Початок-02. 02. 2015 кінець-21. 06. 2015 “Спланхнологія”Скачати 200.33 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір200.33 Kb.
Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів медичного факультету на ІІ-ий семестр 2014-2015 навчального року Тематичний план лекцій модуля № 2

Початок-02.02.2015 кінець-21.06.2015

Спланхнологія”


Тема лекції


1-13

14-18

19-27

28-36
1

Вступ до спланхнології


04.02

03.02

03.02

02.02
2

Загальна анатомія травної системи.

11.02

10.02

10.02

09.02
3

Загальна анатомія дихальної системи.


18.02

17.02

17.02

16.02
4

Загальна анатомія сечової системи.

25.02

24.02

24.02

23.02
5

Загальна анатомія жіночої статевої системи.

04.03

03.03

03.03

02.03
6

Загальна анатомія чоловічої статевої системи.

11.03

10.03

10.03

09.03
7

Загальна анатомія органів імунної системи.

18.03

17.03

17.03

16.03
8

Загальна анатомія ендокринної системи.

25.03

24.03

24.03

23.03
Разом

16 год.

Тематичний план лекцій модуля № 3

ЦНС і органи чуття”Тема лекції


1-13

14-18

19-27

28-36
1

Вступ до ЦНС.


01.04

31.03

31.03

30.03
2

Анатомія похідних ромбоподібного

і середнього мозку.08.04

07.04

07.04

06.04
3

Анатомія похідних переднього мозку.


15.04

14.04

14.04

13.04
4

Анатомія органів чуття. Анатомія ока

та структур утворів.22.04

21.04

21.04

20.04
5

Анатомія вуха.

29.04

28.04

28.04

27.04Разом

10 год.

Тематичний план лекцій модуля № 4

Периферична нервова і серцево – судинна системи»”Тема лекції


1-13

14-18

19-27

28-36
1

Анатомія черепних нервів


06.05

05.05

05.05

04.05
2

Вступ до серцево-судинної системи


13.05

12.05

12.05

11.05Разом

4 год.


В.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.

Тематичний календарний план практичних занять з анатомії людини для студентів медичного факультету на ІІ-й семестр 2014-2015 навчального року

Тематичний календарний план практичних занять модуля №2“Спланхнологія”

Початок - 02.02. 2015 кінець – 21.06.2015Тема практичного заняття


1-13

14-18

19-27

28-36
1

Анатомія ротової порожнини та її похідних:

язик, піднебіння, зуби, слинні залози.


02.02

02.02

04.02

03.02
2

Анатомія глотки та стравоходу. Ділянки передньої

черевної стінки. Анатомія шлунка.


05.02

04.02

06.02

06.02
3

Анатомія тонкої і товстої кишки.

09.02

09.02

11.02

10.02
4

Анатомія печінки та підшлункової залози.

12.02

11.02

13.02

13.02
5

Анатомія очеревини.

16.02

16.02

18.02

17.02
6

Практичні навички і узагальнення матеріала з

з анатомії органів травної системи.Змістовий модуль 5. “Травна система”

19.02

18.02

20.02

20.02
7

Анатомія зовнішнього носу, носової порожнини, гортані.

23.02

23.02

25.02

24.02
8

Анатомія трахеї, головних бронхів, легень.

Плевра. Середостіння.Змістовий модуль 6. “Дихальна система”

26.02

25.02

27.02

27.02
9

Анатомія органів сечової системи

(нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник).Змістовий модуль 7. “Сечова система”

02.03

02.03

04.03

03.03
10

Анатомія чоловічих статевих органів.

05.03

04.03

06.03

06.03
11

Анатомія жіночих статевих органів. Промежина.

Змістовий модуль 8. “Статеві системи”

09.03

09.03

11.03

10.03
12

Анатомія органів та утворень імунної системи

(загруднинна залоза – тимус, кістковий мозок,

селезінка, лімфатичні вузли, мигдалики).


12.03

11.03

13.03

13.03
13

Анатомія органів ендокринної системи (щитоподібна, прищитоподібні, надниркові залози). Ендокринна

частина підшлункової залози, гіпофіз, епіфіз.Змістовий модуль 9.“Імунна та ендокринна системи.”

16.03

16.03

18.03

17.03
14Практичні навички і узагальнення матеріал з анатомії органів дихальної системи, сечової системи, статевих систем, імунної та ендокринної систем. Змістові модулі 6-9

19.03

18.03

20.03

20.03
15

Підсумковий контроль модуля 2

Спланхнологія”23.03

23.03

25.03

24.03
2” - 0
Лекційний матеріал і самостійна робота оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних заняттях, під час контролю засвоєння змістових модулів.Студент допускається до підсумкового модульного контролю № 2 з мінімальною кількістю «70» балів.

Бали: «5» - 8 балів «3» -5 балів

«4» -7 балів «2» -0 балів

Підсумковий модульний контроль-максимальна кількість «120» балів, мінімальна «50» балів.В.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.


Тематичний план практичних занять модуля № 3 “ЦНС і органи чуття»Тема практичного заняття


1-13

14-18

19-27

28-36


1

Анатомія спинного мозку.


Змістовий модуль 10.

26.03

25.03

27.03

27.032

Ембріогенез головного мозку. Анатоміядовгастого мозку та мосту.


30.03

30.03

01.04

31.033

Анатомія мозочка. IY шлуночок.

Ромбоподібна ямка.


02.04

01.04

03.04

03.044

Анатомія середнього мозку та проміжного

мозку .


06.04

06.04

08.04

07.045

Базальні ядра. Біла речовина півкуль

великого мозку.09.04

08.04

10.04

10.046

Рельєф плаща. Локалізація функцій в корі

півкуль великого мозку.за розкл. каф.

за розкл. каф.

15.04

14.047

Кора, її поділ, складові частини, функції. Бічні шлуночки.

16.04

15.04

17.04

17.048

Оболони головного і спинного мозку. Утворення і шляхи циркуляції

спинномозкової рідини. Вихід 12 пар черепних нервів з головного мозку.20.04

20.04

22.04

21.049

Висхідні провідні шляхи.

23.04

22.04

24.04

24.0410

Низхідні провідні шляхи.

27.04

27.04

29.04

28.0411

Практичні навички і узагальнення

матеріала з анатомії ЦНС.


Змістові модулі 10-11. “Анатомія ЦНС”


30.04

29.04

01.05

01.0512

Анатомія ока та структур утворів.

Провідний шлях зорового аналізатора.04.05

04.05

06.05

05.0513

Анатомія вуха. Провідні шляхи слуху

та рівноваги.07.05

06.05

08.05

08.0514

Орган нюху. Орган смаку. Шкіра, її похідні. Провідні шляхи.

11.05

11.05

13.05

12.05


15


Практичні навички і узагальнення матеріалу з анатомії органів чуття. Змістовий модуль 12. « Органи чуття »

Змістовий модуль 12. « Органи чуття »

14.05

13.05

15.05

15.0516

Підсумковий контроль модуля №3 “Анатомія ЦНС і органів чуття”


18.05

18.05

20.05

19.05


Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на практичних заняттях і контролю засвоєння змістових модулів.

«5» - 8 балів «4» -7 балів «3» -5 балів «2» -0 балів

Студент допускається до підсумкового модульного контролю № 3 з мінімальною кількістю

балів «75».

Підсумковий модульний контроль – максимальна кількість: «120» балів, мінімальна «50» балівВ.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.

Тематичний календарний план практичних занять модуля 4

Периферична нервова і серцево - судинна системи

Тема практичного заняття


1-13

14-18

19-27

28-36

1

I, II, III, IV, VI, VIII пари черепних нервів.


21.05

20.05

22.05

22.05

2

V пара черепних нервів.


25.05

25.05

27.05

26.05

3

VІІ пара черепних нервів.

Вегетативні вузли голови.


28.05

27.05

29.05

29.05

4

ІХ, X, XI, XII пари черепних нервів.


01.06

01.06

03.06

02.06

5

Спинномозкові нерви. Загальний план утворення соматичних нервових сплетень. Шийне сплетення. Грудні нерви.

04.06

03.06

05.06

05.06

6

Практичні навички і узагальнення матеріала з анатомії нервів голови та шиї.


Змістовий модуль 13 Черепні нерви. Спинномозкові нерви.

08.06

08.06

10.06

09.06
В.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.


Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів


Тема


Кіль-сть годин

1

Оволодіти умінням


демонструвати на препаратах будову:

  • органів травної системи;

  • органів дихальної системи;

  • органів сечової системи;

  • органів жіночої та чоловічої статевих систем;

  • органів імунної системи;

  • органів ендокринної системи.

12


2

Оволодіти умінням


- малювати хід очеревини в черевній порожнині і порожнині малого таза.

1


3

Оволодіти умінням

-малювати схеми структурно – функціональних одиниць паренхіматозних органів систем нутрощів.


4

4

Оволодіти основами антропометричного опису


- зовнішньої будови органів травної, дихальної, сечової та статевих систем.

4


5

Оволодіти умінням


- читати рентгенограми органів травної, дихальної, сечової, жіночої статевої систем.

5


6

Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модулю 2 “Спланхнологія”.

3Разом


29В.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.

Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів.Тема
1

Оволодіти умінням


- малювати схему простої та складної рефлекторних дуг.

1

2

Оволодіти умінням

малювати схему внутрішньої будови спинного мозку:

- будови сірої речовини спинного мозку;


- будови білої речовини спинного мозку.

1

3

Оволодіти умінням


- малювати схему будови спинномозкового нерва.

1

4

Оволодіти умінням


малювати схему будови похідних ромбоподібного і середнього мозку:

- схему будови сірої та білої речовини довгастого мозку;

- схему будови сірої та білої речовини моста і мозочка;

- схему будови сірої та білої речовини середнього мозку.
3
5

Оволодіти умінням малювати

- схему розміщення ядер черепних нервів в ромбоподібній ямці.


3

6

Оволодіти умінням малювати схему

- топографії провідних шляхів внутрішньої капсули.

1

7

Оволодіти умінням малювати схему:


- висхідних провідних шляхів кіркового напрямку;

- висхідних провідних шляхів мозочкового напрямку.


2

8

Оволодіти умінням малювати схеми:

- низхідних шляхів пірамідної систем;

- низхідних шляхів екстрапірамідної системи.


3
9

Оволодіти умінням малювати схеми


- міжоболонних просторів головного і спинного мозку.

3

10

Оволодіти умінням малювати схему:


- провідних шляхів зорового аналізатора;

- провідних шляхів слуха та рівноваги.


4

11

Оволодіти умінням


- демонструвати на препаратах зовнішню будову спинного і головного мозку.

4

12

Оволодіти умінням


- демонструвати на препаратах будову органів чуття.

4

13

Оволодіти умінням малювати схему:


-провідних шляхів нюхового та смакового аналізаторів.

2
14

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 3 “Центральна нервова система і органи чуття ».
Разом

2

34 год.


Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів

« Серцево-судинна та периферична нервова система »

Тема


Кіль-сть годин
1

Оволодіти умінням


- малювати схему загальної будови черепних нервів, похідних головного мозку.

12

Оволодіти умінням


- малювати схему будови змішаних черепних нервів.

1
3

Оволодіти умінням


- малювати схеми будови I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIІ, IX, X, XI, XII пар черепних нервів.

84

Оволодіти умінням малювати

- загальну схему будови вегетативного вузла голови.

1
5

Оволодіти умінням


- демонструвати на препаратах черепні нерви.

3
6

Оволодіти умінням


-малювати будову сегментів спинного мозку, топографію спинномозкових нервів.

3
7

Оволодіти умінням

- демонструвати спинномозкові нерви, гілки шийного сплетіння.

6
8

Разом


23

В.о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц. Фік В.Б.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка