План роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад” на 2014-2015 навчальний рікСторінка1/15
Дата конвертації30.04.2017
Розмір3.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПОГОДЖЕНО

Радою Подвірського НВК

«ЗШ І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад»

Протокол № 04 від 29 серпня 2014 рокуПЛАН

роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад”

на 2014-2015 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

Педрадою Подвірського НВК

«ЗШ І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад»

Протокол № 09 від 29 серпня 2014

ЗМІСТ

Зміст

Сторінка

1

Підсумки роботи Подвірського НВК за 2013-2014 навчальний рік і завдання на 2014-2015 навчальний рік

3-47

2

Функціональні обов’язки працівників НВК

48-58

3

Календарний план роботи

- Серпень

- Вересень

- Жовтень

- Листопад

- Грудень

- Січень

- Лютий


- Березень

- Квітень

- Травень

- Червень-липень


59-64


64-74

74-79


79-83

84-89


89-93

93-97


97-101

101-105


105-110

111-112


4

Додатки до річного плану

 • Допризовна підготовка та військово – патріотичне виховання учнів

 • план роботи батьківського комітету

 • тематика засідань ради НВК

 • план заходів, щодо підтримки обдарованих дітей в

Подвірському НВК

 • план реалізації методичної теми

 • внутрішкільне управління на 2013-2014 рік

 • план заходів на літній оздоровлювальний період дошкільного закладу

113-117
118

119

120-121
122-125126-129

130-134

Розділ 1
Підсумки роботи НВК за 2013 -2014 навчальний рік

і завдання на 2014-2015 навчальний рік

Подвірський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад ” діє за ліцензією № 250929, надає освітні послуги (дошкільна освіта, повна загальна середня освіта).

Протягом цього навчального року було створено 11 класів з українською мовою навчання (211 учнів), функціонувала група продовженого дня для учнів 1-4 класів, працювало 4 групи в дошкільному закладі (108 вихованців). Проведений облік дітей віком від 0 до 18 років виявив, що у мікрорайоні проживає 263 (185 дошкільників) дітей, а підлягають навчанню на одержання середньої освіти – 257 учнів. У НВК навчається 199 учнів, у інших навчальних закладах - 29 , що складає 11 % від загальної кількості. Здобувають освіту в закладах різного типу 29 учнів. Всі діти охоплені навчанням. У дошкільному закладі виховується 108 дітей, що становить 79 % від кількості дітей, що підлягають охопленню дошкільною освітою (від 2 до 6 років - 136), інші ДНЗ – 11, що складає 8%, отже 87% дітей охоплені дошкільною освітою. Діти 5-річного віку охоплені вихованням у НВК -28, що становить 74%, у інших дошкільних закладах – 6, що складає 16%., тобто дошкільною освітою охоплено 90% п’ятирічок. Чотири дитини не відвідують ДНЗ, вони охоплені соціально – педагогічним патронатом.. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості – 81%. (Подвірський НВК – 79%).

З 20 учнів 9 класу будуть продовжувати навчання – 20; з них у нашому НВК - 10 ; у закладах 1-2 рівня акредитації – 10 учнів. Протягом року здійснювався контроль за відвідуванням учнями занять згідно з розробленим Положенням. У ході моніторингових процедур вивчався стан відвідування та причини, через які учні пропускали заняття. Джерелом одержання інформації були рейди – перевірки, журнал відвідування, довідки, класні журнали, аналітичні довідки класних керівників. Завдяки електронному обліку відвідування учнями занять систематично та оперативно відстежуються причини пропусків уроків та узагальнюються результати.Необхідно відзначити, що в цьому навчальному році збільшився відсоток

пропушених занять через хворобу, що свідчить про те, що батьки займаються самолікуванням,

невчасно звертаються до лікарів і не проходять рекомендовані обстеження. Дане питання

необхідно буде розглянути на батьківських зборах.

Уже традиційно проводиться моніторинг відвідування занять

випускниками школи протягом усього періоду їх навчання з метою аналізу та узагальнення, виявлення причин та планування подальшої роботи,

узагальнення позитивного досвіду з даного питання. Як видно з наведених

даних, найвищий відсоток відвідування випускниками 2012-2013 року (кл.керівник Пономаренко К.С.), що становить 91%. стабільним, починаючи з 5 класу, що свідчить про ефективну роботу класного керівника. У цьому навчальному році середній показник 88% . Цей відсоток є другим показником і збільшився у 10, 11 класах. За два інші випуски відвідування дещо нижче за рахунок окремих учнів, схильних до пропусків.

У цьому навчальному році найкращий показник відвідування у 1, 4.5 класах і складає 90,5%- 91,5%. Найнижчі показники мають 7 клас (79,5) та 9 клас (80%). У цих класах навчаються учні Білоус Ярослав та Лєкарева Ліана, що схильні до пропусків занять. З ними та їх батьками (кризові сім’ї ) проводилася робота як педагогами , так і службами по роботі з молоддю та неповнолітніми. На жаль, дієвих результатів це не дає, бо батьки не налаштовані на співпрацю

Порівняльний аналіз відвідування знять по класах за останні 4 роки

За останні 4 роки також відстежується динаміка відвідування занять учнями одного класу. Тільки 5, 10 та 11 клас показали підвищення відсотка відвідування. Для того, щоб проаналізувати дану ситуацію планується провести нараду про директорі та засідання МО класних керівників по виробленню найбільш дієвих напрямків по удосконаленню роботи з покращення відвідування учнями уроків.


Важливим для прийняття управлінських рішень є моніторинг причин пропусків за кілька років. Дані свідчать про деяке збільшення у цьому році відсотка пропусків за хворобою, про що зазначалося вище.


Моніторинг відвідування по роках дає підстави зробити висновок про стабільний стан роботи в даному напрямку, але недостатній, по заплановані показники (90%) не досягнуті.


Медичне обслуговування у НВК. Стан здоров’я

Щорічний медичний огляд дає змогу відстежувати стан здоров’я та планувати відповідну роботу. За результатами медогляду видається наказ, учні розподіляються за групами для занять фізичною культурою. За даними медогляду маємо такі результати за 3 роки:рік

К-ть патологій

Дошкільний заклад

школа

2011-2012

44

261

2012-2013

46

318

2013-2014

67

384

Результати медогляду 2013 (листопад): оглянуто – 211 учнів,

108 вихованців.Всього патологій – 451.Із них вперше – 22

У 2012 році (2012-2013 навчальний рік) було оглянуто 209 учнів та 98 вихованців.Виявлено паталогій 392, з них вперше 59. Як видно з наведених даних, з кожним роком зростає кількість хворих дітей. Особливо непокоїть, що зростають кількісні показники дітей, що мають кілька захворювань.з/п


Патологія

школа

д/з

1

Хвороби органів дихання

3
2

Хвороби серця та кровообігу

176

9

3

Хвороби органів травлення

54

6

4

Хвороби органів зору

17

2

5

Хвороби кістковомязової системи

34

9

6

Хвороби ендокринної системи

7
7

Хвороби лорорганів

30

4

8

Хвороби нервової системи

15

10

9

Хвороби сечовивідної системи

41

8

10

Хвороби шкіри

12

7

11

Вроджені аномалії
2

З представленої таблиці видно ріст серцево-судинних захворювань, хвороб сечовивідної системи, дещо знизився рівень нервових патологій.
До спеціальної медичної групи віднесено 38 учнів, до підготовчої -148 дітей. З такими дітьми проводиться індивідуальна робота на уроках фізкультури.

Вихователям дошкільного закладу, педагогам школи та батькам необхідно зміцнювати здоров’я дітей щляхом заняття гімнастикою, фізичною культурою, активним відпочинком та створенням позитивного мікроклімату у закладі та сім’ї. Батьки вчасно повинні бути проінформовані про результати медичних оглядів та за необхідності обсежувати дітей у спеціалізованих установах. На заняттях, уроках та в позаурочний час використовувати здоров’язберігаючі технології, дотримуватися вимог рухового режиму.

Протягом року в НВК забезпечувалося право дітей 6-18 років на повну загальну середню освіту. Результатом навчально-виховної роботи педагогічного колективу стало те, що всі учні переведені до наступних класів, 20 учнів 9-го класу та 17 учнів 11 класу випущені зі школи. Серед випускників 9 та 11-го класу нажаль немає учнів таких, що закінчили школу з відзнакою.

Результати навчальних досягнень учнів у 2013-2014 навчальному році:

Аналізуючи результати закінчення навчального року учнями 2-11 класів можна зробити висновок, що основна частина учнів має середній та достатній рівень знань. Високий рівень знань мають 13 (в минулому році 15) учнів, що складає 6% ,а минулому році було 7%, на початковому рівні з різних предметів навчаються 8 учнів (в минулому році – 5 учнів), що складає 4% в минулому році - 3%. Це учні 9-го класу Світличний Б.., який має початковий рівень знань з 1 предмета, Лєкарєва Л. Д. – з 3 предметів, учні 6-го класу: Лєкарєва З (з 4 преметів), Дегтярьов І. (з 2 предметів), Тимчий Ю. та Кравченков М (з 1 предмета) , учні 7 -го класу Білоус Я. (з 4 предметів), Василенко Е. (з 1 предмета).

У порівнянні з минулим роком відсоток учнів, що навчаються на високому рівні зменшився на 1%; учнів, що мають початковий рівень знань збільшився на 1%.

Аналізуючи успішність за ступенями навчання можна зробити висновок, що учні мають такий коефіцієнт успішності:І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

Середній по школі

0,81

0,72

0,84

0,79

Початковий рівень знань мають:

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2012-2013

2013-2014

0%

0%

0%

4%

3%

8%

7%

0%

0%

Найкращі результати серед учнів 2-4 класів мають учні 2 класу (вчитель Божко В.В.), де коефіцієнт успішності складає 0,83, учні з початковим рівнем знань відсутні, а серед учнів 5-11 класів найкращі результати мають учні 10 класу коефіцієнт успішності складає – 0,88 учні, що навчаються на початковому рівні відсутні. Найгірші результати показали учні 8 класу – коефіцієнт успішності складає – 0,67.

.


Аналіз результатів успішності учнів по предметах показав, що найкращі знання мають учні з таких предметів:

 1. Інформатика (0,98);

 2. Людина і світ(0,96);

 3. Основи економіки(0,94)

 4. Трудове навчання(0,94)

 5. Креслення (0,92);

 6. Захист Вітчизни (0,91);

 7. Фізична культура (0,88);

 8. Музичне мистецтво (0,81);

 9. Образотворче мистецтво (0,80);

 10. Художня культура (0,86);

 11. Астрономія (0,81);

З цих предметів коефіцієнт успішності перевищує середній по школі, який складає 0,79 , в минулому році 0,78 . Слід також зауважити з усіх цих предметів коефіцієнт успішності підвищився у порівнянні з минулим роком окрім астрономії та образотворчого мистецтва. Найгірші результати серед 5-11 класів з таких предметів:

 1. Харківщинознавство(0,62);

 2. Хімія (0,64);

 3. Біологія (0.65)

 4. Російська мова (0,65);

 5. Українська мова (0,67);

 6. Всесвітня історія (0,67)

 7. Математика (0,68)

 8. Алгебра (0,68);

 9. Геометрія (0,69);

 10. Історія України (0,69);

 11. Географія(0,70);

 12. Правознавство (0,70)

 13. Українська література (0,71)

 14. Фізика (0,71)

 15. Англійська мова (0,71);

 16. Основи здоров’я (0,75)

 17. Етика (0,77).

 18. Світова література (0,77)

Тобто з усіх основних предметів результати навчальних досягнень учнів треба покращувати. Заслуговує на увагу той факт, що у порівнянні з минулим роком результати з цих предметів якщо й покращилися то зовсім не значно(від 0, 01 до 0,04). Найбільше покращився результат із світової літератури на 0,05, а з таких предметів як Харківщинознавство, біологія, російська мова, математика, всесвітня історія, фізика навіть погіршилися. Особливе занепокоєння викликають такі предмети як алгебра, геометрія, українська мова та хімія. Вчителям з цих предметів треба ретельно проаналізувати успішність учнів та спланувати роботу щодо покращення результатів, адже це предмети з яких здається ЗНО.

Учні початкової школи найкращі знання мають з таких предметів: фізкультура 0,88 в минулому – 0,90, праця - 0,93 в минулому році – 0,91, образотворче мистецтво - 0,89 , музика - 0,84 , українське читання – 0,83. а найгірші – з англійської мови - 0,69 в минулому – 0,75, математики - 0,75 минулому – 0,73 , російської мови - 0,72 в минулому – 0,73, громадянська освіта – 0,76, природознавство – 0,78, українська мова – 0,77 на рівні минулого року. В початковій школі також спостерігається тенденція не значного покращення або навіть погіршення результатів з основних предметів, особливо з англійської мови та російської мови.Проблематичним залишається питання реалізації творчого потенціалу учнів. В початковій школі учнів, що отримують Похвальні листи з року в рік більше. При переході до основної школи таких учнів стає значно менше.

Початкова школа Середня та старша школа

Якщо порівнювати результати успішності учнів за три останні роки по предметах, то можна зробити висновок, що на рівні минулого року залишилась успішність учнів з хімії трудового навчання, погішилися результати з математики, всесвітньої історії, харківщинознавства, біології, астрономії, основ здоров’я, фізики та російської мови. З усіх інших предметів – покращився.Порівнюючи результати успішності учнів по предметах в початковій ланці, можна зробити висновок, що на рівні минулого року залишилась успішність учнів з української мови, громадянської освіти, основ здоров’я та образотворчого мистецтва; підвищився - з українського читання, математики, образотворчого мистецтва та трудового навчання; з усіх інших предметів погіршився, особливо з англійської мови.Порівняння навчальних досягненень учнів по класах дає можливість прослідкувати таку закономірність: початкова школа залишається на рівні попередніх років, середня ланка знужує свою успішність, а починаючи з 9-го класу і старша школа підвищують рівень знань.

Аналіз успішності учнів одного класу за три роки теж підкреслює значне зниження успішності учнів 7-8 класів.
Порівняльний аналіз якості знань учнів:

2009-2010 н.р. – 47%

2010-2011 н.р. – 38%

2011-2012н.р. – 38%

2012-2013 н.р. – 36%

2013-2014 н.р. – 37%


Якість знань підвищилася на 1 % у порівнянні з минулим роком. Якщо порівнювати за ступенями навчання, то можна зробити висновок, що учні початвової ланки знизили якість знань на 6%, а учні середньої та старшої ланки підвищили якість знань відповідно на 1% та 35%.І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

По школі

2012/

2013 н.р.2013/

2014 н.р.2012/

2013н.р.


2013/

2014н.р.


2012/

2013н.р.


2013/

2014н.р.


2012/

2013н.р.


2013/

2014н.р.


55%

49 %

23%

24%

22%

57%

36%

37%
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка