Початкові поняття. Співвідношення розуму і віриСкачати 268.43 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір268.43 Kb.
Катехизис


 1. Початкові поняття. Співвідношення розуму і віри.

 2. Необхідність пізнання основ християнського віровчення для кожного християнина.

 3. Про Божественне Одкровення.

 4. Про Священне Передання та Священне Писання.

 5. Старозавітні книги: (законодавчі та історичні).

 6. Старозавітні книги: (повчальні та пророчі).

 7. Священні книги Нового Завіту.

 8. Ознаки Богонадхненності всіх книг Біблії: висота, чистота, пророцтва.

 9. Чудеса та могутній вплив на серця людей.

 10. Складові частини катехізису.

 11. Про символ віри та його походження.

 12. Перший член Символу Віри.

 13. Властивості Божі.

 14. Троїчність Божества.

 15. Ангели .

 16. Творіння світу.

 17. Визначення наперед . Промисел Божий.

 18. Про другий член Символу Віри. (Перша частина).

 19. Про другий член Символу Віри. (Друга частина).

 20. Про третій член Символу Віри. (Перша частина).

 21. Про третій член Символу Віри. (Друга частина).

 22. Про четвертий член Символу Віри.

 23. Повторення пройденого матеріалу.

 24. Про п’ятий член Символу Віри.

 25. Про шостий член Символу Віри.

 26. Про сьомий член Символу Віри.

 27. Про восьмий член Символу Віри.

 28. Про дев’ятий член Символу Віри.

 29. Церква Єдина.

 30. Церква Свята.

 31. Церква Соборна.

 32. Церква Апостольська.

 33. Про десятий член Символу Віри.

 34. Про Таїнство хрещення.

 35. Про Таїнство миропомазання.

 36. Про Таїнство причастя. Перша частина.

 37. Про Таїнство причастя. Друга частина.

 38. Про Таїнство покаяння.

 39. Про Таїнство священства.

 40. Про Таїнство шлюбу.

 41. Про Таїнство єлеосвячення.

 42. Про одинадцятий член Символу Віри.

 43. Про дванадцятий член Символу Віри.

 44. Розуміння, основа і засоби для досягнення спасительної надії.

 45. Про молитву.

 46. Види молитов.

 47. Про молитву Господню.

 48. Призивання молитви Господньої.

 49. Про перше прохання молитви Господньої.

 50. Про друге прохання молитви Господньої.

 51. Про третє прохання молитви Господньої.

 52. Про четверте прохання молитви Господньої.

 53. Про п’яте прохання молитви Господньої.

 54. Про шосте прохання молитви Господньої.

 55. Про сьоме прохання молитви Господньої.

 56. Про восьме прохання молитви Господньої.

 57. Про дев’яте прохання молитви Господньої.

 58. Про славослов`я молитви Господньої.

 59. Вчення про блаженство. Перша заповідь блаженства.

 60. Про другу заповідь блаженства.

 61. Про третю заповідь блаженства.

 62. Про четверту заповідь блаженства.

 63. Про п’яту заповідь блаженства.

 64. Про шосту заповідь блаженства.

 65. Про сьому заповідь блаженства.

 66. Про восьму заповідь блаженства.

 67. Про дев’яту заповідь блаженства.

 68. Союз між вірою і любов`ю.

 69. Про Закон Божий і Заповіді.

 70. Про поділ заповідей на дві скрижалі.

 71. Про першу заповідь.

 72. Про другу заповідь.

 73. Про третю заповідь.

 74. Про четверту заповідь.

 75. Про п’яту заповідь.

 76. Про шосту заповідь.

 77. Про сьому заповідь.

 78. Про восьму заповідь.

 79. Про дев’яту заповідь.

 80. Про десяту заповідь.

 81. Закінчення. Як використовувати вчення про віру і благочестя.

Літратура 1. В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Москва, 1991.

 2. Свящ. Олег Давыденков. Катехизис. Москва. ПСТБИ. 1998..

 3. О вере и нравственности по учению Православной Церкви. М., 1991.

 4. Архим. Алипий, архим. Исайя. Догматическое богословие. Курс лекций. М., 1994.

 5. Дополнительная литература:

 6. Митр. Филарет (Дроздов). Пространный христианский Катехизис Православныя Кафолическия Восточныя Церкви.

 7. Митр. Макарий Булгаков. Догматическое богословие (в 2-х томах).

 8. Прот. Михаил Помазанский. Догматическое богословие

 9. Конспект лекций по догматическому богословию. Издание Свято-Троицкого Голутвина женского монастыря.

 10. Х. Яннарас. Вера Церкви. Москва, 1992.

 11. Катехизис. Киев, 1991.

 12. Еп. Александр (Семенов - Тян-Шанский). Катехизис.

 13. Прот. Фома Хопко. Основы Православия.

 14. Прот. Александр Шмеман. Воскресные беседы. Москва, 1993..

 15. Жив Бог. Катехизис. Лондон, 1989.


Історія України


 1. Початки Української держави.

 2. Київська держава за перших князів: Олег та Ігор.

 3. Християнство на Русі при князях Олегові та Ігореві. Походження княгині Ольги.

 4. Княгиня Ольга і князь Святослав.

 5. Князь Володимир Великий. Найважливіші плоди християнізації Русі.

 6. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого.

 7. Володимир Всеволодович Мономах.

 8. Культура Київської Русі .

 9. Феодальна роздробленість Київської Русі.

 10. Утворення Галицько-Волинської держави.

 11. Україна під владою Литви.

 12. Кревська унія.

 13. Україна під владою Польщі. Люблінська унія.

 14. Брестська унія.

 15. Князь Дмитро Вишневецький “Байда” та утворення Запоріжської Січі.

 16. Козацько-селянські рухи кінця ХУІ, першої половини ХУІІ ст. Гетьман Петро Сагайдачний.

 17. Культура України ХУІ, першої половини ХУІ ст.

 18. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.

 19. Період Руїна : Ю.Хмельницький, І. Виговсьикй.

 20. Україна за гетьманування Тетері, Дорошенка, Самойловича.

 21. Україна в період гетьманування І. Мазепи.

 22. Ліквідація автономного статусу України.

 23. Гайдамаччина. Культура України ІІ-ї половини ХУІІ-ХУІІІ ст.

 24. Поділ Польщі та Українські землі наприкінці ХУІІІ і в першій половині ХІХ стт.

 25. Українці в війні Росії з Наполеонівською Францією.

 26. Кирило-Мефодіївське братство.

 27. Кирило-Мефодіївське братство.

 28. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні.

 29. Національна політика російського царизму щодо України.

 30. Українська культура ІІ-ї половини ХІХ ст.

 31. Україна в роки Першої Російської революції.

 32. Реформа Столипіна та її наслідки.

 33. Україна в Першій Світовій війні.

 34. Центральна Рада. Проголошення УНР.

 35. Україна за гетьмана Павла Скоропадського.

 36. Директорія. Українська Народна Республіка.

 37. Західно-Українська Народна Республіка. (ЗУНР).

 38. Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки.

 39. Входження України до складу СРСР.

 40. Україна 20-х – початку 30-х років. НЕП. Голодомор 1921-1922 р.р.

 41. Рядянська модернізація України. Голодомор 1932-1933 р.р.

 42. Нищення Української культури в 30-ті роки.

 43. Укарїна під час Другої Світової війни.

 44. Україна на завершальному етапі Другої Світової війни.

 45. Становище в Україні з 1945 до середини 50 років: Операція Вісла, приєднання Криму.

 46. Застій. Україна і загострення кризи Рядянської системи.

 47. Україна в умовах перебудови.

 48. Декларація про державний суверенітет України.

 49. Україна в умовах незалежності.

Список літератури

Основна література:

 1. Аркас М. „Історія України-Русі” Петербург, 1908 р.

 2. Костомаров М. „Історія України” Львів, 1918 р.

 3. Дорошенко Д. „Нариси історії України” Львів, 1991 р.

 4. Крип’якевич І. „Історія України” Київ, 1992 р.

 5. Субтельний О. „Нариси історії” Львів, 1992 р.

 6. „Довідник з Історії України” Київ, 2001 р


Додаткова література:

  1. Киричук М. „Волинь земля Українська” Луцьк, 1995 р.

  2. Антонович П. „Коротенька історія Волині” Луцьк, 1992 р.

  3. „Волинський календар” Луцьк, 1992 р.


Священне Писання Старого Завіту


 1. Поняття про Священне Писання.

 2. Назви сукупності Св. Книг в самому Писанні, та у церковних письменників.

 3. Головний пердмет Священного Писання. Що Значить “завіт”.

 4. Богонадхненність Біблії і в чому вона полягає.

 5. Поділ Священних книг по часу написання, важливості.

 6. Поділ Св. книг по змісту, їх кількість і назва.

 7. Поділ Св. книг по змісту, їх кільість і назва.

 8. Первинний текст та особливості мови книг Старого Завіту.

 9. Манускрипти Біблії, кодекси.

 10. Переклади Біблії:70-ти, Вульгата і ін.

 11. Переклади Біблії: слов’янський, російський, український, їх видавництво.

 12. Поділ Біблійного тексту для Богослужбового використання на глави і стіхи.

 13. Різні види змісту. Св. Писання: прообраз, притча, аполог, видіння, символ і їх значення.

 14. Способи тлумачення Св. Писання.

 15. Допоміжні засоби при тлумаченні Св. Писання.

 16. Головна основа і настрій душі необхідні для спасительного тлумачення Св. Писання.

 17. П’ятикнижжя, автор, час, написання. Описаний період.

 18. Огляд законодавчих книг.

 19. Книга Буття. Назва і головний предмет, поділ по змісту.

 20. Створення світу.

 21. Створення Богом людини.

 22. Гріх Прародителів.

 23. Суд Божий над Прародителями і обітниця /близько до тексту/ (Бут.3,15. Напам’ять)

 24. Каїн і Авель. Братовбивство і його наслідки.

 25. Сіф і його нащадки. Довголіття перших патріархів.

 26. Всесвітній потоп (огляд).

 27. Післяпотопний завіт Бога з Ноєм.

 28. Благословіння Ноєм синів. Пророцтво про їх нащадків.

 29. Вавілонська вежа.

 30. Покликання Богом Авраама. Перші три Богоявлення.

 31. Війна царів. Авраам і Мелхісидек.

 32. Завіт Бога з Авраамом (4-е Богоявлення).

 33. Агар і Ісмаїл. П’яте Богоявлення Аврааму (огляд).

 34. Богоявлення Аврааму біля дуба Мамре.

 35. Загибель Содому і Гомори. Історія сім’ї Лота.

 36. Народження Ісаака. Сьоме Богоявлення Авраама. Доля Агарі і Ізмаїла.

 37. Восьме Богоявлення Аврааму. Жертвоприношення Авраамом Ісаака.

 38. Історія життя Ісаака. Історія Ісава і Якова.

 39. Благословення синів Ісааком (близько до тексту).

 40. Втеча Якова і його перше благословення.

 41. Життя Якова в Лавана. Друге Богоявлення Якову.

 42. Вихід Якова від Лавана. Третє Богоявлення Якову (Бут. 32, ).

 43. Зустріч Якова з Ісавом.

 44. Ідолопоклонство (огляд). Смерть Рахілі.

 45. Історія Діни. (Буття 34-35). Гріх Іуди.(Бут ,38.)

 46. Історія Йосифа (огляд Бут. 37,35).

 47. Автобіографічні дані Йосипа. Імена синів Якова та їх походження.

 48. Життя Йосипа в Єгипті. Зустріч з братами.

 49. 6-е Богоявлення Якову. Його переселення в Єгипет. Благословіння Яковом Йосипа, усиновлення його синів і благословіння дане їм.

 50. Пророче благословіння Яковом своїх синів, смерть і похорон Якова (Бут. 49.10. Напам’ять).

 51. Книга Вихід. Назва (євр, грецьк, текстах) головний предмет місце час написання і поділ.

 52. Життя євреїв у Єгипті. Автобіографічні дані Мойсея.

 53. Призвання Мойсея, його місце у Єгипті. Аарон.

 54. Мойсей і Аарон перед фараоном. 9-ть перших кар Божих (огляд).

 55. Становлення свята Пасхи , десята кара. Вихід євреїв з Єгипту.

 56. Закон Божий про первинців. (Вих. 13). Перехід євреїв через Червонне море.

 57. Шлях євреїв з Єгипту до Сінаю (огляд).

 58. Сінайське законодавство (напам’ять).

 59. Значення завіту євреїв з Богом.

 60. Порушення завіту Ізраїля з Богом.

 61. Книга Левіт. Єврейська і грецька назви. Головний предмет, час і місце написання. Поділ змісту.

 62. Постанови про жертви (Левит. 7. 1-37).

 63. Постанови про свята. (Лев.23). Суботній і ювілейний роки. (Лев. 25).

 64. Книга Чисел. Назва грецька та єврейська, головний предмет книги. Час, місце написання. Поділ змісту.

 65. Назорейство. Форма священицького благословіння. (Числ. 6).

 66. Бунт євреїв і їх осудження Богом. (Числ. 14). Чудесний жезл Арона (Числ 17).

 67. Виведення води із скелі і осудження Богом Аарона і Мойсея (Числ.20).

Мідний змій і його образне значення. (Числ. 27).

 1. Пророцтво Валаама. (Числ.24,17 напам’ять).

 2. Повторення закону: євр. грец. назви. Головний предмет, час і місце написання. Поділ по змісту.

 3. Заповідь про любов до Бога (Повт.Зак.6 гл). Постанова про лжепророків (Повт. Зак.13). Жереб Левітів і пророцтво про Месію (Повт. Зак. 18. 18).

 4. Накази Господа про війни. (Повт. Зак. 20).

 5. Благословення тим, що живуть по Закону Божому (Повт. Зак. 28). Смерть Мойсея.

Література


1. Толковая Библия, изд. Лопухина А. П.

2. Библейские словари, энциклопедии.

3. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия.

4. Прп. Ефрем Сирин. Толкование на Пятикнижие, пророческие книги. Сочинения, т. 6. М., 1995.

5. Прп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Творения ч.2. М., 1993.

6. Блаж Феодорит Кирский. Толкования на ветхозаветные книги - Пятикнижие, Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, Псалтирь. Творения, ч. 1. 2, 3. М., 1855-56.

7. Свт. Филарет Московский. Заметки, руководствующия к основательному разумению книги Бытия. М., 1867; Пророческие книги Ветхого Завета. М., 1874.

8. Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя или о совершенстве в добродетели. М., 1999.

9. Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла Священного Писания Альфа и Омега, №№3(21), 4(22), 1999

10. Еп. Виссарион. Толкование на паремии. Спб., 1894, репринт.

11. Прот. Николай Иванов. Ветхий Завет. Лекции. М., ПСТБИ.

12. Свящ. Петр Заведеев. Лекции по богословским наукам (Полное руководство для подготовки к экзамену на священника). Св. Писание Ветхого Завета. 1908.

13. Ильин В.Н. Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, 1991

14. Прот. Алексий Князев. Что такое Священное Писание? Альфа и Омега №3(17), 1998; О богодухновенности Священного Писания.— №1(19);

15. Алексеев А. Текстология славянской Библии. СПб., 1998.

16. Прот. Георгий Флоровский. Откровение и истолкование. Альфа и Омега, 1(8), 1996

17. Лосский В.Н. Боговидение в библейском образе мыслей и богомыслии отцов первых веков. Богословские труды, № 18.

18. Казенин К. Текстология Ветхого Завета. Альфа и Омега №1(12), 1997.

19. Евсеев И. Геннадиевская Библия 1499 года. Альфа и Омега № 2(20), 1999.

20. Нестерова О. Е. Типологическая экзегеза: спор о методе. Альфа и Омега, 4 (18), 1998

21. Глубоковский Н. Н. Хронология Ветхого и Нового Завета. М., 1996

22. Амусин И. Д. Находки у Мертвого моря. М„ 1964; Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983

23. Работы инославных авторов, используемые в качестве справочной литературы, с учетом вероучительных особенностей:

24. Антониони Бернандо. Введение в Библию.

25. Маннуил Валерио. Библия - слово Божие. Общее введение в Священное Писание. М., 1996

26 Гальбиати Энрико, Пьяцца Алессандро. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет. М., 199527. Библейский энциклопедический словарь, /сост. Эрик Нюстрем. — Торонто, 1980.

Історії Православ’я на Русі

 1. Вступні відомості. Розподіл на періоди, джерела і посібники. Значення походів Олега, Ігоря в ділянці знайомства з християнством.

 2. Поширення Христової віри. Проповідь ап. Андрія Первозванного. “Водний шлях”.

 3. Хрещення кн. Ольги.

 4. Св. кн. Володимир. Хрещення киян.

 5. Розповсюдження християнства, перешкоди в Новгороді, Ростові. Школи.

 6. Перші митрополити і їх залежність від Константинополя.

 7. Випадки обрання митрополитів з руських.

 8. Поганська релігія східних слов’ян, головні боги і підрядні істоти.

 9. Католицькі впливи. Твір “Про опрісноки”. Орден меченосців, Мейнград, Альбрехт.

 10. Латинство в Галицькому князівстві. Відповідь кн. Романа.

 11. Поділ на єпархії, кількість єпархій, намісники, клироси, вибір єпископів, їх утримання.

 12. Єпископське управління.

 13. Закони церковного управління, церковні устави.

 14. Моральний вплив Церкви на державу, розвиток доброчинності, богодільні, приклади благочестя, руські святі.

 15. Чернецтво, преп. Антоній Печерський.

 16. Преп. Феодосій Печерський.

 17. Печерський монастир і його значення. Послання єп. Симона.

 18. Інші більш відомі монастирі, Зимненський, Почаївський, Хутинський.

 19. Первоучителі слов’янські: св. Кирил і Мефодій.

 20. Перекладене письменство, Бібліотеки, “Остромирове Євангеліє”, Шестоднєв, Палія та ін.

 21. Християнська школа.

 22. Оригінальне письменство. Літописи, патерик, проповіді, “Слово” митрополита Іларіона, “Паломник” ігумена Даниїла.

 23. Обрядові особливості, відношення до посту, хрещення, побратимство.

 24. Церковне мистецтво, архітектура, перші храми, іконографія, спів.

 25. Нашестя монголів.

 26. Відношення монголів до християнства.

 27. Боротьба з католицтвом, корона кн. Данила.

 28. Доля Галичини і Волині. Митр. Максим, митр. Ніфонт, митр. Петро, галицько-волинські князі і полонізація українського населення.

 29. Приклади розповсюдження віри серед татар: Мурозо Чет, царевич Петро, Сергій і Герман Валаамські.

 30. Утворення Литовсько-Руської держави: Гедимін, Кревська унія.

 31. Перенесення митрополичої кафедри з Києва на північ. Прагнення мати галицьких митрополитів.

 32. Митрополит Максим і св. митр. Петро, м. Антоній, митр. Алексій.

 33. Церковне управління, митрополит Кирил, переїзд його у Володимир з донькою кн. Данила.

 34. Причини перенесення митрополичої кафедри на Північ: захоплення Києва і України литовцями, незгуртованість руських князів.

 35. Боротьба за митрополичу кафедру. Митрополити Олексій, Роман і Кипріан. “Мятеж во святительстве”.

 36. Св. митр. Іона. Поділ Руської митрополії.

 37. Св. митр. Филип, кн. І. Грозний і оприччина.

 38. Преп. Сергій і Троїцько-Сергієвська Лавра.

 39. Установлення патріаршества в Москві.

 40. Розкол в Руській Церкві, особливості вчення розкольників.

 41. Православна Церква в Польсько-Литовській державі. Патронат

 42. Протестанство в Польщі.

 43. Орден Єзуїтів.

 44. Церковні братства і освіта, захисники православ’я, друкарні.

 45. Становище в Україні в кінці ХУІ ст. Народні повстання.

 46. Брестська унія.

Список літературиОсновна література

- Митр.Макарий (Булгаков)Московский и Коломенский, История Русской Церкви, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, М.,1994.

- Голубинский Е., История Русской Церкви, Университетская типография, Страстной бульвар, М.,1900.

- Бахметевой А.Н., Разказы из Русской Церковной Истории, М.,1883.

- Тальберг Н. , История Русской Церкви, Издание Стретенского монастыря ,М.,2004.

- Карташев А. В., Очерки по истории Русской Православной Церкви, СПб.,2004.

- Петрушко В.И., История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, М.,2007.

- Антонюк Я. прот., Підручник з Історії Церкви від заснування і до теперішніх часів, Володимир-Волинський, 2006.
Священне Писання Нового Завіту: Чотириєвангеліє


 1. Історично-географічний огляд Палестини греко - римського періоду. Кордони, адміністративний устрій, національний склад, суспільно –політичне життя, релігійно –політичні партії. Ірод Великий і його царювання. Представники династії Іродів, що згадуються у Чотириєвангелії.

 2. Поняття про Священне Писання Нового Завіту. Термінологія Нового Завіту. Головний зміст новозавітних книг. Зміст терміну "Євангеліє". Поняття авторства Євангелій (від Матфея, від Марка). Єдинство Євангелія. Євангелія синоптичні (синоптична проблема). Причини появи і особливості євангелія від Іоанна.

 3. Канон Нового Завіту: склад і історія формування.

 4. Текстологія Нового Завіту. Новозавітні кодекси, переклади.

 5. Поняття «новозавітний апокриф»; апокрифи, зміст яких відповідає церковному Переданню (напр., Протоєвангеліє Якова, Євангеліє Никодима).

 6. Основні нехристиянські свідчення про Господа Іісуса Христа: Йосиф Флавій, Світоній, Пліній Молодший, Лукіан, Цельсій, Талмуд.

 7. Найбільш відомі представники святоотцівської екзегези Нового Завіту. Види толкування Священного Писання.

 8. Данні Священного Передання про євангелістів, характеристики і особливості кожного Євангелія.Загальна характеристика Євангелій: свідчення про апостолів; ціль і адресат Євангелія; датування написання; свідчення святих Отців. Особливості кожного Євангелія. Символічні зображення Євангелій (людина, лев, ягня, орел).

 9. Умовна періодизація і географія євангельських подій.

 10. Значення і основні теми Прологу Євангелія від Іоанна. Святий Іоанн Богослов про предвічне народження і втілення Сина Божого (Ін. 1,1-18). Богослов’я Трійці, єдинство природи і роздільність Іпостасей. Найменування 2-ї Іпостасі «Словом». Сутність Євангелія у вірші: «Слово плоттю стало»(14).

 11. Родовід Спасителя в Євангелії. Схожість і відмінність родоводів у Євангелії від Матфея (1 гл.) і в Євангелії від Луки (3 гл.). Закон «ужичества» чи левірату. Кровний і юридичний родовід. Розділення родоводу в Євангелії від Матфея на 3 періоди. Жіночі імена. Думки вчених - біблеїстів про відмінності у родоводі. Значення імені Іісус. Свідчення Священного Передання про походження Божої Матері.

 12. Послідовність подій від благовісту Захарії до Благовіщення Діві Марії.Благовіст Захарії. Зачаття й різдво Іоанна Предтечі (Лк 1:1-25, 57-80). Благовіщення Пресвятій Діві Марії (Лк 1:26-38). Благовіст прав. Йосифу (Мф. 1:18-25). Значення імені Еммануїл. Сутність шлюбу Йосифа і Марії. Пояснення слів: "І не знав ЇЇ. І ось Вона народила Сина Свого первенця" (Мф. 1,25). “Брати” Христа по плоті (Мф 13:55; Мф 6:3; Ін 7:3-8). Зустріч Пресвятої Діви Марії із праведною Єлизаветою. Пісня Богородиці (Лк 1:39-56).

 13. Різдво Христове.(Мф.1:24-25; Лк.2:1-7) Вселенський перепис. Час його проведення. Проблема датування і узгодження вказівок Євангелістів. Порядок проведення перепису. Значення слів гімну: "Слава в вишніх Богу...". Літочислення: від створення світу, Різдва Христового. Поклоніння пастухів (Лк 2:1-20). Обрізання й наречення імені (Лк 2:21). Суть обряду, його духовне значення. Стрітення. Історична основа «викупу» младенців Ізраїльських у Бога за 5 сикліїв срібла. Поклоніння волхвів (Мф. 2:1-12). Передання про волхвів. Пророцтво Валаама (Числ. 24,17). Пророцтво Даниїла про седмини. Символічне значення принесених волхвами дарів. Гіпотези про природу Віфлеємської зірки (сщмч. Ігнатій Богоносець, Ориген, свт. Іоанн Златоуст, блаж. Феофілакт, розрахунки Кеплера-XVII в.). Втеча в Єгипет. Побиття дітей. Пророцтво Ієремії про вбивство младенців(31,15). Повернення в Назарет (Мф 2:13-23). Отроцтво Господа Іісуса Христа. Дванадцятирічний Отрок Іісус у храмі (Лк 2:40-52). Зміст слова «отець» відповідно до Йосифа. Толкування відповіді Христа Своїй Матері "Мені повинно бути в тому, що належить Отцю Моєму" (Лк.2,49). Причини мовчання євангелістів про наступні події до явлення Месії Ізраїлю.

 14. Здійснення пророцтв Старого Завіту і предрікань архангела Гавріїла в житті і служінні Предтечі.

 15. Служіння Предтечі: проповідь покаяння, хрещення в засвідчення покаяння, свідчення про Христа. (Мф 3:1-12; Мк 1:1-8; Лк 3:1-16; Ін 1:15-31).Початок проповіді і час явлення (Лк.3, 1-2). Місце проповіді. Зовнішній вигляд Предтечі і образ життя. Зміст проповіді і смисл Іоаннового хрещення. Викриття фарисеїв і садукеїв. Свідчення про Христа (Мф. 3,11).

 16. Хрещення Господнє. Свідчення Христа про Предтечу.(Мф. 3,12-17; Мк. 1,9-11; Лк. 3,21-22). Смирення Предтечі при зустрічі з Христом. Пояснення слів Христа про «виконання всякої правди». Ціль хрещення Господа. Богоявлення: одкровення Трійці.

 17. Спокушування Господа в пустелі. (Мф. 4,1-11; Мк. 1,12-13; Лк. 4,1-13). Пустеля іудейська і гора спокус, три спокуси від злого духа (чревоугіддя, марнославство, срібролюбя). Пояснення виразу «на кінець зголоднів». Священне Писання в устах сатани. Відповіді Господа. Ученики Іоанна Предтечі перед Христом. Вигнання торгуючих з храму (Ін.2:13-25).

 18. Бесіда з Никодимом.(Ін.3.)

 19. Причини залишення Христом Іудеї і повернення до Галілеї.

 20. Бесіда з самарянкою.(Ін.4.)Характеристика релігії самарян.

 21. Початок служіння в Галілеї. Зцілення сина царедворцяв Капернаумі. (Ін. 4,46-54) Ув’язнення Іоанна Предтечі. Проповідь у Назаретській синагозі (Лк 4:16-30). Поселення Господа в Капернаумі. Обрання учеників (Мф. 4,13-22; Мк. 1,16-21; Лк. 4,31-32; 5,1-11). Чудесний вилов риби Симоном. Покликання до слідування за Христом. Зцілення біснуватого в капернаумській синагозі (Лк. 4,31-37; Мк. 1.21-28). Зцілення тещі Петра і інших в Капернаумі.(Мф. 8,14-17; Мк. 1,29-34; Лк. 4,38-44). Пророцтво Ісаї (33,4). Зцілення прокаженого (Мф. 8,1-4; Мк. 1,40-45; Лк. 5,12-16). Смирення прокаженого, поведінка після зцілення. Покликання Матфея (Мф. 9,9-17; Лк. 5,22-39; Мк. 2,13-22). Пророцтво Осії (6,6). Питання Іоаннових учеників і фарисейських про піст (Мф. 9,14-17; Мк. 2,18-22; Лк. 5,33-39).

 22. Зцілення розслабленого при Овечій Купелі і Єрусалимі. Свідчення Господа про Його богосинівство. (Ін. 5.1-47). Вчення про суботу і зцілення сухорукого (Мк. 2,23-28; 3,1-12; Мф. 12,1-21; Лк. 6,1-11). Толкування слів: "Субота для людини, а не людина для суботи".

 23. Обрання Апостолів (Мф. 10.2-4; Мк. 3,13-19; Лк. 6,12-17).

 24. Нагірна проповідь (Лк. 6,17-49; Мф. 4,23-7,29). Заповіді блаженства. Слово про сіль землі, світло для світу. Ставлення Христа до Старого Завіту. Розкриття і виконання смислу старозавітних заповідей. Закон про шлюб і розвід. Заборона клятви. Про непротивлення злу. Про любов до ближніх і ворогів. Істинна праведність. Євангельська милостиня. Вчення Спасителя про молитву і піст. Осудження ближнього. «Не давайте святині псам». Засторога проти лжепророків.

 25. Чудеса і знамення Галілейського періоду. Зцілення слуги сотника. Чудеса в Капернаумі і Наіні (Мф. 8,5-13; Лк. 7,1-18). Сила віри сотника. Влада Христа над смертью. Відмінність воскресіння звершеного над сином вдови Наїнської від воскресінь, завершуваних древніми пророками. Посольство від Іоанна Предтечі до Господа, свідчення Христа пор Іоанна. (Мф. 11,2-19; Лк. 7,18-35). Смисл запиту св. Іоанна. Смисл відповіді Христа. Пояснення слів: "Меньший у Царстві Божому більший його:"Царство Небесне силою береться". Порівняння іудеїв з капризними дітьми. «Виправдана мудрість чадами її». Вечеря в домі Симона Фарисея (Лк. 7,36-50). Свідчення Господа про прощення люблячому Господа. Зцілення біснуватого (сліпого і німого) (Мф. 12,22-50; Мк. 3,20-35; Лк. 11,14-36.

 26. Приточне вчення в Галілейський період. Про сіяча (Мф.13.1-23; Мр.4. 1-20.; Лк. 8.4-15.) Про плевели (Мф. 13.24-30,36-43). Про посіви і сходи (Мк.4. 26-29). Про гірчичне зерно (Мф.13.31-32; Мр.4. 30-32; Лк. 13.18-19). Про закваску (Мф.13.33-35; Лк. 13.20-21). Про скарб(Мф.13.44). Про перлину (Мф.13.45-46). Про невід (Мф.13.47-53).

 27. Настанови для апостолів. (Мф. 9,35-38; Мк. 6,7-13; Лк. 9,1-6;). Дари апостольські. Вівці і вовки. Властивості змії і голуба. Сила Духа в устах Апостолів. Заповідь терпіння до кінця. Необхідно обходити непотрібну небезпеку. Сповідання імені Христа перед людьми. «Не мир прийшов принести Я, але меч».

 28. Нагодування 5000 чоловік. Чудеса Христа. Мк. 6,35-44; Лк. 9,12-17; Мф. 14,15-21; Ін. 6,5-13). Літургічний смисл події (по Євангелісту Іоанну). "Шукайте перш за все Царства Небесного".Ходження по воді (Мф. 14,24-34; Мк. 6,47-53; Ін. 6,16-21). Спасіння Петра. Сповідання учеників.

 29. Бесіда про Хліб Небесний. (Ін. 6,22-71).Викриття фарисеїв. (Мф. 15.1-39;16.1-12; Мк. 7.1-37;8.1-26).

 30. Сповідання апостола у Кесарії Филиповій, порівняння з іншими сповіданнями. (Мф. 16.13-20;Мк.8.27-30;Лк.9.18-21). Проблема сприйняття апостолами служіння і слів Христа.

 31. Преображення Господнє: зміст і значення події, зв'язок із Страстями. (Мф 17:1-13; Мк 9:2-13; Лк 9:28-36).Зцілення біснуватого отрока (Мф. 17,14-23; Мк. 9,14-32; Лк.9,37-45).Чудесна оплата церковного податку (Мф. 17,24-27). Бесіда про тих, хто є більшим у царстві Небесному (Мф. 18,1-5; Мк.9,33-37; Лк. 9,46-48). Вчення про боротьбу зі спокуса (Мф. 18,6-19; Мк. 9,42-50; Лк.17,1-2). Притча про заблудлу овечку(Мф. 18,10-20; Лк. 15,3-7). Притча о немилосердном должнике (Мф. 18,21-35; Лк. 17,3-4).

 32. Вказівки на Страсті до сповідання у Кесарії. Пророцтво Спасителем Своєї смерті і Воскресіння після кесарійського сповідання.

 33. Наближена географія і основні події Шляху Господа на Страсті. Обрання 70-ти апостолів. Відмінність апостольства 70- ти від 12 – ти.

 34. Бесіда з іудеями на свято Кущів.(Ін.7-8.)

 35. Євангельське вчення про покаяння (повчання і притчі). (Лк.10-18).

 36. Зцілення сліпонародженого (Ін.9:1-41.)Бесіда про доброго пастиря (Ін. 10,1-21). Вчення Христа про Своє Богосинівство на свято Оновлення (Ін.10. 22-39).

 37. Воскресіння Лазаря. (Ін.11.1-54). Вчення про шлюб(Мф.19,1-12; Мк. 10,1-12). Благословіння дітей (Мф. 19,13-16; Мк. 10, 13-16; Лк. 18,15-17). Відповідь багатому юнаку. Питання Петра про нагороду (Мф. 19,16-26; Мк. 10, 17-27; Лк.18,18-27. Притча про робітників у винограднику. (Мф. 20.1-16). Прохання синів Заведеєвих (Мф. 20.20-28; Мк.10.35-45). Зцілення двох ієрихонських сліпців (Мф. 20,29-34; Мк. 10,46-52; Лк. 18, 35-43). Навернення Закхея. Притча про десять мін. (Лк. 19,1-28). Вечеря у Віфанії: помазання миром. Рішення убити Лазаря (Мф. 26,6-13; Мк.14,3-9; Ін. 12,1-11).

 38. Вхід Христа в Єрусалим. (Мф. 21,10-11; 14-17; Мк. 11,11; Лк.19,29-44; Ін.12.12-19).

 39. Великий понеділок:прокляття смоківниці. (Мф. 21,12-22; Мк. 11,12-26; Лк.19,45-48).

 40. Великий вівторок: три викривальні притчі, три спокусливі питання. (Мф. 21.23-46;22.1-14; Мк.11.27-33;12.1-12; Лк.20.1-19). Три спокусливі питання до Христа (Мф. 22.15-46; Мк.12.13-37; Лк.20.20-44).

 41. Викривальна розмова Господа проти книжників фарисеїв. (Мф. 23.1-39; Мк.12.38-40; Лк.20.45-47). Плач за Єрусалимом. Лепта вдовиці(Мк.12.41-44; Лк.21.1-4).Зустріч з еллінами (Ін. 12,20-50).

 42. Есхатологічна розмова Христа. (Мф.24,1-44; Мк. 13,1-37; Лк. 21, 5-36). Притчі про бодрствування (Мф. 24,42-51;25.1-30).Притча про Страшний Суд (Мф.31-46).

 43. Велика середа. (Мф. 26,1-5,14-16; Мк. 1,1-2,10-11; Лк.22,1-6). Поведінка і характеристика Іуди в Євангелії. Мотиви зради.

 44. Великий Четвер. Приготовлення Пасхи. Тайна Вечеря. (Мф. 26,17-29; Мк. 14,12-25; Лк. 22,7-30; Ін.13,1-30).

 45. Прощальна бесіда з учениками. (Мф. 26,30-35; Мк.14,26-31; Лк. 22,31-39; Ін. 13,31-16,33).

 46. Первосвященницька молитва. (Ін. 17,1-26)

 47. Події в Гефсиманському саду. (Мф.26,36-55; Мк. 14,32-52; Лк. 22,39-53; І. 18,1-12). Гефсиманська молитва Ісуса Христа, зрада Іуди.

 48. Взяття під варту і суд над Христом. (Мф.26,36-55; Мк. 14,32-52; Лк. 22,39-53; І. 18,1-12). Іісус Христос на суді перед синедріону (Мф. 26,59-75; Мк.14,53-72; Лк. 22,54-71; Ін. 18,13-27). Іісус Христос на суді перед Пилатом і Іродом (Мф. 27,1-2; 11-30; Мк. 15,1-19; Лк. 23,1-25; Ін. 18,28-19,16).

 49. Хресна дорога, Голгофа, смерть Христа. (Мф. 27,31-56; Мк. 15,20-41; Лк. 23,26-49; Ін. 19,16-37). Погребіння Ісуса Христа (Мф. 27,57-66; Мк. 15, 42-47; Лк. 23,50-56; Ін. 19,38-42).

 50. Воскресіння Христа. Ранок першого воскреслого дня (Мф. 28,1-15; Мк. 16,1-11; Лк. 24,1-12; Ін. 20,1-18). Вечір першого воскреслого дня (Лк. 24,12-49; Мк. 16,12-18; Ін.20,19-25). Друге явлення воскреслого Христа апостолам і Фомі (Ін. 20,24-29). Явлення воскреслого Господа ученикам на морі Тиверіадському (Ін.21,1-15). Явлення воскреслого Господа ученикам в Галілеї (Мф. 28,16-20; Мк.16,15-18; Лк. 24,46-49).

 51. Вознесіння. (Лк. 24,49-53; Мк. 16,19-20; Дії.1.1-11).Рекомендована література

I: Навчальні посібники


 1. Аверкий (Таушев), еп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 1 (Четвероевангелие). М., 1995.

 2. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. В двух томах. Москва, 2003.

 3. Емельянов Алексей, свящ. Введение в Новый Завет. М.: ПСТБИ, 1999.

 4. Емельянов Алексей, свящ. Евангельский синопсис. М.: ПСТБИ, 2001.

 5. Иванов А. В. Руководство к изучению книг Св. Писания Нового Завета. СПб., 2002.

 6. Иерофей (Влахос), митр. Господские праздники. Симферополь, 2002.

 7. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М: ПСТБИ, 2002.

 8. Методическое пособие по Новому Завету. в 2 частях. М.: изд-во ПСТГУ, 2002.


II: Творіння святих отців


 1. Иоанн Златоуст, свят. Избранные творения. Толкование на святого Матфея евангелиста. В 2-х томах. Изд. Московской Патриархии, 1993.

 2. Иоанн Златоуст, свят. Избранные творения. Толкование на святого Иоанна евангелиста. В 2-х томах. Изд. Московской Патриархии, 1993.

 3. Феофилакт Болгарский, блаж. Благовестник. Толкование на святое Евангелие. СПб., 1994.Літугріка


 1. Поняття про Літургіку.

 2. Місце Богослужінь Православної.

 3. Виникнення храмів.

 4. Зовнішній вигляд храму.

 5. Походження християнських храмів.

 6. Внутрішній вигляд храму.

 7. Притвор. Призначення притвору в давні часи і тепер.

 8. Середня частина храму. Її призначення і устрій: амвон, солія, кліроси, їх призначення.

 9. Іконостас. Поняття про нього.

 10. Вівтар і його устаткування.

 11. Святий Престол. Поняття про нього та його склад.

 12. Жертовник, поняття про нього. Священні предмети на жертовнику.

 13. Використання дзвіниць біля храмів. Їх походження.

 14. Поняття про кладовища і каплиці. Їх походження і призначення.

 15. Церковнослужителі в Православній Церкві. Їх призначення і обов’язки

 16. Священнослужителі Православної Церкви: єпископ, ієрей, диякон..

 17. Священний одяг диякона, ієрея, архієрея. -----

 18. Найважливіші християнські свята. Пасха, Двунадесяті, великі свята.

 19. Які свята називаються рухомоми і нерухомими.

 20. Які свята мають передсвята і відання.

 21. Поняття про пости. Їх кількість. -----

 22. Богослужбові книги. Богослужбове Євангеліє. Глави, зачала.

 23. Богослужбовий Апостол. Його побудова, порядок зачал.

 24. Порядок читання Апостола під час Літургії.

 25. ---Показники змісту. Апостол і його читання: аллілуарії, антифони, тропарі, причасни.

 26. Слідувана Псалтир і її складові частини, зміст першої частини.

 27. Зміст другої частини Слідуваної Псалтири.

 28. Зміст третьої частини Слідуваної Псалтири.

 29. Зміст четвертої частини Слідуваної Псалтири.

 30. Які канони і акафісти містяться в Слідуваній Псалтирі.

 31. Які канони Божій Матері знаходяться в Слідуваній Псалтирі.

 32. Чим відрізняється псалтирний місяцеслов від євангельського і апостольського.

 33. Типікон і його зміст.

 34. Які знаки є в Типіконі для визначення служб місячної Мінеї.

 35. Місячна Мінея, її побудова і призначення.

 36. Загальна Мінея.

 37. Доповнююча Мінея, її зміст, побудова і призначення.

 38. Святкова Мінея, її зміст, побудова і призначення.

 39. Відмінність між місячною і святковою Мінеєю.

 40. Октоїх, його побудова і призначення.

 41. Ірмологій, його основний зміст і призначення.

 42. Служебник. Його призначення. Склад і зміст.

 43. Постова Тріодь. Її зміст і призначення.

 44. Які бувають особливості при використанні місячної Мінеї і Октоїха в період користування посною Тріоддю.

 45. Які молитви знаходяться в додатку до Постової Тріоді.

 46. В які дні Великого Посту використовується Октоїх.

 47. Загальні відомості про Цвітну Тріодь.

 48. Загальні відомості про требник і його зміст.

 49. Загальні відомості про книгу молебнів.

 50. Загальні відомості про ієрейський молитвослов.

 51. Загальні відомості про Чиновник.

 52. В яких Богослужбових книгах містяться молитви і піснеспіви щоденних Богослужінь.

 53. Порядок звершення недільної утрені до канона.

 54. Порядок читання першого часу.

 55. Порядок читання шостого часу.

 56. Порядок читання дев’ятого часу.

 57. Порядок читання кафізм.

 58. Порядок Недільної Вечірні.

 59. Порядок звершення щоденної Утрені до канону.

 60. Розповісти порядок щоденної Утрені від канону до кінця. Які канони треба читати в будні дні по Октоїху.

 61. Послідування щоденної вечірні.

 62. Відмінність Всенічного Богослужіння від Полієлейного.

 63. Порядок читання Псалтири над покійником.

 64. Скільки є Полуношниць, де вони знаходяться.

 65. Коли співається катавасія в будні дні, свята.

 66. Порядок звершення Недільної утрені по Октоїху від канону до кінця.

 67. Що означає слово "паремія" і коли вони читаються.

 68. Що означає слово "акровірш" і де він знаходиться.

 69. Що означає слово "екзапостіларій" і де він знаходиться.

 70. Що означає "Премудрость прости".

 71. Що означає слово "катавасія".

 72. Що означає слово "іпакої" і де вони знаходяться.

 73. Що означає слово "парамія" і коли вони читаються.

 74. Кондак і ікос. Їх значення і використання.

 75. Що таке "тропар" і де він знаходиться.

 76. Кадіння на "Господи воззвах".

 77. Троїчні тропарі.

 78. Значення слова "кафізма" і її використання при Богослужінні.

 79. Значення слова "канон" і використання канона.

 80. Коли співається полієлей і що означає це слово.

 81. Значення слова "кафізма" і її використання при Богослужінні.

 82. Коли співаються ірмоси і що означає це слово.

 83. Коли читається світильний, де він знаходиться і що означає.

 84. Коли співається трипіснець і які пісні входять до його складу.

 85. Коли співаються стихири на "Господи воззвах", на "Стиховне" і на "Хвалите".

 86. Коли читаються Паремії. В яких Богослужбових книгах вони знаходяться.

 87. Антифони, степені, їх використання при Богослужінні. Біблійні пісні.

 88. Знайти в місячній Мінеї службу святому з полієлеєм і Великим славослів’ям.

 89. Відпускні Богородичні.

 90. Які приспіви використовуються при читанні канонів до святого Причастя.

 91. Які канони в недільні дні читаються по Октоїху.

 92. "Предначертательний псалом", його значення і використання.

 93. Знайти 33-й псалом, "Сподоби Господи", "Нине отпущаеши".

 94. Знайти для Недільної ранішньої тропар. Що співається після Великого славослів’я.

 95. Де можна знайти пасхальну службу.

 96. Знайти в місячній Мінеї службу святому з полієлеєм і Великим славослів’ям.

 97. Символи


Список літератури:

1.свящ. К.Субботин “Руководство к изучению Устава “ – С. Питербург - 1994

2. Скабаланович М. Толковий типікон. Москва – 2004

3. А.П.Голубцов. Из чтений по церковной архиологии. Литургика. Москва – 1996

4. Василий Розанов . Богослужебний устав . Москва - 2005.

5. Типікон.

6 Настольная книга для свящ... 4 том

7. Настольная книга Булгакова

8. Антонов. "Храм Божий и церковные службы"

9. Лебедев. "Понятие богослужения в ПЦ"
Церковний спів


 1. Глас 1-й

 2. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 3. Господи возвах…, Догматик Всемирную славу

 4. Ноти та їх розміщення на нотному стані.

 5. Глас 2-й

 6. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 7. Господи возвах…, Догматик гласу “Прейде сень законная… “

 8. Назва нот та їх тривалість.

 9. Глас 3-й

 10. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 11. Господи возвах…, Догматик “Како не дивимся…“

 12. Октави та їх назва.

 13. Глас 4-й

 14. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 15. Господи возвах…, Догматик “Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид… “

 16. Ключи їх назва і призначення.

 17. Глас 5-й

 18. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 19. Господи возвах…, Догматик “В Чермнем мори… “

 20. Хори і їх назви. Партії голосів та їх назви.

 21. Глас 6-й

 22. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 23. Господи возвах…, Догматик “Кто Тебе не ублажит.. “

 24. Знаки альтерації та їх призначення.

 25. Глас 7-й

 26. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 27. Господи возвах…, Догматик “Мати убо позналася еси… “

 28. Порядок знаків альтерації( дієз, бемоль)

 29. Глас 8-й

 30. Бог Господь…, тропар з Богородичним

 31. Господи возвах…, Догматик “Царь Небесний.. “

 32. Паузи та їх значення при пісне співах.

 33. Піснеспіви добового кругу богослужіння

 34. Вечірня

 35. Предначенательний псалом,

 36. Блажен муж…

 37. Свете тихий…

 38. Прокимны дня

 39. Сподоби Господи…

 40. Ныне отпущаеши…

 41. Утреня

 42. Хвалите имя Господне…

 43. От юности моея…

 44. Величит душа моя Господа…

 45. Преблагословенна еси, Богородице Дево…

 46. Великое славословие.

 47. Літургія

 48. Антифони вседневные

 49. Изобразительны

 50. Единородный Сыне…

 51. Придите поклонимся…

 52. Трисвятое

 53. Прокимны дневные и воскресные

 54. Аллилуия

 55. Херувимская песнь

 56. Милость мира

 57. Конец Литургии.


Література

1. Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений». Учебное пособие. Издательство Московской Патриархии РОПО «Древо добра», 1999г.2. Н. Ковин «Управление церковным хором». Москва, 2000г.

3. «Учебный устав богослужения». Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви Константина Никольского, протоиерея церкви Успения Богородицы на Сенной. Репринтное издание (Санкт – Петербург, Синодальная типография,1907г.). Московское подворье Свято – Успенского Псково – Печерского монастыря. Издательство «Правило веры»,1994г.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка