Погоджено затверджено на засіданні педагогічної ради директор школи на засіданні Ради школиСторінка1/21
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Комунальний заклад «Навчально-виховне об´єднання №6 «Спеціалізована

загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради директор школи на засіданні Ради школи

протокол № 12 ______Н.С.Кравченко протокол № 25

від 31 серпня 2015 року 31 серпня 2015 року від 31 серпня 2015 року


ПЛАН
роботи школи
на 2015-2016 навчальний рік


З М І С Т


Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту _______________

3

Розділ І. Характеристика навчального закладу___________________________

5

Розділ ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік ___________________________

8

Розділ ІІІ. Організація навчально-виховного процесу _____________________

93

Модуль I. Організація навчально-виховного процесу _____________________

93

Модуль II. Організація виховного процесу ______________________________

96

Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу _______________________

105

Модуль I. Робота з учнями, вчителями, батьками ________________________

105

Модуль II. Атестація педагогічних працівників __________________________

116

Розділ V. Норми і положення Державного стандарту загальної
середньої  освіти __________________________________________

128

Розділ VI. Організація контролю та керівництва освітнім закладом _________

124

Модуль I. Організація керівництва навчальним закладом _________________

124

Модуль II. Внутрішкільний контроль __________________________________

125

Розділ VII. Науково-методичне забезпечення ___________________________

148

Розділ VIII. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база ____

166

Розділ IX. Міжнародне співробітництво ________________________________

167

Розділ Х. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності _________

168

Додатки ___________________________________________________________

178ВСТУП
Комунальний заклад «Навчально-виховне № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» у своїй діяльності керується:

 1. Законами України:

 • «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

 • « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

 • «Про мови» від 28.10.1989 р. №832013-2014-11;

 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

 1. Указами Президента України:

 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.

 1. Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

 • «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

 1. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 2. Наказами Міністерства освіти і науки України

 • «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

 • «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

 • «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

 • «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

 • «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

 • «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

 • «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №2013-20147;

 • «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

 1. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

 4. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

  1. Характеристика навчального закладу

Навчальний заклад діє на підставі Статуту затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 18 грудня 2013 року № 2634. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти школа надає згідно з ліцензією серії АА № 328492 від 14 лютого 2002 року, виданою Кіровоградською обласною державною адміністрацією.

З 1 вересня 2004 року школа діє як спеціалізована загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, відповідно Статуту зареєстрованого 08 січня 2014 року - як комунальний заклад «Навчально – виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та є комунальною власністю Кіровоградської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. НВО є юридичною особою, обслуговується через централізовану бухгалтерію. Згідно наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 11 травня 2011 року № 214 школа визнана атестованою (на період до 11 травня 2021 року).


2. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про загальну середню освіту" штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти Кіровоградської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%: всього працівників – 130 (із них працівники ЦЕВ «Натхнення» - 14, педагогічних працівників - 96 (адміністрація – 7) працівників з числа обслуговуючого персоналу – 33 (адміністрація 1).

У 2014 – 2015 навчальному році було прийнято 9 працівників, за строковим договором 8, з трьома трудові відносини буде продовжено в наступному навчальному році. В школі працювало 9 педагогічних працівників за сумісництвом (вчителі, керівники гуртків), з якими буде продовжено трудові відносини в наступному році.

За віковим складом:

20 – 30 років 18 осіб (у т.ч. чоловіків – 5)

31 – 35 років – 10 осіб (у т.ч. чоловіки – 3)

36 – 40 років – 9 осіб (у т.ч. чоловіки – 1)

41 – 55 років – 41 осіб (у т.ч. чоловіків - 4)

56 – 60 років – 9 осіб (у т.ч. чоловіків -0)

60 років і більше – 9 осіб у т.ч. чоловіки – 1)

Пенсіонери – 18 осіб (у т.ч. чоловіки – 1).

В цілому педагогічний склад НВО характеризується високим професійним рівнем, переважно працюють вчителі першої, вищої категорії.

Варто відзначити потужний склад постійних педагогічних працівників.

Всі педагоги школи мають вищу освіту. Не за фахом працюють учителі Мацко Н.М., Цибульська Н.М., Заєць І.В.

Адміністрація сприяє можливості удосконалювати педагогам свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Широко пропагувався педагогічний досвід вчителів через творчі звіти, роботу творчих груп, міський та обласний семінари.

Станом на 05.09.2014 року в закладі навчалось 893 дітей. На 29.05.2015 – 870. Із них: в школі І ступеня – 354 учні; в школі ІІ ступеня – 430 учнів; в школі ІІІ ступеня – 86 учнів. На індивідуальному навчанні – 8 учнів, за екстернатною формою – 2.
Середня наповнюваність класів становить
27 учнів. У школі було укомплектовано 33 класи, 9 груп продовженого дня.  На базі школи функціонувало 12 гуртків при ЦЕВ «Натхнення».

Варто відзначити тенденцію прибуття учнів із зони АТО до школи, переважно діти навчались у класах з російською мовою викладання. Більшість учнів упродовж навчального року повернулися до своїх начальних закладів, що пояснює різницю між кількістю учнів на початку і у кінці навчального року. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.Характеристика контингенту учнів:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4;

• інвалідів – 13;

• чорнобильців – 9 ;

• малозабезпечених - 11;

• з неповних сімей – 135;

• багатодітних – 55;

• напівсиріт – 17

• діти внутрішньо переміщених осіб – 23


    • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків – 1;

 • діти батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО – 5.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2 - 4 класах – 40 хвилин, у 5 - 11 класах – 45 хвилин. Перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин.

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

 • бібліотека;

 • три спортивні зали;

 • актова зала (налічує 150 місць);

 • їдальня (налічує 180 місць);

 • майстерні: слюсарня (частково обладнана інвентарем).

У навчальному закладі обладнано два комп’ютерних класи, у кожному з яких встановлені по 14 потужних комп’ютерів. Мультимедійний клас. Усього в закладі - 38 комп’ютерів.

Кількість навчальних кабінетів – 39.

Проектна потужність школи – 800 учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 4958 м².

Стан збереження задовільний, будівля та приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої поліклініки діти проходять медичне обстеження.

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву (знання двох іноземних мов), загальнокультурну підготовку дітей; функціонують класи з російською та українською мовами викладання.

Набір учнів здійснюється на конкурсній основі. На 2015 – 2016 навчальний рік сформовано три 1-х класи з українською мовою начання та два десятих класи з українською та російською мовами навчання.РОЗДІЛ ІІ
Педагогічний аналіз за минулий рік

З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 01 вересня 2014 року № 389/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 навчальному році», відповідно до наказу директора від 01 вересня 2014 року № 470/о «Про організацію методичної роботи на 2014-2015 н.р.», підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу та вдосконалення педагогічної майстерності вчителя було сплановано методичну роботу в закладі.

У 2014 -2015 навчальному році педагогічний колектив завершив роботу над реалізацією ІІ етапу загальношкільної проблеми «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учня на засадах діяльнісного та особистісно – орієнтованого підходів». Згідно з Програмою розвитку школи було визначено мету: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів. Окреслено завдання:

-Розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

-Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу.

-Впровадження в навчальний процес інноваційних методів і форм роботи у практичній діяльності вчителя та учня.

-Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, які запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.

-Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів.

-Практичне застосування інформаційних технологій в навчально – виховному процесі та управлінській діяльності закладу.

-Формування толерантного шкільного середовища.

В цілому завдання було виконано. 100 % педагогічного колективу впроваджує засоби ІКТ у навчально – виховний процес та активно користується ними у своїй професійній діяльності, адміністрація практично використовує ІКТ в управлінській діяльності закладу. Педагоги працюють в Google-Диск (створюють Google-документи та таблиці), сворюють власні блоги, використовують можливості соціальних мереж. Активними є блоги учителя фізики Бузько В.Л., учителя трудового навчання Заєць І.В., учителя образотворчого мистецтва Новохатської О.О., учителя музичного мистецтва Ковальчук І.П., учителя англійської мови Олалейе О.В., учителя української мови Бойко Л.Б., учителя початкових класів Кизилової Н.М., Басистої А.Л., класного керівника Буняєвої В.В. Методичне об’єднання вчителів початкових класів презентує роботу на блозі «Країна знань».

Методична рада навчального закладу спрямовувала методичну роботу з педагогічними працівниками на розв’язання пріоритетних завдань, визначених перспективним та річним планами роботи.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка