Плани занять План лекційного заняття №Скачати 49.78 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір49.78 Kb.
Плани занять

План лекційного заняття №_____
Тема:______________________________________________________________

Вид заняття:________________________________________________________

Мета:_____________________________________________________________

Дидактична:_______________________________________________________

Виховна:__________________________________________________________

Методи навчання:___________________________________________________

Засоби навчання:____________________________________________________

Література:________________________________________________________

Структура лекційного заняття:

1. Організаційна частина заняття

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань


План лекції
1.

2.

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу7. Підведення підсумків заняття

8. Видача завдання для самостійної роботи (домашнє завдання)

Викладач

План лабораторного, практичного заняття №_____
Тема:_________________________________________________________

Вид заняття:___________________________________________________

Мета:_________________________________________________________

Дидактична:___________________________________________________

Виховна:______________________________________________________

Методи навчання:______________________________________________

Засоби навчання_______________________________________________

Література:___________________________________________________

Структура лабораторного, практичного заняття
1. Організаційна частина;

2. Повідомлення теми, мети завдання;

3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів;

4. Мотивація навчальної діяльності;

5. Інструктаж з техніки безпеки;

6. Вступний інструктаж студентів щодо виконання лабораторної роботи;

7. Самостійне виконання завдань самостійної роботи;

8. Зміст основної частини заняття (зміст завдання);

9. Поточний контроль виконання роботи, консультативна робота;

10. Захист звітів про роботу;

11.Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок;

12. Підведення підсумків заняття;

13. Видача завдання для самостійної роботи (домашнє завдання);

14. Прибирання робочих місць

Викладач

План

семінарського заняття №_______
Тема:____________________________________________________________

Вид заняття:______________________________________________________

Мета:____________________________________________________________

Дидактична:______________________________________________________

Виховна:_________________________________________________________

Методи навчання:_________________________________________________

Засоби навчання:__________________________________________________

Література:_______________________________________________________


Структура семінарського заняття
1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети завдання

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (диспут, дискусія, застосування рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей студента тощо)


Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару)
7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття

9. Видача завдання для самостійної роботи

ВикладачПриклади формування мети заняття
1. Дидактична (навчальна) мета
1.1. Лекційні заняття:

- оволодіти знаннями;

- засвоїти властивості, закони;

- усвідомити значення, роль;

- засвоїти особливості;

- ознайомитись з принципами організації, дій, улаштування, змістом

- засвоїти інформацію;

- сформувати поняття, уявлення;

- систематизувати знання;

- розширити знання, сферу, область;

- узагальнити знання, новий матеріал;

- завершити вивчення;

- провести контроль знань;

- перевірити рівень засвоєння знань;

- установити взаємозв’язок, залежить рівень знань

1.2. Семінарське заняття

- систематизувати та поглибити знання за темою, розділом;

- узагальнити закон;

- поглибити уявлення, сутність;

- залучити до аналітичної діяльності;

- поглибити знання;

- розширити знання, сферу, область;

- завершити формування, дослідження вивчення;

- залучити до самостійного оперативного рішення;

1.3. Практичні заняття

- сформувати навички в техніці виконання;

- навчити новому способу дії;

- оволодіти навичками;

- відпрацювати навички, прийоми;

- сформувати професійні уміння;

- засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички;

- сформувати чітке уявлення про послідовність;

- закріпити відомі способи дій;

- сформувати уміння застосовувати знання в комплексі;

- залучити до творчої діяльності;

1.4. Лабораторні заняття

- експериментально підтвердити теоретичні положення;

- набути навички роботи з лабораторним обладнанням, приладами;

- оволодіти методичною експериментальних досліджень.
Виховна мета
- створити атмосферу емоційного підйому;

- викликати почуття гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання; співчуття, радості, поваги;

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення до виконуваної роботи, аналітичний погляд на ! досягти усвідомлення …;

- навити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;

- пробудити в пізнавальній, творчій, трудовий діяльності прагнення до…;

- прививати культурну поведінку;

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство, здібності до…;

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;

- формувати відповідальне ставлення до…;

- виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно;

- сприяти формуванню правової грамотності;

- формувати відбіркову спрямованість сприймання (властивостей), предметів, часу, дій, руху тощо;

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у процесі навчання);

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість);

- формувати професійні якості: окомір, швидкість реакції, просторове уявлення;- формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка