Плани семінарських занятьСкачати 179.15 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір179.15 Kb.
Форма навчання: денна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

Суд і

правоохоронні органи

Плани семінарських занять


Семінар № 1

Судова влада у системі поділу державної влади. Поняття правосуддя та його принципи

 1. Принцип поділу державної влади.

 2. Поняття судової системи, її ознаки та складові.

 3. Класифікація принципів здійснення правосуддя в Україні. Інституціональні принципи судової влади.

 4. Організаційні принципи судової влади.

 5. Функціональні принципи судової влади.

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

  • Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 .07. 2010. № 2453-VI.


Література:

 • Жуковский А.Г. Закон Украины “О судоустройстве Украины”: Комментарий / Под редакцией проф. Е. Л. Стрельцова. – X.: Одиссей, 2003. – 232с.

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 69-98.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 20-79.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 13-49.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 19-35.

 • Бойко В. Ф., Євдокимов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на правосуддя (Судове право України). – К.: Варта, МАУП, 2003. – 256с.

 • Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України.-2002.-№5. – С.8-10.

 • Городовенко В. В. Європейські стандарти незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – №1. – С.40-44.

 • Колодій А. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 • Оборотов Ю. М. Підвищення судової влади в системі розподілу влад // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – Вип..13-14. – С.374-381.

 • Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. – 1999. – № 5.

Семінар № 2

Конституційна юрисдикція в Україні

 1. Поняття конституційного контролю і конституційної юрисдикції.

 2. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

 3. Будова Конституційного Суду України.

 4. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

 5. Основні напрямки діяльності Конституційного Суду України.

 6. Акти Конституційного Суду України.

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

  • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про чинність Закону України “Про Рахункову палату”, офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України “Про Конституційний Суд України” стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000р. № 15-рп/2000.

Література:

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 138-155.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 111-121.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 97-107.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 90-106.

 • Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні. – К.: Школа, 2003. – 256с.

Семінар № 3

Система судів загальної юрисдикції

 1. Характеристика системи судів загальної юрисдикції

 2. Поняття ланки судової системи, судової інстанції, складу суду.

 3. Загальні та спеціальні суди.

 4. Склад, структура і повноваження:

  1. Місцевого суду;

  2. Апеляційного суду;

  3. Вищого спеціалізованого суду;

 1. Верховний Суд України: склад і повноваження Президії, Пленуму, судових палат та Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 .07. 2010. № 2453-VI.

  • Про Державну судову адміністрацію України: Указ Президента України від 29 серпня 2002р. № 780/2002.

  • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 № 19-рп/2004.

  • Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996р. № 4.

  • Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996р. № 9.

  • Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 червня 1999р. № 10.

  • Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України: затверджено Постановою Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 № 3.

  • Про визначення кількісного складу судових палат та Військової судової колегії Верховного Суду України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 жовтня 2005р. № 10.

Література:

 • Жуковский А.Г. Закон Украины “О судоустройстве Украины”: Комментарий / Под редакцией проф. Е. Л. Стрельцова. – X.: Одиссей, 2003. – 232с.

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 99-145.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 80-110, 122-151.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 50-96.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 36-63.

 • Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. – № 8. – С.37- 39.

 • Осетинський А. Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С.106-116.

 • Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • Стрижак А. А. Державна судова адміністрація України як орган організаційного забезпечення діяльності судової системи // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №11. – С.44-47.

Семінар № 4

Правовий статус суддів в Україні

 1. Загальна характеристика правового статусу суддів в Україні.

 2. Вимоги до кандидатів на суддівські посади. Порядок призначення та обрання професійних суддів.

 3. Дисциплінарна відповідальність суддів.

 4. Органи суддівського самоврядування в Україні.

 5. Правовий статус і повноваження Вищої ради юстиції.

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 .07. 2010. № 2453-VI..

  • Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1625-IV.

  • Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII.

  • Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998р. № 22/98-ВР.

  • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16 жовтня 2001 14-рп/2001.

  • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, третього пункту 1 частини першої статті 150 Конституції України (справа щодо актів про обрання/призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад) від 27 березня 2002 № 7-рп/2002.

  • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 № 19-рп/2004.

  • Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996р. № 4.

  • Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 червня 1999р. № 10.

  • Кодекс професійної етики судді: Затверджений V З’їздом суддів України від 24 жовтня 2002 р. // Український адвокат. – 2006. – № 3. – С.20.

Література:

 • Жуковский А.Г. Закон Украины “О судоустройстве Украины”: Комментарий / Под редакцией проф. Е. Л. Стрельцова. – X.: Одиссей, 2003. – 232с.

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006.

 • Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В.Сибільової. – Х.: Одіссей, 2007. – 528с.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006.

Семінар № 5

Прокуратура України

 1. Правовий статус та принципи організації і діяльності прокуратури.

 2. Конституційні функції прокуратури.

 3. Система органів прокуратури України.

 4. Міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури.

 5. Прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури.

 6. Генеральна прокуратура України.

 7. Кадри органів прокуратури.

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 № 1000-V.

  • Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.№ 1789-ХII.

  • Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 1-гн

  • Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури: Наказ Генерального прокурора України від 25 лютого 2004 р. № 2-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів по захисту прав і свобод громадян, державних і публічних інтересів: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 3-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4/1-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів спеціалізованими підрозділами і іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4/2-гн

  • Про організацію участі прокурорів в судовому розгляді кримінальних справ і підтримки державного обвинувачення: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 5-гн

  • Про організацію роботи по представництву в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 6-гн

  • Про організацію діяльності органів прокуратури по захисту прав і свобод неповнолітніх: Наказ Генерального прокурора України від 15 квітня 2004 р. № 6/1-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень по кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 р. № 7-гн

  • Про організацію роботи органів прокуратури України у сфері міжнародного співробітництва і правової допомоги: Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 р. № 8-гн

  • Про організацію роботи по розгляди і дозволу обігу і особистого прийому громадян в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 28 грудня 2005 р. № 9-гн

  • Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законодавства у сфері боротьби з корупцією: Наказ Генерального прокурора України від 07 травня 2004 р. № 10-гн

Література:

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 163-199.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 152-197.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 108-121.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 114-160.

 • Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – №4.-С. 18-21.

 • Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Підприємництво, господарство і право.-2003.-№8.-С.97-100.

 • Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – 376с.

 • Литвак О. М., Шумський П. В. Функції прокуратури України. – Хмельницький, 1998. – 390с.

 • Матвієнко Л. Участь прокурора у справах, відповідачами чи суб’єктами оскарження у яких є органи прокуратури та їх посадові особи // Вісник прокуратури.-2003.-№7.-С.83-88.

 • Сухонос В., Толочко О. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання: історичний аспект // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.14-21.

 • Таранушич С. Становлення та розвиток прокуратури в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.70-76.

Семінар № 6

Служба безпеки України

 1. Правовий статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України.

 2. Повноваження Служби безпеки України.

 3. Система та організація діяльності Служби безпеки України.

 4. Правовий статус кадрів Служби безпеки України.

 5. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Нормативно-правові джерела:

  • Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

  • Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ.

  • Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII.

  • Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ.

  • Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001р. № 2331.

  • Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 № 0374.

Література:

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 276-291.

 • Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 250-262.

 • Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 168-177.

 • Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 179-187.завдання для Самостійної роботи
Теми рефератів


 1. Поняття та складові правоохоронної системи України. Поняття правоохоронного органу.

 2. Співвідношення судових і правоохоронних органів з іншими органами державної влади і управління.

 3. Проблеми становлення інституту контрольної влади в Україні.

 4. Правозахисна діяльність та суб’єкти правозахисної діяльності в Україні.

 5. Поняття судової системи, її ознаки та складові.

 6. Поняття і ознаки правосуддя.

 7. Конституційні принципи здіснення правосуддя.

 8. Поняття конституційного контролю і конституційної юрисдикції.

 9. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

 10. Організація діяльності Конституційного Суду України.

 11. Акти Конституційного Суду України.

 12. Загальні та спеціалізовані суди.

 13. Адміністративні суди: проблеми створення і функцірнування.

 14. Госполарські суди.

 15. Правовий статус суддів в Україні.

 16. Вища рада юстиції України.

 17. Дисциплінарна відповідальність суддів.

 18. Суддівське самоврядування в Україні.

 19. Принципи організації діяльності прокуратури.

 20. Функції прокуратури.

 21. Система та структура органів прокуратури України.

 22. Спеціалізовані прокуратури.

 23. Кадри органів прокуратури.

 24. Статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України.

 25. Система та організація діяльності Служби безпеки України.

 26. Правовий статус кадрів Служби безпеки України.

 27. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

 28. Система органів внутрішніх справ.

 29. Правовий статус міліції.

 30. Поняття і види оперативно-розшукової діяльності

 31. Організація та завдання органів юстиції.

 32. Система органів юстиції.

 33. Державна виконавча служба України.

 34. Завдання Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 35. Система органів Державної податкової служби України.

 36. Повноваження Державної податкової служби. Податкова міліція.

 37. Поняття і загальна характеристика нотаріату. Системи нотаріату.

 38. Система нотаріальних органів в Україні. Державна і приватна нотаріальна діяльність.

 39. Поняття і організаційні форми діяльності адвокатури.

 40. Принципи адвокатської діяльності.

 41. Дисциплінарна відповідальність адвоката.


Питання до заліку (денна ф.н.)

 1. Поняття та складові правоохоронної системи України. Поняття правоохоронного органу.

 2. Співвідношення судових і правоохоронних органів з іншими органами державної влади і управління.

 3. Проблеми становлення інституту контрольної влади в Україні.

 4. Правозахисна діяльність та суб’єкти правозахисної діяльності в Україні.

 5. Поняття судової системи, її ознаки та складові.

 6. Поняття і ознаки правосуддя.

 7. Конституційні принципи здіснення правосуддя.

 8. Поняття конституційного контролю і конституційної юрисдикції.

 9. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

 10. Організація діяльності Конституційного Суду України.

 11. Акти Конституційного Суду України.

 12. Загальні та спеціалізовані суди.

 13. Адміністративні суди: проблеми створення і функцірнування.

 14. Госполарські суди.

 15. Правовий статус суддів в Україні.

 16. Вища рада юстиції України.

 17. Дисциплінарна відповідальність суддів.

 18. Суддівське самоврядування в Україні.

 19. Принципи організації діяльності прокуратури.

 20. Функції прокуратури.

 21. Система та структура органів прокуратури України.

 22. Спеціалізовані прокуратури.

 23. Кадри органів прокуратури.

 24. Статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України.

 25. Система та організація діяльності Служби безпеки України.

 26. Правовий статус кадрів Служби безпеки України.

 27. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

 28. Система органів внутрішніх справ.

 29. Правовий статус міліції.

 30. Поняття і види оперативно-розшукової діяльності

 31. Організація та завдання органів юстиції.

 32. Система органів юстиції.

 33. Державна виконавча служба України.

 34. Завдання Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 35. Система органів Державної податкової служби України.

 36. Повноваження Державної податкової служби. Податкова міліція.

 37. Поняття і загальна характеристика нотаріату. Системи нотаріату.

 38. Система нотаріальних органів в Україні. Державна і приватна нотаріальна діяльність.

 39. Поняття і організаційні форми діяльності адвокатури.

 40. Принципи адвокатської діяльності.

 41. Дисциплінарна відповідальність адвоката.


Список рекомендованої літератури

 1. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С.П. Судові та правоохоронні органи України. – К.: МАУП, 2004. – 272с.

 2. Жуковский А.Г. Закон Украины “О судоустройстве Украины”: Комментарий / Под редакцией проф. Е. Л. Стрельцова. – X.: Одиссей, 2003. – 232с.

 3. Коментар до Закону України “Про судоустрій України” / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464с.

 4. Ляш А.О., Галаган В.І., Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 321с.

 5. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В.Сибільової. – Х.: Одіссей, 2007. – 528с.

 6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

 7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. Редактор Я. Кондратьєв. – К: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

 8. Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – 304с.

 9. Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій. / Укл.: Міткевич М. М. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2003. – 192с.

 10. Судові та правоохоронні органи України: збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Терещук О. В., Штанько О.Ф. та ін. – К.: КІВС, 2003. – 429с.

 11. Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні. – К.: Школа, 2003. – 256с.

 12. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304с.

 13. Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – 322с.

 14. Бессарабов В. Г. Европейский суд по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 248с.

 15. Бойко В. Ф., Євдокимов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на правосуддя (Судове право України). – К.: Варта, МАУП, 2003. – 256с.

 16. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – №4. – С. 18-21.

 17. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. – № 8. – С.37- 39.

 18. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України.-2002.-№5. – С.8-10.

 19. Введение в украинское право / Под. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – 616с.

 20. Городовенко В. В. Європейські стандарти незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – №1. – С.40-44.

 21. Гусаров К Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури. – 2003.-№9. – С.85-89.

 22. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право.-2003.-№7.-С.37-40.

 23. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.: МГУ, 2002.

 24. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. – С.97-100.

 25. Железняк Н. Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державної правової політики // Право України. – 2001. – №6. – С.48-51.

 26. Кобликов А. С. Юридическая этика. – М.: НОРМА, 2002. – 168с.

 27. Колодій А. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 28. Корюков П. Моноцентричний судоустрій України: критичний погляд // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. С. 113-118.

 29. Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України “Про прокуратуру” // Право України. – 2006. – № 3. С.59-61.

 30. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – 376с.

 31. Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні / За ред. Проф. Е. О.Дідоренка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 424с.

 32. Куфтирєв П. Джерела суддівського розсуду: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна. – 2005. – №10. – С.8-14.

 33. Литвак О. М., Шумський П. В. Функції прокуратури України. – Хмельницький, 1998. – 390с.

 34. Литвинова Г. П., Ребриста С. В. Проблема розмежування юрисдикції спеціалізованих судів України: випадковість чи закономірність? // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С.24-26.

 35. Маляренко В. Т. “Суд Води” Кам’яної Могили як перший відомий у світі судовий процес // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №12. – С.4-8.

 36. Матвієнко Л. Участь прокурора у справах, відповідачами чи суб’єктами оскарження у яких є органи прокуратури та їх посадові особи // Вісник прокуратури.-2003. – №7. – С.83-88.

 37. Молдован В. В. Правоохоронні органи. Курс лекцій. – К: Юмана, 1998. – 160с.

 38. Некрасов О. І. Суд присяжних засідателів як інститут громадянського суспільства // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – Вип..28. – С.358-367.

 39. Нотаріат в Україні / За ред. В.В. Комарова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320с.

 40. Оборотов Ю. М. Підвищення судової влади в системі розподілу влад // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – Вип..13-14. – С.374-381.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка