План роботи петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської областіСторінка1/20
Дата конвертації16.04.2017
Розмір3.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

(протокол № 11 від 31 серпня 2016 р.)

Голова ради школи

________________ В.І. Тур

ПЛАН РОБОТИ


Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Куп’янської районної ради

Харківської області


на 2016/2017 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

(протокол № 6 від 31 серпня 2016 р.)

Голова педагогічної ради,

директор школи

________________ Н.М. Ляшенко


Обасна науково-методична тема:

«Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості»


Методична тема,

над якою працює відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації

у 2016/2017 навчальному році:

«Розвиток професійної компетентності педагога у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»Методична тема,

над якою працює педагогічний колектив школи

у 2016/2017 навчальному році:

«Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»ЗМІСТ


з/п

Назва розділу


сторінок

БЛОК І

Аналіз результативності управління освітнім процесом у 2015/2016 навчальному році

5-50

БЛОК ІІ

Завдання на 2016/2017 навчальний рік

50-54

БЛОК ІІІ

Функціональні обов’язки адміністрації школи

54-60

БЛОК IV


Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття базової середньої освіти

60-71

1

Організаційно-педагогічні заходи на початок навчального року

60-61

2

Організаційні заходи щодо охорони життя та здоров’я учнів, учителів на початок навчального року

61-62

3

Заходи щодо огранізації методичної роботи

62-63

4

Заходи щодо організації виховної роботи

63-64

5

Заходи щодо організації роботи по підготовці дітей 5-ти річного віку до навчання

64-65

6

Заходи щодо початку навчального року

65-66

7

Заходи щодо закінчення навчального року, проведення ДПА

66-67

8

Заходи щодо організації гарячого харчування

67-68

9

Заходи щодо організації медичного обслуговування учнів

68-71

БЛОК V

Виховна робота в школі

71-101

1

Загальні заходи

72-92

2

Організація роботи в школі з соціального захисту учнів

92-95

3

Робота щодо запобігання дитячого травматизму

96-97

4

Організація профорієнтаційної роботи в школі

97

5

План роботи з обдарованими учнями

98-99

6

Організація роботи з профілактики правопорушень та злочинності

99-100

7

Циклограма контрольно-аналітичної діяльності за станом виховної роботи

100

8

План роботи з оздоровлення учнів

100-101

9

План роботи з організації патріотичного виховання

101

БЛОК VІ

Методичне забезпечення роботи школи

101-111

1

План методичної роботи

101-103

2

Атестація педагогічних працівників

103-104

3

Педагогічні ради

104-106

4

План роботи з молодими вчителями

106-109

5

Наради при директорові

109-111

БЛОК VІІ

Організація контрольно – аналітичної діяльность

112-126

1.

Організація контрольно – аналітичної діяльності в закладі

112-119

2

Вивчення стану викладання предметів у 2016/2017 навчальному році

119-121

3

Перспективний план вивчення стану викладання предметів

121-122

4

Корекційна карта за наслідками атестації закладу

122-123

5

Контроль за веденням класних журналів

123-124

6

Контроль за виконанням навчальних програм

124-125

7

Контроль за веденням щоденників

125-126

БЛОК VІІІ

Охорона праці. Цивільний захист

127-134

1

Охорона праці.

127-131

2

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам виробничого характеру

131

3

Заходи щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

131-132

4

Заходи щодо профілактики побутового травматизму

132

5

Заходи з пожежної безпеки

132

6

Заходи з охорони праці на 2016/2017 навчальний рік

132-133

7

Заходи щодо попередження різних видів дитячого та дорослого травматизму невиробничого характеру

133

8

Заходи з цивільної оборони

133-134

БЛОК ІX

Матеріально-технічне забезпечення. Фінансово–господарська діяльність

134-135

1

План розвитку навчально – матеріальної бази школи

134-135

2

Робота з базовими підприємствами та спонсорами

135
ДОДАТКИ

136-151


БЛОК І.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2015/2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Петрівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту закладу. Навчально–виховний процес відбувався в одну зміну. Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча і ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативної роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту» (зі змінами), ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 20.08.2009 № 319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від директора.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання та з метою контролю за здобуттям дітьми і підлітками території обслуговування повної загальної середньої освіти, школою вівся щоквартальний облік дітей і підлітків, які мешкають на території обслуговування школи, уточнювались списки дітей віком 5-18 років та коригувалась електронна база даних цих дітей уповноваженою особою.Стан і розвиток шкільної мережі

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Робота по перевірці списків учнів по території обслуговування обговорювалась на інструктивно-методичній нараді в жовтні 2015 року. Виявлено, що дітей, які не охоплені навчанням, на території обслуговування школи немає.

Розроблено перспективний план школи з реалізації положень Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), який охоплює питання прогнозування і формування контингенту учнів, охоплення навчанням дітей віком від 6-ти до 18-ти років по території обслуговування школи, виконання ст.53 Конституції України , ст.35 законів України «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Динаміка змін на території обслуговування школи

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 4 гуртки на безоплатній основі : «Орігамі», «Щасливе дитинство», «Юні інспектори руху», «Дружина юних пожежники» та проводилися спортивні заняття з підготовки учнів до змагань. Всього у позашкільній роботі задіяно 55 учнів.

Показник охоплення дітей позашкільною освітою становить 90 % від загальної кількості учнів.

У школі протягом останніх трьох років діє загальношкільна єдина система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів: • Контроль за відвідуванням занять;

 • Індивідуальна робота з учнями та батьками;

 • Робота ради з профілактики правопорушень;

 • Робота шкільного самоврядування «Галактика»

У 2016/2017 н.р. з цього питання перед колективом постають завдання:

 • Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

 • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

 • На кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

 • У кожному конкретному випадку відсутність учнів на заняттях невідкладно з’ясовувати причини. Встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб які їх заміняють;

 • У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі вживати заходів для усунення конфліктних ситуацій.

 • У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучити до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а в разі необхідності кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;

 • Активно використовувати потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

Атестаційній комісії:

 • Враховувати стан відвідування учнями навчальних занять під час атестації вчителів.

Працевлаштування випускників

Адміністрація школи проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9 класу.Дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2016 рокуз/п

ПІБ учня

Рік народження

Продовжують навчання у :

Працевлашто-вані

ЗНЗ

ПТНЗ

ВНЗ

І-ІІст.

1

Берідзе Костянтин Володимирович

22.08.

2001 р.

Куп’янський професійний ліцей2

Зігуля Вікторія Василівна

08.07.

2001 р.

ВПТУ-27

сел. Ківшарівка

3

Корх Олександр Олександрович

04.01.

2001 р.

ВПТУ-27

сел. Ківшарівка

4

Півовар Богдан Вячеславович

18.12.

2000 р.

ВПТУ-27

сел. Ківшарівка

5

Побірохін Євген Романович

28.03.

2001 р.

Куп’янський професійний ліцейДані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2015 року

з/п


ПІБ учня

Рік народження

Продовжують навчання у :

Працевлаштовані

ЗНЗ

ПТНЗ

ВНЗ

І-ІІст.

1

Ліфенцев Андрій Володимирович

13.07.

1999

Куп’янський професійний ліцей2

Юдіна Катерина Генадіївна

08.12.

1999
ВПТУ-27

сел.Ківшарівка


Дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2014 року

з/п


ПІБ учня

Рік народження

Продовжать навчання у :

Працевлаштовані

ЗНЗ

ПТНЗ

ВНЗ

І-ІІст.


1

Калашнік Віталій

Володимирович26.05.

1999

Куп’янський професійний ліцей2

Ковальов Радомир

Андрійович02.07.

1999позбавлений волі, перебуває в закладі

м. Дніпропетровська3

Павлов Микола

Юрійович


02.10.

1999

Куп’янський професійний ліцейОтже, цей напрям роботи виконано на 100 %.

Виконання мовного законодавства

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в Петрівській ЗОШ І-ІІ ст. мовного законодавства. Закріплення статусу української мови як державної.

Роботу здійснюємо на виконання закону України « Про основні засади Державної мовної політики». Протягом року проводили роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів. Щороку перевіряємо виконання цього закону та статті 10 Конституції України, стан вивчення української мови та літератури. Це питання розглядали на нараді при директорові (березень), засіданнях ШМО вчителів – гуманітарного циклу ( серпень).

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки.

Учителі української мови застосовують на уроках проектні технології, технології критичного мислення та інформаційно – комунікативні технології.

Учні брали участь у шкільних конкурсах ораторського мистецтва, присвячених 201 річчю з дня народження Т.Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури.

У березні було проведено тиждень української мови та літератури, присвячений

Т.Г. Шевченкові. На день відкритих дверей було проведено Свято української пісні.

У 2016/2017 н.р. необхідно взяти під контроль проведення виховних заходів українською мовою.

КАДРОВИЙ РЕСУРС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на 01.09 в навчальному закладі 18 вчителів. Повну вищу освіту мають 17 вчителів, що становить 94% від загальної кількості педпрацівників, 1 учитель має середню спеціальну освіту

У навчальному закладі працюють 1 вчителі – методист, 1 старших вчитель.

Протягом 2015/2016 навчального року у закладі працювало: • Педагогів пенсійного віку –4 особа;

 • Технічних працівників пенсійного віку – 0 осіб;

83% вчителів мають стаж роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

Якісний склад педагогічних працівників

 • спеціаліст вищої категорії – 7 (38%);

 • спеціаліст І категорії – 5 (28%);

 • спеціаліст ІІ категорії – 1 (6%);

 • спеціаліст – 4 (22%);

 • 9-й тарифний розряд – 1 (6%).

За навчальний рік 1 вчитель – англійської мови (Біліченко Ю.С.) звільнилася в зв’язку зі зміною місця проживання. Плинність кадрів (основних педагогічних працівників) у школі становить 0%.

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів 2015/2016 навчальному році було атестовано одного педагогічного працівника атестаційною комісією ІІ рівня: вчителя початкових класів вчителя Клименко О.В. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік проведення відкритих уроків.

Згідно плану вчитель, який атестувався, був ознайомлений з нормативними документами щодо атестації.

Члени атестаційної комісії Нечволодівського НВК вивчили рівень професійної підготовки вчителя за блоками:  • науково-теоретична підготовка вчителя;

  • методична підготовка вчителя;

  • виховна робота;

  • громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

- уміння планувати педагогічну діяльність;  • уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

  • рівень науково-методичної діяльності;

  • рівень викладання предметів;

  • вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

  • результати навчально-виховної діяльності.

Складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителя, який атестувався, уроки та заходи згідно графіка проведено. Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителя, який атестувався:

- на засіданнях шкільних методичних об’єднань, педагогічній раді спільно з членами ради школи, засіданні атестаційної комісії заслухано творчі звіти вчителя, який атестувався, обговорено характеристику, оцінено результати педагогічної діяльності.Результати атестації

Кваліфікаційна категорія

Присвоєння

Підтвердження

Спеціаліст вищої категорії

-

1

Відповідає займаній посаді

-

1

Усього:

-

1

Наслідки атестації узагальнено, результати обговорено на засіданнях методичних об’єднань, методичної ради .

Педагогічні працівники Клименко О.В., Третяк Т.М., успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності. Слід відзначити, що збільшилася кількість вчителів, що пройшли фахові спецкурси з додаткових предметів: Бойко В.М.- російська мова та зарубіжна література, Третяк Т.М. – інформатика.


МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Методична робота – це цілісна система дій і заходів, які спрямовані  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу навчального закладу, на досягнення позитивних зрушень у навчально-виховному процесі.

Організація методичної роботи у закладі здійснюється згідно нормативно-правових документів, які визначають сучасну державну політику в галузі освіти та вимоги до організації навчально-виховного процесу і роботи з педагогічними кадрами. Її зміст спрямований на піднесення на більш високий рівень теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію його творчого потенціалу, засвоєння і впровадження  у шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці.

Педагоги школи  опрацьовують методичні матеріали, що призначені для роботи у загальноосвітньому закладі, аналізують їх.              

Основними завданнями методичної роботи у школі є:

—   організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, підготовка їх до атестації;

—   проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

—   інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології і перспективного педагогічного досвіду;

—   проведення інформаційно-пошукової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;

—   аналіз стану викладання предметів, спецкурсу підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність з державними стандартами освіти.

У  закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок. Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи  з педагогічними працівниками   є методична рада  школи. Основною метою діяльності якої  є :

-         створення інформаційно-методичної бази для вчителів;

-         надання допомоги педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань  розвитку;

-         вдосконалення і реформування освіти

- підвищення  професійної майстерності педагогічних працівників закладу;

-         активізація  творчого потенціалу педагогів;

-         формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються;

-         створення умов для постійного вдосконалення  педагогів шляхом самоосвіти.

Загальне керівництво методичною роботою здійснює заступник директора школи, який створює необхідні умови для підвищення ідейно-теоретичного рівня і кваліфікації педагогічних працівників.

У  школі організовано роботу методичних об‘єднань за напрямками:

-         вчителів початкових класів (керівник Косенко І.А.);

-         природничо -математичного циклу (керівник Третяк Т.М.);

-          гуманітарного циклу ( керівник Бойко В.М.);

-         класних керівників  ( керівник Козир Р.М.).

Планування методичної роботи об‘єднання є довільним. Складаючи план,  керівник методичного об‘єднання  враховує досвід роботи вчителів, їх здібності, інтереси, здатність до творчості.

Масові форми методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

       Індивідуальна методична робота - цілеспрямована, планомірна та систематична робота педагога над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

       Індивідуальні форми роботи:

-         діагностування;

-         стажування / наставництво;

-         самоосвіта;

-         індивідуальні консультації, співбесіди;

-         творчі звіти;

-         видання методичних посібників;

-         практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у позакласній роботі;

-         висвітлення  педагогічної діяльності в засобах масової інформаці.

                                    

        Адміністрація школи  створює оптимальні умови для самоосвіти педагогів, визначає конкретні вимоги стосовно самоосвіти та забезпечує внутрішкільний контроль за цією ділянкою методичної роботи.

   Кожен учитель має свою методичну папку, у якій є особистий листок, план самоосвіти, карта професійного росту, матеріали курсової перепідготовки, атестації, кращі розробки уроків, заходів, відображено діяльність учителя протягом декількох років, відслідковується зростання майстерності.

Така організація роботи методичних об'єднань позитивно впливає на якість навчального процесу та на діяльність педпрацівників.

        Окремим розділом методичної роботи є  організація  роботи з  молодими  спеціалістами.  Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не тільки від його професійної підготовки і особливих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять,  як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

Завданнями методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік є:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка