План роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на червень 2016 рокуСторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4
«Затверджую»
В. о. ректора І. В. Вєтров
« » травня 2016 року


План роботи Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

на червень 2016 року
за/п

Зміст заходу

Дата проведен­ня

Відповідальний

Приміт-ка

І. Організаційно-керівна діяльність

2. Засідання Вченої ради1. Про створення та запровадження варіативних програм і моделей перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів.

2. Про результативність застосування інформаційних технологій в інформаційному середовищі інституту.

3. Про навчально-матеріальне забезпечення діяльності інституту.


08

Гавлітіна Т.М.,

Вєтров І. В.,


Шевчук В.Б.,

Гошко Л.П.


3. Засідання науково-методичної ради

4. Засідання експертної ради, комісіїОрганізація експертизи рукописів навчальних видань, авторських навчальних програм, електронних засобів навчального призначення, підготовлених педагогічними працівниками області.

Упродовж місяця

Мельник Н. А.


Засідання експертної ради з інноваційної освітньої діяльності:

1. Звіт за підсумками дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування діяльнісної особистості в процесі музичної освіти та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах».

2. Звіт за підсумками дослідно-експериментальної роботи з теми «Психолого-педагогічні умови раннього вивчення іноземної мови дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку».

3. Звіт за підсумками дослідно-експериментальної роботи з теми «Оновлення педагогічного процесу в початковій школі засобами науково-педагогічного проекту «Росток».

4. Звіт за підсумками дослідно-експериментальної роботи з теми «Акмеологізація освітньої діяльності у навчальних закладах».


22


Гавлітіна Т. М.,

наукові керівники


5. Засідання ради кафедр

1.

Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Про виконання навчального навантаження та його особливості у новому навчальному році.

2.Використання тренінгових занять на курсах підвищення кваліфікації та їх ефективність у засвоєнні знань .

3.Про підсумки акредитації спеціальності 7.01010501 «Корекційна освіта».23

Савчук Л. О.,

Шевчук Ю.С.

Шпичак І.П.

Мошковська Г.К.

професорсько-викладацький склад кафедри

2.

Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Управлінська інноваційна діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу».

2. Звіт про виконання індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри .


15

Андрощук І. М.,

Ворон О.Г.,

професорсько-викладацький склад кафедри

3.

Кафедра методики та змісту освіти:

1. Про виконання індивідуальних планів викладачів у II півріччі2015 – 2016 р.

2. Про участь викладачів кафедри у наукових заходах та видавничу діяльність.


21

Лавренчук В. П., професорсько-викладацький склад кафедри

6.1. Засідання ради кабінету1. Про методику редакторського аналізу тексту.

2. Про мовностилістичне редагування тексту.

3. Про підготовку до друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» № 2 (86) за 2016 р.


30

Полицяк Н. І.
6.2. Засідання редакційної колегії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»1. Про унікальність тексту та його перевірка (програма «Антиплагіат»).

2. Про відбір статей та рекомендації до друку № 2 (86) за 2016 рік.10

Симак Д. М., Гавлітіна Т. М.,
Полицяк Н. І.
7. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу / виконання плануЗабезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту.

Відповідно до плану-графіка ЦІППО ДВНЗ «УМО» НАПН України

Мельник Н. А.,

Філіппова З. О.


8. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України«Круглий стіл» із теми «Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів в умовах районного методичного кабінету» на базі Рівненського ОІППО (спільно із Чернігівським ОІППО).

23-24

Вєтров І. В.,

Мельник Н. А.
Співпраця з вищими навчальними закладами Рівненщини та України. Спільні конференції, семінари. Залучення науковців до проведення навчальних занять, «круглих столів», диспутів інше.

Упродовж місяця

Вєтров І. В.,

Гавлітіна Т. М.,

Мельник Н. А.

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм

1. Державні програмиМетодичний супровід Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

01 – 29

Гавриш Н. П.


Методичний супровід Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України.

01 – 29

Гавриш Н. П.
2. Регіональні програмиМетодичний супровід Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

01 – 30

Гавриш Н. П.


Робота консалтингового центру щодо реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

01 – 30

Гавриш Н. П.
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівняВсеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної, середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України «Про освіту» спільно ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (на базі РОІППО).

15

Мельник Н. А.,

Вєтров І. В.,

Ніколайчук Т. А.«Круглий стіл» із теми «Порівняльні аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти» на прикладі Рівненського ОІППО та Варшавського відділу Центру удосконалення вчителів Мазовецького воєводства (Республіки Польща).

Червень

Вєтров І. В., Мельник Н. А.,

Гавлітіна Т. М.
Участь у написанні проектів відділу преси, освіти та культури посольства США за Програмою «Гранти для учасників програм обмінів» 2015-2016 рр.

Упродовж місяця

Вєтров І. В.,

Мельник Н. А.,

Гавлітіна Т. М.,

методисти, викладачі
Участь у написанні проектів за міжнародними проектами та програмами, представленими на території України (за підтримки європейських держав та міжнародних організацій), зокрема, програмою досліджень та інновацій Євросоюзу «Горизонт 2020», «ЕРАЗМУС +», «TEMPUS», Програмою національних обмінів та іншими.

Упродовж місяця

Вєтров І. В.,

Мельник Н. А.,

Гавлітіна Т. М.,

методисти, викладачі
Поширення у педагогічну практику напрацювань польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3».

Упродовж місяця

Вєтров І. В.,

Мельник Н. А.,

Медведчук Л. І.,

Люшина В. М.
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» Житомир-Ізмаїл-Одеса.

26–28

Степанюк Н. А.
ІV. Наукова діяльність

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, над яким працює заклад

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу

3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах тощо регіонального рівня

5. Експертно-аналітична діяльність:

а) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо

6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощоПідручник з французької мови для 8 класу.

Упродовж місяця

Чумак Н. П.


Навчальний посібник «Демонстраційний експеримент на уроках фізики».

До 24

Трофімчук А. Б.


Методичні рекомендації «Корекційна психопедагогіка:конспект лекцій Частина 1»

23

Цимбалюк І.М.
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу

V. Науково-методична діяльність

1. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівникамиТворча група учителів математики із проблеми «Формування готовності вчителя до роботи з математично обдарованими школярами» (на базі ЗНЗ м. Кузнецовська).

01

Пекарська Л. В.


Консультаційний пункт для вчителів іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська, польська мови) із проблеми ефективного впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Упродовж місяця

Кукла О. В.,

Кушнерук Р. І,

Чумак Н. П.,

Андрощук І. М.
Консультаційний пункт для вчителів-предметників із питань реалізації польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом»

Упродовж місяця

Медведчук Л. І., Люшина В. М.


Засідання обласного базового закладу з основ здоров'я з теми «Навчання здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (на базі Кузнецовської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1).

02-03

Шагієва Р. Р.


Майстер-клас для вчителів області з образотворчого мистецтва з теми «Аплікація як основа створення художнього образу» (на базі РОІППО).

10

Томецька О. М.


Майстер-клас Парфенюк Н. В., учителя математики Рівненського економіко-правового ліцею Рівненської міської ради, з теми «Використання інноваційних методів навчання на уроках математики» (на базі РОІППО).

15

Мельник Г. М.


Творча група вчителів мистецтва з теми «Навчання мистецтву у 8 класі» (на базі РОІППО).

16

Томецька О. М.
2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами

3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників тощоОгляд-конкурс на кращу організацію виховної роботи у таборах відпочинку з денним перебуванням.

03 – 15

Гавриш Н. П.


Обласний огляд-конкурс на кращу організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах у 2015-2016 навчальному році.

15 – 30

Мельник Н. А.,

Гавриш Н. П.


4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьмиОрганізація участі школярів у Всеукраїнських (Міжнародних) конкурсах.

Відповідно до листів МОН України та ІІТЗО

Мельник Н. А.,

Кузьмін О. Є.,

Гурова Н. В.Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»

Упродовж місяця

Буняк В. О.


Участь у Всеукраїнських Internet-олімпіадах та Всеукраїнських турнірах з інформатики.

Упродовж місяця

Буняк В. О.
5. Педагогічний досвідВивчення досвіду роботи Дубровицького НВК «Ліцей – школа» із теми «Розвиток інформаційної культури у загальноосвітньому навчальному закладі в умовах освітніх змін».

21

Люшин М. О.


Узагальнення досвіду роботи Семидубського аграрного ліцею та ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенської районної ради з теми «Сучасні підходи до розвитку оптимального освітнього середовища сільської школи».

24

Климко Л. В.


Вивчення педагогічного досвіду Чайки М. П., вчителя математики Кузнецовської гімназії, із теми «Створення банку дидактичних індивідуальних завдань для уроків математики в класах із поглибленим вивченням предмета».

До 30

Пекарська Л. В.
6. Навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу

7. Видавнича діяльність, розробка авторських програм, методичних рекомендацій тощоМетодичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства та основ здоров'я, хімії, математики, фізики та астрономії, географії, економіки, технологій у 2016-2017 навчальному році.

До 10

Трофімчук А. Б.,

методисти кабінету
Загальні збори (конференція) як орган громадського самоврядування навчального закладу (методичні рекомендації).

До 10

Люшин М. О.


Інноваційні форми методичної роботи з молодими педагогами (методичні рекомендації).

До 10

Вєтрова Ю. Г.


Системний підхід до організації та змісту науково-методичної роботи з молодими вчителями (методичні рекомендації).

До 10

Башинська А. І.


Маркетингове планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу (методичні рекомендації).

До 10

Климко Л. В.


Здійснення науково-методичного супроводу профільного навчання в освітніх округах (методичні рекомендації).

До 10

Ніколайчук Т. А.


Методичні рекомендації методистам із психологічної служби «Про особливості ведення документації працівниками психологічної служби відповідно до нових вимог».

До 10

Прокопчук Н. В.,

Абрамович Т. В.
Узагальнення аналітичного та статистичного звітів щодо діяльності психологічної служби області упродовж 2015-2016 навчального року.

До 10

Прокопчук Н. В.,

Абрамович Т. В.
Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в 2016-2017 навчальному році.

До 10

Гавриш Н. П.


Методичні рекомендації для педагогічних працівників шкіл-інтернатів області до початку нового навчального року.

До 10

Гузь Н.Л.


Методичні рекомендації щодо організації позашкільної освіти та науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів позашкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році.

До 10

Давидюк Н. Ю.


Методичні рекомендації «Особливості навчання «Мистецтва» у 2016-2017 навчальному році».

До 10

Томецька О. М.


Методичні рекомендації «Роль музею навчального закладу у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу».

До 10

Мінакова Н. Г.


Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в 2016-2017 навчальному році.

До 10

Дубенчук А. І.


Методичні рекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення у 2015-2016 навчальному році:

- української мови і літератури;

- зарубіжної літератури та російської мови;

- предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- іноземних мов.


До 10

Фурман В. К.,

методисти кабінету
Методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагога.

До 15

Басараба Н. А.


Методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2016-2017 навчальному році.

До 15

Буняк В. О.


Інструктивно-методичні рекомендації щодо навчання інформатики в початковій школі у 2016-2017 навчальному році.

До 15

Тимощук О. П.


Методичні рекомендації «Організація навчально-виховного в початковій школі у 2016-2017 навчальному році».

До 18

Салтишева В. М.


Методичні рекомендації. «Організація інклюзивного навчання у 2016-2017 році».

До 18

Козловська С. С.


Методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році.».

До 18

Шишолік Л. А.


Методичні рекомендації щодо усунення перевантажень учнів початкової школи домашніми завданнями.

До 18

Андрійчук В. В.


Збірка матеріалів за результатами роботи Червневих методичних студій для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів.

До 25

Мельник Н. А., Полицяк Н. І., Волосюк А. А.


Збірка матеріалів за результатами роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної, середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України «Про освіту».

До 25

Мельник Н. А., Полицяк Н. І., Волосюк А. А.


Методичні рекомендації з питань організації роботи з обдарованими учнями у 2016-2017 навчальному році.

До 30

Кузьмін О. Є.,

Гурова Н. В.


8. Науково-методичні проблемні теми кабінетів інституту

VІ. Навчально-методична діяльність

1.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка