЗОШ, Краснопавлівський БПЛ та Смирнівський НВК. Показник «відносна кількість учнів, які мають високий і достатній рівень навчальних досягнень» відповідно 96%; 66, 62%. А останні позиції займають Миколаївський НВК, Краснопавлівський НВК та Садовська ЗОШ. Відповідно 30%; 29%; 28%.


Виникає занепокоєння факт наявності балів початкового рівня за підсумками ДПА, проведеної з української мови (23 учні – 15,5%), в минулому році 41 учень (22%), з історії України – 8 учнів (8,4%), математики – 10 (18,9%). Найбільше оцінок початкового рівня в Чернігівському НВК (7), в Садовській ЗОШ, Єлизаветівському, Краснопавлівському, Орільському навчально-виховних комплексах (по 4). Не отримали оцінки початкового рівня учні Комсомольського НВК. Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували 17 учнів (11,5%) з української мови (в минулому році – 12 (6,5%)), 5 учнві (5,3%) з історії України, 1 учень (1,9%) з математики.

Актуальною залишалася робота щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

В районі були створені рівні інформаційні та навчальні умови для всіх одинадцятикласників та їх батьків, забезпечувалось стимулювання педагогів до їх самоосвітної діяльності.

Для вчителів проводились районні заходи щодо підвищення рівня фахової обізнаності та знання матеріалу з предмету.

Значна кількість вчителів стала учасниками обласних вебінарів з підготовки випускників до ЗНО.

Майже всі педагоги району, що викладають в 11 класі українську мову, математику, історію України та іноземну мову пройшли навчання на двох етапах обласних семінарів-тренінгів, що проводились методистами КВНЗ «ХАНО».

За підсумками контрольних тестових робіт учителів найкращі результати показали вчителі історії та математики, а найгірші – учителі української мови та літератури, англійської та німецької мов.

Загалом високий рівень виконання робіт показали 5,4% педагогів, достатній – 34,3%, середній – 36,2%, початковий – 24,1%. Результати засвідчили, що рівень професійної компетентності вчителів не можна вважати достатнім, оскільки 24,1% педагоги продемонстрували початковий рівень.

З метою підвищення якості підготовки учнів 11-х класів до ЗНО, систематизації та упорядкування знань методичною службою зініційовано поширену підготовку з чотирьох предметів (українська мова та література, математика, історія України, англійська мова).

Навчальні заняття проходили на базі Катеринівської ЗОШ. Підготовку цьогорічних випускників здійснювали досвідчені вчителі-предметники, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання.

В квітні 2016 учні 11 класу Краснопавлівського БПЛ та Садовської ЗОШ відвідали тренінги з підготовки до складання ЗНО-2016 на базі Харківського регіонального інституту державного управління.

До обласного пілотного освітнього проекту «Організація підготовки випускників ЗНЗ до ЗНО» долучилося 13 учнів із Артільського, Яковлівського навчально-виховних комплексів, Краснопавлівського БПЛ.

Групу учнів з української мови складало 7 чоловік, з математики та історії по 6 чоловік. Четверо учителів-предметників пройшли спеціальну підготовку на навчальних заняттях – тренінги в рамках даного проекту.

З метою ознайомлення з процедурою проведення ЗНО 109 випускників ЗНЗ заявили про бажання взяти участь в пробному тестуванні.

Динаміка участі в пробному ЗНО з 2013 по 2016 роки наступна:
Як показує діаграма, за останні роки спостерігається позитивна динаміка участі в пробному ЗНО.

Динаміка участі в основному ЗНО у розрізі предметів наступна:Діаграми показують, що майже однаковим залишається відсотковий показник з математики, біології, фізики, географії, хімії, а показник з історії України майже вдвічі збільшився.

За підсумками ЗНО кожного року проводяться моніторингові досягнення, матеріали яких доводяться до відома всіх категорі педпрацівників.

Моніторинг досліджень якості оцінювання навчальних досягнень учнів за підсумками ДПА і ЗНО у 2016 році показав позитивну динаміку рівня навчальних досягнень учнів за результатами ДПА, проведеної у формі ЗНО, порівняно з минулим роком з української мови (зросла кількість високого рівня на 4,5% та знизилась початкового рівня на 6%). Серед трьох предметів найвищий показник відносної кількості учнів, які склали ДПА на високому та достатньому рівнях спостерігається з української мови (45%), а з математики та історії України цей показник майже удвічі нижчий (22% та 24% відповідно).Найнижчий показник відносної кількості учнів, які склали ДПА на початковому рівні, зафіксовано з історії України (8%), майже вдвічі більший з математики та української мови (19% та 16% відповідно).

В районі наявні 6 навчальних закладів, в яких випускники одинадцятих класів не отримали за підсумками ЗНО результатів 160 балів і вище. Це Павлівська ЗОШ, Артільський, Єлизаветівський, Краснопавлівський, Бунаківський, Миколаївський навчально-виховні комплекси.

Разом з тим є заклади, учні яких за підсумками ЗНО отримали 160 і більше балів з кількох предметів. Це Комсомольський НВК, Краснопавлівський БПЛ, Смирнівський НВК, Орільський НВК, Садовська ЗОШ, Надеждівський НВК. Учні лише двох навчальних закладів (Краснопавлівський ліцей, Надеждівський НВК) подолали поріг «склав/не склав» з усіх навчальних предметів. Учні трьох навчальних закладів (Новоіванівська ЗОШ, Краснопавлівський НВК, Чернігівський НВК) не подолали поріг «склав/не склав» з найбільшої кількості предметів (із 5 і 4 відповідно).

В організації виховної роботи значна увага приділялась ю у національно-патріотичному вихованню школярів, вихованню поваги та позитивного ставлення до державних символів, дотримання ритуалів, пов’язаних з їх використанням. У всіх навчальних закладах оформлені куточки державної символіки та куточки-пам’яті воїнам району, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни.

У ході відзначення Дня Соборності України з 22.01.2016 року у загальноосвітніх навчальних закладах міста, з метою поглиблення у учнів знань про історичний факт злуки українського народу та його значення, формування рис національної самосвідомості, виховання глибокої поваги та любові до Батьківщини, проходили конкурси дитячої творчості, бесіди: «Соборна Україна – одвічна мрія народу», «Сонце Соборності», тематичні виховні години: «Роль особистості в історії», «Вони загинули за Україну», уроки історії, інформаційні хвилини «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності», «Єдина незалежна Соборна Україно моя» .

До Дня вшанування пам’яті Героїв Крут проведені уроки мужності: «Герої Крут – їм було лише шістнадцять», «Подвиг української молоді під Крутами», «Причини та наслідки трагедії під Крутами», «Розум і сила», історичний брифінг: «Герої Крут – борці за незалежність України» організовано перегляд відеофільму «Пам’яті тридцяти присвячується» тощо.

19 лютого 2016 року до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні проводилися виховні години, уроки пам’яті, диспути за темами: «Герої нашого краю – патріоти України, єдиної суверенної держави!», «Герої сьогодення», «Подвиг, що непідвладний часу», «Історії героїв АТО: Ми боремося за українську землю», «Уклін живим, загиблим – слава», «Герої не вмирають», «Земляки – герої України», організовувалися зустрічі з учасниками АТО, оформлено тематичні виставки з художньої літератури, фотовиставки, експозиції за темами: «Україна в боротьбі за державність», «В єдності сила народу. Протягом навчального року навчальними закладами міста проводилась доброчинна діяльність. У складний для нашої країни час діти Лозівщини виявляють свої найкращі патріотичні почуття, морально підтримуючи українську армію, беручи участь у благодійних акціях «Напиши листа солдату», «Зігрій солдата в зоні АТО», «Солодощі для захисників». Учні передавали бійцям вироби-обереги, малюнки, листи. Проводилися виставки-продажі, аукціони дитячих творчих робіт – всі ці заходи та акції мають за мету виховання патріотизму в дітей та молоді, надання  посильної допомоги воїнам АТО, пораненим захисникам Вітчизни, які знаходяться на лікуванні у шпиталях та лікарнях. Протягом навчального року проведені зустрічі з Лозівськими військовослужбовцями, які перебували та перебувають у зоні АТО.

На виконання Указу Президента України від 14.12.2015 № 702/2015 «Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» для учнівської молоді району проводилися уроки мужності, тематичні виховні години, лекції, «круглі столи» на тему: «Проблеми громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорноблиьській АЕС», «Чорні крила біди», «Чорнобильські дзвони пробуджують пам'ять», «У Чорнобиля немає минулого часу».

З метою гідного вшанування подвигу українського народу в Другій світовій війні, його вагомого внеску в перемогу антигітлерівської коаліції, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів проти людяності, скоєних у роки війни,   учнівські та педагогічні колективи району взяли участь у театралізованому мітингу-реквіємі та покладанні квітів до братських могил.

Реалізуючи сучасну державну політику, спрямовану на досягнення якісно нових результатів та активізацію національного, військово-патріотичного виховання як однієї з головних складових національної безпеки України та з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті Кабінету Міністрів України щодо заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, гідне пошанування пам’яті загиблих, патріотичного виховання та консолідації Українського народу, популяризації проявів патріотизму та громадянських вчинків, жертовності і героїзму громадянського суспільства, молодих людей, відкрито меморіальні дошки випускникам Орільського, Яковлівського навчально - виховних комплексів та Перемозької ЗОШ, які героїчно загинули у зоні АТО, захищаючи цілісність і суверенітет України.

Протягом року було проведено 9 нарад, 4 семінари для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів.

Відповідно до діючого Положення про психологічну службу системи освіти України, інструктивно-методичного листа МОН України від 25.07.2015 № 1/9-374 «Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році» та з метою реалізації статей 21, 22 Закону України «Про освіту» робота психологічної служби району у першу була спрямована на формування свідомої активності керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічних та дитячих колективах; сприяння тісній взаємодії адміністрацій навчальних закладів з фахівцями психологічної служби з метою подолання негативних психологічних наслідків для всіх учасників навчально-виховного процесу(стресові та посттравматичні стани тощо), зумовлених складною соціально-політичною ситуацією в країні.

З цією метою фахівцями Психологічної служби було проведено ряд практичних семінарів: «Ефективні методи роботи практичного психолога з педагогічним колективом та батьками» (28.10.2015); «Конфлікти в освіті. Шкільна медіація» (24.11.2015); «Організація та проведення просвітницької і психокорекційної роботи з батьками в умовах навчального закладу» (26.02.2016); серію індивідуальних та групових консультацій з питань: «Нормативно-правове забезпечення роботи психолога та соціального педагога»; «Збереження психічного здоров’я школярів»; «Вивчення і корекція стосунків в учнівських колективах»; «Забезпечення індивідуального психологічного супроводу членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах»; «Надання соціально-психологічної допомоги переселенцям, і родичам загиблих у зоні АТО» тощо.

Для 2 груп педагогічних працівників Лозівського району, за підтримки дитячого фонду ООН «Юнісеф» було проведено дводенний тренінг «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали в наслідок військогвого конфлікту в Україні».

Протягом звітного періоду значну увагу Психологічної служби було приділено удосконаленню роботи практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів з превентивної освіти, профілактики і попередження проявів форм девіантної, ризикованої поведінки підлітків, а також формуванню професійної самосвідомості педагогічних працівників в напрямку зміцнення психологічного здоров’я населення в умовах політичної ситуації в країні.

З цією метою були проведені інтернет-нарада з питань проведення заходу «Тиждень протидії торгівлі людьми», тренінг для заступників директорів з виховної роботи «Суїцидальна поведінка дітей і підлітків: причини, ознаки, засоби профілактики» (11.12.2015), тренінгове заняття для учнів 8 класів «Збережи здоров’я на все життя» (22.12.2015), тренінгове заняття для класних керівників «Насильство в сім’ї – проблема сучасності» (15.01.2016), тренінг для лідерів учнівського самоврядування «Попередження проявіві дискрмінації ат рассизму в учнівському середовищі» (29.01.2016), круглий стіл «Протидія сексуальним домаганням і сексуальному насиллю» (03.02.2016);

Як і в минулому навчальному році у закладах освіти району показник впровадження факультативів превентивного напрямку залишився на високому рівні. Майже у всіх ЗНЗ району (21 заклад) включено до робочих навчальних планів та впроваджено за рахунок варіативної складової факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ» (31 клас – 455 учнів). Також у районі 5 закладів, які впроваджують програму для учнів 9-11 класів «Дорослішай на здоров’я» (охоплено 72 учні з 6 класів). 8 закладів впроваджують програму превентивного спрямування «Сімейні цінності» (охоплено 74 учні із 9 класів). 12 закладів району запровадили програму «Сімейна розмова» (охоплено 155 учнів з 14 класів).

Управлінням освіти, молоді та спорту та навчальними закладами на достатньому рівні організована і профорієнтаційна робота.

Профорієнтація здійснюється серед старшокласників шляхом залучення батьків, фахівців провідних навчальних закладів професійної підготовки, підтримання тісного взаємозв’язку з Лозівським міськрайонним центром зайнятості.

З метою ознайомлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів району з різноманіттям професій, націлення учнів на свідомий вибір майбутньої професії протягом 2015/2016 н.р. управлінням освіти було організовано багато різноманітних профорієнтаційних зустрічей з представниками ЗНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Для популяризації робітничих професій регіону та обізнаності учнів ЗНЗ району у потребах ринку праці у трьох ЗНЗ району діяли профорієнтаційні термінали (Краснопавлівський багатопрофільний ліцей, Орільська ЗОШ І-ІІІ ст, Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст..).

Протягом року до відома випускників та їх батьків доводилася інформація щодо днів відкритих дверей в різноманітних ВНЗ, було проведено цілу низку профорієнтаційних заходів.

Також проводились змістово-іміджеві заходи з учнями та педагогами з метою популяризації та висвітлення роботи профільної школи:

організація спортивних змагань , виставки художньо-прикладного мистецтва , показові виступи.

Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня інформаційної культури, пізнавальної активності учасників навчально-виховного процесу. Чільне місце у створенні єдиного інформаційного простору посідає шкільна бібліотека, яка має безумовний вплив на якість навченості учнів основам наук.

Оперативна і повна забезпеченість навчальними книгами – складова успіху методичного супроводу навчання школярів. У минулому навчальному році районний відсоток забезпечення основними підручниками становив 97%: 1-4 класи – 97%; 5-9 класи - 99%; 10-11 класи – 96%.

Відповідно до нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти учні 1,2,3,4,5,6,7-го класів повинні були б своєчасно і стовідсотково забезпечені підручниками. Але школярі 1,2-го класів відчували потребу у навчальних книгах (англійська мова, російська мова, математика). Школярі 4,7-х класів фактично отримали лише 50% від замовлених раніше. Особливу увагу причетні до організаційного початку навчального року приділили забезпеченню підручниками учнів саме цих класів та 10-11 класам (10 клас – 95%, 11 клас – 97%). Другий рік поспіль навчальні заклади користуються послугами репозитарію. Адміністрації навчальних закладів, педагоги брали участь у відборі електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класів, визначали прогнозовану кількість учнів пільгових категорій 3,4,6,7 класів.

Своєчасно зроблено перерозподіл підручників між навчальними закладами. Діяв міжрайонний абонемент по передачі підручників (Близнюківський районний відділ освіти, Первомайський міський відділ освіти, Лозівський міський відділ освіти).), Видано наказ по управлінню освіти №212 від 01.09.2015 «Про перерозподіл підручників для тимчасового користування на 2015/2016 навчальний рік. Не дивлячись на це, десятикласники гостро потребували англійської мови (62% забезпеченості), алгебри (82%), «художньої культури» (11%), «Захист Вітчизни» (3%). У початковій школі не вистачало підручників з російської мови (2,3 класи), у класах середньої ланки – підручників з другої іноземної мови.

Підручники отримували заклади протягом 3-5 днів з моменту отримання управлінням освіти, молоді та спорту. Учні та батьки своєчасно були інформовані про надходження до бібліотеки. Велику незручність відчували педагоги та учні 11 класу, бо не надійшло 5 назв для профільних класів (українська література, історія України, всесвітня історія, хімія, біологія).

Школярі трьох навчальних закладів знайшли інші джерела забезпечення підручниками. Учні Садовської ЗОШ, Надеждівського НВК придбали підручники для першого та профільного класів через інтернет-магазин, вихованці Катеринівської ЗОШ користувалися послугами Інтернет-ресурсу.

З основним фондом (183401 екз.) та фондом підручників (53488 екз.) працювало 22 бібліотекарі із 22 навчальних закладів (двоє працювало на ставку, один– на 0,75, сімнадцать– на 0,5 ставки, одна – на 0,25, одна – на громадських засадах). Вони спрямовували свою діяльність на формування системи індивідуальної підтримки освітнього процесу та надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості.

Утрудняє розв’язання проблеми інформаційної підтримки освітнього процесу невисокий фаховий потенціал бібліотекарів (із 22 працівників лише п’ятеро мають середню спеціальну освіту, шестеро – середню спеціальну, восьмеро – педагогічну, семеро – середню).

Частина працівників перебуває у полоні старих вимог, не прагне підвищення кваліфікаційного рівня оволодіння інноваційними формами роботи. Причини такого становища: низька мотивація до професійного зростання із-за того, що переважна більшість бібліотекарів не мають бібліотечної освіти, а адміністрації закладів задовольняє їхня діяльність. Тому і не заслуховуються звіти про роботу цієї категорії працівників, не направляються вони на навчання, відповідно і не атестуються.

Закономірно, що методичною темою районного методичного об'єднання шкільних бібліотекарів була і буде актуальною у цьому навчальному році «Підвищення професійної компетентності шкільних бібліотекарів, формування у них та у книго користувачів інноваційного типу мислення».

Районне методичне об'єднання намагалося підвищити кваліфікаційний рівень бібліотекарів через систему тренувально-моделюючих занять (складання та коригування річного плану роботи бібліотеки, розстановка фондів, моделювання різноманітних заходів, практикування оновлених форм методичної роботи – кава-брейк-дискусія, пазли, бібліотечні мости із членами РМО міста; діяла тривожна кнопка: «кожному учневі – підручник»), направляли на індивідуальні консультації до дитячої бібліотеки, рекомендували взяти участь у Школі професійного становлення, проектували разом з бібліотекарями плани самоосвіти.

Створені картки професійного росту бібліотекарів, які демонструють досягнені успіхи за рік (оволодіння новими прийомами та методами роботи, проведення відкритих заходів, відвідування інших бібліотек, участь у професійних конкурсах, підготовка публікацій для ЗМІ).

Районне методичне об'єднання працювало над створенням системи безперервного навчання працівників навчальних закладів, яка б впливала на виконання посадових обов’язків, зумовлювала б потреби у професійному зростанні (високий професійний рівень, знання з фаху, володіння навичками аналітично-синтетичної переробки інформації й передачі її книго користувачам і т.д.).

У полі зору РМО і те, що знижує якість бібліотечно-інформаційного обслуговування: недостатній обсяг періодичних видань, дефіцит площ, нераціональне розміщення робочих зон, поєднання абонементів з книгосховищем, нераціонально скомплектований ще у радянські часи фонд, а відповідно і багатодуплетність російськомовних видань, відсутність щонедавно введених до програм творів української та світової літератури, українськомовної дитячої літератури, сучасних енциклопедій тощо.

Протягом останніх років у районі склалася певна система у здійсненні процесів інформатизації загальної середньої освіти: це комп’ютеризація та під'єднання загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет. Проте шкільних бібліотек ці процеси майже не торкнулися, за винятком бібліотеки Катеринівської ЗОШ. Відсутність у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до мережі Інтернет не дає можливості учнями набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, вчителям – вести пошук потрібних їм інформаційних ресурсів за допомогою сучасних електронних засобів.

На сьогодні комп’ютерами обладнана лише одна бібліотека ЗНЗ (Катеринівська ЗОШ). На шкільних сайтах у 20 навчальних закладах створені web-сторінки «шкільна бібліотека» (відсутні лише в Краснопавлівському НВК, Яковлівському НВК та Павлівській ЗОШ). Як найкраще відзначені web-сторінки у Бунаківському НВК, Орільському НВК, Садовській ЗОШ та Петрівському НВК.

Технічне відставання шкільних бібліотек не дозволяє бібліотечним працівникам ЗНЗ упроваджувати в свою діяльність інформаційно-комунікативні технології, і це унеможливлює процес перетворення бібліотек на сучасні бібліотечно-інформаційні центри, які на етапі розвитку інформаційного суспільства повинні стати центром навчально-виховного процесу, майданчиком для педагогічних інновацій, а також забезпечити вільний доступ учнями і педагогам до будь-якого виду інформації для їхньої самостійної роботи та самоосвіти.

Над вирішення цих завдань районне методичне обєднання шкільних бібліотекарів та адміністрації закладів будуть працювати у 2016/2017 навчальному році.З метою підвищення якості загальної, дошкільної та позашкільної освіти, оцінювання її результативності, визначення факторів, що впливають на результативність діяльності дошкільних, загальноосвітніх та пошкільних навчальних закладів в ЗНЗ Лозівського району було проведено 14 моніторингових досліджень різного спрямування, за підсумками яких надано адресні рекомендації усім категогіріям педагогічних працівників.

Підсумковуючи вищезазначене, можна сказати, що перший рік роботи над методичною темою «Формування творчого педагогічного середовища, стійких особистісних та професійних цінностей – шлях до якісно нових освітніх результатів» в рамках науово-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період» показав, що в районі створюється певна система методичної роботи, що дала позитивну динаміку, а саме:

 • 14 педагогів підвищили свою методичну активність і професійний рівень;

 • значно зросла кількість педагогів, які пропагують свій досвід та висвітлюють його у фахових виданнях;

 • за підсумками атестації педагогічних працівників зріс кваліфікаційний рівень педагогів;

 • дещо зросла результативність виступів учнів ЗНЗ на обласних етапах інтелектуальних змагань (підвищилось рейтингове місце району за підсумками обласних олімпіад та відзначена позитивна динаміка відсоткового показника переможців конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН);

 • покращились результати ДПА з української мови, проведеної у формі ЗНО тощо.

Однак, отриманню більш високих якісно нових показників в освіті заважають:

 • недостатня організація роботи щодо удосконалення дослідно-експериментальної діяльності педколективів та окремих педпрацівників;

 • послаблена увага до вивчення, узагальнення, розповсюдження ЕПД з питань управлінської діяльності та методичної роботи з перкадрами на шкільному рівні;

 • недостатня якість результатів ЗНО і ДПА, результативність роботи з обдарованими учнями та результативність участі педагогів у у конкурсах фахової майстерності;

 • недостатній вплив результатів навчання у профільних класах на результати участі в олімпіадах ІІІ етапу;

 • недосконалі підходи до організації методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами в умовах функціонування освітніх округів;

 • недостатній рівень фахової компетентності педагогів та ефективність їх педагогічної праці;

 • низький рівень мотивації педагогів до професійного вдосконалення;

 • недосконала організація самоосвітньою діяльністю вчителів;

Одним із можливих шляхів розв’язання цих нагальних проблем і буде диференційований підхід до організації методичної роботи з педагогічними працівниками.

Домінуючою задачею методичної служби району буде розвиток творчої індивідуальності кожного педагога, максимальне залучення їх до методичної роботи в певних групах, підвищення їх методичної активності.

Накопичений досвід, методичний потенціал, інтегрований в практику роботи методичних формувань сприятиме реалізації у 2016/2017 навчальному році II етапу впровадження методичної теми «Формування творчого педагогічного середовища, стійких особистісних та професійних цінностей – шлях до якісно нових освітніх результатів».Виходячи із вищезазначеного, визначено пріоритетні вектори методичної роботи у 2016/2017 навчальному році:

 • спрямувати діяльність ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у процесі реалізації методичної теми області, району та тем навчальних закладів;

 • при плануванні роботи на навчальний рік передбачити заходи щодо реалізації ІІ етапу районної методичної теми;

 • забезпечити психологічний супровід реалізації методичної теми, підвищення рівня психологічної компетентності керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

 • сприяти створенню цілісної системи підвищення рівня професійної майстерності через використання оновлених форм колективної роботи з педагогами;

 • забезпечити якісну методичну роботу в диференційованих групах педагогів ;

здійснювати підготовку педагогів до реалізації Концепції нової української школи;

 • організувати управління розвитком професійної компетентності педагогів через використання оновлених колективних форм роботи;

 • активізувати роботу щодо включення педагогічних колективів, керівників ЗНЗ, вчителів у дослідно-експериментальну діяльность, реалізацію їх творчого потенціалу, більш широке висвітлення досвіду, творчих знахідок у фахових виданнях;

 • здійснити методичне забезпечення навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державних стандартів початкової загальної і базової повної загальної освіти;

 • спрямувати і координувати спільну діяльність методистів, керівників РМО, керівників ЗНЗ щодо вивчення, узагальнення і розповсюдження ЕПД з питань організації методичної роботи з педкадрами, піднесення якості навчання, виховання учнів;

 • створити належні умови для підвищення рівня викладання профільних предметів педагогічними працівникамт вищої категорії, які мають педагогічні звання;

 • Забезпечити підготовку учасників навчально - виховного процесу до проведення Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018;

 • забезпечити активне використання новітніх форм методичної роботи РМО при підготовці учнів-претендентів на нагородження медалями з метою недопущення складання ЗНО нижче порогової групи 175 балів;

 • забезпечити максимальний фактор впливу кваліфікаційної категорії вчителя на результативну ознаку ефективності роботи з обдарованою молоддю і налагодження організації навчально-виховного процесу;

 • удосконалити організаційно-методичний супровід моніторингу якості дошкільної, загальної середньої освіти на районному рівні;

 • розширити і поглибити співробітництво з КВНЗ «ХАНО», ХНПУ ім. Г. Сковороди, Харківським національним технологічним сільськогосподарським університетом ім. П.Василенка, інститутом тваринництва Національної академії аграрних наук України та іншими науковими установами;

 • максимально залучати вчителів до участі в тренувальних зборах районного і обласного рівнів з метою підвищення якості підготовки учнів до олімпіад і ЗНО.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка