Плани семінарських занять (заочна форма навчання) Семінарське заняття №1(2 години)Сторінка1/5
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5
Плани семінарських занять

(ЗАОЧНА форма навчання)
Семінарське заняття № 1(2 години)

Тема 1.3. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Їх адміністративно-правовий статус.


 1. Поняття та ознаки суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.

 2. Адміністративна правосуб’єктність та її структура.

 3. Система суб’єктів адміністративного права. Їх класифікація.

 4. Поняття та структура адміністративно-правового статусу фізичної особи.

 5. Адміністративно-правовий статус громадян України.

 6. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

 7. Зміст адміністративно-правового статусу органів державної влади.

 8. Поняття та структура органів виконавчої влади. Їх адміністративно-правовий статус.

 9. Президент України як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

 10. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.


Реферати

 1. Адміністративно-правовий статус іноземців.

 2. Адміністративно-правовий статус осіб без громадянства.

 3. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади.

 4. Система центральних органів виконавчої влади.

 5. Місцеві державні адміністрації.

 6. Адміністративно-правовий статус обєднань громадян.

 7. Адміністративно-правовий статус релігійних організаційЛітература

 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2015)

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.  Міжнародний документ від 04.11.1950 (Редакція станом на 01.06.2010)

 5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

 6. Закон України від 17 липня 1997 р. № 475 “Про ратифікацію Кон­вен­ції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Пер­шого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”.

 7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого1994 р. № 3929-XII

 8. Закон України «Про Громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III (Редакція станом на 06.02.2015)

 9. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (Редакція станом на 30.05.2014)

 10. Закон України «Про Імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III (Редакція станом на 19.11.2012)

 11. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”  від 07.10.2010 № 2591-VI (Редакція станом на 19.04.2014).

 12. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 (Редакція станом на 19.04.2014)

 13. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 19.04.2014).

 14. Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2014 № 2460-XII (Редакція станом на 03.08.2014).

 15. Закон України Про свободу совісті та релігійні організації щодо релігійних об’єднань громадян” від 23 квітня 1991 р. № 987-XII (редакція від 12.12.2012)

 16. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 06. 10. 1998 (редакція від 27.07.2014)

 17. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 09.06.2013).

 18. Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”.

 19. Указ президента України від 16 квітня 2010р. № 542 “Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміні­стра­ціями”.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

 21. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 121-140.

 22. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пи­ріж­кова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 23. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 24. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пи­ріж­кова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 25. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 26. Елистратов А.И. Административное право : Лекции: / Аркадий Иванович Елистратов. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 58-61.

 27. Конституційне право України : тематичний словник / [упорядники : Галунько В.В., Діденко С.В., Єщук О.М., Новікова М.М., Новіков М.М.] ; за ред.. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 37-52.

 28. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

Семінарське заняття № 2 (2 години)

Тема 2.4. Форми та методи публічного адміністрування.


 1. Поняття і види форм державного управління. Правові та неправові форми державного управління.

 2. Поняття, ознаки та вимоги, які висуваються щодо актів державного управління.

 3. Класифікація нормативних актів державного управління

 4. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору.

 5. Реєстраційні та інші юридично значущі дії. Матеріально-технічні операції.

 6. Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії.

 7. Переконання, стимулювання та заохочення як метод державного управління.

 8. Економічні, організаційно-розпорядчі (адміністративні) та правові методи державного управління.

 9. Поняття та ознаки адміністративно-правового примусу.

 10. Адміністративно-запобіжні заходи адміністративного примусу.

 11. Зади адміністративного припинення загального та спеціального призначення.


Реферати

 1. Видання нормативно-правових актів, як основна форма публічного адміністрування.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка